• Kategorie
  • Instrukcja egzekucyjna dla urzędów gmin i miast oraz biur związków międzygminnych.

Podtytuł 121 wzorów
Autor(zy) Sputowski Arkadiusz Jerzy, Wojdylak-Sputowska Zofia
Miejsce wydania Gdańsk
Rok 2014
Wydanie I
Ilość stron 348
Format B5
Okładka miękka
147.00 -18% 119.90
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu niezwłocznie
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 5 szt.
ISBN 978-83-7804-195-5
EAN 9788378041955

Zamów telefonicznie: 914340603

Zostaw telefon

Instrukcja egzekucyjna dla urzędów gmin i miast oraz biur związków międzygminnych.
121 wzorów

Autor(zy): Wojdylak-Sputowska Zofia, Sputowski Arkadiusz Jerzy.
ISBN: 978-83-7804-195-5
Miejsce wydania: Gdańsk
Rok wydania: 2014
Wydanie :I
Ilość stron: 348
Format: B5
Okładka: miękka

Książka z suplementem elektronicznym. Do książki dołączono CD-ROM. Zamówienia powyżej 70,00 zł realizujemy bez dodatkowych kosztów.

 

Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Wykaz aktów prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Rozdział 1. Wzory zarządzeń w sprawach egzekucji administracyjnej

1.1. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy / Urzędzie Miasta / Biurze Związku Międzygminnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.2. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów związanych z prowadzeniem egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy / Urzędzie Miasta / Biurze Związku Międzygminnego . . . . . . . 49

1.3. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji prowadzenia egzekucji administracyjnej z pieniędzy w Urzędzie Gminy / Urzędzie Miasta / Biurze Związku Międzygminnego . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

1.4. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji prowadzenia egzekucji administracyjnej z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej, z rachunków bankowych i innych wierzytelności oraz określenia sposobu kontroli dłużników zajętej wierzytelności i dochodzenia należności od dłużników zajętej wierzytelności w Urzędzie Gminy /Urzędzie Miasta / Biurze Związku Międzygminnego . . . . . . . . . . . . 76

1.5. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej oraz identyfikatora służbowego dla pracowników samorządowych Urzędu Gminy / Miasta / Biura Związku Międzygminnego realizujących zadania w zakresie egzekucji administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

1.6. Zarządzenie w sprawie określenia podziału Gminy / Miasta / Związku Międzygminnego na rejony egzekucyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

1.7. Zarządzenie w sprawie: określenia uprawnień pracowników wykonujących czynności egzekucyjne, utworzenia rejonów

egzekucyjnych, zasad ich przydziału, obsługi rejonów egzekucyjnych, przekazywania spraw w toku i funkcjonowania zastępstw . . . . . . . . 105

1.8. Zarządzenie w sprawie: określenia zasad prowadzenia egzekucji administracyjnej z ruchomości obowiązków o charakterze pieniężnym . 110

1.9. Propozycja zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy / Miasta / Biura Związku Międzygminnego . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

1.10. Zarządzenie dotyczące wprowadzenia Instrukcji w sprawie określenia terminów dla prowadzenia postępowania egzekucyjnego w Urzędzie Gminy / Miasta / Biurze Związku Międzygminnego w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi . . . . . . . . . . . . . . . 144

 

Rozdział 2. Wzory dokumentacji dla referatu egzekucji administracyjnej

2.1. Ewidencja opłat komorniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

2.2. Ewidencja opłat od kwot ściągniętych egzekucyjnie oraz wpłaconych

w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych . . . . . . . . . . . . . 152

2.3. Ewidencja postanowień o wstrzymaniu postępowania egzekucyjnego . . 153

2.4. Ewidencja rejonów egzekucyjnych i ruchu służbowego . . . . . . . . . . 154

2.5. Ewidencja spraw inspektora ds. egzekucji administracyjnej . . . . . . . 155

2.6. Ewidencja zawiadomień o zajęciu praw majątkowych stanowiących

wierzytelność pieniężną u innego dłużnika zajętej wierzytelności niż pracodawca, organ rentowy lub bank . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

2.7. Ewidencja zawiadomień o zajęciu praw majątkowych w postaci papierów wartościowych, zapisanych na rachunku papierów wartościowych oraz wierzytelności z rachunku pieniężnego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego podmiotem prowadzącym takie rachunki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

2.8. Ewidencja zawiadomień o zajęciu praw majątkowych stanowiących wierzytelność z rachunku bankowego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego bankiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

2.9. Ewidencja zawiadomień o zajęciu praw majątkowych stanowiących wynagrodzenie u dłużnika zajętej wierzytelności będącego pracodawcą 159

2.10. Ewidencja zawiadomień o zajęciu praw majątkowych stanowiących świadczenie z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego organem rentowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

2.11. Kontrola likwidacji niektórych zaległości pieniężnych . . . . . . . . . . 161

2.12. Księga magazynowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

2.13. Nalepka egzekucyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

2.14. Nota obciążeniowa – lista kosztów egzekucyjnych obciążających wierzyciela . 167

2.15. Obwieszczenie o licytacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

2.16. Pismo do sądu w sprawie zbiegu egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . 169

2.17. Pismo do współwłaściciela zajętej ruchomości . . . . . . . . . . . . . . 170

2.18. Pismo przekazujące protokół o udaremnieniu egzekucji do prokuratury 172

2.19. Plan egzekucyjny na miesiąc … 20 … r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

2.20. Pokwitowanie odbioru zwiezionych ruchomości . . . . . . . . . . . . . 175

2.21. Polecenie organu egzekucyjnego dotyczące przeszukania odzieży

na osobie zobowiązanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

2.22. Protokół kontroli u dłużnika zajętej wierzytelności . . . . . . . . . . . . 177

2.23. Protokół licytacyjnej sprzedaży ruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . 179

2.24. Protokół o niedojściu licytacji do skutku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

2.25. Protokół o stanie majątkowym zobowiązanego (wariant I) . . . . . . . . 183

2.26. Protokół o stanie majątkowym zobowiązanego (wariant II) . . . . . . . . 185

2.27. Protokół odebrania dokumentu potwierdzającego posiadanie rachunku bankowego . 189

2.28. Protokół otwarcia i przeszukania pomieszczeń i schowków . . . . . . . 191

2.29. Protokół przeszukania odzieży na osobie zobowiązanego . . . . . . . . . 193

2.30. Protokół sprzedaży ruchomości z wolnej ręki . . . . . . . . . . . . . . . 195

2.31. Protokół udaremnienia egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

2.32. Protokół zamknięcia mieszkania / lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

2.33. Przydział służby na okres ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

2.34. Raport poborcy (wersja I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

2.35. Raport poborcy (wersja II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

2.36. Sprawozdanie z kontroli pracy poborcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

2.37. Wykaz teczek wierzycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

2.38. Zarządzenie powołania komisji ds. otwarcia środków transportu

zobowiązanego, lokali i innych pomieszczeń zajmowanych przez

zobowiązanego oraz schowków w tych środkach, lokalach

i pomieszczeniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

2.39. Zaświadczenie o nabyciu ruchomości z licytacji . . . . . . . . . . . . . 209

2.40. Zawiadomienie o wysokości opłaty komorniczej . . . . . . . . . . . . . 210

2.41. Zestawienie sum ściągniętych i liczby dokonanych czynności

egzekucyjnych za miesiąc ................................... roku . . . . . . . . . . . 211

2.42. Zestawienie wpłat poborcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

2.43. Zezwolenie na dokonanie czynności egzekucyjnych w dni wolne – w porze nocnej .  . 213

2.44. Protokół okazania tytułów wykonawczych organowi asystującemu . . . 214

2.45. Protokół poinformowania osoby trzeciej o prawie złożenia wniosku

o wyłączenie rzeczy spod egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

2.46. Wezwanie do odbioru ruchomości, które nie zostały sprzedane . . . . . 217

2.47. Potwierdzenie odbioru ruchomości niesprzedanych . . . . . . . . . . . 218

2.48. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli dłużnika zajętej

wierzytelności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

2.49. Zestawienie czynności egzekucyjnych, powodujących powstanie

kosztów egzekucyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Rozdział 3. Wzory dokumentacji pracowniczej

3.1. Oświadczenie o materialnej odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . 225

3.2. Upoważnienie Nr …/ … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

3.3. Zakres czynności, obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności

pracownika urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

3.4. Zarządzenie – wysokość wynagrodzenia prowizyjnego . . . . . . . . . . 231

3.5. Obliczenie wynagrodzenia prowizyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

3.6. Upoważnienie dla Komornika – Kierownika Referatu Egzekucji

Administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

Rozdział 4. Wzory postanowień wydawanych przez samorządowy organ

egzekucyjny

4.1. Postanowienie w sprawie zwrotu wierzycielowi tytułu wykonawczego

z uwagi na braki formalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

4.2. Wyznaczenie egzekutora do wykonywania czynności egzekucyjnych . . 240

4.3. Postanowienie – zlecenie dla organu rekwizycyjnego . . . . . . . . . . . 241

4.4. Postanowienie (wniosek) do Wójta / Burmistrza / Prezydenta Miasta /

Przewodniczącego Związku Międzygminnego o zajęcie stanowiska

w sprawie niezbędności rzeczy do prowadzenia gospodarstwa rolnego . 243

4.5. Postanowienie (wniosek) do Wójta / Burmistrza / Prezydenta Miasta /

Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego o zwolnieniu

rzeczy spod egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

4.6. Postanowienie – wezwanie wierzyciela do wyrażenia stanowiska

w sprawie zarzutów zgłoszonych przez zobowiązanego . . . . . . . . . . 247

4.7. Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu wydania

ostatecznego postanowienia w sprawie stanowiska wierzyciela

w zakresie zarzutów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

4.8. Postanowienie w sprawie zarzutów zgłoszonych przez zobowiązanego . 251

4.9. Postanowienie – Żądanie udzielenia informacji i wyjaśnień w związku

z postępowaniem egzekucyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

4.10. Postanowienie w sprawie wyłączenia spod egzekucji rzeczy lub praw majątkowych . . 255

4.11. Postanowienie w sprawie wyłączenia spod egzekucji rzeczy lub praw

majątkowych – przedłużenie terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

4.12. Postanowienie o odstąpieniu od czynności egzekucyjnych . . . . . . . . 259

4.13. Wezwanie do udzielenia przez Policję lub Straż Graniczną pomocy

lub asysty organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi przy wykonywaniu

czynności egzekucyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

4.14. Polecenie organu egzekucyjnego dotyczące przeszukania odzieży

na osobie zobowiązanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

4.15. Protokół z czynności egzekucyjnych (ogólny) . . . . . . . . . . . . . . . 264

4.16. Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego

(pozytywne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

4.17. Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego

(negatywne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

4.18. Postanowienie w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania

egzekucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

4.19. Postanowienie w sprawie uchylenia dokonanych czynności

egzekucyjnych z uwagi na zawieszenie postępowania egzekucyjnego . . 274

4.20. Postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego . . . 277

4.21. Postanowienie w sprawie uchylenia dokonanych czynności

egzekucyjnych z uwagi na umorzenie postępowania egzekucyjnego . . . 280

4.22. Postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych . . . . . . . . . . . . 282

4.23. Postanowienie w sprawie rozliczenia kosztów egzekucyjnych . . . . . . 284

4.24. Postanowienie w sprawie umorzenia kosztów egzekucyjnych . . . . . . 287

4.25. Postanowienie w sprawie odmowy umorzenia kosztów egzekucyjnych . 289

4.26. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia w postępowaniu egzekucyjnym

praw własności / innych praw albo ruchomości . . . . . . . . . . . . . . 291

4.27. Wniosek o wyjawienie majątku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

4.28. Postanowienie w sprawie określenia kwoty nieprzekazanej należności . 295

4.29. Postanowienie w sprawie uwzględnienia zarzutu zobowiązanego

na oszacowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

4.30. Postanowienie w sprawie nieuwzględnienia zarzutu zobowiązanego

na oszacowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

4.31. Postanowienie w sprawie nieuwzględnienia skargi na oszacowanie

ruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

4.32. Postanowienie w sprawie określenia wydatków i wynagrodzenia

za dozór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

4.33. Postanowienie w sprawie unieważnienia licytacji . . . . . . . . . . . . . 306

4.34. Postanowienie w sprawie nałożeniu kary pieniężnej (I) . . . . . . . . . . 308

4.35. Postanowienie w sprawie nałożeniu kary pieniężnej (II) . . . . . . . . . 311

4.36. Postanowienie w sprawie unieważnienia pierwszej i drugiej licytacji . . 314

4.37. Oferta sprzedaży ruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316

4.38. Oferta sprzedaży prawa majątkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

4.39. Zlecenie dla biegłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

4.40. Zawiadomienie o oszacowaniu wartości prawa majątkowego . . . . . . 321

4.41. Zawiadomienie – zlecenie rekwizycyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

4.42. Zawiadomienie o zwolnieniu spod zajęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

4.43. Zawiadomienie o uchyleniu zajęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

4.44. Zawiadomienie o zmianie wysokości zajęcia . . . . . . . . . . . . . . . 325

4.45. Zawiadomienie o zajęciu środka transportowego . . . . . . . . . . . . . 327

4.46. Zawiadomienie o zwolnieniu spod zajęcia środka transportowego . . . . 328

4.47. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zbiegu egzekucji . . . . . . . . . . . . 329

Rozdział 5. Wzory typowych wniosków kierowanych do samorządowego

organu egzekucyjnego

5.1. Wniosek w sprawie zwolnienia rzeczy lub praw majątkowych

z egzekucji administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331

5.2. Zarzuty w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej . . . . . . . 333

5.3. Żądanie wyłączenia rzeczy lub praw majątkowych spod egzekucji

administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335

5.4. Wniosek w sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego . . . . . . 337

5.5. Wniosek w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego . . . . . . 339

5.6. Wniosek w sprawie wydania postanowienia w sprawie wysokości

kosztów egzekucyjnych powstałych w prowadzonym postępowaniu

egzekucyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341

5.7. Wniosek o umorzenie kosztów egzekucyjnych powstałych

w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym . . . . . . . . . . . . . . 343

5.8. Wniosek o rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych powstałych

w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym . . . . . . . . . . . . . . 345

5.9. Zażalenie na postanowienie organu egzekucyjnego . . . . . . . . . . . . 347

 

 

Zofia Wojdylak-Sputowska

Audytor wewnętrzny i zewnętrzny z dużym doświadczeniem zawodowym w zakresie finansów komunalnych, budżetu jednostki samorządu terytorialnego, podatków i opłat lokalnych, księgowości podatkowej oraz egzekucji administracyjnej; autorka artykułów w zakresie dochodów JST oraz audytu wewnętrznego.
Arkadiusz Jerzy Sputowski

Audytor wewnętrzny i zewnętrzny, wieloletni pracownik służb podatkowych państwa i JST, z dużym doświadczeniem zawodowym w zakresie finansów komunalnych, dochodów JST, procedur administracyjnych i podatkowych, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem. Autor licznych poradników z zakresu prawa podatkowego, procedur administracyjnych oraz metodyki wykonywania audytu wewnętrznego. Doświadczony wykładowca. Członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.