• Kategorie
  • CIT podatki i rachunkowość. Komentarz.

Symbol: WLX100
Autor(zy) Małecki Paweł, Mazurkiewicz Małgorzata
Miejsce wydania Warszawa
Rok 2020
Wydanie XI
Ilość stron 1620
Format B5
Okładka twarda
Brak towaru
289.00 -14% 249.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 1-5 dni
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 0
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Dostępność 0 szt.
ISBN 978-83-8187-751-0.
EAN 9788381877510
Zostaw telefon

CIT podatki i rachunkowość. Komentarz.

Autor(zy): Małecki Paweł, Mazurkiewicz Małgorzata.
ISBN: 978-83-8187-751-0.
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2020
Wydanie :XI
Ilość stron: 1620
Format: B5
Okładka: twarda

CIT. Podatki i rachunkowość to jedyny na rynku komentarz, który dzięki wyjątkowemu połączeniu omówienia aspektów podatkowych i rachunkowych pomoże księgowym, doradcom podatkowym i biegłym rewidentom uniknąć błędów popełnianych przy rozliczaniu należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

 W dziesiątym wydaniu książki przedstawiono wszystkie najważniejsze regulacje związane ze stosowaniem komentowanej ustawy, które obowiązują od 1.01.2019 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do 10.05.2019 r., w tym dotyczących m.in.:

cen transferowych i ich dokumentacji;

nowych reguł zawiadamiania urzędu skarbowego o szczególnym trybie rozliczania zaliczek rejestrowanych na kasie fiskalnej i zmian zasad ich płacenia;

podatku od niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax);

opodatkowania działalności prowadzonej przez zagraniczną spółkę kontrolowaną;

nowych zasad rozliczania podatku u źródła;

nowych kategorii kosztów, np. od pracowniczych planów kapitałowych;

nowych zwolnień przedmiotowych i podmiotowych;

zasad rozliczania obrotu wierzytelnościami;

preferencji kosztowych w przypadku dopłat lub zatrzymywania zysku w spółkach kapitałowych;

zmian w katalogu kosztów negatywnych - NKUP;

zmian w rozliczaniu kosztów doradczych, reklamowych przy podmiotach powiązanych;

rozliczania samochodów osobowych używanych w działalności gospodarczej;

obniżonej stawki podatku dochodowego w wysokości 9% wraz z zasadami jej stosowania;

ograniczeń w stosowaniu zwolnień poboru podatku od dywidend i innych zysków w osobach prawnych, poboru podatku u źródła przy podmiotach powiązanych;

rozliczania podatku od przychodów ze środków trwałych będących budynkiem;

podatku od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (Innovation BOX);

zwrotu podatku z tytułu nadpłaconego podatku u źródła;

nowych odliczeń z tytułu wydatków na zakup urządzeń do elektronicznego rozliczania recept w aptekach.

Dla bardziej kontrowersyjnych zapisów ustawy wskazano dominujące linie orzecznictwa. Jednocześnie rachunkowa analiza przepisów dokonana w komentarzu ułatwi poprawne ujmowanie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych.Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Art. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

I . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

II . Definicja podatnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

2 . Osoba prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

3. Spółka kapitałowa w organizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Rachunkowość spółki kapitałowej w organizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

4. Jednostki nieposiadające osobowości prawnej jako podatnicy . . . . . . . 57

Jednostki budżetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Wspólnoty mieszkaniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej będące podatnikami . . . . . . . . . . . . . . . . 61

5. Spółka komandytowo-akcyjna mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . 63

6. Przepisy przejściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Art. 1a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

I. Grupa kapitałowa jako podatnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

II. Warunki utworzenia podatkowej grupy kapitałowej . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

III. Procedura utworzenia podatkowej grupy kapitałowej . . . . . . . . . . . . . . . . 78

IV. Utrata statusu podatkowej grupy kapitałowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

V. Działanie podatkowej grupy kapitałowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Art. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

I . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

II. Działalność rolnicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

III. Działy specjalne produkcji rolnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

IV. Działalność leśna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

V. Przychody z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznych umów . . . . . . . . 95

VI. Armatorzy opodatkowani podatkiem tonażowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

VII. Przedsiębiorcy okrętowi opodatkowani ryczałtem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

VIII. Wypłaty, o których mowa w art. 27 u.z.s.p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Art. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

I . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

II. Siedziba i zarząd osoby prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

III. Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . 110

IV. Dochody nierezydentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

V. Obowiązek podatkowy wybranych form i rodzajów działalności w umowach międzynarodowych . . . . . . . . . 115

1. Zakład . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

2. Zakład przy robotach budowlanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

3. Miejsce opodatkowania dochodów a brak rezydencji . . . . . . . . . . . . . . 120

VI. Metody eliminacji podwójnego opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Art. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

I. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

II. Obszary morskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

III. Specjalne strefy ekonomiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Art. 4a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

I. Przedsiębiorstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

II. Zorganizowana część przedsiębiorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

III. Program restrukturyzacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

IV. Urząd skarbowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

V. Podatek od towarów i usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

VI. Partnerstwo publiczno-prywatne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

VII. Samochód osobowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

1. Samochód w latach 2011-2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

2. Samochód w okresie od 1.01.2014 r. do 31.03.2014 r. . . . . . . . . . . . . . 163

3. Samochód w okresie od 1.04.2014 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

VIII. Mały podatnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

IX. Zagraniczny zakład . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

X. Certyfikat rezydencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

XI. Ubezpieczyciel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

XII. Spółka niebędąca osobą prawną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

XIII. Definicje związane z pojawieniem się spółki komandytowo -akcyjnej w roli podatnika . . . . . 175

XIV. Wartość emisyjna udziałów (akcji) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

XV. Pochodne instrumenty finansowe i waluty wirtualne . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

1. Pochodne instrumenty finansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

2. Waluty wirtualne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

XVI. Komercjalizowana własność intelektualna i podmiot komercjalizujący . . . 178

XVII. Działalność badawczo-rozwojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

1. Działalność badawczo-rozwojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

2. Działalność naukowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

3. Prace rozwojowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

XVIII. Rzeczywisty właściciel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

XIX. Fundusze inwestycyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

XX. Wierzytelności banku hipotecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

XXI. Odpisy na straty kredytowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

XXII. Alternatywna spółka inwestycyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

XXIII. Pracownicze plany kapitałowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

1. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

2. Uczestnicy pracowniczych planów kapitałowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

3. Dobrowolność oszczędzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

4. Wpłaty dokonywane do PPK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

5. Wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Art. 4b. (uchylony). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Art. 4c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

I. Zaświadczenie z okręgowej stacji kontroli pojazdów . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

II. Zmiany konstrukcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

III. Zasady dokumentowania obowiązujące w pierwszym kwartale 2014 r. i po tym okresie . . . . . 195

Art. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

I . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

II . Opodatkowanie wspólników spółek osobowych - problemy i wątpliwości . . 197

1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

2. Dochód osoby prawnej osiągany w spółce osobowej . . . . . . . . . . . . . . 198

3. Spółki osobowe a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania . . 207

III. Opodatkowanie współwłasności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

IV. Opodatkowanie wspólnego przedsięwzięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

V. Opodatkowanie wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy i praw majątkowych . . . . . . . . . . 211

Art. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

I . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

II. Skarb Państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

III. Narodowy Bank Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

IV. Jednostki budżetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

V . Fundusze celowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

VI. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . . . . . . . . . 219

VII. Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej . . . . . . . 220

VIII. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

IX. Przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie porozumienia lub umowy, chyba że porozumienia te lub umowy stanowią inaczej . . . . . . . . . . 221

X. Jednostki samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

XI. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

XII. Agencja Rynku Rolnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

XIII. Fundusze inwestycyjne i instytucje wspólnego inwestowania . . . . . . . . . . 224

XIV. Fundusze emerytalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

XV. Zakład Ubezpieczeń Społecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

XVI. Fundusz Rezerwy Demograficznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

XVII. Agencja Nieruchomości Rolnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

XVIII. Agencja Rezerw Materiałowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

XIX. Narodowy Fundusz Zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

XX. Bankowy Fundusz Gwarancyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

XXI. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

XXII. Jednostki dozoru technicznego, o których mowa w ustawie o dozorze technicznym . . . . . . 240

Art. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

I. Wprowadzenie - ogólne zasady ustalania dochodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

II. Dochody i koszty nieuwzględniane przy obliczaniu dochodu . . . . . . . . . . 245

III. Rozliczanie strat podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

1. Ogólne zasady rozliczania strat z lat ubiegłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

2. Odliczanie strat przy przekształcaniu, przejmowaniu, łączeniu i dzieleniu podmiotów . . . . . 251

3. Straty przedsiębiorstw państwowych przejmowanych lub nabywanych na podstawie przepisów o komercjalizacji

i prywatyzacji . . . . . . . . . . . 252

4. Rozliczanie straty zagranicznego zakładu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

5. Rozliczanie strat instytucji kredytowych związanych z działalnością oddziału . . . . . . . 253

IV. Szczególne zasady ustalania dochodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

V. Różnice w rachunkowym i podatkowym ujęciu dochodu . . . . . . . . . . . . . . 254

Art. 7a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

I . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

II. Dochód i strata w podatkowej grupie kapitałowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

III. Rozliczenie strat powstałych przed powstaniem podatkowej grupy kapitałowej i w czasie jej istnienia . . . . . . . . . . . . . . 258

Art. 7b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

I . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

II. Przychody z zysków kapitałowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2. Przychody z udziału w zyskach osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

Dywidendy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

Przychody z udziału w zyskach osób prawnych dotyczące zysku ze spółki

komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

Umorzenie udziałów (akcji) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

Podatkowe skutki umorzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Problem opodatkowania tzw. operacji buy-back . . . . . . . . . . . . . . . 273

Przychód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) . . . . . . . 274

Rozwiązanie (likwidacja) spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

Podwyższenie kapitału zakładowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

Dopłaty przy fuzjach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Podział spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

Gotówkowa część zapłaty przy wymianie udziałów (akcji) spółek kapitałowych . . . . . . . 283

Wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe . . . . . . 285

Odsetki od udziału kapitałowego wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę komandytowo-akcyjną . . . . . . . . . . 287

Przychody z tytułu udzielonej pożyczki partycypacyjnej . . . . . . . . . . . . 287

Łączenie lub podział spółek i inne przekształcenia a przychody z udziału w zyskach osób prawnych . . . . . . . . . . 288

3. Przychody z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do osoby prawnej lub spółki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . 292

4. Pozostałe przychody z udziału (akcji) w osobie prawnej lub spółce komandytowo-akcyjnej . . . 293

5. Przychody ze zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną . . . . . 294

6. Przychody ze zbycia wierzytelności uprzednio nabytych przez podatnika oraz wierzytelności z przychodów zaliczanych do zysków kapitałowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

7. Pozostałe przychody z zysków kapitałowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

Zasady opodatkowania pochodnych instrumentów finansowych . . . . . 296

Zasady opodatkowania odpłatnego zbycia walut wirtualnych . . . . . . . 296

Zakwalifikowanie przychodów z obrotu walutami wirtualnymi do źródła - kapitały pieniężne . . . . 297

Przychody z obrotu walutami wirtualnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

Koszty uzyskania przychodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

Międzyokresowe rozliczanie kosztów uzyskania przychodów . . . . . . . . 298

Określenie kosztów uzyskania przychodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

„Wykopywanie" walut wirtualnych przez kopaczy . . . . . . . . . . . . . . . . 299

Sprzedaż towarów/usług rozliczana walutami wirtualnymi . . . . . . . . . . 299

8. Ubezpieczyciele, banki i inne instytucje finansowe . . . . . . . . . . . . . . . . 300

III. Rachunkowe aspekty rozliczania dochodu z udziału w zyskach osób prawnych . . . . . . 301

Art. 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

I . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

II. Rok podatkowy - definicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

III. Rozpoczęcie działalności a rok podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

IV. Zmiana roku podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

V. Wcześniejsze zakończenie roku podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

VI. Rok podatkowy kapitałowej grupy podatkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

Art. 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

I . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

II. Prowadzenie ewidencji rachunkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

1. Ogólne zasady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

2. Wyodrębnienie niektórych ewidencji na mocy przepisów podatkowych . . . . . . . . . 320

III. Przychody, koszty i dochód w ewidencji rachunkowej a rozliczenie podatku . . . . . . . 321

IV . Ustalanie dochodu w drodze oszacowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

V. Szacowanie dochodu u podatników mających ograniczony obowiązek podatkowy . . . . . . 327

VI. Armatorzy opodatkowani podatkiem tonażowym oraz przedsiębiorcy okrętowi opodatkowani zryczałtowanym podatkiem prowadzący równolegle inną działalność gospodarczą . . . . . . 328

VII. Spis z natury niektórych towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330

Art. 9a. (uchylony). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331

I . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

II. Treść dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi . . . . . . . . . . . . 335

1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335

2. Dokumentacja wymagana do końca 2016 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340

Określenie funkcji, jakie będą spełniać podmioty uczestniczące w transakcji . . . . . . . 340

Określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formy i terminy zapłaty . . . . . . . 342

Metoda i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji . . . . . . . . 344

Określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach . . . 345

Wskazanie innych czynników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

Określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem

świadczeń . . . . . . . 347

3. Dokumentacja wymagana od 1.01.2017 r. do 31.12.2018 r. . . . . . . . . . 348

Podatnicy o przychodach lub kosztach przekraczających 2 000 000 euro i nie większych niż 10 000 000 euro . . . . . . . . . . . . 348

Podatnicy o przychodach lub kosztach przekraczających 10 000 000 euro . . . . . . . . . . 351

Podatnicy o przychodach lub kosztach przekraczających 20 000 000 euro . . . . . . . . . 352

III. Podmioty zobowiązane do sporządzenia dokumentacji . . . . . . . . . . . . . . . 352

IV. Warunki obligujące do sporządzenia dokumentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

2. Transakcje między podmiotami powiązanymi wymagające udokumentowania do 31.12.2016 r. . . . . . . . . . . . . 358

3. Transakcje między podmiotami powiązanymi wymagające udokumentowania od 1.01.2017 r. do 31.12.2018 r. . . . . . . 363

4. Transakcje i umowy z podmiotami z rajów podatkowych . . . . . . . . . . . 364

5. Podmioty wyłączone z obowiązku sporządzania dokumentacji . . . . . . 367

V. Skutki podatkowe braku dokumentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370

VI. Rachunkowe aspekty transakcji z podmiotami powiązanymi . . . . . . . . . . . 371

Art. 9b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374

I . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376

II. Warunki umożliwiające stosowanie rozliczania różnic kursowych według ustawy o rachunkowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376

III. Zasady rozliczania różnic kursowych według zasad rachunkowych . . . . . . 377

IV. Zasady rozliczania różnic kursowych w przypadku zmiany metody . . . . . . 380

V. Zasady rozliczania różnic kursowych w przypadku przekształceń jednostek . . . . . . 380

Art. 10. (uchylony). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

Art. 11. (uchylony). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381

I . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382

II. Podmioty powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384

III . Transfer dochodów i warunki ich szacowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391

IV. Metody szacowania zysków transakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395

1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z 10.09.2009 r. - definicje i podstawowe pojęcia . . . . . 395

Wartość rynkowa transakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397

Analiza porównywalności transakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399

3. Metody szacowania dochodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402

Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402

Metoda ceny odsprzedaży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404

Metoda rozsądnej marży („koszt plus") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406

Metoda zysku transakcyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406

Ustalanie wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług . . . . . . . . . . 408

Wydatki na reklamę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408

Pożyczki i kredyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409

Wydatki na badania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409

Wspólne wytworzenie dóbr niematerialnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410

4. Sposób i tryb eliminowania podwójnego opodatkowania transakcji transgranicznych . . . . . 410

V. Porozumienia w sprawie ustalania cen transferowych . . . . . . . . . . . . . . . . 413

1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413

2. Rodzaje uprzednich porozumień cenowych (UPC) . . . . . . . . . . . . . . . . . 414

3. Forma prawna uprzednich porozumień cenowych . . . . . . . . . . . . . . . . 415

4. Składanie wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416

5. Opłaty za złożenie wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419

6. Negocjacje i uzgodnienia po złożeniu wniosku, wycofanie wniosku . . 420

VI. Korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421

VII. Podmioty powiązane według kryteriów rachunkowych i podatkowych . . . 422

Rozdział 1a. Ceny transferowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423

Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423

Oddział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425

Art. 11a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425

I. Definicje transakcji i powiązań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427

1 . Transakcja kontrolowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428

II. Znaczący wpływ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428

1. Znaczący wpływ wynikający z relacji właścicielskich, zarządczych lub kontrolnych . . . . . . 428

2. Znaczący wpływ wywierany przez osobę fizyczną . . . . . . . . . . . . . . . . 429

III. Powiązania o charakterze rodzinnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429

IV. Udział pośredni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430

Art. 11b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430

Wyłączenia stosowania przepisów o cenach transferowych . . . . . . . . . . . . 430

Oddział 2. Zasada ceny rynkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431

Art. 11c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431

Zasada cen rynkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432

Art. 11d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433

Metody ustalania cen transferowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433

Art. 11e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435

Korekta cen transferowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435

Art. 11f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437

Usługi o niskiej wartości dodanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437

Art. 11g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438

Pożyczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439

Art. 11h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439

Zasada korekty odpowiedniej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440

Art. 11i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441

Transakcje z podmiotami w „rajach podatkowych" . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441

Art. 11j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441

Delegacje ustawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442

Oddział 3. Dokumentacja cen transferowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442

Art. 11k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442

I. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443

II. Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych . . . . . . . . . . . . 445

Art. 11l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449

Określenie wartości transakcji kontrolowanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

Art. 11m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych . . . . . . . . 451

Art. 11n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454

Transakcje kontrolowane nieobjęte obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych . . . . . . . . . . 455

Art. 11o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456

Inni podatnicy obowiązani do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych . . . . . . 457

Art. 11p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457

Grupowa dokumentacja cen transferowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458

Art. 11q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459

Elementy lokalnej dokumentacji cen transferowych i grupowej dokumentacji cen

transferowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460

Art. 11r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466

Aktualizacja analizy porównawczej i analizy zgodności . . . . . . . . . . . . . . . 466

Art. 11s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467

Przedstawianie i sporządzanie dokumentacji cen transferowych na żądanie organów podatkowych . . . . . . . . . . . . . . 467

Art. 11t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469

I. Informacja o cenach transferowych przekazywana Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471

II. Podmioty powiązane według kryteriów rachunkowych i podatkowych . . . 476

III. Rachunkowe aspekty transakcji z podmiotami powiązanymi . . . . . . . . . . . 478

Rozdział 2. Przychody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482

Art. 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482

I . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496

II. Kategorie przychodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499

III. Przychody w walutach obcych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538

IV. Przychody z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej . . . . . . . . . . . . . . . . . 539

1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539

2. Przychody należne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540

3. Obniżanie i podwyższanie przychodu o zwroty, rabaty, bonifikaty, skonta . . . . . . . 542

Zwroty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542

Rabat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543

Bonifikata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543

Skonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544

Ceny transferowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544

V. Data powstania przychodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546

VI. Przychody niezaliczane do przychodów podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . 554

VII. Cesja umowy najmu lub innych umów o podobnym charakterze . . . . . . . 597

VIII. Przychody ze zbycia udziałów (akcji) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597

1. Sprzedaż krótka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597

2. Wymiana udziałów (akcji) spółek opodatkowanych w Unii Europejskiej lub Europejskim Obszarze Gospodarczym . . . . . 599

Art. 13. (uchylony). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602

Art. 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602

I . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603

II. Przychód z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych oraz usług . . . 603

III. Wartość rynkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608

IV. Kwestionowanie ceny przez organ podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611

Art. 14a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614

I . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615

II. Świadczenie niepieniężne w celu zaspokojenia zobowiązania . . . . . . . . . . 616

Rozdział 3. Koszty uzyskania przychodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618

Art. 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618

I . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633

II. Definicja kosztów podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634

1. Związek kosztów podatkowych z przychodem i inne warunki generowania kosztów . . . . 634

2. Definitywne dokonanie wydatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636

3. Wydatki dokonane w celu uzyskania przychodów i niezwiązane z przychodami . . . . . 638

Koszty bezpośrednie i pośrednie uzyskania przychodów . . . . . . . . . . . 639

Koszt podwyższenia kapitału zakładowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640

Koszty związane z przekształceniem spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643

Wypłacane umowne odszkodowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644

Koszty dotyczące wypłacanych dywidend i innych zobowiązań wobec wspólników spółki . . . . 645

Wydatki na reklamę i marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646

Rabat związany z wydanymi bonami towarowymi . . . . . . . . . . . . . . . . 648

Koszty poniesione zgodnie z nieważną umową . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648

4. Związek wydatku z działalnością gospodarczą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650

5. Udokumentowanie wydatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651

Ciężar dowodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652

6. Wydatki w walutach obcych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653

III. Koszty uzyskania przychodów u ubezpieczycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654

IV. Koszty uzyskania przychodów pracowniczych programów emerytalnych u pracodawców i w funduszach . . . . . . . . . 659

V. Koszty uzyskania przychodów wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych . . . . . . . . . . . . 662

1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662

2. Koszty PPK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666

VI. Koszty uzyskania przychodów powszechnych towarzystw emerytalnych . . . . . . . 666

1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666

2. Podstawowe koszty działalności funduszu emerytalnego . . . . . . . . . . . 668

3. Kwoty przekazane na rachunek rezerwowy otwartego funduszu emerytalnego . . . . . . 668

4. Wpłaty na Fundusz Gwarancyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669

5. Opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego . . . . . . . . . . . . 670

VII. Koszty uzyskania przychodów w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych . . . . . . . . . . . 670

1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670

2. Rezerwa na ryzyko ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672

3. Sekurytyzacja wierzytelności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674

4. Koszty w kasach oszczędnościowo-kredytowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 675

VIII. Koszty odpłatnego zbycia nieodpłatnie nabytych rzeczy lub praw . . . . . . 677

IX. Koszty uzyskania przychodów w przypadku objęcia lub zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny . . . . . . . . . . . . . . 679

1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679

2. Koszty uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce lub wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana

część . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680

3. Odpłatne zbycie udziałów (akcji) w spółce lub wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny (aport) . . . . . 685

4. Koszty uzyskania przychodów w przypadku umorzenia udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny albo ich zbycia na rzecz spółki w celu ich umorzenia, wystąpienia ze spółki komandytowo-akcyjnej lub obniżenia udziału kapitałowego w tej spółce w przypadku majątku otrzymanego przy likwidacji osoby prawnej . . . 688

5. Koszty przejęcia majątku i odpłatne zbycie udziałów objętych w wyniku podziału spółek kapitałowych . . . . . . . . 689

6. Koszty przejęcia majątku i odpłatne zbycie udziałów objętych w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa będącego osobą fizyczną . . . . . . . . . 690

X. Koszty uzyskania przychodów w przypadku zbycia pożyczonych papierów wartościowych - tzw. sprzedaży krótkiej . . . . . 693

XI. Koszty uzyskania przychodów u przedsiębiorców telekomunikacyjnych . . 693

1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693

2. Dopłaty do kosztów świadczonych usług wchodzących w skład usługi powszechnej . . . . . 694

3. Roczna opłata telekomunikacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694

XII. Koszty uzyskania przychodów w partnerstwie publiczno-prywatnym . . . . 695

XIII. Zasady wyceny majątku nabytego w ramach aportu przedsiębiorstwa oraz zbycia składników tego majątku . . . . . . 696

XIV. Zasady wyceny majątku zakładu przedsiębiorcy zagranicznego i w spółce europejskiej . . . . 697

XV. Zasady określania kosztów przy zbyciu majątku spółki niebędącej osobą prawną lub otrzymanego po likwidacji takiej

spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . 699

XVI. Koszty związane z utworzeniem przyzakładowego żłobka lub przedszkola . . . . . . 700

XVII. Koszty uzyskania przychodów przy dochodach opodatkowanych i zwolnionych lub niestanowiących dochodów

podatkowych . . . . . . . . . . 702

XVIII. Ustalanie kosztów surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji rolnej lub leśnej . . . . . . . . 704

XIX. Terminy rozliczania kosztów podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706

1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706

2. Koszty uzyskania bezpośrednio związane z przychodem . . . . . . . . . . . 706

3. Koszty uzyskania pośrednio związane z przychodem . . . . . . . . . . . . . . 709

4. Korygowanie kosztów - faktury korygujące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713

5. Koszty dotyczące okresów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716

6. Koszty prac rozwojowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718

7. Koszty zarachowane zgodnie z ustawą o rachunkowości niestanowiące kosztu podatkowego - rezerwy i bierne rozliczenie kosztów . . . . . . . . 720

XX. Koszty zaniechanych inwestycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722

XXI. Koszty wynagrodzeń, zasiłków i składek na ubezpieczenie społeczne w kosztach zakładów pracy . . . . . . . . . . . 724

XXII. Koszty używania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych . . . . . . . 728

XXIII. Koszty przeniesienia na rzecz osoby trzeciej wierzytelności z tytułu umów najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o podobnym charakterze . . . . . . . . . . . . . 729

XXIV. Koszty zbycia walut wirtualnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730

Art. 15a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731

Art. 15b. (uchylony). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 739

Art. 15ba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 739

Sprzedaż pakietu wierzytelności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 739

Art. 15c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741

I . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745

II. Alternatywne ograniczenie kosztów obowiązujące w latach 2015-2017 . . 746

III. Obowiązkowe ograniczenie kosztów obowiązujące od 1.01.2018 r. . . . . . . 750

1. Obliczanie limitu odliczania odsetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752

2. Koszty finansowania zewnętrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753

3. Wyłączenie określonych pożyczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753

4. Odstępstwa o charakterze ogólnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754

5. Odstępstwa dotyczące podmiotów wchodzących w skład grupy objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym . . . 755

6. Wyłączenia podmiotowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756

7 . Ograniczenie ustawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756

Art. 15ca. (uchylony). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759

Korekta kosztów finansowania dłużnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759

Art. 15cb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760

Zwiększenie podatkowej atrakcyjności finansowania własnego (notional interest deduction - NID) . . . . . . . . . 761

Art. 15d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763

I . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765

II. Ograniczanie kosztów uzyskania przychodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765

Art. 15e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767

I . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769

II. Ograniczenie kosztów usług niematerialnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 772

Art. 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774

I . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800

II. Wydatki na nabycie i ulepszenie środków trwałych oraz koszty amortyzacji . . . . . . . . 801

1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801

2. Grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów . . . . . . . . . . . . . . . 802

3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne . . . . . . . . . . . . . . . 804

III. Używanie samochodów w działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . 807

1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 807

2. Ograniczenie amortyzacji samochodu osobowego . . . . . . . . . . . . . . . . 807

3. Samochody prywatne pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810

4. Pozostałe samochody osobowe niebędące i będące własnością podatnika . . . . . . . . 814

5. Składki AC samochodu osobowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 819

6. Straty powstałe w wyniku kolizji lub likwidacji (utraty) samochodu . . . 820

IV. Straty w rozliczaniu kosztów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822

1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822

2. Straty w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej sumą odpisów

amortyzacyjnych . . . . . . 822

3. Straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności . . . . . . . . . . 827

4. Straty w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych opodatkowane podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 828

5. Straty powstałe w wyniku nieobjętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ubytków wyrobów akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 829

6. Straty (koszty) powstałe w wyniku utraty dokonanych przedpłat (zaliczek, zadatków) w związku z niewykonaniem

umowy . . . . . . . . . . 832

7. Straty z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności, chyba że wierzytelność ta na podstawie art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p. została zarachowana uprzednio jako przychód należny . . . . . . . . . . . . 833

8. Straty w części niepokrytej przychodami uzyskanymi z nabytych wierzytelności, w tym nabytego pakietu . . . . . . . . . . . . . . . 836

9. Straty z tytułu wydatków na nabycie wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta uprzednio została zbyta przez podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, w której podatnik jest wspólnikiem . . . . . . 836

V. Wierzytelności, odpisy aktualizujące rezerwy z nimi związane jako koszt uzyskania przychodu . . . . . . . . . . . . . . . . . 837

1. Wierzytelności odpisane jako przedawnione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837

2. Odpisy aktualizujące należności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839

3. Wierzytelności odpisane jako nieściągalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 846

Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności . . . . . . . . . . . . . . . . 847

Kredyty i pożyczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851

4. Aspekty rachunkowe wierzytelności wątpliwych i nieściągalnych . . . . 853

5. Rezerwy tworzone na pokrycie wierzytelności, których nieściągalność została

uprawdopodobniona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856

6. Rezerwy nieobowiązkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864

7. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla celów wypłacalności, o których mowa w rozdziale 9 u.d.u.r. . . . . . . . . . . 865

8. Umorzone wierzytelności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 866

9. Umorzone kredyty lub pożyczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868

VI. Kary, odszkodowania i inne opłaty o charakterze sankcji . . . . . . . . . . . . . . 868

1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868

2. Odszkodowania i sankcje z tytułu wypadków w pracy . . . . . . . . . . . . . 869

3. Koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań . . . . . . . . 872

4. Grzywny i kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetki od tych grzywien i kar . . . . . . 873

5. Kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań za łamanie przepisów BHP lub ochrony środowiska . . . . . 873

6. Dodatkowa opłata produktowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875

7. Dodatkowa opłata za brak sieci zbierania pojazdów . . . . . . . . . . . . . . . 876

8. Dodatkowa opłata produktowa przy zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym . . . . 877

9. Dodatkowa opłata produktowa przy zużytych bateriach i akumulatorach . . . . . . . 878

10. Dodatkowa opłata produktowa, o której mowa w art . 37 ust . 2 u .g .o .o . . . . . . . 879

11. Odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880

12. Kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług . . . . . . . . . . . . . . . . . 882

13. Kwoty dodatkowe, które zgodnie z przepisami o cenach podlegają wpłaceniu do budżetu państwa - przepis uchylony 25.07.2014 r. . . . . 885

14. Kwoty dodatkowe opłat rocznych za niezabudowanie bądź niezagospodarowanie gruntów w określonym terminie, wynikającym z przepisów o gospodarce nieruchomościami . . . . . . . . . 886

15. Opłaty sankcyjne, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wpłacie do budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887

16. Dodatkowa opłata wymierzana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych . . . . . . . 888

VII. Wydatki na nabycie udziałów (akcji) i innych papierów wartościowych . . . 888

1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888

2. Wydatki na nabycie udziałów (akcji) i innych papierów wartościowych . . . . . . . . . . . . . 889

3. Wydatki związane z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych . . . . . . . . 891

4. Wydatki na nabycie lub objęcie udziałów spółek dzielonych . . . . . . . . 894

5. Wydatki na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) przekazywanych innej spółce w sposób opisany w art. 12

ust. 4d u.p.d.o.p. . . . . . . . . . 895

6. Wydatki poniesione przez spółkę przy wymianie udziałów . . . . . . . . . . 895

7. Wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki . . . . . . . . . . 896

VIII. Wydatki na fundusze tworzone przez podatnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 896

1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 896

2. Fundusze wynikające z innych ustaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 897

3. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki na działalność socjalną . . . . . . 903

Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych . . . . . . . . . . . . . 903

Wydatki na działalność socjalną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906

Koszty utrzymania obiektów socjalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 908

4. Wpłaty na PFRON i ZFRON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 908

5. Wpłaty na fundusze celowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910

6. Wpłaty na fundusz rekultywacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 915

7. Wpłaty na fundusz stabilizacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 916

8. Składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 917

IX. Koszty związane z korzystaniem z kapitału własnego i kapitałów zewnętrznych . . . . . . . 918

1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 918

2. Wydatki na spłatę pożyczek i innych zobowiązań . . . . . . . . . . . . . . . . . 918

3. Wydatki na spłatę innych zobowiązań, w tym z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń . . . . . 920

4. Wydatki na umorzenie kapitałów pozostających w związku z utworzeniem (nabyciem), powiększeniem lub ulepszeniem źródła przychodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922

5. Wydatki z tytułu przekazania przez bank funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny środków pochodzących ze spłat kredytów (pożyczek) objętych sekurytyzacją wierzytelności . . 922

6. Odsetki od pożyczek (kredytów) i zobowiązań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922

7. Odsetki, prowizje i różnice kursowe od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty inwestycji w okresie realizacji tych

inwestycji . . . . . . . . . . 925

8. Odsetki od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów . . . . . . . 927

9. Odsetki od udziału kapitałowego wspólników spółki niebędącej osobą prawną i spółki, o której mowa w art. 1

ust. 3 u.p.d.o.p. . . . . . 928

10. Odsetki od dopłat wnoszonych do spółki w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a także odsetki od dywidend i innych dochodów z udziału w zyskach osób

prawnych . . . . . . . . . . . 929

11. Dopłaty wnoszone do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, oraz ich zwrot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 931

12. Wydatki na wykup obligacji pomniejszone o kwotę dyskonta . . . . . . . 933

13. Wydatki na odsetki od pożyczek przy cienkiej kapitalizacji . . . . . . . . . . 934

Pożyczka udzielona przez udziałowca - stan prawny do 31.12.2014 r. . . 935

Pożyczka udzielona przez podmiot powiązany z udziałowcem - stan prawny do 31.12.2014 r. . . . . 938

Artykuł 16 ust. 1 pkt 60 i 61 u.p.d.o.p. - stan prawny od 1.01.2015 r. do 31 .12 .2017 r . . . . . . 939

14. Kwoty wypłacone przez fundusz inwestycyjny z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa, gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów (przychodów) bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych . . . . . . . 941

15. Odsetki od pożyczki partycypacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 942

16. Koszty finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 9 u.p.d.o.p., uzyskanego w celu nabycia udziałów (akcji)

spółki . . . . . . . . . . . . . . . . 942

17. Poniesione wydatki związane z zamianą waluty wirtualnej na inną walutę wirtualną . . . . . 943

X. Podatki jako koszt podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943

1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943

2. Podatek od towarów i usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 944

VAT naliczony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 944

VAT należny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 948

Korekta odliczeń VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 949

3. Podatek akcyzowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950

4. Podatek dochodowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 951

5. Minimalny podatek dochodowy, o którym mowa w art. 24b . . . . . . . . 952

6. Podatek od nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953

7. Podatek od środków transportowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 954

8. Podatek rolny i leśny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 954

9. Podatek od wydobycia niektórych kopalin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 955

10. Specjalny podatek węglowodorowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 958

11. Podatek od niektórych instytucji finansowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961

XI. Wydatki na rzecz udziałowców i członków organów podatnika . . . . . . . . 963

1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963

2. Wydatki na rzecz udziałowców i akcjonariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963

3. Wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych oraz spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 u.p.d.o.p., z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji . . . . . . 964

XII. Koszty reprezentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965

XIII. Ograniczenia w amortyzacji i kosztach używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych . . . . . . . . . 971

1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971

2. Odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - ograniczenia z tytułu nabycia, wytworzenia, odliczenia od podstawy opodatkowania, zwrotu wydatków . . . . . 972

3. Odpisy amortyzacyjne przy nieodpłatnym nabyciu, oddane do nieodpłatnego używania, nabyte w formie wkładu . . . . . . . . 973

4. Odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych wniesionych do spółki albo spółki niebędącej osobą prawną w postaci wkładu niepieniężnego, stanowiących równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 975

5. Odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 . . . . . . . . 976

6. Opłaty i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 977

XIV. Pozostałe koszty w katalogu negatywnym kosztów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 977

1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 977

2. Darowizny i ofiary wszelkiego rodzaju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 977

3. Składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa . . . . 979

4. Wydatki poniesione na zakup zużywających się stopniowo rzeczowych składników majątku podatnika, niezaliczanych do środków trwałych . . . . . . . . . . . . 981

5. Niewypłacone, niedokonane lub niepostawione do dyspozycji wypłaty świadczeń oraz innych należności ze stosunku pracy i działalności wykonywanej osobiście . . . . . . . . . . . 982

6. Wartość pracy własnej będących osobami fizycznymi innych wspólników spółki niebędącej osobą prawną . . . . . . . . 984

7. Wypłacone, dokonane lub postawione do dyspozycji wypłaty świadczeń oraz innych należności ze stosunku pracy i działalności wykonywanej osobiście od osób fizycznych cudzoziemcowi, który w okresie świadczenia pracy lub wykonywania osobiście działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie posiadał ważnego, wymaganego na podstawie odrębnych przepisów, dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej . . 985

8. Nieopłacone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez płatnik.

Paweł Małecki - doktor inżynier; doradca podatkowy, posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych; prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego; jest wykładowcą z dziedziny prawa podatkowego m.in. na szkoleniach doradców z Izby Doradców Podatkowych i w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego (w tym komentarzy do ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).Małgorzata Mazurkiewicz - biegły rewident, posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych; jest wykładowcą z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości m.in. w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce; członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
  • Wydawcy