• Kategorie
  • Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Orzecznictwo, wzory pism, tablice.

Autor(zy) Kała Dariusz P.
Miejsce wydania Gdańsk
Rok 2018
Wydanie I
Ilość stron 179
Format B5
Okładka miękka
157.50 -18% 129.90
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu niezwłocznie
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 5 szt.
ISBN 978-83-7804-620-2.
EAN 9788378046202

Zamów telefonicznie: 914340603

Zostaw telefon

Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Orzecznictwo, wzory pism, tablice.

Autor(zy): Kała Dariusz P.
ISBN: 978-83-7804-620-2.
Miejsce wydania: Gdańsk
Rok wydania: 2018
Wydanie :I
Ilość stron: 179
Format: B5
Okładka: miękka

Książka z suplementem elektronicznym. 

Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych jest świadczeniem majątkowym przysługującym za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Jego wysokość jest ustalana w drodze uchwały rady gminy. Jest on wypłacany z budżetu rady gminy według procedury określonej w zarządzeniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W nauce prawa i literaturze branżowej brak monograficznych opracowań poświęconych problematyce ekwiwalentu – wyjątkiem jest prezentowana publikacja. Od 2013 roku ukazały się ważne orzeczenia sądów administracyjnych, które rozstrzygnęły kilka istotnych zagadnień z zakresu ekwiwalentu, wydano wiele rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów oraz zmieniły się nieco zasady finansowania OSP.
Proponowane tu monograficzne opracowanie poświęcone ekwiwalentowi oparte jest nie tylko o klasyczną wykładnię prawa, wynika też z zawodowej praktyki – z doświadczeń, które autor zebrał podczas szkoleń pracowników samorządowych i członków OSP, udzielając porad prawnych na łamach czasopism branżowych, prowadząc sprawy przed sądami i urzędami. Zamieszczone interpretacje mają charakter ekspercki, uwzględniają najnowszy stan prawny, aktualne orzecznictwo sądów. Wyczerpująco cytowane są najnowsze i starsze rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów i regionalnych izb obrachunkowych.

Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

 

Rozdział 1

Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1.1. Ekwiwalent w ujęciu historycznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1.2. Charakter prawny ekwiwalentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

1.2.1. Wybrane świadczenia pieniężne w systemie prawa . . . . . . . . . 16

1.2.2. Ekwiwalent a inne świadczenia pieniężne . . . . . . . . . . . . . 18

1.2.3. Ekwiwalent jako prawo podmiotowe . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1.2.4. Ekwiwalent jako równoważnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

1.3. Ekwiwalent a inne źródła finansowania OSP . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1.3.1. Budżet państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

1.3.2. Budżety jednostek samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . 27

1.3.3. Dochody od instytucji ubezpieczeniowych ubezpieczających osoby prawne i fizyczne  29

1.3.4. Finansowanie OSP przez Państwową Straż Pożarną . . . . . . . . 30

1.3.5. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i środki unijne .. 31

1.3.6. Środki statutowe OSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

1.3.7. Zbiórki publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

1.3.8. Działalność pożytku publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

1.3.9. Imprezy masowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

1.3.10. Przekazywanie sprzętu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

1.3.11. Wykorzystywanie środków OSP na społecznie użyteczne cele . . . 33

 

Rozdział 2

Tryb i zasady wypłaty ekwiwalentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2.1. Uchwała rady gminy w sprawie wysokości ekwiwalentu . . . . . . . . . 35

2.1.1. Obowiązek podjęcia uchwały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2.1.2. Brak uchwały jako zaniechanie legislacyjne – odpowiedzialność odszkodowawcza .. 36

2.1.3. Procedura wydania uchwały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2.1.4. Moc wsteczna uchwały w sprawie ekwiwalentu . . . . . . . . . . 41

2.1.5. Treść uchwały w sprawie ekwiwalentu . . . . . . . . . . . . . . . 42

2.2. Zarządzenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) dotyczące

uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu . . . . . . . . . . . . . . . . 45

2.2.1. Dokumenty potwierdzające udział w działaniu ratowniczym . . . 50  

2.2.2. Potwierdzenie od pracodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

2.2.3. Oświadczenie o utracie wynagrodzenia . . . . . . . . . . . . . . . 53

2.3. Przesłanki wypłaty ekwiwalentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

2.3.1. Przesłanka podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

2.3.2. Przesłanka przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

2.4. Osoby uprawnione do ekwiwalentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

2.5. Wysokość ekwiwalentu i różnicowanie jego stawek . . . . . . . . . . . . 67

2.5.1. Podmiot właściwy do ustalania wysokości ekwiwalentu . . . . . . 67

2.5.2. Forma ustalenia wysokości ekwiwalentu . . . . . . . . . . . . . . 68

2.5.3. Stawka ekwiwalentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

2.6. Obliczanie czasu działań ratowniczych i szkoleń pożarniczych . . . . . . 76

2.6.1. Jak rozliczać godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym?  76

2.6.2. Ekwiwalent za przerwę w szkoleniu . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

2.6.3. Ekwiwalent za dojazd do remizy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

2.6.4. Ekwiwalent za czas uzbrojenia samochodu . . . . . . . . . . . . 80

2.7. Zrzeczenie się ekwiwalentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

2.7.1. Darowizna, odbiór i przelew na konto ekwiwalentu . . . . . . . . 82

2.8. Przedawnienie roszczeń z ekwiwalentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

2.8.1. Termin przedawnienia ekwiwalentu . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

2.8.2. Początek biegu terminu przedawnienia . . . . . . . . . . . . . . . 87

2.8.3. Przerwanie biegu terminu przedawnienia . . . . . . . . . . . . . . 88

 

Rozdział 3

Ekwiwalent a inne świadczenia majątkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

3.1. Ekwiwalent a zasiłek chorobowy i wynagrodzenie chorobowe . . . . . . 89

3.1.1. Ekwiwalent a wynagrodzenie chorobowe . . . . . . . . . . . . . . 89

3.1.2. Ekwiwalent a zasiłek chorobowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

3.2. Ekwiwalent a świadczenia związane z urlopem w pracy . . . . . . . . . . 95

3.2.1. Urlop wypoczynkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

3.2.2. Urlop bezpłatny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

3.2.3. Urlop macierzyński, ojcowski, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego .98

3.2.4. Urlop wychowawczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

3.2.5. Urlop szkoleniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

3.2.6. Zwolnienie od pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

3.3. Ekwiwalent a działalność gospodarcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

3.4. Ekwiwalent a działalność rolnicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

3.5. Ekwiwalent a wynagrodzenie z umowy-zlecenia i umowy o dzieło . . . . 106

3.6. Ekwiwalent a zasiłek dla bezrobotnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

3.6.1. Utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych . . . . . . . . . . . . . 111

3.7. Odsetki od ekwiwalentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

3.8. Podatek od ekwiwalentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

 

Rozdział 4

Ekwiwalent a przypadki szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

4.1. Ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym na fałszywy alarm . . . 115

4.2. Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych bez badań

lekarskich, szkoleń pożarniczych lub poza granicami 18–65 lat . . . . . 116

4.3. Ekwiwalent za zabezpieczenie imprezy masowej . . . . . . . . . . . . . 120

4.4. Ekwiwalent za prace porządkowe i inne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

4.5. Ekwiwalent za działania ratownicze poza terenem działania OSP . . . . 122

4.6. Ekwiwalent za zachowanie gotowości bojowej . . . . . . . . . . . . . . 126

 

Rozdział 5

Roszczenia związane z ekwiwalentem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

5.1. Skargi do sądów administracyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

5.1.1. Skarga na uchwałę lub zarządzenie naruszające interes prawny lub uprawnienie .127

5.1.2. Skarga na bezczynność lub naruszenie prawa przez czynności

prawne lub faktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

5.2. Powództwo w sprawie ekwiwalentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

5.3. Nadzór nad organami gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

ANEKS

Wzory dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Wzór 1. Uchwała rady gminy w sprawie ekwiwalentu . . . . . . . . . . . . . 133

Wzór 2. Zarządzenie wójta w sprawie uchwały rady gminy w sprawie ekwiwalentu . 135

Wzór 3. Skarga naruszająca interes prawny lub uprawnienie . . . . . . . . . 136

Wzór 4. Skarga na bezczynność rady gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Wzór 5. Powództwo do sądu powszechnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Wzór 6. Wniosek zbiorczy o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego . . . . . . . . 142

Wzór 7. Wniosek indywidualny o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego . . . . . 143

Wzór 8. Skierowanie strażaka na szkolenie pożarnicze przez gminę . . . . . . 144

Wzór 9. Pełnomocnictwo szczególne do odbioru ekwiwalentu . . . . . . . . . 145

Wzór 10. Zaświadczenie od pracodawcy o utracie wynagrodzenia

za czas udziału w działaniu ratowniczym . . . . . . . . . . . . . . 145

Tablice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

Zestawienie orzecznictwa sądów w sprawie ekwiwalentu . . . . . . . . . . . . . 171

Zestawienie stanowisk regionalnych izb obrachunkowych w sprawie ekwiwalentu .. 173

Wykaz rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów w sprawie ekwiwalentu . . . . . 174

Inne orzeczenia sądów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Inne dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.