• Kategorie
  • Ceny transferowe 2019. Mechanizmy, dokumentacje, raportowanie.

Symbol: WOL0083
Autor(zy) Kosieradzki Tomasz, Piekarz Radosław
Miejsce wydania Warszawa
Rok 2019
Wydanie I
Ilość stron 482
Format B5
Okładka miękka
Brak towaru
169.00 -11% 149.90
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 1-5 dni
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 0 szt.
ISBN 978-83-8160-825-1.
EAN 9788381608251
Zostaw telefon

Ceny transferowe 2019. Mechanizmy, dokumentacje, raportowanie.

Autor(zy): Kosieradzki Tomasz, Piekarz Radosław.
ISBN: 978-83-8160-825-1.
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2019
Wydanie :I
Ilość stron: 482
Format: B5
Okładka: miękka

Publikacja stanowi kompleksowy przewodnik po cenach transferowych według przepisów obowiązujących od 2019 roku.

   Autorzy omawiają w niej m.in. zagadnienia takie jak:

• analiza cen transferowych,

• podmioty powiązane,

• recharakteryzacja transakcji,

• metody weryfikacji cen transferowych,

• korekty cen transferowych,

• sankcje w przypadku naruszenia obowiązków w zakresie realizacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi,

• MDR a ceny transferowe,

• porozumienia cenowe i uproszczone porozumienia.

W opracowaniu zaprezentowano również przykładową dokumentację oraz przykłady wycen dla konkretnych operacji.

WYKAZ SKRÓTÓW 15
WSTĘP 17
ROZDZIAŁ I. PROCES ANALIZY 21
1. Analiza cen transferowych 21
1.1. Elementy analizy cen transferowych 22
1.2. Analiza branży 22
1.3. Analiza przedsiębiorstwa 23
1.4. Analiza funkcjonalna 24
1.5. Ryzyko w analizie cen transferowych 26
1.5.1. Wzrost znaczenia analizy ryzyka w ramach dokumentacji cen transferowych 26
1.5.2. Wnioski wynikające ze zmian w Wytycznych OECD 26
1.5.3. Zdefiniowanie pojęć niezbędnych do oceny ryzyka 28
1.5.4. Wykonanie analizy ryzyka 31
1.5.5. Przykłady 34
1.5.6. Interpretacja danych zebranych w krokach 1-3 37
1.6. RACI - efekt analizy cen transferowych 40
2. Koncepcja centrów odpowiedzialności a metody ustalania cen transferowych 43
2.1. Mikroekonomiczne podstawy spojrzenia zarządczego na ceny transferowe 44
2.1.1. Modele pierwotne 45
2.2. Współczesne podejście mikroekonomiczne do kwestii cen transferowych 49
2.2.1. Mechanizm cen transferowych przy braku rynku zewnętrznego na produkty pośrednie 49
2.2.2. Mechanizm cen transferowych z doskonale konkurencyjnym rynkiem na produkty pośrednie 51
2.2.3. Mechanizm cen transferowych z niedoskonale konkurencyjnym rynkiem na produkty pośrednie 52
2.3. Spojrzenie zarządcze 54
ROZDZIAŁ II. PODMIOTY POWIĄZANE 57
1. Uwagi ogólne 57
2. Transakcje z podmiotami z rajów podatkowych 59
3. Powiązania wynikające z wywierania znaczącego wpływu 60
3.1. Powiązania o charakterze kapitałowym i zarządczo-kontrolnym 63
3.2. Sposób obliczania udziału pośredniego 64
3.3. Faktyczny wpływ wywierany przez osobę fizyczną 65
3.4. Powiązania o charakterze rodzinnym 67
3.5. Sztuczne struktury właścicielskie 67
ROZDZIAŁ III. RECHARAKTERYZACJA TRANSAKCJI 69
1. Wprowadzenie 69
2. Regulacja ustawowa 69
2.1. Przesłanki stosowania regulacji 71
2.1.1. Przesłanki ogólne 71
2.1.2. Przesłanki szczególne 72
3. Skutki stosowania przepisów 74
4. Ograniczenie stosowania przepisów o recharakteryzacji transakcji i pominięciu 75
ROZDZIAŁ IV. METODY TRADYCYJNE 77
1. Sposoby weryfikacji cen transferowych 77
2. Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej 79
2.1. Uwagi ogólne 79
2.2. Omówienie metody 80
2.3. Przeprowadzenie analizy porównywalności transakcji 82
3. Metoda rozsądnej marży (koszt plus) 92
3.1. Uwagi ogólne 92
3.2. Omówienie metody 94
4. Metoda ceny odsprzedaży 98
4.1. Uwagi ogólne 98
4.2. Omówienie metody 101
5. Inna metoda 105
ROZDZIAŁ V. METODY ZYSKU TRANSAKCYJNEGO 107
1. Metoda marży transakcyjnej netto (TNMM) 107
1.1. Polskie przepisy 107
1.2. Metoda TNMM w Wytycznych OECD 108
1.3. Wady i zalety metody TNMM 110
1.4. Standard porównywalności 114
1.5. Wybór współczynnika 114
1.6. Wytypowanie podmiotów porównywalnych 117
1.7. Przykład zastosowania metody TNMM 117
1.8. Korekty w metodzie TNMM 121
2. Metoda podziału zysków 126
2.1. Polskie przepisy 126
2.2. Metoda podziału zysku w Wytycznych OECD 127
2.3. Omówienie metody 130
2.3.1. Analiza udziału (wkładu) 131
2.3.2. Analiza rezydualna 133
ROZDZIAŁ VI. KOREKTY CEN TRANSFEROWYCH (TP ADJUSTMENT) 145
ROZDZIAŁ VII. RESTRUKTURYZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 151
1. Wstęp 151
1.1. Przyczyny ekonomiczne i społeczne 151
1.2. Przyczyny prawne i podatkowe 152
2. Polskie przepisy dotyczące restrukturyzacji 152
3. Profile funkcjonalne producentów 160
3.1. Przetwórca (toll manufacturer) 162
3.2. Producent kontraktowy (contract manufacturer) 162
3.3. Producent w pełni samodzielny (full-fledged manufacturer) 162
4. Profile funkcjonalne dystrybutorów 163
4.1. Pośrednik 164
4.2. Dystrybutor o funkcjach podstawowych 164
4.3. Dystrybutor o funkcjach rozwiniętych 165
5. Przykład restrukturyzacji biznesu 165
6. Dlaczego restrukturyzacja działalności budzi zainteresowanie władz podatkowych 166
7. Analiza transakcji restrukturyzacyjnej 167
8. Symulacja ryzyka 169
9. Gospodarcze przyczyny restrukturyzacji 172
ROZDZIAŁ VIII. ŚWIADCZENIE USŁUG I UMOWY O PODZIALE KOSZTÓW 175
1. Świadczenie usług międzygrupowych 175
1.1. Czy usługa została w rzeczywistości wykonana? 176
1.2. Czy usługa ma wartość zgodną z zasadą arm's length? 177
2. Umowy o podziale kosztów 177
2.1. Zasada arm's length w umowach CCA 179
2.2. Zawartość umowy CCA 182
2.3. Zmiany w składzie uczestników umowy CCA 182
2.4. Przykład umowy CCA 183
2.4.1. Przedmiot umowy 183
2.4.2. Baza kosztowa 184
2.4.3. Alokacja kosztów 185
3. Dokumentowanie usług o niskiej wartości dodanej 185
3.1. Safe harbours w regulacjach OECD 185
3.2. Safe harbours w regulacjach UE 186
3.3. Stan prawny do 2018 r. 187
3.4. Przepisy po 2018 r. 188
ROZDZIAŁ IX. TRANSAKCJE FINANSOWE 191
1. Uwagi ogólne 191
2. Środowisko finansowe grupy kapitałowej 192
2.1. Pożyczki 193
2.2. Cash pooling 199
2.3. Gwarancje wewnątrzgrupowe 201
2.3.1. Metoda PCN 203
2.3.2. Analiza kosztów i korzyści 203
2.3.3. Analiza kosztu kapitału 204
2.4. Przykład - ustalanie oprocentowania z wykorzystaniem danych Catalyst 205
ROZDZIAŁ X. WYTYCZNE DOTYCZĄCE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH 209
1. Uwagi wstępne 209
2. Definicja dla potrzeb cen transferowych 210
3. Kategorie wartości niematerialnych 211
3.1. Patenty 211
3.2. Know-how, tajemnice handlowe 211
3.3. Znaki towarowe, nazwy handlowe, marki 212
3.4. Koncesje i prawa wynikające z umów 212
4. Goodwill 213
5. Synergie grupowe 213
6. Koncepcja DEMPE 214
6.1. Analiza ryzyka dla funkcji DEMPE 217
6.2. Przykład analizy DEMPE 219
7. Dodatkowe cechy porównywalności dla wartości niematerialnych lub praw związanych z nimi 220
7.1. Wybór metody 221
7.2. Metoda PCN 221
7.3. Metoda podziału zysku 222
7.4. Wykorzystanie technik wyceny 222
8. Polskie przepisy dotyczące wartości niematerialnych 227
ROZDZIAŁ XI. ANALIZA PORÓWNAWCZA 229
1. Wstęp 229
2. Opis transakcji 229
3. Podstawa prawna oraz założenia analizy, źródła danych i zastrzeżenia 231
3.1. Podstawa prawna 231
3.2. Założenia analizy 232
3.2.1. Wykorzystanie zagregowanych danych dotyczących zyskowności podmiotów 232
3.2.2. Wykorzystanie danych kilkuletnich 232
3.2.3. Wykorzystanie miar pozycyjnych 233
3.3. Źródła informacji 234
4. Wyszukiwanie i analiza zyskowności podmiotów 235
4.1. Wyszukiwanie podmiotów porównywalnych i jego rezultaty 235
4.2. Wyszukiwanie podmiotów porównywalnych 235
4.3. Warunki porównywalności 236
4.4. Automatyczne wyszukiwanie podmiotów w bazie InfoCredit 236
4.5. Analiza danych i działalności operacyjnej podmiotów 239
4.5.1. Analiza danych 239
4.5.2. Analiza działalności operacyjnej podmiotów 239
4.6. Rezultaty wyszukiwania podmiotów porównywalnych 240
4.7. Analiza zyskowności zaakceptowanych podmiotów 241
4.7.1. Zaakceptowane podmioty 241
4.7.2. Wybór metody analizy zyskowności 241
4.7.3. Wybór wskaźnika zyskowności 241
4.7.4. Korekty porównywalności 242
4.7.5. Wyniki analizy 243
Załącznik 1. Dane finansowe zaakceptowanych podmiotów 244
Załącznik 2. Wyniki analizy zyskowności 244
Załącznik 3. Opisy zaakceptowanych podmiotów 245
ROZDZIAŁ XII. PRZYKŁAD DOKUMENTACJI PODATKOWEJ (LOCAL FILE) ALFA POLSKA ZAKŁADY PRODUKCYJNE SP. Z O.O. W ROZUMIENIU ART. 11Q U.P.D.O.P. ZA ROK 2019 247
1. Wstęp 247
1.1. Cel i zakres dokumentacji 247
1.2. Lista typów transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu w 2019 r. 249
2. Moduł I - opis podatnika 249
2.1. Opis struktury zarządczej i schemat organizacyjny podmiotu powiązanego 249
2.2. Opis podstawowej działalności podmiotu powiązanego 250
2.2.1. Wskazanie przedmiotu prowadzonej działalności 250
2.2.2. Wskazanie rynków geograficznych, na których podmiot prowadzi działalność 250
2.2.3. Opis branży i otoczenia rynkowego, w ramach których podmiot powiązany prowadzi działalność, ze wskazaniem wpływu warunków ekonomicznych i regulacyjnych oraz wskazaniem kluczowych konkurentów 251
2.2.4. Opis strategii gospodarczej 252
2.2.5. Informacja o istotnych ekonomicznie funkcjach, aktywach lub ryzykach, mających wpływ na podmiot powiązany, które zostały przeniesione w roku obrotowym i w roku poprzedzającym rok obrotowy, jeżeli takie przeniesienie nastąpiło 253
3. Moduł II - transakcyjny 253
3.1. Świadczenie usług przepakowywania 253
3.1.1. Przedmiot i rodzaj transakcji kontrolowanej 253
3.1.2. Informacja o podmiotach powiązanych uczestniczących w dokonaniu transakcji kontrolowanej 254
3.1.3. Analiza funkcjonalna podmiotów powiązanych uczestniczących w dokonaniu transakcji kontrolowanej z uwzględnieniem istotnych zmian w porównaniu do poprzedniego roku obrotowego 255
3.1.4. Sposób kalkulacji ceny transferowej wraz z przyjętymi założeniami 258
3.1.5. Wartość transakcji kontrolowanej z podziałem na kontrahentów 259
3.1.6. Otrzymane płatności związane z transakcją kontrolowaną 259
3.1.7. Umowy, porozumienia wewnątrzgrupowe lub inne dokumenty dotyczące transakcji kontrolowanej 260
3.1.8. Porozumienia lub interpretacje podatkowe dotyczące transakcji kontrolowanej, w tym uprzednie porozumienia cenowe zawarte z administracjami podatkowymi państw innych niż RP 260
3.1.9. Analiza cen transferowych 260
3.1.10. Informacje finansowe 263
3.1.10.1. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe 263
3.1.10.2. Opis umożliwiający przyporządkowanie danych finansowych dotyczących transakcji kontrolowanej do pozycji sprawozdania finansowego, o którym mowa w lit. a, lub do innych informacji w nim zawartych 263
3.2. Zakup usług wsparcia 264
3.2.1. Przedmiot i rodzaj transakcji kontrolowanej 264
3.2.2. Informacja o podmiotach powiązanych uczestniczących w dokonaniu transakcji kontrolowanej 268
3.2.3. Analiza funkcjonalna podmiotów powiązanych uczestniczących w dokonaniu transakcji kontrolowanej z uwzględnieniem istotnych zmian w porównaniu do poprzedniego roku obrotowego 269
3.2.4. Sposób kalkulacji ceny transferowej wraz z przyjętymi założeniami 273
3.2.5. Wartość transakcji kontrolowanej z podziałem na kontrahentów 274
3.2.6. Przekazane płatności związane z transakcją kontrolowaną 275
3.2.7. Umowy, porozumienia wewnątrzgrupowe lub inne dokumenty dotyczące transakcji kontrolowanej 275
3.2.8. Porozumienia lub interpretacje podatkowe dotyczące transakcji kontrolowanej, w tym uprzednie porozumienia cenowe zawarte z administracjami podatkowymi państw innych niż RP 275
3.2.9. Analiza cen transferowych 275
3.2.10. Informacje finansowe 278
3.2.10.1. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe 278
3.2.10.2. Opis umożliwiający przyporządkowanie danych finansowych dotyczących transakcji kontrolowanej do pozycji sprawozdania finansowego, o którym mowa w lit. a, lub do innych informacji w nim zawartych 278
ROZDZIAŁ XIII. SANKCJE W PRZYPADKU NARUSZENIA OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE REALIZACJI TRANSAKCJI POMIĘDZY PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 279
1. Uwagi wstępne 279
2. Sankcje wynikające z przepisów podatkowych 280
2.1. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe - stawka 10%, 20% i 30% 280
2.1.1. Warunki zastosowania sankcji 280
2.1.2. Wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego 281
2.1.3. Przedawnienie a dodatkowe zobowiązanie podatkowe 284
2.1.4. Egzekucja dodatkowego zobowiązania podatkowego 284
2.2. Opodatkowanie 50% stawką kwoty doszacowania z tytułu niezgodności warunków transakcji z zasadą ceny rynkowej 284
2.2.1. Warunki zastosowania sankcji 284
2.2.2. Przedawnienie a stawka 50% 286
2.2.3. Egzekucja dodatkowego zobowiązania podatkowego 286
3. Sankcje wynikające z przepisów karnoskarbowych 287
3.1. Naruszenie obowiązku złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych 288
3.2. Naruszenie obowiązku składania dyrektorowi KAS informacji o cenach transferowych 289
4. Odpowiedzialność podmiotu zbiorowego 290
4.1. Definicja podmiotu zbiorowego 291
4.2. Potwierdzenie popełnienia przestępstwa 291
4.3. Element korzyści jako warunek odpowiedzialności 291
4.4. Relacja pomiędzy sprawcą czynu zabronionego a podmiotem zbiorowym 292
4.5. Kwestia winy jako warunek odpowiedzialności podmiotu zbiorowego 292
4.6. Przestępstwa osoby fizycznej uzasadniające zastosowanie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 293
4.7. Sankcje karne dla podmiotu zbiorowego i dyrektywy wymiaru kary 296
4.8. Przedawnienie 297
4.9. Rozwiązania przewidziane w projekcie nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 298
ROZDZIAŁ XIV. MDR A CENY TRANSFEROWE 303
1. Wprowadzenie 303
2. Przepisy przejściowe 305
3. Co podlega raportowaniu MDR 307
3.1. Definicja schematu podatkowego 307
3.2. Schemat transgraniczny 308
3.3. Schemat podatkowy „krajowy" 310
3.4. Schemat standaryzowany 312
4. Kategorie podmiotów rozpoznawanych w przepisach o MDR 312
4.1. Promotor 313
4.2. Korzystający 315
4.3. Wspomagający 316
5. Podmioty powiązane a MDR 318
6. Przesłanki raportowania 319
6.1. Kryterium głównej korzyści podatkowej 321
6.2. Ogólna cecha rozpoznawcza 322
6.3. Szczególna cecha rozpoznawcza 325
6.4. Inna szczególna cecha rozpoznawcza 329
7. Procedura raportowania 334
7.1. Obowiązki promotora 335
7.2. Korzystający 340
7.3. Raportowanie stosowania schematu podatkowego przez korzystającego 342
7.4. Wspomagający 344
8. Obowiązek posiadania procedury wewnętrznej 347
9. Sankcje związane z niewypełnieniem obowiązków w zakresie regulacji MDR 348
ROZDZIAŁ XV. PROCEDURY WZAJEMNEGO POROZUMIEWANIA (MAP) 351
1. Wprowadzenie 351
2. Dotychczasowe sposoby eliminacji podwójnego opodatkowania 352
2.1. Konwencja arbitrażowa 352
2.2. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 354
2.3. Rozporządzenia wykonawcze 357
2.4. Dyrektywa Rady (UE) 2017/1852 w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej 359
3. Ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (przygotowane na podstawie projektu ustawy) 359
3.1. Złożenie wniosku 360
3.2. Rozstrzyganie sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej 361
3.2.1. Treść wniosku 363
3.2.2. Obowiązki organu krajowego na etapie przyjęcia wniosku 364
3.2.3. Rozstrzyganie sporów przez właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich 365
3.2.3.1. Rozstrzygnięcie jednostronne 366
3.2.3.2. Rozstrzygnięcie w drodze porozumienia pomiędzy organami zainteresowanych państw członkowskich 367
3.2.4. Rozstrzyganie sporów przez komisję doradczą albo komisję do spraw pozasądowego rozstrzygania sporów 370
3.2.4.1. Złożenie wniosku 372
3.2.4.2. Interakcja z postępowaniami krajowymi 372
3.2.4.3. Komisja doradcza oraz komisja do spraw pozasądowego rozstrzygania sporów 373
3.2.4.4. Ustanowienie komisji doradczej 375
3.2.4.5. Procedowanie wniosku przez komisję doradczą 377
3.2.4.6. Udział wnioskodawcy i właściwych organów państw członkowskich w pracach komisji doradczej albo komisji do spraw pozasądowego rozstrzygania sporów 378
3.2.4.7. Implementacja rozstrzygnięcia 379
4. Regulacje projektu ustawy odnoszące się do procedury eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysku podmiotów powiązanych 380
4.1. Korekta odpowiadająca po notyfikacji 381
4.2. Procedura wzajemnego porozumiewania się w zakresie postępowań prowadzonych na podstawie konwencji arbitrażowej 382
4.3. Procedura wzajemnego porozumiewania się prowadzona na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania 384
4.4. Zasady dokonania korekty krajowej 385
ROZDZIAŁ XVI. POROZUMIENIA CENOWE I UPROSZCZONE POROZUMIENIA CENOWE 391
1. Wstęp 392
2. Korzyści wynikające z zawarcia APA i uAPA - wyłączenie stosowania art. 15 u.p.d.o.p. 394
3. Uprzednie porozumienia cenowe 396
3.1. Rodzaje APA 396
3.2. Wysokość opłaty za wydanie APA 397
3.3. Okres obowiązywania APA 399
3.4. Treść APA 401
3.5. Wniosek o wydanie APA 403
3.5.1. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku 403
3.5.2. Treść wniosku 404
3.5.2.1. Informacje dotyczące wnioskodawcy i podmiotów biorących udział w transakcji kontrolowanej objętej wnioskiem 407
3.5.2.2. Informacje dotyczące transakcji kontrolowanej objętej wnioskiem 407
3.5.2.3. Propozycje wnioskodawcy dotyczące treści APA 408
3.6. Przebieg procedury w zakresie wydania APA 409
4. Uproszczone porozumienia cenowe 413
4.1. Definicja uAPA 413
4.2. Wysokość opłaty za wniosek 414
4.3. Termin wydania uAPA 415
4.4. Treść uAPA 416
4.5. Treść wniosku 416
4.5.1. Informacje o transakcji kontrolowanej będącej przedmiotem wniosku 418
4.5.2. Oświadczenia 419
4.5.3. Opis korzyści ekonomicznych z tytułu zawarcia transakcji kontrolowanej będącej przedmiotem wniosku 421
4.6. Przebieg procedury w zakresie wydania uAPA 422
5. Zmiana trybu postępowania 425
5.1. Zmiana postępowania o wydanie uAPA w postępowanie o wydanie APA 425
5.2. Zmiana postępowania o wydanie APA w postępowanie o wydanie uAPA 427
6. Weryfikacja stosowania APA i uAPA 429
6.1. Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa 429
6.2. Stwierdzenie wygaśnięcia APA i uAPA z urzędu 431
6.3. Zmiana lub uchylenia APA i uAPA 432
ROZDZIAŁ XVII. LOKALNA I GRUPOWA DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH 435
1. Podmioty zobowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych 435
2. Szczególne kategorie podatników zobowiązanych do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych 436
3. Wysokość progów dokumentacyjnych 436
4. Określenie wartości transakcji kontrolowanych 438
5. Sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych na żądanie 438
6. Transakcje kontrolowane nieobjęte obowiązkiem dokumentacyjnym 439
7. Termin sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz obowiązki informacyjne 440
8. Elementy lokalnej dokumentacji cen transferowych 441
8.1. Opis podmiotu powiązanego 442
8.2. Opis transakcji 445
8.2.1. Przedmiot i rodzaj transakcji 445
8.2.2. Informacja o podmiotach powiązanych uczestniczących w transakcji kontrolowanej 447
8.2.3. Analiza funkcjonalna podmiotów powiązanych 447
8.2.4. Sposób kalkulacji ceny transferowej wraz z przyjętymi założeniami 451
8.2.5. Wartość transakcji kontrolowanej z podziałem na kontrahentów 452
8.2.6. Otrzymane lub przekazane płatności związane z transakcją kontrolowaną 453
8.2.7. Umowy, porozumienia wewnątrzgrupowe lub inne dokumenty dotyczące transakcji kontrolowanej 453
8.2.8. Porozumienia lub interpretacje podatkowe dotyczące transakcji kontrolowanej 454
8.3. Analiza cen transferowych 454
8.3.1. Wskazanie metody weryfikacji cen transferowych 456
8.3.2. Wskazanie strony lub transakcji podlegającej badaniu 458
8.3.3. Opis analizy porównawczej 459
8.3.3.1. Opis procesu wyszukiwania i doboru danych oraz wskazanie źródeł tych danych 459
8.3.3.2. Uzasadnienie powodów przyjęcia do analizy danych z wielu lat lub z jednego roku 462
8.3.3.3. Uzasadnienie wyboru wskaźnika finansowego przyjętego do analizy 463
8.3.3.4. Opis korekty porównywalności wraz z uzasadnieniem 464
8.3.3.5. Wskazanie wyznaczonego w wyniku tej analizy punktu lub przedziału wraz z opisem miar statystycznych 465
8.3.4. Opis analizy zgodności 466
8.3.5. Odniesienie ceny transferowej do wyniku analiz wraz z uzasadnieniem odchyleń, jeżeli wystąpiły 469
8.4. Informacje finansowe 470
9. Grupowa dokumentacja cen transferowych 470
10. Podmioty zobowiązane do sporządzenia grupowej dokumentacji cen transferowych 471
11. Sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych przez inny podmiot z grupy 471
12. Termin sporządzenia grupowej dokumentacji cen transferowych oraz obowiązki informacyjne 472
13. Elementy grupowej dokumentacji cen transferowych 473
BIBLIOGRAFIA 477
AUTORZY 481

Tomasz Kosieradzki - doradca podatkowy; partner w kancelarii A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz S.K.A.; zajmuje się stałą obsługą firm deweloperskich, budowlanych oraz inwestorów na rynku nieruchomości; prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego dla firm deweloperskich, a także stowarzyszeń i związków branżowych związanych z rynkiem nieruchomości.Radosław Piekarz - doradca podatkowy; partner w kancelarii A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz S.K.A.; prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego dla firm deweloperskich, a także stowarzyszeń i związków branżowych związanych z rynkiem nieruchomości; autor wielu publikacji z zakresu cen transferowych, VAT oraz cła.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.