• Kategorie
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce.

Autor(zy) Gierusz Jerzy, Gierusz Maciej red.
Miejsce wydania Gdańsk
Rok 2017
Wydanie I
Ilość stron 1096
Format B5
Okładka miękka
357.00 -23% 274.90
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu niezwłocznie
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 0
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Dostępność 3 szt.
ISBN 978-83-7804-372-0.
EAN 9788378043720

Zamów telefonicznie: 914340603

Zostaw telefon

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce.

Autor(zy): Gierusz Jerzy, Gierusz Maciej red.
ISBN: 978-83-7804-372-0.
Miejsce wydania: Gdańsk
Rok wydania: 2017
Wydanie :I
Ilość stron: 1096
Format: B5
Okładka: miękka

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej weszły na stałe do kanonu współczesnej rachunkowości, silnie oddziaływując także na regulacje lokalne poszczególnych państw, w tym polskich przepisów prawa. W obecnej dobie trudno być księgowym lub audytorem nie znając tych rozwiązań.
 
Publikacja to bardzo obszerny, jedyny na rynku przewodnik po poszczególnych Standardach stworzony z myślą o praktycznym wykorzystaniu tych regulacji. MSSF posługują się własnym, specyficznym językiem nie zawsze zrozumiałym dla polskiego odbiorcy, do tego dochodzą jeszcze trudności związane z przekładem z języka angielskiego. Autorzy wyjaśniają poszczególne regulacje językiem przystępnym dla praktyków. Liczne nawiązania do praktyki gospodarczej oraz szczegółowe przykłady liczbowe pomagają zrozumieć dane zagadnienie oraz pokazują, jak należy je ujmować w księgach rachunkowych. 
 
Autorzy przybliżają rozstrzygnięcia przyjęte w poszczególnych standardach, przede wszystkim w zakresie:

 • stosowanych pojęć,
 • warunków ujęcia danej kategorii,
 • podstaw wyceny,
 • wymaganych ujawnień,
 • odniesień do polskiego prawa bilansowego i podatkowego.

 
Książka jest również cennym materiałem dydaktycznym dla wykładowców i studentów studiów wyższych, a także dla celów samokształcenia. Każdemu rozdziałowi towarzyszą zadania do wykonania umożliwiające sprawdzenie wiedzy. W publikacji zamieszczono również klucz rozwiązań. 
 
Zagadnienia poruszone w publikacji:
 
Część I. Podstawy harmonizacji rachunkowości                                                       

 1. Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej
 2. MSSF 1 „Zastosowanie  Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”
 3. MSSF 13 „Wycena w wartości godziwej”  

                                                                                                                                        
Część II. Prezentacja informacji finansowych                                                           

 1. MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”
 2. MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych”
 3. MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”
 4. MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”
 5. MSR 21 „Skutki zmian kursów wymiany walut obcych”
 6. MSR 33 „Zysk na akcję”
 7. MSSF 8 „Segmenty operacyjne”
 8. MSR 20 „Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej”
 9. MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć”
 10.  MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe”

                                                                                                                                        
Część III. Aktywa trwałe i zapasy                                                                               

 1. MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”
 2. MSR 38 „Aktywa niematerialne”
 3. MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”
 4. MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”
 5. MSR 36 „Utrata wartości aktywów”
 6. MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana”
 7. MSR 17 „Leasing”
 8. MSR 2 „Zapasy”

                                
Część IV. Pomiar przychodów

 1. MSR 18 „Przychody”
 2. MSR 11 „Umowy o usługę budowlaną”

                                                                                                                                        
Część V. Rachunkowość instrumentów finansowych
MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”
MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja”
MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji”
MSSF 9 „Instrumenty finansowe”
                                                                                                                                        
Część VI. Wycena wybranych zobowiązań

 1. MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”
 2. MSR 19 „Świadczenia pracownicze”
 3. MSR 12 „Podatek dochodowy” 

 

Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Część I. Podstawy harmonizacji rachunkowości

Rozdział 1. Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Jerzy Gierusz

1.1. Procesy harmonizacji rachunkowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1.2. Cele i odbiorcy sprawozdania finansowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

1.3. Cechy jakościowe informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

1.4. Składniki sprawozdania finansowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

1.5. Koncepcje kapitału i zachowania kapitału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

1.6. Zasady wyceny aktywów i zobowiązań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

1.7. Zasadnicze różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości . . . . . . . . . 57

1.8. Zasadnicze różnice w stosunku do ustaw o podatku dochodowym . . . 58

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Rozdział 2. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 1

„Zastosowanie Międzynarodowych Standardów

Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy” (MSSF 1) . . . . . . . . . . . . . . . 61

Karolina Gościniak

2.1. Przesłanki opracowania MSSF 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

2.2. Najważniejsze rozstrzygnięcia przyjęte w MSSF 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

2.3. Opcje wyboru przewidziane w MSSF 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

2.4. Zwolnienia obligatoryjne z retrospektywnego zastosowania MSSF . . . 89

2.5. Prezentacja i ujawnianie informacji zgodnie z MSSF 1 . . . . . . . . . . . . . . 92

2.6. Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Rozdział 3. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 13

„Wycena wartości godziwej” (MSSF 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Maciej Gierusz

3.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

3.2. Zakres MSSF 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

3.3. Proces wyceny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

3.4. Techniki wyceny a poziomy hierarchii danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

3.5. MSSF 13 – dlaczego potrzebny był nowy standard? . . . . . . . . . . . . . . . 120

3.6. Wycena zobowiązań do wartości godziwej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

3.7. Zasadnicze różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości . . . . . . . . 122

3.8. Zasadnicze różnice w stosunku do ustawy o podatku

dochodowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

3.9. Przykłady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

3.10. Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Część II. Prezentacja informacji finansowych

Rozdział 4. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 1

„Prezentacja sprawozdań finansowych” (MSR 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Marcin Michalak

4.1. Cel i zakres standardu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

4.2. Istota, cel i zakres sprawozdania finansowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

4.3. Ogólne zasady sporządzania i prezentacji sprawozdań

finansowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

4.4. Treść i struktura sprawozdania z sytuacji finansowej

oraz dodatkowe ujawnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

4.5. Treść i struktura sprawozdania z całkowitych dochodów

oraz dodatkowe ujawnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

4.6. Treść i struktura sprawozdania ze zmian w kapitale własnym

oraz dodatkowe ujawnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

4.7. Zakres i struktura informacji dodatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

4.8. Zasadnicze różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości . . . . . . . . 198

4.9. Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Rozdział 5. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 7

„Rachunek przepływów pieniężnych” (MSR 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Wojciech Kozłowski

5.1. Użyteczność rachunku przepływów pieniężnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

5.2. Przepływy pieniężne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

5.3. Działalność operacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

5.4. Działalność inwestycyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

5.5. Działalność finansowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

5.6. Ujmowanie przepływów w kwotach netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

5.7. Zasadnicze różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości . . . . . . . . 210

5.8. Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Rozdział 6. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 34

„Śródroczna sprawozdawczość finansowa” (MSR 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Sylwia Silska-Gembka

6.1. Zakres stosowania standardu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

6.2. Sprawozdania fi nansowe za okresy śródroczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

6.3. Zasady rachunkowości oraz wartości szacunkowe

w śródrocznym sprawozdaniu fi nansowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

6.4. Wymagane ujawnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

6.5. Zasadnicze różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości . . . . . . . . 232

6.6. Zasadnicze różnice w stosunku do ustaw o podatku dochodowym . . 233

6.7. Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

Rozdział 7. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 8

„Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości

szacunkowych i korygowanie błędów” (MSR 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

Maciej Gierusz

7.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

7.2. Zasady rachunkowości i ich zmiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

7.3. Szacunki księgowe i ich zmiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

7.4. Błędy księgowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

7.5. Podejście księgowe do skutków zdarzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

7.6. MSR 8 a MSR 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

7.7. Zasadnicze różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości . . . . . . . . 246

7.8. Zasadnicze różnice w stosunku do ustawy o podatku dochodowym . . 247

7.9. Przykłady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

7.10. Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

Rozdział 8. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 21

„Skutki zmian kursów wymiany walut obcych” (MSR 21) . . . . . . . . . . . . . . . 255

Tomasz Zielke

8.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

8.2. Waluta funkcjonalna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

8.3. Ujmowanie transakcji w walutach obcych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

8.4. Prezentacja sprawozdania finansowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

8.5. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

8.6. Zasadnicze różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości . . . . . . . . 269

8.7. Zasadnicze różnice w stosunku do ustawy o podatku dochodowym . . 270

8.8. Przykłady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

8.9. Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

Rozdział 9. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 33

„Zysk na jedną akcję” (MSR 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

Wojciech Kozłowski

9.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

9.2. Ujawnianie i prezentacja zysku na jedną akcję . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

9.3. Podstawowy zysk na jedną akcję . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

9.4. Rozwodniony zysk na jedną akcję . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

9.5. Antyrozwodnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

9.6. Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

Rozdział 10. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 8

„Segmenty operacyjne” (MSSF 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

Sylwia Silska-Gembka

10.1. Segmenty operacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

10.2. Segmenty sprawozdawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

10.3. Wymagane ujawnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

10.4. Zasadnicze różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości . . . . . . . 318

10.5. Zasadnicze różnice w stosunku do ustaw podatkowych . . . . . . . . . . . 318

10.6. Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

Rozdział 11. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 20 „Dotacje rządowe

oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej” (MSR 20) . . . . . . . 321

Anna Kamińska-Stańczak

11.1. Pojęcie i zakres pomocy rządowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

11.2. Ujmowanie i rozliczanie dotacji rządowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

11.3. Prezentacja dotacji do aktywów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331

11.4. Prezentacja dotacji do przychodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

11.5. Zwrot dotacji rządowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

11.6. Wymagane ujawnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

11.7. Różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości . . . . . . . . . . . . . . . . 333

11.8. Różnice w stosunku do ustaw o podatku dochodowym . . . . . . . . . . . 337

11.9. Przykłady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

11.10. Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

Rozdział 12. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 3

„Połączenia jednostek gospodarczych” (MSSF 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

Ewa Spigarska

12.1. Pojęcie połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

12.2. Identyfikacja jednostki przejmującej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

12.3. Dzień przejęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

12.4. Ujęcie i wycena aktywów i zobowiązań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

12.5. Wartość firmy i zysk z okazyjnego nabycia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

12.6. Przekazana zapłata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370

12.7. Koszty połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372

12.8. Przejęcia odwrotne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

12.9. Zasadnicze różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości . . . . . . . 383

12.10. Zasadnicze różnice w stosunku do ustaw o podatku dochodowym . . 390

12.11. Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398

Rozdział 13. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 4

„Umowy ubezpieczeniowe” (MSSF 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401

Ewa Spigarska

13.1. Cel standardu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401

13.2. Pojęcie umowy ubezpieczeniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407

13.3. Regulacje szczegółowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419

13.4. Wymagane ujawnienia kwot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426

13.5. Zasadnicze różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości . . . . . . . 436

13.6. Zasadnicze różnice w stosunku do ustaw podatkowych . . . . . . . . . . . 437

13.7. Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440

Część III. Aktywa trwałe i zapasy

Rozdział 14. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 16

„Rzeczowe aktywa trwałe” (MSR 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443

Anna Kamińska-Stańczak

14.1. Pojęcie i zakres rzeczowych aktywów trwałych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443

14.2. Wycena na moment początkowego ujęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449

14.3. Koszty po początkowym ujęciu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454

14.4. Wycena bilansowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456

14.5. Zaprzestanie ujmowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465

14.6. Wymagane ujawnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468

14.7. Różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości . . . . . . . . . . . . . . . . 470

14.8. Różnice w stosunku do ustaw o podatku dochodowym . . . . . . . . . . . 475

14.9. Przykłady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479

14.10. Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488

Rozdział 15. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 38

„Wartości niematerialne” (MSR 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491

Cyryl Kotyla

15.1. Znaczenie i pojęcie wartości niematerialnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491

15.2. Wycena początkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496

15.3. Wycena po początkowym ujęciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502

15.4. Wycofanie z użytkowania i zbycie wartości niematerialnych . . . . . . . 506

15.5. Ujawnianie informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506

15.6. Zasadnicze różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości . . . . . . . 508

15.7. Różnice ujęcia bilansowego wartości niematerialnych

w stosunku do ustaw o podatku dochodowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511

15.8. Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516

Rozdział 16. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 40

„Nieruchomości inwestycyjne” (MSR 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517

Jerzy Gierusz

16.1. Zakres nieruchomości inwestycyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517

16.2. Wycena początkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523

16.3. Wycena bilansowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525

16.4. Przeniesienie (przekwalifikowanie) i zbycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529

16.5. Wymagane ujawnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531

16.6. Zasadnicze różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości . . . . . . . 532

16.7. Zasadnicze różnice w stosunku do ustaw o podatku dochodowym . . 534

16.8. Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536

Rozdział 17. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 23

„Koszty finansowania zewnętrznego” (MSR 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537

Tomasz Zielke

17.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538

17.2. Koszty finansowania podlegające aktywowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538

17.3. Dostosowywany składnik aktywów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543

17.4. Reguły aktywowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545

17.5. Zasadnicze różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości . . . . . . . 547

17.6. Zasadnicze różnice w stosunku do ustawy o podatku

dochodowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548

17.7. Przykłady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549

17.8. Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554

Rozdział 18. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 36

„Utrata wartości aktywów” (MSR 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555

Arleta Szadziewska

18.1. Pojęcie utraty wartości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555

18.2. Pomiar utraty wartości aktywów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560

18.3. Wymagane ujawnienia na temat utraty wartości aktywów . . . . . . . . . 578

18.4. Zasadnicze różnice w stosunku do polskiego prawa bilansowego . . . 580

18.5. Zasadnicze różnice w stosunku do ustawy o podatku

dochodowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586

18.6. Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589

Rozdział 19. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 5

„Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność

zaniechana” (MSSF 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591

Maciej Gierusz

19.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591

19.2. Aktywa trwałe przeznaczone na sprzedaż – definicja . . . . . . . . . . . . . 592

19.3. Aktywa trwałe przeznaczone na sprzedaż – wycena . . . . . . . . . . . . . . 595

19.4. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży – prezentacja . . . . . . . . . 596

19.5. Działalność zaniechana – zakres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597

19.6. Działalność zaniechana – prezentacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598

19.7. Zasadnicze różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości . . . . . . . 600

19.8. Zasadnicze różnice w stosunku do ustawy o podatku dochodowym 601

19.9. Przykłady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601

19.10. Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611

 Spis treści 11

Rozdział 20. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 17 „Leasing” (MSR 17) . . . . . . 613

Maciej Gierusz

20.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613

20.2. Definicje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614

20.3. Ujęcie księgowe leasingu finansowego u leasingobiorcy . . . . . . . . . . . 626

20.4. Ujęcie księgowe leasingu finansowego u leasingodawcy . . . . . . . . . . . 631

20.5. Leasingodawca będący producentem (leasing finansowy) . . . . . . . . . 633

20.6. Ujęcie księgowe leasingu operacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635

20.7. Ujęcie księgowe leasingu zwrotnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638

20.8. Leasing nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643

20.9. Zmiany w klasyfikacji leasingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643

20.10. KIMSF 4 Ustalenie czy umowa zawiera „ukryty” leasing . . . . . . . . . . 644

20.11. Ujawnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646

20.12. MSSF 16 „Leasing” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647

20.13. Zasadnicze różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości . . . . . . . 651

20.14. Zasadnicze różnice w stosunku do ustawy o podatku

dochodowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652

20.15. Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656

Rozdział 21. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 2 „Zapasy” (MSR 2) . . . . . . . . 657

Marcin Michalak

21.1. Pojęcie i zakres zapasów według MSR 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657

21.2. Wycena początkowa zapasów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659

21.3. Metody wyceny rozchodu zapasów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677

21.4. Wycena zapasów na dzień bilansowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679

21.5. Wymagane ujawnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682

21.6. Zasadnicze różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości . . . . . . . 682

21.7. Zasadnicze różnice w stosunku do ustaw o podatku dochodowym . . 683

21.8. Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686

Część IV. Pomiar przychodów

Rozdział 22. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 18 „Przychody” (MSR 18) . . . 687

Arleta Szadziewska

22.1. Zakres i zasady ustalania momentu uznania przychodów . . . . . . . . . 688

22.2. Wycena przychodów ze sprzedaży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700

22.3. Wymagane ujawnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702

22.4. Zasadnicze różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości . . . . . . . 703

22.5. Zasadnicze różnice w stosunku do ustawy o podatku

dochodowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710

22.6. Zmiany w definiowaniu i ujęciu przychodów wprowadzone

przez MSSF 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717

22.7. Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726

Rozdział 23. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 11

„Umowy o usługę budowlaną” (MSR 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729

Sylwia Silska-Gembka

23.1. Zakres umów o usługę budowlaną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729

23.2. Pomiar przychodów i kosztów w trakcie roku obrotowego . . . . . . . . 734

23.3. Ustalanie wyniku finansowego na moment bilansowy . . . . . . . . . . . . 738

23.4. Wymagane ujawnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747

23.5. Zasadnicze różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości

i KSR 3 „Niezakończone usługi budowlane” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749

23.6. Zasadnicze różnice w stosunku do ustaw o podatku

dochodowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753

23.7. Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756

Część V. Rachunkowość instrumentów finansowych

Rozdział 24. Instrumenty finansowe (MSR 32, MSR 39, MSSF 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759

Przemysław Czajor

24.1. Zakres instrumentów finansowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759

24.2. Definicje instrumentów finansowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764

24.3. Klasyfikacja instrumentów finansowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769

24.4. Wycena aktywów i zobowiązań finansowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783

24.5. Usunięcie aktywów lub zobowiązań finansowych z bilansu

(sprawozdania z sytuacji finansowej) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832

24.6. Utrata wartości aktywów finansowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839

24.7. Rachunkowość zabezpieczeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854

24.8. Wymagane ujawnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 881

24.9. Zasadnicze różnice w stosunku do polskich regulacji

rachunkowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 896

24.10. Instrumenty finansowe a ustawa o podatku dochodowym

od osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900

24.11. Instrumenty finansowe według MSSF 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902

24.12. Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 946

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 948

Część VI. Wycena wybranych pozycji zobowiązań

Rozdział 25. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 37 „Rezerwy,

zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe” (MSR 37) . . . . . . . . . . . . . . 949

Karolina Gościniak

25.1. Przesłanki tworzenia rezerw w rachunkowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950

25.2. Pojęcie i klasyfikacja rezerw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 951

25.3. Ujmowanie rezerw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 954

25.4. Istota aktywów i zobowiązań warunkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960

25.5. Wycena rezerw dla potrzeb sprawozdania finansowego . . . . . . . . . . . 963

25.6. Ujmowanie i wycena rezerw związanych z restrukturyzacją . . . . . . . 967

25.7. Wymagane ujawnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 968

25.8. Zasadnicze różnice w stosunku do polskiego prawa bilansowego . . . 969

25.9. Zasadnicze różnice w stosunku do ustaw o podatku dochodowym . . 973

25.10. Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 974

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 976

Rozdział 26. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 19 „Świadczenia

pracownicze” (MSR 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 979

Karolina Gościniak

26.1. Pojęcie świadczeń pracowniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980

26.2. Krótkoterminowe świadczenia pracownicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 981

26.3. Świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia . . . . . . . . . . . . . . . 987

26.4. Inne długoterminowe świadczenia pracownicze . . . . . . . . . . . . . . . . 1000

26.5. Świadczenia pracownicze z tytułu rozwiązania stosunku pracy . . . 1002

26.6. Wymagane ujawnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1003

26.7. Zasadnicze różnice w stosunku do polskiego prawa bilansowego . . 1003

26.8. Zasadnicze różnice w stosunku do ustaw podatkowych . . . . . . . . . . 1005

26.9. Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1006

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1007

Rozdział 27. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 12 „Podatek

dochodowy” (MSR 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1009

Barbara Gierusz

27.1. Zakres podatku dochodowego jako kategorii prawa bilansowego . . 1009

27.2. Identyfikacja różnic przejściowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1010

27.3. Ujęcie zobowiązań i aktywów z tytułu odroczonego podatku

dochodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015

27.4. Wycena aktywów i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku

dochodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1017

27.5. Ujmowanie bieżącego i odroczonego podatku dochodowego . . . . . 1019

27.6. Prezentacja i ujawnianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1019

27.7. Zasadnicze różnice w stosunku do ustawy o rachunkowości . . . . . . 1022

27.8. Różnice w ujęciu i wycenie w stosunku do polskiego prawa

podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1023

27.9. Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1023

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1025

 

Rozwiązania zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1027

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.