• Kategorie
  • Inżynieria zarządzania . Cyfryzacja produkcji.

Podtytuł Aktualności badawcze 2
Autor(zy) Knosala Ryszard red.
Miejsce wydania Warszawa
Rok 2020
Wydanie I
Ilość stron 1336
Format B5
Okładka twarda
Brak towaru
99.90 -10% 89.90
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 1-5 dni
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 12
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 0 szt.
ISBN 978-83-208-2400-1.
EAN 9788320824001
Zostaw telefon

Inżynieria zarządzania 2. Cyfryzacja produkcji.
Aktualności badawcze 2

Autor(zy): Knosala Ryszard red.
ISBN: 978-83-208-2400-1.
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2020
Wydanie :I
Ilość stron: 1336
Format: B5
Okładka: twarda

Niniejsza książka jest kontynuacją rozpoczętego rok temu cyklu wydawniczego „Inżynieria Zarządzania. Cyfryzacja Produkcji". Książka zawiera 115 raportów z badań przeprowadzonych w niemal wszystkich ośrodkach naukowych w Polsce w 2019 r. w dwunastu obszarach tematycznych: innowacyjności procesów i produktów, zarządzania organizacjami i zespołami ludzkimi, efektywności i produktywności przedsiębiorstw, organizacji i zarządzania produkcją, inżynierii procesów wytwarzania, cyfryzacji produkcji, zarządzania projektami, logistyki, zarządzania wiedzą i wspomagania decyzji, inżynierii jakości, kształtowania środowiska i bezpieczeństwa pracy oraz zarządzania utrzymaniem ruchu. Tegoroczne wydanie książki zawiera większą liczbę raportów z badań poświęconych Przemysłowi 4.0 oraz cyfryzacji produkcji i, jak sądzę, jest to początek intensywnego rozwoju tej tematyki badań. Wszystkie prezentowane prace uzyskały pozytywne merytoryczne recenzje opracowane przez duże grono wybitnych ekspertów. 


Książka przeznaczona jest dla dyplomantów, doktorantów oraz ludzi nauki i przemysłu. Trzecia pozycja z tego cyklu ukaże się w pierwszej połowie 2021 r. i będzie zawierała prace z obecnie prowadzonych badań. 

Rozdział 1

Innowacyjność procesów i produktów
 

Znaczenie wyboru reprezentacji dokumentów tekstowych i miar podobieństwa w rankingu wniosków patentowych

Karolina Bęben
 

Percepcja ryzyka w kontekście wybranych kryteriów oceny ryzyka innowacji

Anna M. Deptuła
 

Analiza porównawcza narzędzi informatycznych wspomagających wdrażanie ekoinnowacji

Ewa Dostatni, Izabela Rojek, Paulina Paszak
 

Zastosowanie analizy czynnikowej w badaniu procesów komercjalizacji

Wacław Gierulski, Bożena Kaczmarska
 

Zastosowanie metody QFD w projektowaniu kompaktowego wymiennika ciepła

Aneta Masternak-Janus, Artur Piasecki, Sylwia Hożejowska
 

Innowacyjne rozwiązania antycypowane w procesach personalnych organizacji

Teresa Myjak
 

Analiza możliwości poużytkowego zagospodarowania opon samochodowych

Katarzyna Piotrowska

 

Mikrofundamenty w ocenie prokreatywnej kultury przedsiębiorstwa — koncepcja i zastosowanie

Kamila Tomczak-Horyń
 

Big Data — ewolucja Business Intelligence czy innowacja przełomowa w zarządzaniu

Jędrzej Wieczorkowski, Magdalena Jurczyk-Bunkowska
 

Bibliografia
 

Rozdział 2

Zarządzanie organizacjami i zespołami ludzkimi
 

Podobieństwa i różnice pomiędzy cechami a stylami zachowań negocjatorów z wybranych państw

Aleksander Binsztok
 

Ocena efektywności systemów motywacyjnych na przykładzie pracowników biura rachunkowego

Anna Chojnacka-Komorowska, Paweł Siarka, Wioletta Turowska
 

Wykorzystanie układu wielkości organizacyjnych w automatyzacji pracy menedżera zespołu

Olaf Flak
 

Model Biznesu 4.0 — wyzwania w aspekcie Przemysłu 4.0

Sandra Grabowska
 

Zarządzanie relacjami z interesariuszami organizacji — propozycja konceptualizacji

Andrzej Kozina
 

Tworzenie profilu kompetencji dla stanowiska pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Marzena Kuczyńska-Chałada, Joanna Furman
 

Badanie luk kompetencyjnych inżynierów Przemysłu 4.0

Iwona Łapuńka, Agnieszka Czerwińska-Lubszczyk, Michalene Grebski

Transformacja pól znaczeń oraz modelu biznesu łowiska ryb „Złoty strumień"

Kazimierz Perechuda
 

Bibliografia
 

Rozdział 3

Efektywność i produktywność przedsiębiorstw
 

Analiza ilościowa technologiczności konstrukcji oprzyrządowania obróbkowego — studium przypadku

Adam Barylski
 

Efektywność kontroli odpadów komunalnych — współpraca organów

Dominika Biniasz
 

Systemy Internetu Rzeczy w ocenie ciągłości działania procesów produkcyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach

Paweł Buchwald, Artur Anus
 

Koncepcja zwiększenia zdolności produkcyjnej w procesie produkcji mebli

Anna Burduk, Sandra Sulik
 

Wykorzystanie narzędzi do mapowania procesów biznesowych w celu identyfikowania i eliminowania marnotrawstwa

Iwona Chomiak-Orsa, Szymon Żuraw
 

Opracowanie wzorca modelu biznesowego na podstawie Business Model Canvas

Dominika Jagoda-Sobalak, Agnieszka Czerwińska-Lubszczyk, Michalene Grebski
 

Rola wskaźników behawioralnych w ocenie efektywności procesów pracy na przykładzie branży spożywczej

Patrycja Kabiesz, Joanna Bartnicka

 

Wykorzystanie Arkusza Rozliczeniowego Działań w procesach określania kosztów własnych produkcji wyrobów

Ewa Kaczmar, Józef Matuszek
 

Ocena stopnia podobieństwa elementów składowych wyrobów produkowanych w systemie na zamówienie — studium przypadku

Janusz Mleczko, Łukasz Byrdy, Bartosz Cieśla, Karolina Kłaptocz
 

Wykrywanie wyłudzeń podatku VAT z wykorzystaniem testu serii

Paweł Siarka
 

Metoda F-AHP narzędziem do oceny efektywności wybranego procesu cieplnego

Jacek Tomasiak, Jerzy Duda
 

Koncepcja metody poprawy efektywności procesów eksploatacji autobusów komunikacji miejskiej z uwzględnieniem idei toyotaryzmu

Andrzej Wieczorek, Robert Madej
 

Bibliografia
 

Rozdział 4

Organizacja i zarządzanie produkcją
 

Harmonogramowanie procesu produkcji pojazdu wielkogabarytowego z uwzględnieniem rozdziału zasobów ludzkich

Barbara Balon, Krzysztof Kalinowski
 

Pewne problemy wytwarzania cyklicznego

Wojciech Bożejko, Jarosław Pempera, Mieczysław Wodecki
 

Sekwencjonowanie wielowersyjnych linii montażowych z uwzględnieniem oceny zmienności czasu cyklu

Karol Dziki, Damian Krenczyk
 

Lean w Przemyśle 4.0 — Lean Industry 4.0

Bożena Gajdzik, Edward Kowal
 

Efektywne harmonogramowanie czasu pracy w ruchu ciągłym

Zbigniew Lisowski
 

Przemysł 4.0 — korzyści a zagrożenia — analiza porównawcza na podstawie Polski i Niemiec

Krzysztof Romanowski
 

Ocena przydziału zleceń w systemach niejednorodnych

Bożena Skołud, Agnieszka Szopa
 

Koncepcja komputerowego systemu dedykowanego rozwiązywaniu problemów decyzyjnych w procesie robotyzacji produkcji

Łukasz Sobaszek, Arkadiusz Gola, Antoni Świć
 

Wybrane problemy eksploatacji matryc kuźniczych w warunkach produkcyjnych

Jan Turek
 

Zmiany techniczno-technologiczne na tle specyfiki zjawiska zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwach

Marta Wiącek
 

Bibliografia
 

Rozdział 5

Inżynieria procesów wytwarzania
 

Prognozowanie trwałości złączy taśm przenośnikowych z wykorzystaniem modelowania matematycznego

Anna Borucka, Dariusz Mazurkiewicz, Edward Kozłowski, Małgorzata Grzelak
 

Ograniczenia technologiczne wybranych metod wytwarzania przyrostowego

Marcin Grabowski, Michał Karpiuk, Wojciech Bizoń
 

Analiza porównawcza rozmieszczenia ścierniwa w przemysłowych i eksperymentalnych segmentach tarcz diamentowych przeznaczonych do szlifowania powierzchni granitowych

Marcin Knapiński, Paweł Rajczyk
 

Możliwość wykorzystania wybranych sygnałów diagnostycznych maszyn do podnoszenia stabilności procesów wytwarzania

Witold Nawrocki, Waldemar Woźniak, Roman Stryjski, Michał Sąsiadek
 

Dojrzałość systemu produkcyjnego w opinii wytwórców sektora maszyn rolniczych — prokurowanie modelu badawczego

Przemysław Niewiadomski
 

Dojrzałość systemu produkcyjnego w opinii wytwórców sektora maszyn rolniczych — koincydencja pojęcia z perspektywy eksperckiej

Przemysław Niewiadomski
 

Technologie przyrostowe — analiza bibliometryczna

Dorota Palka, Marcin Sobota
 

Bibliografia
 

Rozdział 6

Cyfryzacja produkcji
 

Poziom automatyzacji jako determinanta wykorzystania wybranych atrybutów koncepcji Przemysłu 4.0

Robert Błocisz, Łukasz Hadaś
 

Koncepcja środowiska informatycznego do zdalnego monitorowania pracy robota współpracującego UR10

Jacek Czajka, Kamil Krot, Bartosz Poskart, Grzegorz Iskierka
 

Rozwój wyrobów w systemach PLM z zastosowaniem technik wirtualnej rzeczywistości

Jan Duda, Sylwester Oleszek
 

Modelowanie i symulacja pracy rekonfigurowalnego gniazda produkcyjno-pakującego z wykorzystaniem oprogramowania Enterprise Dynamics

Arkadiusz Gola, Łukasz Sobaszek, Łukasz Wiechetek, Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek
 

Współpraca uczelni z biznesem w dobie wyzwań czwartej rewolucji przemysłowej

Łukasz Hadaś, Joanna Oleśków-Szłapka, Agnieszka Stachowiak
 

System zarządzający pracą platformy MiR100

Grzegorz Iskierka, Bartosz Poskart, Kamil Krot, Jacek Czajka
 

Opracowanie inteligentnego sterowania adaptacyjnego do nadzorowania pracy maszyny wytłaczającej folię polietylenową

Andrzej Jardzioch, Wioletta Marczak
 

Zastosowanie komputerowych systemów symulacyjnych w tworzeniu cyfrowych bliźniaków systemów produkcyjnych 631

Damian Krenczyk
 

Akwizycja danych w przemysłowych systemach Internetu Rzeczy IIoT

Kamil Krot, Jacek Czajka, Bartosz Poskart, Grzegorz Iskierka
 

Modelowanie kompetencji pracownika w kontekście rozwoju koncepcji Przemysłu 4.0

Małgorzata Olender
 

Wybrane algorytmy stosowane w cyfrowych systemach bezpieczeństwa informacji

Dorota Palka, Jarosław Brodny, Marcin Sobota
 

Integracja robota współpracującego Universal Robot UR10 z obrabiarką CNC Haas ST10

Bartosz Poskart, Grzegorz Iskierka, Kamil Krot, Jacek Czajka, Grzegorz Treter
 

Dopasowanie produktów do indywidualnych wymagań klientów jako determinanta do wprowadzenia Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Anna K Stasiuk-Piekarska, Beata Mrugalska
 

Możliwości wdrożenia Przemysłu 4.0 w obszarze technologii w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych

Anna K Stasiuk-Piekarska, Beata Mrugalska
 

Rozwiązania cyfrowe służące eliminacji nieprawidłowości w przedsiębiorstwie świadczącym usługi komunalne — ocena przypadku

Marek Wirkus, Waldemar Kosiedowski
 

Współpraca uczelnia-firma z punktu widzenia firmy — studium przypadku

Marek Wirkus, Sylwia Sieracka
 

Kastomizacja produktu w kontekście idei Przemysłu 4.0 — studium przypadku

Karolina Wrześniowska, Dawid Pawletko, Cezary Grabowik
 

Bibliografia
 

Rozdział 7

Zarządzanie projektami
 

Technologie informacyjno-komunikacyjne w zarządzaniu projektami badawczo-rozwojowymi

Waldemar Bojar, Wojciech Żarski
 

Koncepcja interdyscyplinarnych badań naukowych prowadzonych z udziałem studentów w ramach Project Based Learning

Mariusz J Ligarski
 

Wykorzystanie gier kooperacyjnych w ocenie ryzyka projektowego

Dariusz Mindur
 

Wpływ metodyki PRINCE2 na wybrane konkursy POIG i POIR

Maciej Sabal
 

Wykorzystanie inżynierii systemów w projektowaniu systemów produktowo-usługowych

Mariusz Salwin, Krzysztof Santarek
 

Proaktywne planowanie struktur kompetencji członków zespołu projektowego

Eryk Szwarc
 

Strategiczna orientacja w realizacji projektów w tymczasowej organizacji sieciowej

Katarzyna Tubielewicz
 

Bibliografia
 

Rozdział 8

Logistyka, łańcuchy dostaw
 

Ocena logistyczna jakości obsługi klienta na podstawie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego

Tomasz Chlebus, Katarzyna Demków
 

Metody i kryteria oceny dostawców części zamiennych

Mirosław Czerw, Krzysztof Ejsmont
 

Aspekty ekologiczne w inżynierii produkcji — opakowania

Wacław Gierulski, Bożena Kaczmarska, Magdalena Rybaczewska-Błażejowska
 

Koncepcja modelu zarządzania konfliktami organizacyjnymi w systemie logistycznym firmy

Andrzej Kozina, Tomasz Małkus, Agnieszka Pieczonka
 

Koszty eksploatacji samochodów ciężarowych

Edmund Lorencowicz
 

Wpływ systemu informatycznego na zarządzanie magazynem

Joanna Sowa, Izabela Kudelska
 

Bibliografia
 

Rozdział 9

Zarządzanie wiedzą, wspomaganie decyzji
 

O nauczaniu matematyki w procesie kształcenia współczesnego inżyniera 895

Milena Andrzejewska, Joanna Jureczko, Mieczysław Wodecki
 

Identyfikacja i dobór kryteriów grupowania danych w projektowaniu systemów montażowych niezautomatyzowanych przy użyciu sztucznej sieci neuronowej Kohonena

Filip Karaśkiewicz
 

Symulacja procesów produkcyjnych w systemach z redundancją zasobów

Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska
 

Wspomaganie decyzji na podstawie machine learning dla procesów produkcyjnych

Marcin Matuszny
 

Koncepcja opracowania i uruchomienia platformy internetowej dedykowanej innowacyjnym modelom współpracy nauki i przemysłu

Mateusz Molasy, Mariusz Cholewa, Joanna Helman, Maria Rosienkiewicz
 

Pozyskiwanie wiedzy dla przedsiębiorstwa poprzez organizacyjne uczenie się

Teresa Myjak
 

Metody klasteryzacji danych w badaniu podobieństwa parametrów procesu wytwórczego

Łukasz Paśko, Paweł Litwin
 

Analiza wpływu sposobu wyznaczania wskaźników sezonowości na trafność prognoz w branży motoryzacyjnej

Ryszard Perłowski, Katarzyna Antosz
 

Wiedza i umiejętności pracowników w środowisku Przemysłu 4.0

Sebastian Saniuk
 

Przegląd wymagań stawianych specjalistom na rynku pracy w województwie podkarpackim w kontekście wymagań technologii Przemysłu 4.0
Joanna Zając, Dorota Stadnicka, Jarosław Sęp
 

Bibliografia
 

Rozdział 10

Inżynieria jakości
 

Myślenie projektowe — wybrane zagadnienia

Piotr Arczewski, Mariusz Salwin, Michał Andrzejewski
 

Dobór robota przemysłowego do usprawnienia procesu kontroli jakości korpusu sprężarki

Karolina Czerwińska, Dominika Siwiec, Andrzej Pacana
 

Ewolucja analiz ryzyka w branży motoryzacyjnej

Ewa Golińska
 

Zastosowanie analiz ryzyka w celu zwiększenia skuteczności wdrażania nowych procesów w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Aleksandra Greń, Paweł Zaziębło
 

Zastosowanie Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości w organizacjach produkcyjnych na przykładzie Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości

Piotr Grudowski, Anna Wendt
 

Strategia dyscypliny jako narzędzie zarządzania jakością działania uczelni wyższej

Aleksander Gwiazda
 

Zaawansowane planowanie jakości produktu APQP przedsiębiorstw produkcyjnych — wybrane zagadnienia

Jan Lipiak, Mariusz Salwin
 

Racjonalizacja procesu produkcyjnego na przykładzie linii montażu samochodów osobowych

Dariusz Plinta, Ewa Golińska
 

Zastosowanie systemu CAQ jako podstawa Systemu Zarządzania Jakością 4.0

Łukasz Wiecha, Grzegorz Ćwikła
 

Koncepcja metody oceny jakości życia użytkowników środków technicznych

Andrzej Wieczorek
 

Analiza zdolności procesu produkcyjnego za pomocą metod i narzędzi statystycznych

Agnieszka Woźniak, Bernadeta Rajchel
 

Podejście procesowe wg standardu normy PN-EN ISO 9001:2015 w publicznej instytucji rynku pracy

Piotr Woźniak
 

Bibliografia
 

 

Rozdział 11
Kształtowanie środowiska i bezpieczeństwo pracy

Ocena obciążenia pracą przy wykorzystaniu badania wydatku energetycznego na przykładzie wybranego stanowiska pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Robert Drobina, Marta Pomietlorz-Loska, Wojciech Walatek
 

Bezpieczeństwo pracy w technologii wytwarzania przyrostowego z wykorzystaniem proszków metali
Grzegorz Dudarski, Edward Kowal, Bożena Gajdzik
 

Ocena zagrożeń na stanowisku pracownika produkcyjnego w branży meblarskiej

Roman Kielec, Paweł Kaźmierczak
 

Dopuszczalne normy emisji ditlenku węgla zagrożeniem dla przemysłu cementowego

Mariusz Kołosowski, Piotr Chwastyk, Wojciech Putra
 

Zmniejszanie ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy KGHM 1179

Jacek Kołtun, Edward Kowal
 

Ekonomiczne aspektybezpieczeństwa pracy

Teresa Lis, Karolina Łakomy, Szymon Pawlak
 

Ograniczanie ryzyka w zakresie wymagań zasadniczych dla maszyn w przedsiębiorstwie przemysłowym

Tomasz Małysa
 

Statystyczna weryfikacja obciążenia pracowników w porze nocnej

Krzysztof Nowacki, Andrzej Miranowicz, Beata Oleksiak
 

Bezpieczeństwo pracy w sekcji przetwórstwa przemysłowego w Polsce — stan wypadkowości

Michał Pajęcki
 

Zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem pracy — korzyści i koszty dla przedsiębiorstwa 

Bernadeta Rajchel, Agnieszka Woźniak
 

Bibliografia
 

Rozdział 12

Zarządzanie utrzymaniem ruchu
 

Przykład komputerowego wspomagania procesu naprawy wyrobów mechanicznych

Jarosław Chrobot
 

Doskonalenie procesów przezbrajania maszyn i urządzeń — studium przypadku

Sławomir Kukla
 

Planowanie zadań produkcyjnych i przeglądów technicznych maszyn w warunkach występowania zakłóceń

Iwona Paprocka
 

Model doboru pracownika w dziale utrzymania ruchu — studium przypadku

Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos
 

Zarządzanie procesem utrzymania ruchu w świetle koncepcji Przemysłu 4.0

Katarzyna Radecka
 

Zarządzanie wybranymi procesami utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie produkcyjnym za pomocą narzędzi rozszerzonej rzeczywistości

Andrzej Szajna, Roman Stryjski, Waldemar Woźniak, Taras Nahirnyj
 

Kształtowanie ryzyka i bezpieczeństwa eksploatacji maszyn w przedsiębiorstwie

Mariusz Żółtowski, Bogdan Żółtowski
 

Bibliografia
 

IndeksProf. dr hab. inż. Ryszard Knosala, dr h.c.m. jest dyrektorem Instytutu Innowacyjności Procesów i Produktów oraz kierownikiem Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej. Przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, założyciel i prezes Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami, a także Fundacji „Kuźnia Kreatywności profesora Ryszarda Knosali". Autor i współautor 25 książek i podręczników akademickich oraz 485 artykułów naukowych z obszaru inżynierii produkcji i zarządzania innowacjami, a także pomysłodawca i redaktor naukowy cyklu 22 podręczników dla kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji". Inicjator powstania ogólnopolskiego klastra „Wspólnota wiedzy i innowacji w inżynierii produkcji" i przewodniczący jego Rady. Promotor 22 doktorów, z których jeden uzyskał tytuł naukowy profesora, a sześciu stopień doktora habilitowanego. Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.