• Kategorie
  • Kontrola zarządcza w szkole lub placówce oświatowej.

Podtytuł Komentarz, przykłady, dokumentacja
Autor(zy) Lewandowski Jan
Miejsce wydania Gdańsk
Rok 2012
Wydanie I
Ilość stron 328
Format B5
Okładka miękka
157.50 -18% 129.90
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu niezwłocznie
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 2 szt.
ISBN 978-83-7804-071-2.
EAN 9788378040712

Zamów telefonicznie: 914340603

Zostaw telefon

Kontrola zarządcza w szkole lub placówce oświatowej.
Komentarz, przykłady, dokumentacja

Autor(zy): Lewandowski Jan.
ISBN: 978-83-7804-071-2.
Miejsce wydania: Gdańsk
Rok wydania: 2012
Wydanie :I
Ilość stron: 328
Format: B5
Okładka: miękka

Książka z suplementem elektronicznym. Do książki dołączono CD-ROM. Zamówienia powyżej 70,00 zł realizujemy bez dodatkowych kosztów.

Słowo wstępne........................................................................................................7

Część pierwsza

Zagadnienia wprowadzające – czyli w czym tkwi problem? ...........................11

Przykładowe dokumenty............................................................................................30

Przykład 1. Regulamin kontroli zarządczej ...........................................................30

Przykład 2. Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie ustalenia Regulaminu

Kontroli Zarządczej .............................................................................36

Przykład 3. Zarządzenie w sprawie zasad rejestrowania procedur kontroli

zarządczej............................................................................................41

Przykład 4. Rejestr procedur kontroli zarządczej..................................................43

Część druga

Standardy kontroli zarządczej jako wyznaczniki poszczególnych działań

podejmowanych przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.................45

1. Standardy grupy A – środowisko wewnętrzne......................................................47

Przykłady dokumentów wynikających ze standardów grupy A...............................79

Przykład 5. Kodeks Etyki Nauczycielskiej...........................................................79

Przykład 6. Zasady etyki pracowników szkoły ...................................................84

Przykład 7. Opis stanowiska pracy ......................................................................88

Przykład 8. Lista kontrolna działań w zakresie kompetencji zawodowych .......90

Przykład 9. Przykładowe zapisy Regulaminu organizacyjnego ..........................92

Przykład 10. Schemat organizacyjny szkoły..........................................................99

Przykład 11. Rejestr udzielonych w szkole upoważnień i pełnomocnictw .......100

Przykład 12. Lista kontrolna pytań dotyczących struktury organizacyjnej........101

2. Standardy grupy B – cele i zarządzanie ryzykiem ..............................................103

Przykładowe dokumenty przydatne w realizacji zarządzania ryzykiem............139

Przykład 13. Lista kontrolna przygotowania misji szkoły lub placówki ............139

Przykład 14. Zestawienie tabelaryczne celów i zadań........................................141

Przykład 15. Lista kontrolna działań w zakresie określania celów i zadań .......142

Przykład 16. Przykładowa lista potencjalnych ryzyk..........................................144

Przykład 17. Lista potencjalnych ryzyk...............................................................145

Przykład 18. Lista kontrolna działań związanych z analizą ryzyka ...................146

Przykład 19. Lista kontrolna dotycząca potencjalnej reakcji na występujące

w szkole lub placówce ryzyko ........................................................148

3. Standardy grupy C – mechanizmy kontroli.........................................................150

Przykładowe dokumenty .......................................................................................170

Przykład 20. Harmonogram działań kontrolnych ...............................................170

Przykład 21. Procedura kontroli dokumentacji...................................................173

Przykład 22. Lista kontrolna działań związanych z dokumentowaniem

kontroli zarządczej ..........................................................................175

Przykład 23. Lista kontrolna działań w zakresie nadzoru sprawowanego

przez dyrektora w ramach kontroli zarządczej ..............................177

Przykałd 24. Wykaz potencjalnych zastępstw.....................................................179

Przykład 25. Lista kontrolna w zakresie zachowania ciągłości działań .............180

Przykład 26. Lista kontrolna działań związanych z ochroną zasobów

w ramach kontroli zarządczej .........................................................182

Przykład 27. Protokół kontroli kasy.....................................................................184

Przykład 28. Lista kontrolna działań w zakresie kontroli operacji

finansowych i gospodarczych szkoły .............................................185

Przykład 29. Lista kontrolna działań w zakresie kontroli systemów

informatycznych w szkole ................................................................187

Przykład 30. Ewidencja druków ścisłego zarachowania.....................................189

4. Standardy grupy D – informacja i komunikacja..................................................190

Przykładowe dokumenty......................................................................................200

Przykład 31. Instrukcja kancelaryjna...................................................................200

Przykład 32. Lista kontrolna działań w zakresie zapewnienia w szkole

bieżącej informacji ..........................................................................208

Przykład 33. Lista kontrolna działań dotyczących komunikacji zewnętrznej w szkole ..210

Przykład 34. Lista kontrolna działań dyrektora w zakresie komunikacji wewnętrznej .212

5. Standardy grupy E – monitorowanie i ocena ......................................................214

Przykładowe dokumenty.......................................................................................221

Przykład 35. Lista kontrolna działań w zakresie monitorowania kontroli zarządczej w szkole .221

Przykład 36. Lista kontrolna działań zakresie samooceny kontroli zarządczej......223

Przykład 37. Arkusz samooceny systemu kontroli zarządczej w szkole ............225

Przykład 38. Lista kontrolna działań związanych z audytem wewnętrznym ......227

Przykład 39. Lista kontrolna dotycząca zapewnienia o stanie kontroli zarządczej .229

Przykład 40. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej ...................................231

Podsumowanie – czyli pro memoriam .............................................................233

Załączniki...........................................................................................................251

Zał. nr 1. Analiza i ocena programu nauczania...................................................253

Zał. nr 2. Analiza programu nauczania ...............................................................255

Zał. nr 3. Analiza realizacji standardów wymagań na poszczególnych

przedmiotach – szkoła podstawowa ....................................................257

Zał. nr 4. Wyniki analizy realizacji systemu oceniania ......................................258

Zał. nr 5. Arkusz analizy potrzeb szkoleniowych nauczycieli .........................260

Zał. nr 6. Arkusz kontroli dokumentacji wycieczki szkolnej ...........................261

Zał. nr 7. Arkusz kontroli programu nauczania ................................................262

Zał. nr 8. Arkusz kontroli systemu oceniania ...................................................264

Zał. nr 9. Zadania dyrektora związane z kontrolą realizacji nowej

podstawy programowej ......................................................................265

Zał. nr 10. Arkusz kontroli zgodności programu z podstawą programową........267

Zał. nr 11. Arkusz diagnostyczny podręcznika...................................................269

Zał. nr 12. Arkusz oceny programu nauczania z uwzględnieniem

podstawowych wymagań...................................................................270

Zał. nr 13. Karta analizy wyników przeprowadzonej ewaluacji.........................272

Zał. nr 14. Karta oceny pracy ...............................................................................273

Zał. nr 15. Karta planowania konkretnego zadania – planowanie zadań...........274

Zał. nr 16. Rozliczenie/monitoring realizacji godzin z art. 42

Karty Nauczyciela ..............................................................................276

Zał. nr 17. Karty zadań różnego typu...................................................................278

Zał. nr 18. Lista kontroli delegacji pracowników szkoły ....................................283

Zał. nr 19. Lista kontrolna dokumentów potwierdzających pracę nauczyciela...285

Zał. nr 20. Lista kontrolna planowanych i realizowanych obserwacji...............287

Zał. nr 21. Lista kontrolna pomagająca w dokonaniu wyboru obszaru

pracy szkoły wymagającego poprawy................................................288

Zał. nr 22. Narzędzia do przeprowadzenia analizy wyników egzaminów

zewnętrznych w szkole ......................................................................289

Zał. nr 23. Oświadczenie......................................................................................293

Zał. nr 24. Oświadczenie osoby biorącej udział w postępowaniu

administracyjnym ...............................................................................294

Zał. nr 25. Plan monitorowania realizacji podstawy programowej

w zakresie zgodności realizowanych treści i spełniania

zalecanych warunków i sposobów realizacji ....................................295

Zał. nr 26. Przykładowe zapisy regulaminu organizacyjnego szkoły

dotyczące obiegu dokumentacji w szkole .........................................296

Zał. nr 27. Przykładowe zapisy regulaminu organizacyjnego szkoły

dotyczące struktury organizacyjnej szkoły........................................299

Zał. nr 28. Przykładowy układ planu nauczania.................................................306

Zał. nr 29. Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego – fragment

dotyczący monitorowania realizacji podstawy programowej...........307

Zał. nr 30. Upoważnienie pracownika.................................................................309

Zał. nr 31. Wykaz obiegu i kontroli dokumentów księgowych

(wersja tabelaryczna)..........................................................................310

Zał. nr 32. Zarządzenie w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych....311

Zał. nr 33. Zarządzenie w sprawie zasad rejestrowania procedur kontroli

zarządczej ...........................................................................................318

Zał. nr 34. Zarządzenie w sprawie zasad rejestrowania umów ..........................320

Zał. nr 35. Zestawienie potrzeb szkoleniowych nauczycieli ..............................321

Źródła .................................................................................................................323

Akty prawne .........................................................................................................325

Literatura...............................................................................................................326

Strony internetowe ...............................................................................................328

 

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.