• Kategorie
  • Matematyka dla programistów Java.

Autor(zy) Piechota Jacek
Miejsce wydania Gliwice
Rok 2020
Wydanie I
Ilość stron 592
Format B5
Okładka miękka
Brak towaru
89.00 -10% 80.10
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 0
Poczta Polska (Pobranie) 0
Odbiór osobisty 0
Poczta Polska 0
Kurier (Pobranie) 20
Kurier 20
Dostępność 0 szt.
ISBN 978-83-283-5057-1.
EAN 9788328350571
Zostaw telefon

Matematyka dla programistów Java.

Autor(zy): Piechota Jacek.
ISBN: 978-83-283-5057-1.
Miejsce wydania: Gliwice
Rok wydania: 2020
Wydanie :I
Ilość stron: 592
Format: B5
Okładka: miękka

Matematyka w Javie? Nic trudnego!

Przypomnij sobie reguły i działania matematyczne

Poznaj w praktyce funkcje matematyczne języka Java

Zamieniaj wzory i problemy matematyczne na algorytmy

Naucz się wizualizować wyniki swoich obliczeń

Matematyka nie jest ulubioną dziedziną wiedzy większości ludzi, a społeczność informatyczna nie stanowi tu wyjątku. Funkcje matematyczne, obliczenia statystyczne, działania na macierzach - każda z tych czynności może wywołać popłoch nawet wśród najbardziej doświadczonych programistów, z wieloletnim stażem w zawodzie. Jest tak, mimo że zarówno zasada działania komputerów, jak i języki programowania opierają się właśnie na królowej nauk.

Na szczęście na rynku jest ta książka! Szybko wprowadzi Cię ona w świat obliczeń matematycznych wykonywanych za pomocą komputera. Na praktycznych przykładach, opracowanych w popularnym języku Java, przedstawia sposoby przeprowadzania różnych działań i przekształceń, stosowania algorytmów i wizualizowania otrzymanych wyników. Przestań się więc martwić i zostań prawdziwym matematycznym ninja!

Podstawy matematyki i teorii informacji

Działania na liczbach binarnych i heksadecymalnych

Kombinatoryka i prawdopodobieństwo

Działania na wektorach i macierzach

Przetwarzanie liczb zespolonych

Wykresy krzywych

Chaos, fraktale i paradoksy

Działania matematyczne? Obliczenia naukowe? Wypróbuj to w Javie!

Wstęp 19

Rozdział 1. Powtórka z matematyki i klasa Math 21

Stałe matematyczne 21

Potęgowanie i pierwiastkowanie 21

oPotęgowanie 21

oPierwiastkowanie 22

oRzutowanie w zakres 0 do 1 22

oPotęgowanie i pierwiastkowanie w Javie 23

Logarytmy 23

oLogarytm o dowolnej podstawie 23

oLogarytm naturalny 24

oLogarytm dziesiętny 24

oPrzeliczanie logarytmów 24

oLogarytmy w Javie 24

Funkcje trygonometryczne 25

oMiary kąta 25

oPrzeliczanie stopni na radiany i radianów na stopnie 27

oFunkcje trygonometryczne kąta pełnego 28

oPrzeciwprostokątna 30

Funkcje cyklometryczne 30

Funkcje hiperboliczne 31

Inne obliczenia i metody 32

oWartości maksymalne, minimalne i absolutne 32

oZaokrąglanie liczb 33

oZaokrąglanie wyników dzielenia 34

oLiczby pseudolosowe 35

oZnaki liczb 35

oBezpieczne obliczenia arytmetyczne 36

oBezpieczne rzutowanie 36

oReprezentacja liczb w komputerze 36

oReszta z dzielenia 38

oMetody fma 38

Zamiana ułamków dziesiętnych na zwykłe 39

oUłamek nieokresowy 39

oUłamek okresowy 39

Rozdział 2. Teoria informacji - podstawowe pojęcia 41

Różnorodność 41

Prawdopodobieństwo 43

Entropia 44

Informacja 45

Rozdział 3. Spójniki logiczne i logika zdań 47

Wprowadzenie 47

Spójniki jednoargumentowe 47

overum 47

ofalsum 48

oassertum 48

onot 49

Spójniki dwuargumentowe 49

oAND 50

oOR 51

oNAND 51

oNOR 52

oXOR 53

oNXOR 53

oIMP 54

oIMPR 55

Inne spójniki 55

oACTIV 56

oDEACTIV 57

Rozdział 4. Logiki trójwartościowe 59

Algorytmy dla logiki Kleene'ego 62

oKoniunkcja 62

oAlternatywa 62

Rozdział 5. Operatory i obliczenia binarne 63

Liczby binarne 63

Operatory binarne 65

oOperator iloczynu bitowego & 65

oOperator sumy bitowej | 66

oOperator bitowej różnicy symetrycznej ^ 66

oOperator negacji bitowej ~ 67

oOperator przesunięcia bitowego w lewo << 67 <br />
oOperator przesunięcia bitowego w prawo >> 68

oOperator przesunięcia bitowego w prawo z wypełnianiem zerami >>> 69

Zastosowania operacji binarnych 70

oSprawdzanie parzystości 70

oMaskowanie binarne 70

oWłączanie bitów 71

oWyłączanie bitów 71

oOdwracanie bitów 72

oFlagi binarne 73

Zegar binarny 75

oKod BCD 75

oZapis czasu 75

oAlgorytm 77

Kod Graya 77

oTworzenie kodu 77

oKonwersja liczb dziesiętnych do kodu Graya 79

oKonwersja liczb binarnych do kodu Graya 79

oKonwersja kodu Graya na liczby dziesiętne 79

oKonwersja kodu Graya na liczby binarne 80

Rozdział 6. Liczby heksadecymalne i kolory 81

Liczby heksadecymalne 81

Modele kolorów 83

Modele RGB i RGBA 83

oPrzestrzeń kolorów sRGB 83

Model HSL/HSV 84

oPrzestrzeń kolorów HSV/HSB 84

oPrzestrzeń kolorów HSL/HSI/HSD 84

oPrzestrzeń kolorów HWB 85

Palety kolorów 85

oPaleta 16 kolorów nazwanych 85

oPaleta Web Safe Colors 85

oRozszerzona paleta kolorów nazwanych EN 85

oPaleta kolorów mających polskie nazwy 86

oPaleta nazwanych kolorów HSL 86

oPaleta kolorów HSL 86

oPaleta kolorów nazwanych CSS 86

Przeliczenia kolorów 86

Rozdział 7. Rachunek zbiorów i kompozycja kolorów 89

Zbiór 89

Operacje na zbiorach 89

oDopełnienie zbioru 90

oSuma zbiorów 90

oIloczyn zbiorów 90

oRóżnica zbiorów 90

oRóżnica symetryczna zbiorów 91

oZawieranie się zbiorów 91

oObliczenia 94

Reguły Portera-Duffa 96

oAlphaComposite.CLEAR 96

oAlphaComposite.DST 96

oAlphaComposite.DST_ATOP 97

oAlphaComposite.DST_IN 97

oAlphaComposite.DST_OUT 98

oAlphaComposite.DST_OVER 99

oAlphaComposite.SRC 99

oAlphaComposite.SRC_ATOP 99

oAlphaComposite.SRC_IN 100

oAlphaComposite.SRC_OUT 100

oAlphaComposite.SRC_OVER 101

oAlphaComposite.XOR 102

Rozdział 8. Liczby pierwsze 103

Definicja liczby pierwszej 103

Rozmieszczenie liczb pierwszych 103

oSpirala Ulama 104

oSpirala Archimedesa 105

oGęstość liczb pierwszych 105

oLiczba liczb pierwszych 108

Generowanie liczb pierwszych 108

oLiczba pierwsza większa od n 108

oLiczby pierwsze w podanym zakresie 108

oSita liczbowe 109

oLiczba pierwsza Mersenne'a 110

oWzór Fermata i inne wzory 111

Specjalne liczby pierwsze 112

oLiczby bliźniacze 112

oLiczby czworacze 112

oLiczby izolowane 112

oLiczby Sophie Germain 112

oLiczby lustrzane 112

oLiczby palindromiczne 113

oNajwiększe liczby pierwsze 113

oCiekawe liczby pierwsze 113

Testy pierwszości 114

oMałe liczby 114

oDuże liczby 114

Faktoryzacja 117

Czego nie wiadomo? 118

Liczby pierwsze w naturze 118

Rozdział 9. Liczba φ 119

Liczba φ w geometrii 120

oZłoty podział odcinka 120

oZłoty prostokąt 121

oZłota spirala 121

oZłoty trójkąt 121

oPentagram 122

Liczba φ w architekturze 123

Liczba φ w sztuce 123

oApollo Belwederski 123

oLiczba φ w muzyce 123

Liczba φ w naturze 125

oDłoń 125

oInne 125

Inne przykłady 126

oWątpliwości 126

Rozdział 10. Ciąg i liczby Fibonacciego 127

Definicja 127

Granica 128

Wzór Bineta 128

Wyrazy ciągu 129

on-ty wyraz ciągu 129

oWyraz ciągu większy od n 129

oWyraz ciągu mniejszy od n 129

oWyrazy ciągu pomiędzy min i max 130

oCzy n jest wyrazem ciągu? 130

oProporcje liczb 131

Najważniejsze właściwości 132

oWłaściwość 1. 132

oWłaściwość 2. 133

oWłaściwość 3. 134

oWłaściwość 4. 134

oWłaściwość 5. 135

oWłaściwość 6. 135

oWłaściwość 7. 135

oWłaściwość 8. 136

oWłaściwość 9. 136

oWłaściwość 10. 136

oWłaściwość 11. 136

oWłaściwość 12. 136

oWłaściwość 13. 136

oWłaściwość 14. 137

oInne właściwości 138

oTrochę zabawy 138

Zastosowania i występowanie 138

oKwadraty Fibonacciego 138

oSpirala Fibonacciego 138

oCiąg Fibonacciego w systemie dwójkowym 139

oLiczby Rahaba 139

oWśród błonkówek 142

oRozmnażanie królików 143

oPędy boczne na pędzie głównym 143

oWięcej biologii 144

oMuzyka 145

oLiteratura 145

oEkonomia 147

oInformatyka 147

Rozdział 11. Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa 149

Silnia 149

oWzór przybliżony 150

Symbol Newtona 150

Rozkład dwumianowy 151

oRzut 1 monetą 151

oRzut 2 monetami 151

oRzut 3 monetami 152

oRzut 4 monetami 153

oRzut n monetami 153

Dwumiany Newtona 153

oDwumiany 153

oDwumiany Newtona 154

oSzereg Newtona 155

oInne dwumiany 155

oPrzykłady 155

Trójkąt Pascala 156

oWłaściwości 156

oWspółczynniki rozwinięcia 159

Schemat Bernoulliego 160

Wzór Bernoulliego 161

oPrawdopodobieństwo wyrzucenia 161

oWzór Bernoulliego 163

oPrzykłady 163

oZastosowania 165

Kombinacje, wariacje i permutacje 167

oKombinacje 167

oWariacje 169

oPermutacje 170

oCo wybrać? 172

Liczby Stirlinga 173

oLiczby Stirlinga II rodzaju 173

oLiczby Stirlinga I rodzaju 175

Liczby Eulera 177

oLiczby Eulera I rzędu 177

oLiczby Eulera II rzędu 178

Liczby Bernoulliego 181

Partycje 182

on jako suma dokładnie k liczb naturalnych 182

on jako suma co najwyżej k liczb naturalnych 183

on jako suma liczb naturalnych 184

Inwersje 186

Liczby Catalana 186

oLiczba dróg 187

oLiczba rozmieszczeń nawiasów 189

oLiczba podziałów na trójkąty 190

oLiczba monotonicznych dróg 190

oLiczba drzew binarnych 191

Liczby Bella 193

Naszyjniki i bransoletki 194

oLiczby względnie pierwsze 194

oFunkcja ? Eulera 195

oNaszyjniki i bransoletki 197

Kule i urny 200

oRozmieszczenie 8. 206

oUwagi 207

Wybrane zagadnienia rachunku prawdopodobieństwa 208

oUogólniony wzór Bernoulliego 208

oWzór Pascala 208

oWzór Poissona 209

oLosowanie bez zwracania 210

Rozdział 12. Statystyka - praca z danymi 213

Dane 213

Porządkowanie danych 213

oSzereg rozdzielczy jednostopniowy 213

oSzereg rozdzielczy wielostopniowy 214

Wykresy danych 216

oHistogram 216

oWykres kołowy 218

oWykres liniowy 218

oInne wykresy 220

Porównanie danych 220

Ocena danych 221

oMin, max, rozstęp 222

oSuma 222

oWskaźnik struktury 222

oWskaźnik natężenia 223

oŚrednia arytmetyczna 223

oDominanta (moda) 224

oPercentyle 225

oWariancja 226

oOdchylenie standardowe 228

oWspółczynnik zmienności 228

oMomenty średniej 229

oInne współczynniki 231

Rozdział 13. Wskaźniki różnorodności i podobieństwa 233

Wskaźnik Margalefa 233

Wskaźnik Simpsona 234

Wskaźnik Shannona-Wienera 235

Wskaźnik Pielou 236

Wskaźnik Jaccarda 237

Wskaźnik Sorensona 238

oWersja 1. 238

oWersja 2. 239

Wskaźnik Euklidesa 240

Rozdział 14. Równania prostej 241

Postać ogólna 241

Postać kierunkowa 242

Praca z obiektem Line 243

Równoległość prostych 245

Odległość prostych równoległych 245

Prostopadłość prostych 246

Kąt między prostymi 247

Punkt przecięcia prostych 248

Odległość punktu od prostej 249

Prosta równoległa do danej prostej przechodząca przez punkt 250

Prosta prostopadła do danej prostej przechodząca przez punkt 251

Wyznaczanie punktów na prostej 252

Rozdział 15. Wektory 253

Skalary 253

Wektory dwuwymiarowe 2d 253

oWektory wierszowe i kolumnowe 253

oTranspozycja 254

oWspółrzędne kartezjańskie a biegunowe 254

oDługość wektora 255

oKąt wektora 256

oDodawanie wektorów 256

oOdejmowanie wektorów 257

oSkalowanie wektora 257

oNormalizacja wektora 258

oIloczyn skalarny wektorów 258

oNormalna wektora 259

oKąt między wektorami 260

oIloczyn wektorowy 260

Wektory 3d 261

Wektory n-wymiarowe 261

Rozdział 16. Macierze 263

Klasa Matrix 263

oUżycie konstruktorów 263

Typy macierzy 264

oMacierz zerowa 264

oMacierz jednostkowa 265

oMacierze wektorowe 265

oMacierz kwadratowa 265

Właściwości macierzy 266

oStopień macierzy 266

oRówność macierzy 266

Operacje na macierzach 266

oDodawanie macierzy 266

oOdejmowanie macierzy 267

oMnożenie skalarne 267

oMnożenie macierzy 267

oObliczanie wyznacznika 270

oTranspozycja macierzy 275

oDzielenie macierzy 275

oMacierz odwrotna 276

Rozwiązanie prostego równania 280

Rozdział 17. Przekształcenia afiniczne 283

Translacja 284

Skalowanie 285

Obrót 286

oObrót względem punktu (0, 0) 286

Odbicie 289

oOdbicie względem osi X 289

oOdbicie względem osi Y 290

oOdbicie względem osi X i osi Y 290

oOdbicie względem prostej przechodzącej przez P(0, 0) 290

Przekrzywienie (pochylenie) 292

oPrzekrzywienie wzdłuż osi X 292

oPrzekrzywienie względem osi Y 292

Przekształcenia złożone 293

oObrót względem dowolnego punktu 294

oObrót w miejscu 295

oSkalowanie w miejscu 297

oOdbicie względem dowolnej prostej 299

oPrzekrzywienie względem środka ciężkości figury 301

Składanie macierzy przekształceń 301

Rozdział 18. Funkcje 307

Algorytmy 307

Pojęcie funkcji 307

oZbiory 307

oRelacje 308

oFunkcje 309

Rodzaje funkcji 310

oFunkcje algebraiczne 310

oFunkcje przestępne 311

Postaci funkcji 312

oFunkcja jednej zmiennej 312

oFunkcja wielu zmiennych 312

oFunkcja wyraźna 312

oFunkcja uwikłana 312

oFunkcja w postaci parametrycznej 312

Wykresy funkcji 313

oSymetria wykresów 313

oFunkcje rosnące albo malejące 313

oFunkcje okresowe 315

oFunkcje ograniczone i nieograniczone 315

oFunkcja różnowartościowa 317

oFunkcje wzajemnie odwrotne 317

oFunkcje złożone 319

oCiągi liczbowe 319

Moduł liczby 320

Granica ciągu 320

oGranica ciągu nieskończonego 320

oCiągi zbieżne i rozbieżne 321

oTwierdzenia o granicach ciągów 323

oDziałania na ciągach zbieżnych 323

oTwierdzenia o ciągach zbieżnych 323

oLiczba e 324

Granica funkcji w punkcie 324

oGranica lewostronna i prawostronna 324

oGranice niewłaściwe 325

oTwierdzenia o granicach 326

oGranica wielomianu 327

oGranica funkcji wymiernej 327

Ciągłość funkcji 327

oCiągłość funkcji w punkcie i w przedziale 327

oWłasności funkcji ciągłych 328

Rozdział 19. Wielomiany i równania wielomianowe 329

Wyrażenie algebraiczne 329

oWartość liczbowa wyrażenia 329

Jednomian 329

oWspółczynnik liczbowy wielomianu 329

oStopień jednomianu 330

oLiczba zmiennych 330

oJednomiany podobne 330

oDziałania na jednomianach 330

oDwumian 332

oTrójmian 332

oWielomian 333

Wzory skróconego mnożenia 333

Wielomian stopnia n jednej zmiennej 333

oRedukcja jednomianów podobnych 334

oPorządkowanie wielomianu 335

Działania na wielomianach 335

oDodawanie wielomianów 335

oOdejmowanie wielomianów 336

oMnożenie wielomianu przez liczbę 336

oMnożenie wielomianu przez wielomian 336

oDzielenie wielomianu przez wielomian 337

Schemat Hornera 338

oAlgorytm Hornera (dzielenie wielomianu przez dwumian) 338

oReszta z dzielenia przez dwumian 340

oSchemat Hornera (obliczanie wartości wielomianu) 340

nwd wielomianów 341

Pochodna wielomianu 341

Pierwiastki wielomianu 341

oPierwiastek wielomianu 341

Rozkładanie wielomianu na czynniki 343

Równanie kwadratowe 343

oPostać ogólna 343

oWyróżnik równania kwadratowego 344

oPierwiastki równania kwadratowego 344

oPostać kanoniczna 344

oPostać iloczynowa 344

oWzory Viete'a 344

oPrzykłady 345

Równanie sześcienne 346

oPostać ogólna 346

oWyróżnik równania sześciennego 347

oWzory Viete'a 349

Równanie sześcienne 2 349

oWspółczynnik h >0 349

oWspółczynnik h = 0 350

oWspółczynnik h < 0 350

Równania 4. stopnia 351

oPostać ogólna 351

oWyróżniki i pierwiastki 351

oWzory Viete'a 353

Rozdział 20. Liczby zespolone 355

oRówność liczb zespolonych 356

oUkład współrzędnych 356

Postać algebraiczna 356

oDodawanie 356

oOdejmowanie 358

oMnożenie 358

oSprzężenie 359

oDzielenie 359

oModuł 360

oArgument 360

Postać trygonometryczna 361

oMnożenie 361

oDzielenie 361

oPotęgowanie 363

oPierwiastkowanie 363

oOdwrotność 1/n 364

Reprezentacja macierzowa 365

oDodawanie 365

oOdejmowanie 365

oMnożenie 366

oTranspozycja, sprzężenie 366

oWyznacznik macierzy, moduł liczby 366

oArgument 366

oWektory własne macierzy 366

oInterpretacja transformacyjna 366

Rozdział 21. Wykresy niektórych krzywych 367

Asteroida 367

Rozeta czterolistna 368

Spirala Archimedesa 369

Kardioida 370

Krzywa Lissajous 370

Epicykloida 372

oEpitrochoida 372

Hipocykloida 375

oHipotrochoida 376

Elipsa 378

Inne krzywe 378

Rozdział 22. Krzywe Béziera 381

Wielomiany Bernsteina 381

oDefinicja 381

oObliczenia 381

oAlgorytm 385

oWłaściwości 386

oInne sposoby obliczania 386

oPochodne 387

Krzywa Béziera 1. stopnia 388

Krzywa Béziera 2. stopnia 389

oTworzenie krzywej 389

oObliczenia 390

oAlgorytm 390

oPostać macierzowa 391

oInna definicja 392

Krzywa Béziera 3. stopnia 394

oObliczenia 394

oAlgorytm 395

oPostać macierzowa 395

oInna definicja 397

Wykresy krzywych Béziera 2. i 3. stopnia 398

oKrzywa 2. stopnia 398

oKrzywa 3. stopnia 399

Krzywe Béziera wyższych stopni 400

oAlgorytm 401

oWykres 401

Podwyższanie stopnia krzywej 402

oAlgorytm 402

oWykres 402

Właściwości krzywych Béziera 403

oWłaściwość 1. 403

oWłaściwość 2. 403

oWłaściwość 3. 403

oWłaściwość 4. 403

oWłaściwość 5. 404

oWłaściwość 6. 404

oWłaściwość 7. 404

oWłaściwość 8. 410

oWłaściwość 9. 411

oWłaściwość 10. 411

oWłaściwość 11. 411

oWłaściwość 12. 411

Algorytm de Casteljau 411

oObliczenie położenia punktu na krzywej dla danego t 412

oPodział krzywej na dwie krzywe 414

oGładkie połączenie dwóch krzywych 416

Wymierne krzywe Béziera 417

oDefinicja 418

oFunkcje bazowe wymiernych krzywych Béziera 418

Wymierne krzywe Béziera 2. stopnia 421

oAlgorytm 421

oWykresy 421

Wymierne krzywe Béziera 3. stopnia 422

oAlgorytm 423

oWykres 423

Wymierne krzywe Béziera n-tego stopnia 423

oAlgorytm 423

oWykres 423

Właściwości wymiernych krzywych Béziera 424

oWłaściwość 1. 424

oWłaściwość 2. 424

oWłaściwość 3. 424

oWłaściwość 4. 424

oWłaściwość 5. 425

oWłaściwość 6. 425

oWłaściwość 7. 425

oWłaściwość 8. 425

oWłaściwość 9. 425

oWłaściwość 10. 425

oWłaściwość 11. 425

oWłaściwość 12. 425

oWłaściwość 13. 425

oWłaściwość 14. 425

Rozdział 23. Teoria gier 427

Podstawowe pojęcia 427

oTeoria gier 427

oGracz 427

oGra 427

oStrategia 427

oDecyzja 428

oWypłata 428

oMacierz wypłat 429

Gra z sumą zerową 429

oPunkt siodłowy 429

oStrategia czysta 432

oStrategia mieszana 432

oStrategia dominująca 434

oPodgra 436

oCena gry 437

Rozwiązywanie gier 2×2 439

oPrzykład 440

Rozwiązywanie gier 2×m i n×2 441

oPrzykład 1. 442

oPrzykład 2. 444

Graficzne rozwiązywanie gier 2×m i n×2 447

oPrzykład 1. 447

oPrzykład 2. 448

Rozwiązywanie gier m×n 449

Gry z naturą 449

oSformułowanie problemu 449

oGdy znamy prawdopodobieństwa stanów natury 450

oGdy nie znamy prawdopodobieństw stanów natury 451

Rozdział 24. Automaty komórkowe 455

Automaty komórkowe 1-wymiarowe 455

oEwolucja w czasie 458

Automaty komórkowe 2-wymiarowe 461

oSąsiedztwo von Neumanna 461

oSąsiedztwo Moore'a 461

oWarunki brzegowe 461

oGra "Life" Conwaya 461

Mrówka Langtona 465

oCechy szczególne 465

oInne warianty 465

"Ruch drogowy" Nagela-Schreckenberga 467

Rozdział 25. Chaos i fraktale 469

Typy fraktali 469

Samopodobieństwo 470

Wymiar topologiczny 470

Wymiar podobieństwa 471

oWymiar podobieństwa figur płaskich 471

oWymiar podobieństwa brył 471

oWymiar podobieństwa obiektów n-wymiarowych 472

Wymiar fraktalny 472

Wymiar Minkowskiego 472

oOdcinek 472

oKwadrat 473

Inne wymiary 473

Zbiór Cantora 473

Krzywa Kocha 475

oPłatek Kocha 477

Smok Heighwaya 477

oSupersmok 478

Trójkąt Sierpińskiego 480

Trójkąt Sierpińskiego metodą losową 480

Paproć Barnsleya 481

Fraktal Julii 483

oOpis 483

Fraktal Mandelbrota 485

Płonący statek 485

L-system 487

oKrzywa Kocha 489

oPłatek Kocha 490

oZbiór Cantora 491

oTrójkąt Sierpińskiego 491

oGałązka 492

oKrzywa Hilberta 493

oSmok Levy'ego 493

oModyfikacja krzywej Kocha 494

oPentadendryt 494

oGałązka 2 495

oKółeczka 495

Fraktale w przyrodzie 496

Zastosowania wymiaru Minkowskiego 497

oMierzenie kształtów 497

oWymiar Minkowskiego 499

oRównania regresji na podstawie próby 499

Atraktor Lorenza 501

oOpis 501

Fraktale Lapunowa 502

oRównanie Malthusa 502

oAnalogowe równanie logistyczne (model Verhulsta) 504

oDyskretne równanie logistyczne 507

oDrzewo Feigenbauma 509

oWykładnik Lapunowa 511

oFraktale Lapunowa 511

Rozdział 26. Obliczenia związane z dietami 515

BMI 515

oWHR i typ otyłości 516

oStan odżywienia 516

oZakres wag 518

oNadwaga 518

oTryb życia 518

oBudowa ciała 519

Zapotrzebowanie energetyczne 519

oEnergia podstawowa 519

oEnergia aktywności 519

oEnergia związana z wiekiem 519

oEnergia związana z budową ciała 520

oEnergia optymalna 520

Odchudzanie 520

oWartość energetyczna pokarmów 520

oNadwyżka energetyczna (kalorii) 520

oSzybkość odchudzania i energia diety 521

oCzas odchudzania 521

Skład diety 521

Przykład 522

Rozdział 27. Liczby w języku Java 523

Prymitywne typy danych 523

oZmienne typów prymitywnych 524

Obiektowe typy danych 524

Typy zmiennych 525

Przekazywanie zmiennych 526

Wartości domyślne zmiennych 526

Tablice 527

Typy wyliczeniowe 527

Równość zmiennych 527

Modyfikatory 528

oModyfikatory dostępu 528

ofinal 528

ostatic 528

otransient 528

ovolatile 529

oDostęp w module 529

Operatory 529

oOperator * oraz / 529

oOperatory + i - 530

oOperator % (modulo) 530

oBitowe operatory logiczne & | ^ 530

oOperatory przypisania 530

Konwersja typów 531

oKonwersja ukryta prymitywnych typów danych 531

oKonwersja ukryta obiektowych typów danych 534

oKonwersja jawna 535

Typy otoczkowe 535

Autoboxing 537

Dokładność typów float i double 537

oBłędy zaokrąglenia 537

oBłędy reprezentacji 538

oLiczby typu float 538

oLiczby typu double 540

oZapobieganie niedokładności 541

Kod uzupełnień do 2 541

oZamiana liczb na bity i odwrotnie 541

oKod uzupełnień do 2 542

oTworzenie liczby przeciwnej 544

oDodawanie 544

oOdejmowanie 544

oMnożenie 545

oDzielenie 545

Rozdział 28. Odkrywanie prawdy o świecie 547

Ile wody mieściło "morze" Salomona? 547

Rachunek prawdopodobieństwa 549

oRozmieszczenie R111 549

oRozmieszczenie R011 550

oRozmieszczenie R101 552

oRozmieszczenie R001 553

Entropia 553

oStan wyjściowy 554

oGdy urna może pomieścić tylko jedną kulę 558

oGdy urna może pomieścić co najwyżej r kul 559

Rozdział 29. Paradoksy 563

Paradoks Russella: Golibroda 563

oSformułowanie problemu 563

oRozwiązanie problemu 564

Paradoks: Jestem kłamcą 565

oSformułowanie problemu 565

oRozwiązanie 565

Paradoks: Pan Bóg i kamień 566

oSformułowanie problemu 566

oRozwiązanie 566

Paradoks z sakiewkami 567

oSformułowanie problemu 567

oRozwiązanie 569

Paradoks Monty'ego Halla 569

oSformułowanie problemu 569

oRozwiązanie 1. (błędne) 570

oRozwiązanie 2. (prawidłowe) 571

Paradoks Gibbsa 573

oSformułowanie problemu 573

oRozwiązanie problemu 576Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
  • Wydawcy