• Kategorie
  • Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Autor(zy) Cudanowski Łukasz, Ferdyn Jarosław, Kolmas Marcin, Kulig-Karkoszka Agata, Orczykowski Dariusz, Sztyler Jacek red.
Miejsce wydania Gdańsk
Rok 2017
Wydanie I
Ilość stron 293
Format B5
Okładka miękka
126.00 -21% 99.90
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu niezwłocznie
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 12
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 4 szt.
ISBN 978-83-7804-327-0.
EAN 9788378043270

Zamów telefonicznie: 914340603

Zostaw telefon

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Autor(zy): Sztyler Jacek red. i Cudanowski Łukasz, Ferdyn Jarosław, Kolmas Marcin, Kulig-Karkoszka Agata, Orczykowski Dariusz.
ISBN: 978-83-7804-327-0.
Miejsce wydania: Gdańsk
Rok wydania: 2017
Wydanie :I
Ilość stron: 293
Format: B5
Okładka: miękka

Publikacja to praktyczny przewodnik zarówno dla przedsiębiorców, którzy zdecydowali się samodzielnie prowadzić księgę przychodów i rozchodów, jak i dla pracowników biur rachunkowych, dla których jest to podstawowa usługa. Zagadnienia poruszane w książce będą cennym źródłem informacji nie tylko dla osób początkujących, ale również dla pracowników biur rachunkowych, którzy od lat prowadzą taką ewidencję.

W książce zostały opisane wszystkie etapy związane z prowadzeniem księgi, poczynając od jej założenia, kończąc na zamknięciu i likwidacji działalności gospodarczej. Autorzy omawiają tu m.in.:

  • zasady prowadzenia księgi, tak aby spełniała wszelkie wymogi prawa podatkowego;
  • jakie przychody należy ewidencjonować w księdze, jak wykazywać przychody z nieodpłatnych źródeł, czy też przychody w walutach obcych;
  • co jest kosztem uzyskania przychodu i jak je wykazywać w księdze;
  • jak amortyzować środki trwałe i wartości niematerialne i prawne;
  • jakie obowiązki w zakresie rozliczeń, ewidencji i deklaracji ciążą na podatnikach;
  • na co zwrócić uwagę przy prowadzeniu księgi przez biuro rachunkowe;
  • jakie są obowiązki związane z prowadzeniem księgi przy zawieszeniu i zakończeniu działalności gospodarczej,
  • NOWY OBOWIĄZEK – zagadnienia związane z przekazaniem księgi przychodów i rozchodów w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK) – struktura JPK_PKPIR.

Omówieniu poszczególnych zagadnień towarzyszy szereg przykładów, kluczowe orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe. Układ książki pozwala czytelnikowi na łatwe odszukanie przepisów podatkowych, ich interpretacji oraz przykładowych rozwiązań problemów.

Liczne przykłady zamieszczone w książce obrazują sytuacje, z którymi prowadzący działalność gospodarczą mają styczność na co dzień, takie jak: sposób postępowania z niezapłaconymi fakturami, przychody z nieodpłatnych źródeł, wyłączenia z przychodów, koszty w obcej walucie czy wydatki sfinansowane z dotacji i funduszy europejskich.

Publikacja przygotowana według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2017 r. uwzględnia zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w tym m.in.: nowy wzór księgi przychodów i rozchodów zawierający nową kolumnę umożliwiającą rozliczenie kosztów działalności badawczo-rozwojowej.
 

 

Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Wykaz aktów prawnych i skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Rozdział 1. Obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Dariusz Orczykowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1.1. Podatkowa księga przychodów i rozchodów – podstawy prowadzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1.2. Obowiązkowe prowadzenie PKPiR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1.3. Zwolnienia z prowadzenia PKPiR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.4. Założenie PKPiR i zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego . . . . . . . . . . . . 17

1.4.1. Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.4.2. Podatnicy prowadzący już działalność gospodarczą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Rozdział 2. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Agata Kulig-Karkoszka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.1. Rzetelne i niewadliwe prowadzenie PKPiR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.1.1. Niewadliwe prowadzenie księgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.1.2. Rzetelne prowadzenie księgi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.2. Metody prowadzenia PKPiR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.2.1. Metoda kasowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.2.2. Metoda memoriałowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.3. Zapisy w poszczególnych kolumnach PKPiR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2.3.1. Kolumna 1 „Lp.” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2.3.2. Kolumna 2 „Data zdarzenia gospodarczego”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2.3.3. Kolumna 3 „Nr dowodu księgowego” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2.3.4. Kolumna 4 i 5 „Kontrahent” – imię i nazwisko (firma) oraz adres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2.3.5. Kolumna 6 „Opis zdarzenia gospodarczego” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2.3.6. Kolumna 7 „Wartość sprzedanych towarów i usług” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2.3.7. Kolumna 8 „Pozostałe przychody” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2.3.8. Kolumna 9 „Razem przychód (7+8)” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2.3.9. Kolumna 10 „Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu” . . . . . . . . . . . . 33

2.3.10. Kolumna 11 „Koszty uboczne zakupu”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2.3.11. Kolumna 12 „Wynagrodzenia w gotówce i w naturze” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2.3.12. Kolumna 13 „Pozostałe wydatki” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2.3.13. Kolumna 14 „Razem wydatki (12+13)” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2.3.14. Kolumna 15 Nienazwana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2.3.15. Kolumna 16 „Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa

w art. 26e ustawy o podatku dochodowym” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2.3.16. Kolumna 17 „Uwagi” (Kolumna 16 wzoru obowiązującego przed 8 czerwca 2016 r.) . . 36

2.4. Dowody księgowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2.4.1. Rodzaje dowodów księgowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2.4.2. Charakterystyka poszczególnych dowodów księgowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2.5. Kasa fiskalna a zapisy w księdze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

2.5.1. Ewidencja zwrotu towarów i uznanych reklamacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

2.5.2. Ewidencja oczywistych pomyłek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

2.5.3. Data ujęcia raportów z kasy fiskalnej w PKPiR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

2.5.4. Postępowanie z fakturami wystawionymi na podstawie paragonów . . . . . . . . . . . . . . . . 46

2.6. Poprawianie błędnych zapisów w PKPiR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

2.6.1. Ogólne wytyczne dotyczące poprawiania błędnych zapisów w PKPiR . . . . . . . . . . . . . . 46

2.6.2. Poprawianie błędnych zapisów w PKPiR prowadzonej przy użyciu

programu komputerowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

2.7. Przechowywanie PKPiR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

2.7.1. Miejsce przechowywania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

2.7.2. Termin przechowywania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Rozdział 3. Przychody ewidencjonowane w PKPiR Dariusz Orczykowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

3.1. Co jest przychodem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

3.2. Wyłączenia z przychodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

3.3. Przychody z innych źródeł. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

3.4. Przychody zwolnione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

3.5. Powstanie przychodu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

3.5.1. Data powstania przychodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

3.5.2. Korekty przychodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

3.6. Przychody z nieodpłatnych źródeł. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

3.7. Przychody w walucie obcej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

3.7.1. Przeliczenie przychodu na złote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

3.7.2. Sposób i podstawa zapisów w PKPiR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

3.7.3. Przykładowe transakcje skutkujące powstaniem przychodu w walucie obcej . . . . . . . . . 69

Rozdział 4. Koszty uzyskania przychodów Łukasz Cudanowski, Jarosław Ferdyn . . . . . . . . . . . . 71

4.1. Co jest kosztem uzyskania przychodu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

4.2. Koszty bezpośrednie i pośrednie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

4.3. Koszty wyłączone z kosztów uzyskania przychodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

4.4. Dokumentowanie poniesienia kosztu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

4.5. Data poniesienia kosztu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

4.5.1. Rozliczanie kosztów – zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

4.5.2. Metoda memoriałowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

4.5.3. Metoda uproszczona (kasowa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

4.6. Koszty na przełomie roku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

4.7. Koszty w walucie obcej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

4.7.1. Przeliczenie kosztu na złote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

4.7.2. Sposób i podstawa zapisów w PKPiR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

4.7.3. Przykładowe transakcje skutkujące powstaniem kosztu w walucie obcej . . . . . . . . . . . . 95

Rozdział 5. Wybrane kategorie przychodów Łukasz Cudanowski, Jarosław Ferdyn,

Dariusz Orczykowski, Agata Kulig-Karkoszka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

5.1. Sprzedaż wyrobów, towarów handlowych i usług. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

5.1.1. Podstawa i sposób zapisów w PKPiR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

5.1.2. Przykład zapisu w księdze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

5.2. Sprzedaż środków trwałych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

5.3. Dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie

kosztów albo zwrot wydatków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

5.3.1. Dofinansowanie wyłączone z przychodów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

5.3.2. Dofinansowanie zwolnione z opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

5.3.3. Dofinansowanie opodatkowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

5.4. Dodatnie różnice kursowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

5.4.1. Powstanie dodatnich różnic kursowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

5.4.2. Kurs faktycznie zastosowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

5.4.3. Kurs średni ogłaszany przez NBP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

5.4.4. Różnice kursowe na rozrachunkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

5.4.5. Różnice kursowe od własnych środków w walutach obcych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

5.4.6. Różnice kursowe z tytułu pożyczki/kredytu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

5.4.7. Sposób i podstawa zapisów w PKPiR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

5.4.8. Przykładowa transakcja skutkująca powstaniem różnic kursowych . . . . . . . . . . . . . . . 112

5.5. Nieodpłatne świadczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

5.5.1. Zdarzenia powodujące konieczność rozpoznania przychodu podatkowego . . . . . . . . . 114

5.5.2. Jak ustalić wartość nieodpłatnych świadczeń?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

5.5.3. Zwolnienie z opodatkowania dla nieodpłatnych świadczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

5.5.4. Sposób i podstawa zapisów w PKPiR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

5.5.5. Przykładowe zapisy w PKPiR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Rozdział 6. Wybrane kategorie kosztów Łukasz Cudanowski, Jarosław Ferdyn,

Agata Kulig-Karkoszka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

6.1. Zakup towarów handlowych i materiałów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

6.1.1. Moment i podstawa ujęcia w księdze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

6.1.2. Koszty uboczne zakupu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

6.1.3. Zakup towarów innych niż handlowe i materiałów biurowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

6.1.4. Wykorzystanie nabytego towaru handlowego na potrzeby wewnętrzne . . . . . . . . . . . . 123

6.1.5. Podstawa i sposób zapisów w PKPiR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

6.1.6. Przykładowe transakcje zakupu towarów handlowych (materiałów) . . . . . . . . . . . . . . 124

6.2. Zakup usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

6.2.1. Usługi stanowiące koszty uboczne zakupu towarów handlowych i materiałów . . . . . . 125

6.2.2. Usługi bezpośrednio związane z wykonaniem wyrobu gotowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

6.2.3. Podstawa i sposób zapisów w PKPiR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

6.2.4. Przykładowe transakcje nabycia usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

6.3. Wynagrodzenia i inne świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

6.3.1. Co można ująć w kosztach uzyskania przychodów? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

6.3.2. Czego nie można ująć w kosztach uzyskania przychodów? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

6.3.3. Koszty wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi jako koszt wytworzenia

środków trwałych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

6.3.4. Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wynagrodzeń z tytułu umowy

o pracę oraz związanych z nimi składek opłacanych przez pracodawcę . . . . . . . . . . . . 133

6.3.5. Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wynagrodzeń z tytułu

umowy-zlecenia i umowy o dzieło oraz związanych z nimi składek opłacanych

przez podatnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

6.3.6. Sposób i podstawa zapisów w PKPiR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

6.3.7. Dodatkowe ewidencje – karty przychodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

6.3.8. Przykładowe zapisy w PKPiR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

6.4. Podróż służbowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

6.4.1. Podróż służbowa – definicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

6.4.2. Wydatki związane z podróżą służbową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

6.4.3. Dokumentowanie podróży służbowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

6.5. Reprezentacja i reklama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

6.5.1. Materiały reklamowe z logo firmy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

6.5.2. Wydatki na alkohol podczas spotkań z kontrahentami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

6.6. Ujemne różnice kursowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

6.6.1. Powstanie ujemnych różnic kursowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

6.6.2. Kurs faktycznie zastosowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

6.6.3. Kurs średni ogłaszany przez NBP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

6.6.4. Różnice kursowe na rozrachunkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

6.6.5. Wycena własnych środków w walutach obcych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

6.6.6. Różnice kursowe z tytułu pożyczki/kredytu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

6.6.7. Sposób i podstawa zapisów w PKPiR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

6.6.8. Przykładowe transakcje skutkujące powstaniem różnic kursowych . . . . . . . . . . . . . . . 158

6.7. Używanie samochodu osobowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

6.7.1. Definicja samochodu osobowego oraz sposoby jego wykorzystywania

w działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

6.7.2. Koszty związane z nabyciem i użytkowaniem samochodu osobowego

wprowadzonego do ewidencji środków trwałych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

6.7.2.1. Samochód firmowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162

6.7.2.2. Leasing finansowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165

6.7.3. Koszty związane z użytkowaniem samochodu osobowego niewprowadzonego

do ewidencji środków trwałych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

6.7.3.1. Samochód prywatny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166

6.7.3.1. Leasing operacyjny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170

6.8. Koszty związane z telefonem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

6.9. Wydatki sfinansowane dotacjami, subwencjami, dopłatami oraz innymi nieodpłatnymi

świadczeniami otrzymanymi na pokrycie kosztów albo zwrot wydatków . . . . . . . . . . . . . . . 173

6.9.1. Zakup środków trwałych sfinansowany dotacją, subwencją lub inną formą

dofinansowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

6.9.2. Wydatki pokryte jednorazowymi środkami dla bezrobotnych na podjęcie działalności. . . 175

6.9.3. Wydatki poniesione przed podjęciem działalności gospodarczej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

6.10. Rozliczenie kosztów z tytułu „niezapłaconych faktur” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

6.11. Płatności gotówkowe a koszty uzyskania przychodów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Rozdział 7. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Marcin Kolmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

7.1. Co podlega amortyzacji, a co nie podlega amortyzacji? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

7.2. Jak ustalić wartość początkową? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

7.3. Metody amortyzacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

7.3.1. Amortyzacja liniowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

7.3.2. Amortyzacja degresywna (degresywno-liniowa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

7.3.3. Amortyzacja jednorazowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

7.3.4. Indywidualna stawka amortyzacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

7.4. Amortyzacja przedmiotów leasingu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

7.5. Amortyzacja obcych środków trwałych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

7.6. Remonty i ulepszenia środków trwałych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

7.7. Amortyzacja w spółkach cywilnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

7.8. Likwidacja środka trwałego, zaprzestanie używania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

7.9. Aktualizacja wyceny środków trwałych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

7.10. Sprzedaż środka trwałego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Rozdział 8. Miesięczne i roczne rozliczenia Marcin Kolmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

8.1. Obowiązki po zakończeniu miesiąca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

8.1.1. Kontrola poprawności i podsumowanie zapisów po zakończeniu miesiąca . . . . . . . . . 221

8.1.2. Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy (miesięcznej albo kwartalnej) . . . . . . . . . . 222

8.2. Rozliczenie roczne – ustalenie dochodu na podstawie PKPiR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

8.2.1. Spis z natury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

8.2.2. Ustalenie dochodu na podstawie PKPiR i wyliczenie podatku

w kolejnych krokach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Rozdział 9. Ewidencje i deklaracje podatkowe Marcin Kolmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

9.1. Ewidencje podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

9.1.1. Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

9.1.2. Ewidencja sprzedaży do celu zwolnienia z VAT do limitu sprzedaży

(ewidencja uproszczona VAT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

9.1.3. Ewidencja sprzedaży do celu zwolnienia z kasy fiskalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

9.1.4. Rejestr VAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

9.1.5. Inne ewidencje VAT-owskie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

9.1.6. Ewidencja wyposażenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

9.1.7. Inne ewidencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

9.2. Deklaracje podatkowe – wypełnianie deklaracji podatkowych na podstawie księgi

i ewidencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

Rozdział 10. Księga prowadzona przez biuro rachunkowe oraz przy wykorzystaniu

programu komputerowego Jarosław Ferdyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

10.1. Zlecenie prowadzenia księgi biuru rachunkowemu – obowiązki podatnika . . . . . . . . . . . . . 245

10.2. Prowadzenie księgi przy wykorzystaniu programu komputerowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

Rozdział 11. Kontrola księgi przez organy podatkowe Jarosław Ferdyn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

11.1. Informacje ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

11.2. Kontrola podatkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

11.3. Kwestionowanie mocy dowodowej PKPiR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

Rozdział 12. Co robić w przypadku wątpliwości? Jarosław Ferdyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

12.1. Infolinia Krajowej Informacji Podatkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

12.2. Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego wydawane w imieniu

Ministra Finansów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

Rozdział 13. Zawieszenie i zakończenie działalności gospodarczej a PKPiR

Marcin Kolmas, Dariusz Orczykowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

13.1. Zawieszenie prowadzenia działalności a PKPiR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

13.2. Zakończenie działalności gospodarczej a PKPIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

13.2.1. Wykaz składników majątku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

13.2.2. Remanent likwidacyjny (spis z natury). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

13.2.3. Wycena składników objętych spisem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

13.2.4. Rozliczenie podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

13.2.5. Zbycie składników majątku po likwidacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

13.2.6. Przechowywanie ksiąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Rozdział 14. Przejście z PKPiR na księgi rachunkowe Marcin Kolmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Rozdział 15. Jednolity Plik Kontrolny Jarosław Ferdyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.