• Kategorie
  • Instruktaż końcowego rozliczenia projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszy europejskich.

Autor(zy) Lech Maria, Wszołek-Lech Dominika
Miejsce wydania Gdańsk
Rok 2012
Wydanie I
Ilość stron 121
Format B5
Okładka miękka
157.50 -15% 133.90
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu niezwłocznie
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 3 szt.
ISBN 978-83-7804-080-4
EAN 9788378040804

Zamów telefonicznie: 914340603

Zostaw telefon

Instruktaż końcowego rozliczania projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszy europejskich.

Autor(zy): Lech Maria, Wszołek-Lech Dominika.
ISBN: 978-83-7804-080-4
Miejsce wydania: Gdańsk
Rok wydania: 2012
Wydanie :I
Ilość stron: 121
Format: B5
Okładka: miękka

Seria:Środki Unijne.

 

Wstęp ................................................................................................................................... 5

 

Rozdział 1. Podstawy prawne............................................................................................. 7

1.1. Uregulowania zawarte w rozporządzeniach KE ......................................................7

1.2. System Organizacyjny Programów Operacyjnych na przykładzie PO IG..............12

1.3. Krajowe akty prawne ............................................................................................. 14

 

Rozdział 2. Środki trwałe, środki trwałe w budowie, prace rozwojowe.........................19

2.1. System organizacji wyodrębnionej ewidencji księgowej ....................................19

2.2. Regulacje w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej ....25

2.3. Forma i zakres dokumentacji przyjęcia środków trwałych z budowy ...................28

 

Rozdział 3. Aktywa trwałe ................................................................................................ 33

3.1. Aktywa trwałe – wycena, prezentacja i ewidencja..................................................33

3.2. Środki trwałe w budowie, prace rozwojowe wykonywane siłami własnymi lub obcymi....... 46

3.3. Rozliczenie kosztów, które nie spełniają definicji aktywów .................................50

3.4. Trwała utrata wartości........................................................................................... 52

 

Rozdział 4. Końcowe rozliczenie projektu .......................................................................55

4.1. Koszty bezpośrednie i pośrednie ...........................................................................55

4.2. Rozliczenie kosztów ogólnych (pośrednich) .........................................................56

4.3. Koszty bezpośrednie budowy, koszty ogólne związane pośrednio z budową.......58

4.4. Klucze podziałowe ................................................................................................ 60

4.5. Uzupełnienie polityki rachunkowości projektu o zasady końcowego rozliczenia ....60

 

Rozdział 5. Aspekty podatkowe........................................................................................ 65

5.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych...............................................................66

5.1.1. Zaliczenie dotacji do jednego z wymienionych w ustawie źródeł przychodów..... 66

5.1.2. Brak opodatkowania dotacji inwestycyjnych .............................................67

5.1.3. Zwolnienia przedmiotowe ..........................................................................69

5.1.4. Przepisy przejściowe ................................................................................... 77

5.1.5. Dotacje unijne a koszty uzyskania przychodów ..........................................79

5.1.6. Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją ...........................79

5.1.7. Pozostałe wydatki........................................................................................ 85

5.1.8. Odsetki......................................................................................................... 85

5.2. Podatek dochodowy od osób prawnych ................................................................86

5.2.1. Zaliczenie uzyskanej dotacji do źródeł przychodów...................................86

5.2.2. Zwolnienia .................................................................................................. 87

5.2.3. Dotacje unijnie, koszty uzyskania przychodów...........................................89

5.2.4. Pozostałe wydatki........................................................................................ 93

5.2.5. Zaniechanie poboru podatku ......................................................................93

5.2.6. Wydatki poniesione przed otrzymaniem dotacji unijnej, ale w związku z nią na gruncie updof i updop, w tym koszty pośrednie projektu finansowanego dotacją unijną.....................................................................94

5.3. Podatek od towarów i usług................................................................................... 98

5.3.1. Opodatkowanie dotacji unijnych podatkiem VAT .....................................98

5.3.2. Moment opodatkowania dotacji .................................................................99

5.3.3. Stawka podatku VAT .................................................................................. 99

5.3.4. Odliczanie podatku naliczonego od zakupów finansowanych dotacją unijną .. 99

5.3.5. Podatek VAT jako wydatek kwalifikowany ...............................................101

5.3.6. Samorządy a podatek od towarów i usług..................................................102

 

Rozdział 6. Obowiązki sprawozdawcze po zakończeniu realizacji projektu ...............105

6.1. Obowiązujące sprawozdania...............................................................................105

6.2. Późniejsze zdarzenia po zakończeniu realizacji projektu....................................107

6.3. Luka finansowa, a przychody powstałe po zakończeniu realizacji projektu.......111

 

Podsumowanie ................................................................................................................ 115

Bibliografia...................................................................................................................... 117

Spis przykładów.............................................................................................................. 120

Spis schematów............................................................................................................... 121

Maria Lech

Biegły rewident, wykonawca audytów projektów realizowanych w ramach  funduszy europejskich w spółkach  akcyjnych, spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, wyższych uczelniach, jednostkach naukowo-badawczych i samorządowych sektora finansów publicznych  oraz zakładach opieki zdrowotnej.
Autorka publikacji i wykładowca z zakresu rachunkowości, audytu i kontroli projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w  PO IG, PO KL, POIiŚ, RPO.

Dominika Wszołek-Lech

Doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Rejonowego w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Były pracownik Wydziału Podatkowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
Autorka publikacji z zakresu prawa podatkowego stosowanego podczas rozliczania projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.