• Kategorie
  • Kształtowanie kapitału społecznego.

Symbol: DIF2616
Podtytuł Ujęcie z perspektywy bibliotekoznawczej
Autor(zy) Wojciechowska Maja
Miejsce wydania Warszawa
Rok 2019
Wydanie I
Ilość stron 466
Format B5
Okładka miękka
Brak towaru
99.00 -10% 88.80
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 1-5 dni
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 12
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 0 szt.
ISBN 978-83-8085-844-2.
EAN 9788380858442
Zostaw telefon

Kształtowanie kapitału społecznego.
Ujęcie z perspektywy bibliotekoznawczej

Autor(zy): Wojciechowska Maja.
ISBN: 978-83-8085-844-2.
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2019
Wydanie :I
Ilość stron: 466
Format: B5
Okładka: miękka

W czasach, gdy czytelnictwo w Polsce według szerokich badań socjologicznych, jest bardzo niskie, trudno mówić o satysfakcjonującym rozwoju intelektualnym poszczególnych grup społecznych. Rozwijający się w bardzo szybkim tempie powszechny dostęp do internetu, niezliczone ilości informacji na dowolny temat, dostępne nawet w niewielkich urządzeniach mobilnych stwarza najczęściej ludziom pozory posiadania wiedzy i umiejętności. Biblioteki, w odróżnieniu od wspomnianych mediów, oferują zdecydowanie większe zasoby wiedzy uporządkowanej, kompletnej i kompetentnej, dostępnej na trwałych nośnikach (księgozbiory, fonoteki, filmoteki itp.). Biblioteki zawsze były trwałym źródłem postępu społecznego, organizatorem życia intelektualnego wielu środowisk. W Polsce na przestrzeni wieków biblioteki były narodowym kapitałem kulturotwórczym, nośnikiem polskości, gwarantem wysokiej jakości wiedzy.

Opracowanie, poza teoretycznym wprowadzeniem dotyczącym form, typologii kapitału, zarządzaniem nim, poświęcone jest problemom funkcjonowania kapitału społecznego bibliotek, jego roli w podnoszeniu jakości życia, przeciwdziałania wykluczeniom społecznym, kształtowaniu postaw obywatelskich, pobudzaniu aktywności społecznej, budowaniu tożsamości lokalnej i regionalnej. Ostatni rozdział poświęcony jest badaniom kapitału społecznego bibliotek.Wstęp

Rozdział 1. Kapitał w teorii zarządzania organizacją

1.1. Definicje kapitału
1.2. Formy i typologie kapitału
1.3. Kapitały biblioteki
1.3.1. Kapitał intelektualny
1.3.2. Kapitał ludzki
1.3.3. Kapitał relacji
1.3.4. Kapitał marki
1.3.5. Kapitał reputacji

Rozdział 2. Koncepcja kapitału społecznego

2.1. Podstawowe teorie i podejścia badawcze
2.2. Kapitał społeczny w sektorze non profit
2.3. Kapitał społeczny a edukacja
2.4. Kapitał społeczny a kultura
2.5. Kapitał społeczny a społeczeństwo informacyjne

Rozdział 3. Kapitał społeczny a kapitał ludzki biblioteki

3.1. Istota kapitału społecznego biblioteki
3.2. Zasoby ludzkie biblioteki
3.3. Kapitał społeczny w relacjach z użytkownikami

Rozdział 4. Rola kapitału społecznego w podnoszeniu jakości życia

4.1. Jakość życia - zagadnienia podstawowe
4.2. Niwelowanie nierówności ekonomicznych i przeciwdziałanie ubóstwu
4.3. Walka z wykluczeniem społecznym
4.4. Rozwój społeczności i regionów
4.5. Kształtowanie postaw obywatelskich, pobudzanie aktywności społecznej i budowanie społeczeństwa obywatelskiego
4.6. Budowanie tożsamości lokalnej i regionalnej

Rozdział 5. Badanie kapitału społecznego w środowisku bibliotek

5.1. Diagnoza zasobów kapitału społecznego. Modele badawcze
5.2. Badanie kapitału społecznego w teorii i praktyce bibliotekoznawczej. Przegląd stanowisk
5.3. Cele, organizacja i metodyka badania indywidualnego kapitału społecznego bibliotekarzy
5.4. Wyniki badania indywidualnego kapitału społecznego w bibliotekach różnych typów na terenie Polski i za granicą

Zakończenie
Załącznik
Wykaz rysunków
Wykaz tabel
Indeks osobowy
Bibliografia
Spis treści

Maja Wojciechowska

Prof. UG, dr hab., absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dr nauk humanistycznych z zakresu bibliologii, dr hab. z zakresu bibliologii i informatologii. Od 2006 r. pracownik Uniwersytetu Gdańskiego. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół organizacji i zarządzania bibliotekami, marketingu bibliotecznego, promocji czytelnictwa oraz zarządzania wiedzą w instytucjach komercyjnych i non profit.Jest członkiem IFLA i przewodniczącą Komisji Zarządzania i Marketingu SBP, organizatorem Bałtyckiej Konferencji Zarządzanie i Organizacja Bibliotek oraz redaktorem naczelnym czasopisma „Zarządzanie Biblioteką".dr hab. Marzena Świgoń, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

Monografia Mai Wojciechowskiej jest pierwszym w literaturze przedmiotu ujęciem bibliotekoznawczym obszernej problematyki kapitału społecznego podejmowanej najczęściej w naukach o zarządzaniu. Autorka z dużą starannością przedstawiła teoretyczne podstawy tej  interdyscyplinarnej problematyki, szereg definicji i pojęć z tego zakresu, typologie kapitału, a także koncepcje kapitału społecznego w odniesieniu do organizacji non-profit, edukacji, kultury oraz społeczeństwa informacyjnego. Szczególną uwagę Autorka poświęciła odniesieniom kapitału społecznego do kapitału  ludzkiego biblioteki oraz do relacji z użytkownikami bibliotek. Niewątpliwa rola kapitału społecznego w poprawianiu jakości życia ludzkiego przejawia się, zdaniem Autorki monografii, w takich działaniach różnych instytucji i organizacji, w tym bibliotek różnych typów, jak  m.in.: kształtowanie postaw obywatelskich, budowanie tożsamości lokalnej i regionalnej czy niwelowanie różnic ekonomicznych.

Bibliotekarze i biblioteki odgrywają w tych działaniach ogromną rolę w skali lokalnej, jak i krajowej, co Autorka udowodniła w swoich badaniach empirycznych. Takich badań w Polsce do tej pory nie prowadzono, tym bardziej lektura ich wyników jest pasjonująca i cenna. Książka zainteresuje z pewnością teoretyków zagadnienia,  jak i praktyków, związanych nie tylko z bibliotekami, będzie też niezwykle pomocna w procesie dydaktycznym na różnych kierunkach studiów.

Praca składa się z pięciu rozdziałów, czterech o charakterze teoretycznym oraz piątego  egzemplifikacyjnego. Rozdział pierwszy dotyczy teorii  kapitału, jego definicji, form, typologii; przedstawiono tu też rodzaje kapitału biblioteki: intelektualny, ludzki, relacji, marki oraz reputacji. Rozdział drugi zawiera opis różnych teorii i podejść do kapitału społecznego w sektorze non-profit, edukacji, kulturze i w odniesieniu do społeczeństwa informacyjnego. Rozdział trzeci poświęcono istocie kapitału społecznego biblioteki, zasobów ludzkich biblioteki oraz relacjom z ich użytkownikami. Rozdział czwarty to obraz jakości życia  wynikającej z roli kapitału społecznego. Pasjonującą lekturę stanowi rozdział piąty, będący swoistym raportem z badań własnych Autorki, przeprowadzonych w bibliotekach różnych typów na terenie Polski, jak i za granicą.Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.