• Kategorie
  • Legislacja w jednostkach samorządu terytorialnego.

Podtytuł Praktyczny poradnik, wzory uchwał i zarządzeń
Autor(zy) Ługiewicz Magdalena
Miejsce wydania Gdańsk
Rok 2018
Wydanie I
Ilość stron 164
Format B5
Okładka miękka
157.50 -18% 129.90
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu niezwłocznie
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 5 szt.
ISBN 978-83-7804-656-1.
EAN 9788378046561

Zamów telefonicznie: 914340603

Zostaw telefon

Legislacja w jednostkach samorządu terytorialnego.
Praktyczny poradnik, wzory uchwał i zarządzeń

Autor: Ługiewicz Magdalena
ISBN: 978-83-7804-656-1.
Miejsce wydania: Gdańsk
Rok wydania: 2018
Wydanie :I
Ilość stron: 164
Format: B5
Okładka: miękka

Opracowywanie projektów aktów prawnych należy do codziennych zadań pracownika samorządowego.  Autorka w przystępny dla Czytelnika sposób przedstawia zasady tworzenia prawa miejscowego – uchwał i zarządzeń – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.


W poradniku omówiono m.in.:

  • zakres spraw, które mogą być uregulowane aktem prawa miejscowego,
  • rodzaje aktów prawa miejscowego,
  • zasady redagowania uchwał i zarządzeń,
  • strukturę aktów prawnych, w tym również podział aktu prawnego na jednostki redakcyjne,
  • zasady ogłaszania aktów prawa miejscowego, ich zmiany oraz uchylania,
  • procedurę kontroli legalności prawa miejscowego (w tym nadzór oraz kontrola sądowa).

Ponadto: liczne orzecznictwo sądowepraktyczne przykłady wskazówki, a także wzory przykładowych uchwał i zarządzeń wydawanych przez JST (z podziałem na gminę, powiat oraz województwo).

Wszystkie wzory z opcją edycji (format MS Word) zawarto w suplemencie elektronicznym. Plik suplementu można pobrać przez Internet – instrukcję zamieszczono w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

Wstęp .................................................................................................................9

Rozdział 1.

Uchwały i zarządzenia jako źródła prawa .......................................................13

1.1. Miejsce samorządowych źródeł prawa w Konstytucji RP ................................ 13

1.2. Akty prawa miejscowego .................................................................................. 15

1.2.1. Pojęcie aktu prawa miejscowego ........................................................... 15

1.2.2. Przepisy porządkowe ............................................................................ 20

1.3. Uchwała, zarządzenie jako źródło prawa wewnętrznego ................................ 24

1.4. Zarządzenia i uchwały ogłaszane w wojewódzkim dzienniku urzędowym .... 25

1.5. Uchwały intencyjne (stanowiskowe) .............................................................. 26

Rozdział 2. 

 Zasady ogólne redagowania uchwał i zarządzeń .............................................29

2.1. Zanim zaczniemy redagować uchwałę lub zarządzenie .................................. 29

2.2. Zasady redagowania projektów uchwał i zarządzeń ........................................ 32

2.3. Język prawny w uchwałach i zarządzeniach ..................................................... 36

2.3.1. Redagowanie zdań ................................................................................. 37

2.3.2. Używanie wyrażeń w ich podstawowym znaczeniu ............................. 38

2.3.3. Jakich określeń unikać? ........................................................................ 39

2.3.4. Określenia używane w ustawie. Jednakowe określenia

dla jednakowych pojęć .......................................................................... 41

2.4. Zakazy: zakaz wychodzenia poza upoważnienie ustawowe

i zakaz przenoszenia kompetencji ................................................................... 41

2.5. Uzasadnienie uchwały lub zarządzenia ............................................................ 43

2.5.1. Czy uchwała lub zarządzenie wymaga uzasadnienia? ........................... 43

2.5.2. Jak sporządzić uzasadnienie projektu uchwały lub zarządzenia? ......... 44

Rozdział 3.

Struktura aktu normatywnego .....................................................47

3.1. Uwagi ogólne .................................................................................................... 47

3.2. Tytuł uchwały lub zarządzenia ......................................................................... 48

3.2.1. Oznaczenie rodzaju aktu ....................................................................... 48

3.2.2. Nazwa organu wydającego akt ............................................................... 49

3.2.3. Data uchwały lub zarządzenia. Numeracja ........................................... 51

3.2.4. Przedmiot aktu ..................................................................................... 53

3.3. Podstawa prawna .............................................................................................. 55

3.3.1. Upoważnienie do wydania aktu ............................................................ 55

3.3.2. Przywoływanie przepisów w podstawie prawnej .................................. 56

3.3.3. Oznaczanie dzienników urzędowych w podstawie prawnej ................. 58

3.3.4. Przywoływanie ustawy i ustaw zmieniających w podstawie prawnej ... 60

3.3.5. „Uchwala się, co następuje” czy „Rada Gminy uchwala,

co następuje”? ....................................................................................... 63

3.4. Przepisy merytoryczne ..................................................................................... 64

3.4.1. Przepisy merytoryczne ogólne ............................................................... 64

3.4.2. Przepisy szczegółowe ............................................................................. 68

3.5. Typowe środki techniki prawodawczej ............................................................ 71

3.5.1. Określenie adresata ................................................................................ 71

3.5.2. Wyliczenia .............................................................................................. 71

3.5.3. Odesłania .............................................................................................. 72

3.6. Przepisy epizodyczne ........................................................................................ 73

3.7. Przepisy zmieniające, przejściowe, dostosowujące i końcowe .......................... 74

3.7.1. Przepisy zmieniające ............................................................................. 74

3.7.2. Przepisy przejściowe .............................................................................. 74

3.7.3. Przepisy dostosowujące ......................................................................... 76

3.7.4. Przepisy końcowe ................................................................................... 76

3.8. Powierzenie wykonania uchwały lub zarządzenia ........................................... 81

3.9. Załączniki ........................................................................................................ 82

Rozdział 4. 

 Podział uchwały i zarządzenia na jednostki redakcyjne ................................85

4.1. Podstawowa jednostka – paragraf .................................................................... 85

4.2. Punkty, litery i tiret ......................................................................................... 86

4.3. Znaki przestankowe w zależności od jednostek redakcyjnych ........................ 88

4.4. Powoływanie się na poszczególne jednostki redakcyjne ................................. 91

4.5. Grupowanie przepisów ..................................................................................... 92

Rozdział 5. 

 Obowiązywanie, zmiany i uchylenie aktu .......................................................93

5.1. Wejście w życie uchwały lub zarządzenia ........................................................ 93

5.1.1. Ogłoszenie aktu normatywnego ........................................................... 93

5.1.2. Ogłoszenie a wejście w życie ................................................................. 95

5.1.3. Wejście w życie przepisów porządkowych ............................................. 96

5.1.4. Obliczanie daty wejścia w życie aktu prawnego ................................... 97

5.1.5. Wsteczna moc obowiązująca .................................................................. 97

5.2. Zmiany aktu normatywnego ............................................................................ 99

5.2.1. Uwagi ogólne ......................................................................................... 99

5.2.2. Tytuł uchwały zmieniającej .................................................................. 100

5.2.3. Podstawa prawna zmiany ..................................................................... 100

5.3. Treść uchwały zmieniającej .............................................................................101

5.3.1. Zmiana tylko jednego przepisu ........................................................... 102

5.3.2. Uchylenie lub dodanie jednego przepisu ............................................. 102

5.3.3. Zmiana kilku przepisów ...................................................................... 103

5.3.4. Zmiana kilku przepisów w jednym paragrafie ..................................... 103

5.3.5. Ciągłość numeracji .............................................................................. 104

5.3.6. Przytoczenie nowego brzmienia przepisu i wyjątki od tej zasady ...... 105

5.4. Zmiana kilku aktów w jednym. Zmiana uchwały zmieniającej ..................... 107

5.4.1. Zmiana uchwały zmieniającej ............................................................. 107

5.4.2. Zmiana kilku aktów w jednym ............................................................ 108

5.4.3. Opracowanie projektu nowego aktu ................................................... 108

5.5. Uchylenie uchwały lub zarządzenia ............................................................... 109

5.5.1. Kiedy konieczne jest uchylenie aktu ................................................... 109

5.5.2. Kiedy uchylenie uchwały lub zarządzenia jest niemożliwe ................. 109

5.5.3. Informacja o utracie mocy poprzedniego aktu .....................................111

5.5.4. Organ właściwy do zmiany aktu ...........................................................111

5.6. Zmiana załącznika ......................................................................................... 112

5.7. Tekst jednolity ................................................................................................ 112

5.7.1. Obowiązek sporządzenia tekstu jednolitego ....................................... 112

5.7.2. Obwieszczenie w sprawie tekstu jednolitego .......................................114

5.7.3. Obwieszczenie w przypadku uchwały organu kolegialnego .................116

5.7.4. Redagowanie tekstu jednolitego ...........................................................116

5.8. Sprostowanie błędu w tekście uchwały lub zarządzenia .................................118

5.8.1. Sprostowanie błędu w tekście ogłoszonym ..........................................119

5.8.2. Sprostowanie błędu w tekście uchwalonym ....................................... 120

Rozdział 6.

Kontrola legalności aktów normatywnych .................................................... 121

6.1. Kontrola legalności uchwał i zarządzeń przez organ nadzoru ....................... 121

6.1.1. Kryterium nadzoru .............................................................................. 121

6.1.2. Organy nadzoru .................................................................................. 122

6.1.3. Uprawnienia organów nadzoru ............................................................ 122

6.1.4. Rozstrzygnięcie nadzorcze ................................................................... 123

6.1.5. Zarządzenie zastępcze wojewody ........................................................ 125

6.2. Kontrola sądowa ............................................................................................. 126

6.2.1. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi na uchwałę

lub zarządzenie .................................................................................... 126

6.2.2. Skarga na bezczynność organu ............................................................ 127

6.2.3. Obowiązki organu w przypadku wniesienia skargi na uchwałę

lub zarządzenie .................................................................................... 128

6.2.4. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa ...........................................131

6.2.5. Rozstrzygnięcia sądu i jego konsekwencje ............................................131

6.2.6. Uchylenie uchwały lub zarządzenia a postępowanie sądowe ............. 132

Wzory uchwał i zarządzeń ............................................................................. 133

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.