• Kategorie
 • Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu ter

Autor(zy) Augustowska Maria, Rup Wojciech
Miejsce wydania Gdańsk
Rok 2022
Wydanie XXI
Ilość stron 555
Format A5
Okładka twarda
367.50 -18% 299.90
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu niezwłocznie
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 0
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Dostępność 5 szt.
ISBN 978-83-7804-793-3
EAN 9788378047933

Zamów telefonicznie: 914340603

Zostaw telefon

Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Autorzy: Augustowska Maria, Rup Wojciech.
ISBN: 978-83-7804-793-3
Miejsce wydania: Gdańsk
Rok wydania: 2022
Wydanie: XXI uaktualnione
Ilość stron: 571
Format: A5
Okładka: twarda

Stan prawny:1 stycznia 2022 r.

Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 342).

 
Publikacja składa się z dwóch części:

 • komentarza do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
 • komentarza do planu kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

 
Opracowanie zawiera:

 • rozwinięty komentarz do poszczególnych kont wraz ze wskazaniem zasad wyceny składników majątkowych, okresu i sposobu inwentaryzacji, formy i zakresu ewidencji szczegółowej;
 • wykaz typowych operacji gospodarczych ewidencjonowanych na stronie Wn i Ma poszczególnych kont bilansowych z jednoczesnym wskazaniem kont przeciwstawnych.

 
Zmiany uwzględnione w najnowszym, XXI wydaniu „Komentarza…”:

 • omówiono aspekty rachunkowe związane z funkcjonowaniem Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego – klasyfikacja i sposób ujęcia w księgach rachunkowych operacji pozyskania i rozliczenia wykorzystania środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
 • niepieniężnej w księgach omówiono zmiany związane z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w tym m.in. wprowadzenie dodatkowej części rozwojowej subwencji ogólnej, która z kolei składać się będzie z części: podstawowej, premii aktywizującej i premii inwestycyjnej – zasady ewidencji księgowej;
 • zasygnalizowano wpływ zmian podatkowych związanych z wprowadzeniem tzw. Polskiego Ładu na ewidencję księgową;
 • przedstawiono zasady rozliczenia wadium, kaucji oraz innych zabezpieczeń należytego wykonania umowy złożonego w formie rachunkowych jednostki.


Stan prawny – 1 stycznia 2022 r.

 

 

Od wydawcy  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .    .    .     .    .    .7

Wstęp  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  .    .    .    .    .    .    .    .    .  .    .    .9

Część I

Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Wykaz kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych  . .  . 21

Konta bilansowe

Zespół 0 – „Aktywa trwałe”  .    .    .    .      .    .    .    .    .    .    .27

Zespół 1 – „Środki pieniężne i rachunki bankowe”  .    .    .    .    .    .   .    .    .    .109

Zespół 2 – „Rozrachunki i rozliczenia”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 201

Zespół 3 – „Materiały i towary”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 291

Zespół 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 317

Zespół 5 – „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie” .  .  .  .  .  .  .  . 349

Zespół 6 – „Produkty”  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  .    .    .    .    .    .    .    .373

Zespół 7 – „Przychody, dochody i koszty”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 389

Zespół 8 – „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 433

Konta pozabilansowe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 469

Część II

Komentarz do planu kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Wprowadzenie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 489

Wykaz kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego  .  .  .  .  .  .  .  . 491

Konta bilansowe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 495

Konta pozabilansowe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 555

Wykaz wybranych aktów prawnych  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 559

Maria Augustowska

Niekwestionowany autorytet w dziedzinie rachunkowości budżetowej – łączy kilkudziesięcioletnie doświadczenie księgowej z dociekliwością wykładowcy, czynnie współpracującego ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce oraz z regionalnymi izbami obrachunkowymi.
Wojciech Rup

Wysokiej klasy specjalista rachunkowości budżetowej, posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Od wielu lat zajmuje się zawodowo kontrolą finansów publicznych, jest również autorem wielu fachowych publikacji z zakresu gospodarki finansowej i rachunkowości budżetowej.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.