• Kategorie
  • Badania marketingowe . Metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku.

Autor(zy) Mazurek-Łopacińska Krystyna red.
Miejsce wydania Warszawa
Rok 2016
Wydanie I
Ilość stron 605
Format B5
Okładka miękka
99.00 -11% 87.90
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu niezwłocznie
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 12
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 1 szt.
ISBN 978-83-01-18771-2.
EAN 9788301187712

Zamów telefonicznie: 914340603

Zostaw telefon

Badania marketingowe . Metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku.

Autor(zy): Mazurek-Łopacińska Krystyna red.
ISBN: 978-83-01-18771-2.
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2016
Wydanie :I
Ilość stron: 605
Format: B5
Okładka: miękka

Zamówienia powyżej 70,00 zł realizowane są bez dodatkowych kosztów.

 

Wstęp (Krystyna Mazurek-Łopacińska)                                      13

 

Część I Formułowanie celów i organizacja badań                                   17

1. Przedmiot i etapy badań marketingowych (Krystyna Mazurek-Łopacińska)      19

                1.1. Istota, przesłanki i użyteczność badań marketingowych                 21

                               1.1.1. Definicja i cele badań                                      21

                               1.1.2. Przesłanki wzrostu znaczenia badań marketingowych            23

                               1.1.3. Użyteczność badań marketingowych                          25

                1.2. Etapy procesu badania marketingowego                             30

                               1.2.1. Określenie problemu badawczego                            30

                               1.2.2. Formułowanie hipotez                                      33

                               1.2.3. Opracowanie planu badań                                  33

                               1.2.4. Wybór metod gromadzenia danych                           36

                               1.2.5. Analizowanie i interpretowanie danych                       38

                               1.2.6. Sporządzanie raportu z badań                               40

                Pytania i zadania kontrolne                                              40

 

Część II Informacja rynkowa – źródła, formy i nowe tendencje gromadzenia              43

2. System informacji marketingowej i organizacja badań (Krystyna Mazurek-Łopacińska)      45

                2.1. System informacji marketingowej                                   47

                2.2. Organizacja badań marketingowych                                 53

                2.3. Problemy współpracy przedsiębiorstwa z agencją badawczą            57

                2.4. Strategiczne badania marketingowe                                66

                Pytania i zadania kontrolne                                             68

 

3. Gromadzenie marketingowych danych wtórnych w procesie badań rynkowych    69

3.1. Źródła, rodzaje i procedura gromadzenia danych marketingowych o charakterze wtórnym (Władysław Muszyńska)71

                        3.1.1. Marketingowe źródła i dane wtórne a marketingowe źródła i dane pierwotne – definiowanie pojęć 71

                        3.1.2. Procedura gromadzenia danych marketingowych o charakterze wtórnym                 2

                        3.1.3. Przesłanki stosowania źródeł danych wtórnych w badaniach marketingowych                74

                        3.1.4. Klasyfikacja marketingowych danych wtórnych według miejsca powstawania                 75

                                               3.1.4.1. Marketingowe dane wewnętrzne                     75

                                               3.1.4.2. Marketingowe dane zewnętrzne: krajowe i zagraniczne    76

                3.2. Podsystem wewnętrznej informacji marketingowej o charakterze wtórnym (Władysława Muszyńska)     77

                               3.2.1. Dane marketingowe w przekroju właściwości i miejsca generowania informacji rynkowej     78

                               3.2.2. Rodzaje danych wtórnych tworzonych w działach marketingu i innych komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa          80

                               3.2.3. Obligatoryjne i fakultatywne źródła informacji – ich znaczenie w analizie marketingowej przedsiębiorstwa                    82

                               3.2.4. Wewnętrzne marketingowe bazy danych                      85

                3.3. Podsystem marketingowej informacji o charakterze zewnętrznym – krajowej (Władysława Muszyńska) 90                    

                      3.3.1. Klasyfikacja wtórnych źródeł danych rynkowych w przekroju podmiotowym i przedmiotowym       90

                          3.3.1.1. Rządowe i samorządowe instytucje generujące zasoby informacji rynkowyc  92

                          3.3.1.2. Zasoby informacji rynkowych GUS – ich przydatność w badaniach marketingowych 96

                          3.3.1.3. Podmioty rynku finansowego – instytucje finansowe, banki, ubezpieczyciele, firmy leasingowe103

                          3.3.1.4. Instytucje centralne i agencje informacji gospodarczej    105

                          3.3.1.5. Przedsiębiorstwa, zrzeszenia przedsiębiorstw, spółdzielnie, organizacje pożytku społecznego, fundacje i inne podmioty prowadzące działalność rynkową       106

                          3.3.1.6. Uczelnie, instytuty badawczo-rozwojowe i biblioteki    109

                          3.3.1.7. Agencje badań rynkowych, marketingowych, wywiadownie gospodarcze                          110

                          3.3.1.8. Firmy tworzące bazy danych o uczestnikach rynku i konsumentach                                   112

                          3.3.1.9. Wydawnictwa i redakcje czasopism, media (radio, TV, internet)      113

                3.4. Podsystem informacji marketingowej zewnętrznej – zagranicznej (Władysława Muszyńska)             115

                3.5. Tworzenie komputerowych baz danych (Magdalena Sobocińska)        118

                3.6. Jakość danych wtórnych – korzyści i ograniczenia ich gromadzenia (Władysława Muszyńska)          122

                Pytania i zadania kontrolne                                             125

 

4. Gromadzenie danych pierwotnych                                     127

                4.1. Wykorzystanie metody ankietowej w badaniu zachowań podmiotów rynku (Janusz Marak)           129

                               4.1.1. Funkcje i rodzaje ankiet                                   129

                               4.1.2. Procedura badania ankietowego                             136

                                               4.1.2.1. Określenie celu, zakresu i charakteru badania         137

                                               4.1.2.2. Ustalenie liczby i kryteriów doboru respondentów                                    138

                                               4.1.2.3. Opracowanie planu analizy wyników                 144

                                               4.1.2.4. Opracowanie kwestionariusza                       145

                                               4.1.2.5. Badanie terenowe (gromadzenie danych)             153

                                               4.1.2.6. Weryfikacja uzyskanych odpowiedzi                  154

                                               4.1.2.7. Obliczanie wyników                               154

                                               4.1.2.8. Badanie współzależności zmiennych                  155

                                               4.1.2.9. Sporządzenie raportu z badania ankietowego          158

                               4.1.3. Przykład badania ankietowego                              158

                4.2. Badania oparte na panelach tradycyjnych (Janusz Marak)             166

                4.3. Metody jakościowe gromadzenia informacji o nabywcach              169

                               4.3.1. Obserwacje (Janusz Marak)                                 169

                               4.3.2. Motywacje jako przedmiot badań marketingowych (Grażyna Światowy)       172

                               4.3.3. Wywiady pogłębione                                      175

                                               4.3.3.1. Pogłębione wywiady grupowe (Janusz Marak)          175

                                               4.3.3.2. Zogniskowane wywiady grupowe (Magdalena Sobocińska)         179

                                               4.3.3.3. Pogłębione wywiady indywidualne (Janusz Marak)      185

                               4.3.4. Badanie emocji, ich pomiar i analiza (Grażyna Światowy)        187

                               4.3.5. Techniki projekcyjne w badaniach marketingowych (Grażyna Światowy)          190

                4.4. Pomiar zmiennych jakościowych (Grażyna Światowy)                 197

                               4.4.1. Badanie postaw                                           197

                               4.4.2. Skale pomiaru postaw                                     201

                               4.4.3. Metoda analizy struktury preferencji                         205

                               4.4.4. Mierzenie zamiarów zakupu                                206

                4.5. Eksperymenty (Janusz Marak)                                    208

                               4.5.1. Eksperymenty z jedną zmienną                             208

                               4.5.2. Eksperymenty z wieloma zmiennymi                         210

                               4.5.3. Przykład badania eksperymentalnego                        217

                Pytania i zadania kontrolne                                             219

 

5. Badania marketingowe przez internet (Magdalena Sobocińska)             223

                5.1. Specyfika internetu, jego zastosowania i przesłanki rosnącej roli w badaniach marketingowych                                     225

                5.2. Wykorzystanie internetu do gromadzenia danych o charakterze wtórnym                 232

                5.3. Panele internetowe jako kierunek rozwoju ilościowych badań marketingowych prowadzonych przez internet 233

                5.4. Prowadzenie badań jakościowych przez internet                     250

                5.5. Internet jako narzędzie wspomagające proces realizacji tradycyjnych badań            260

                5.6. Badania serwisów internetowych                                  261

                5.7. Zalety i wady badań marketingowych prowadzonych z wykorzystaniem internetu            264

                Pytania i zadania kontrolne                                             265

 

Część III Wykorzystanie badań w strategicznym planowaniu marketingowym           267

6. Analiza sytuacji marketingowej przedsiębiorstwa (Krystyna Mazurek-Łopacińska)                                        269

                6.1. Badania czynników makrootoczenia                                271

                6.2. Badanie czynników mikrootoczenia                                 274

                6.3. Analiza konkurencji                                             278

                6.4. Prognozowanie sprzedaży i badanie potencjału rynku                 280

                Pytania i zadania kontrolne                                             283

7. Określanie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa i kierunków jego rozwoju (Krystyna Mazurek-Łopacińska)       285

                7.1. Analiza udziału w rynku                                          287

                               7.1.1. Wskaźniki poziomu i struktury udziału w rynku                287

                               7.1.2. Analiza dynamiki udziału w rynku                           289

                7.2. Udział w rynku jako podstawa określenia strategii przedsiębiorstwa      291

                7.3. Analiza słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa oraz szans i zagrożeń    297

                Pytania i zadania kontrolne                                             303

8. Segmentacja rynku w procesie definiowania rynków docelowych           305

            8.1. Podstawowe pojęcia: rynek, rynek docelowy, segmentacja, poziomy segmentacji (Władysława Muszyńska) 307

                               8.1.1. Definiowanie rynku w ujęciu tradycyjnym i marketingowym      307

                               8.1.2. Etapy procesu planowania i realizacji marketingu docelowego    308

            8.2. Podstawy informacyjne i organizacja procesu segmentacji w przedsiębiorstwie (Władysława Muszyńska)    309

                               8.2.1. Organizacja segmentacji w przedsiębiorstwie                  309

                               8.2.2. Rodzaje informacji niezbędnych w procesie segmentacji         310

                8.3. Proces segmentacji – etapy, poziomy, rodzaje (Władysława Muszyńska)    311

                               8.3.1. Makrosegmentacja i mikrosegmentacja rynku                 311

                               8.3.2. Poziomy i rodzaje segmentacji według wybranych kryteriów      313

                               8.3.3. Przegląd procedur segmentacji rynku                        318

                8.4. Warunki skutecznej i efektywnej segmentacji rynku (Władysława Muszyńska)        321

                               8.4.1. Warunki użyteczności procesu segmentacji                    321

                               8.4.2. Ocena atrakcyjności segmentu rynku                         325

                8.5. Zastosowanie segmentacji – przykłady procedur                     328

                               8.5.1. Przykład segmentacji rynku IT w Polsce (Iwona Czerska)        328

                               8.5.2. Zastosowanie segmentacji w procesie pozyskiwania klienta strategicznego (Władysława Muszyńska) 349

                Pytania i zadania kontrolne                                             352

9. Badania produktu                                                    353

                9.1. Przesłanki i istota badań marketingowych produktu (Bogdan Sojkin)    355

                9.2. Badania nowego produktu (Bogdan Sojkin)                         359

                               9.2.1. Badanie (przesiewanie) nowych pomysłów (idei) na produkt     360

                9.3. Badanie koncepcji nowego produktu czy usługi                      364

                          9.3.1. Metody pozyskiwania pomysłów na nowy produkt (Bogdan Sojkin)              364

                          9.3.2. Dom Jakości Quality Function Deployment w badaniu koncepcji produktu materialnego i usługi 368

                                               9.3.2.1. Badanie koncepcji produktu materialnego (Bogdan Sojkin)                  368

                                               9.3.2.2. Badanie koncepcji usługi (Barbara Iwankiewicz-Rak)                       371

                9.4. Badania prototypu/serii próbnej produktu (Bogdan Sojkin)          372

                9.5. Testowanie marketingowe produktu (Bogdan Sojkin)               378

                9.6. Badania istniejącego produktu i jego pozycji rynkowej (Bogdan Sojkin)                                               389

                9.7. Badanie nazwy, opakowania i etykiety produktu (Bogdan Sojkin)     394

                9.8. Wybrane techniki neurobiologiczne w badaniach produktu i jego wyposażenia (Bogdan Sojkin)           397

                9.9. Wprowadzenie na rynek wody mineralnej Cechini Muszyna wraz jej wyposażeniem (butelka, etykieta) i jej ewolucja rynkowa (Bogdan Sojkin)                                              408

                               9.9.1. Przesłanki wprowadzenia wody mineralnej                  408

                               9.9.2. Badanie nazwy                                         409

                               9.9.3. Badanie opakowania                                    410

                               9.9.4. Badania etykiety                                        411

                9.10. Eye Tracking w badaniu opakowań kosmetyków (Bogdan Sojkin)      414

                Pytania i zadania kontrolne                                            417

10. Metody badania cen (Paweł Waniowski)                               419

                10.1. Wtórne źródła informacji o cenach                               422

                10.2. Badania skłonności nabywców do zaakceptowania danej ceny i prawdopodobieństwa zakupu po danej cenie                     425

                10.3. Badanie relacji między przychodami ze sprzedaży a poniesionymi kosztami                 436

                10.4. Analiza kosztów krańcowych                                    446

                10.5. Badanie cen w zależności od fazy cyklu życia produktu              448

                10.6. Badanie relacji między ceną a popytem                           451

                10.7. Badanie zewnętrznych czynników wpływających na ceny             456

                Pytania i zadania kontrolne                                            457

11. Badania systemu dystrybucji                                         459

                11.1. Uwagi wstępne (Władysław Szczepankiewicz)                      461

                11.2. Wybór rodzaju kanału dystrybucji (Władysław Szczepankiewicz)       464

                11.3. Dystrybucja fizyczna jako obiekt badań marketingowych (Władysław Szczepankiewicz)              475

                11.4. Analiza i ocena poziomu obsługi konsumentów                    486

                               11.4.1. Czynniki i kryteria oceny poziomu obsługi klientów (Władysław Szczepankiewicz)       486

                               11.4.2. Badanie wpływu ekspozycji towarów w punkcie sprzedaży na decyzje nabywców (Barbara Iwankiewicz-Rak)           493

                               11.4.3. Badanie wpływu jakości pracy sprzedawców na efektywność sprzedaży (Barbara Iwankiewicz-Rak)                     496

                11.5. Badanie strat w łańcuchach dostaw (Władysław Szczepankiewicz)     500

                               11.5.1. Definicja, podział, charakterystyka i struktura strat         500

                Pytania i zadania kontrolne                                            511

12. Badania skuteczności systemu komunikacji (Krystyna Mazurek-Łopacińska)                                       513

                12.1. Podstawowe etapy badań nad reklamą                           515

                12.2. Rodzaje testów i innych metod stosowanych w badaniach nad reklamą                 518

                12.3. Badanie zasięgu reklamy                                       524

                12.4. Metody oceny skuteczności reklamy                             529

                12.5. Metody pomiaru skuteczności promocji w internecie               536

                               12.5.1. Rodzaje badań: site-centric oraz user-centric                536

                               12.5.2. Mierzenie skuteczności reklam banerowych i kampanii w wyszukiwarkach internetowych    538

                               12.5.3. Mierzenie skuteczności kampanii e-mail marketingowych    539

                               12.5.4. Reklama w mediach społecznościowych                   540

                12.6. Skuteczność reklamy internetowej w świetle badań                 545

                12.7. Bilans (podsumowanie) kampanii reklamowej                     549

                12.8. Pomiar efektów promocji sprzedaży                              552

                Pytania i zadania kontrolne                                            561

13. Badanie satysfakcji i lojalności klientów                                563

                13.1. Istota i podstawy pomiaru satysfakcji (Krystyna Mazurek-Łopacińska)                                 565

                13.2. Program badania i pomiaru satysfakcji klientów (Krystyna Mazurek-Łopacińska)                                 568

                13.3. Metoda Servqual w badaniu satysfakcji klientów (Barbara Iwankiewicz-Rak)                                     572

                13.4. Badania Mystery Shopping (Krystyna Mazurek-Łopacińska)          577

                13.5. Obliczanie wskaźnika satysfakcji klientów (Krystyna Mazurek-Łopacińska)                                 582

                13.6. Krajowe wskaźniki satysfakcji (Krystyna Mazurek-Łopacińska)        586

                13.7. Satysfakcja klientów jako kluczowa zmienna w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Krystyna Mazurek-Łopacińska)                 587

                13.8. Metody pomiaru lojalności konsumentów wobec marki (Krystyna Mazurek-Łopacińska)            590

                Pytania i zadania kontrolne                                            594

 

Bibliografia                                                             595

Krystyna Mazurek-Łopacińska

Jest dyrektorem Instytutu Marketingu oraz kierownikiem Katedry Badań Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Była prorektorem ds. dydaktyki oraz egzaminatorem zewnętrznym Nottingham University. Jest przewodniczącą Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Specjalizuje się w problematyce badań marketingowych, zarządzania marketingowego, zachowań konsumenckich, międzykulturowej komunikacji marketingowej. Autorka ponad 280 publikacji naukowych (monografie, podręczniki i artykuły).


Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.