• Kategorie
  • Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych.

Autor(zy) Oleńska Jolanta
Miejsce wydania Gdańsk
Rok 2013
Wydanie I
Ilość stron 92
Format B5
Okładka miękka
136.50 -15% 116.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu niezwłocznie
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 4 szt.
ISBN 978-83-7804-094-1
EAN 9788378040941

Zamów telefonicznie: 914340603

Zostaw telefon

Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych.

Autor(zy): Oleńska Jolanta.
ISBN: 978-83-7804-094-1
Miejsce wydania: Gdańsk
Rok wydania: 2013
Wydanie :I
Ilość stron: 92
Format: B5
Okładka: miękka

Książka z suplementem elektronicznym. Do książki dołączono CD-ROM. Seria:Środki unijne.

Dokument, o który zawsze pytają instytucje uprawnione do badania prawidłowości wykorzystania funduszy unijnych!

Kierownik każdej jednostki realizującej projekty finansowane lub współfinansowane z europejskich funduszy unijnych jest zobowiązany do przestrzegania zasad kontroli finansowej i merytorycznej. Wymagania te nakłada na każdą jednostkę zarówno prawo bilansowe, jak też wytyczne instytucji wdrażających w oparciu o rozporządzenia Unii Europejskiej. Podstawowym instrumentem kontroli finansowej w jednostkach jest instrukcja obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów.

Książka zawiera zasady sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów zarówno finansowo-księgowych, jak też merytorycznych oraz ich archiwizacji.
Nie jest to sformalizowany dokument sporządzany według ustalonego wzoru, ale akt wewnętrzny, opracowywany przez kierownika każdej jednostki i dostosowany do indywidualnych potrzeb firmy. Służy dokładnemu określeniu, co każda struktura, dział czy określony pracownik jednostki powinien zrobić w celu prawidłowego udokumentowania wszystkich operacji mających związek z realizacją zadań wynikających z zawartych umów.

Publikacja zawiera gotowy wzorzec zarządzenia wewnętrznego , który łatwo można dostosować do indywidualnych potrzeb firmy a dołączony suplement elektroniczny (dokumentacja w formie MS Word), daje możliwość bezpośredniej pracy na plikach, uzupełnienia o dane, zapis, wydruk itp.
 

Wstęp ........................................................................ 5

1. Instrukcja obiegu dokumentów jako podstawowy element wewnętrznej kontroli

finansowej i merytorycznej ..................................................... 7

1.1. Dokumenty finansowo-księgowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.1.1. Faktura VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.1.2. Faktura VAT korygująca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.1.3. Nota korygująca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1.1.4. Rachunek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1.1.5. Lista p³ac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1.1.6. Wniosek o zaliczkę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

1.1.7. Rozliczenie zaliczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

1.1.8. Polecenie przelewu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.1.9. Wyci¹g bankowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.1.10. Polecenie wyjazdu służbowego i rozliczenie delegacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.1.11. Raport kasowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

1.2. Dokumenty merytoryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1.2.1. Informacja i promocja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

1.3. Wniosek o płatność. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2. Elementy instrukcji obiegu dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.1. Ogólne zasady obiegu dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.2. Komórki w obiegu dokumentów finansowo-księgowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.2.1. Zakres obowi¹zków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników

uczestnicz¹cych w obiegu dokumentów księgowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.3. Terminy przep³ywu dokumentów i ich systematyczność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3. Formy i przyk³ady sporz¹dzenia instrukcji obiegu dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3.1. Metoda graficzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3.2. Metoda tabelaryczna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

3.3. Metoda opisowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3.4. Metoda kartotekowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

3.5. Metoda mieszana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

4. Archiwizacja dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

4.1. Przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

4.2. Sposób oznaczania kategorii archiwalnych dokumentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

5. Przykłady opracowania zakładowej instrukcji obiegu, kontroli

i archiwizowania dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.