• Kategorie
  • Neuropsychologia tożsamości

Autor(zy) Bednarek Stefan, Kaczmarek Bożydar L.J, Pąchalska Maria
Miejsce wydania Warszawa
Rok 2020
Wydanie I
Ilość stron 486
Format B5
Okładka miękka
129.00 -10% 116.10
szt. Do przechowalni
Czas realizacji zamówienia do 5 dni
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 0 szt.
ISBN 978-83-01-21468-5
EAN 9788301214685

Zamów telefonicznie: 914340603

Zostaw telefon

Neuropsychologia tożsamości

Autor(zy): Pąchalska Maria, Kaczmarek Bożydar L.J., Bednarek Stefan
ISBN: 978-83-01-21468-5
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2020
Wydanie :I
Ilość stron: 486
Format: B5
Okładka: miękka

Neuropsychologia tożsamości to nauka zajmująca się wzajemnymi powiązaniami mózgowia z systemem Ja oraz tworzoną przez ten system tożsamością indywidualną, społeczną i kulturową w celu pomocy osobie chorej. Z perspektywy teoretycznej nauka ta bada związek struktur i połączeń mózgowych z procesami poznawczymi, emocjonal­nymi i zachowaniem oraz systemem Ja ściśle związanym z tożsamością. Z perspek­tywy klinicznej opracowuje metody diagnozy i ocenia efektywność rehabilitacji chorych z niedokształceniem i/lub destabilizacją systemu Ja oraz zaburzeniami tożsamości. Monografia „Neuropsychologia tożsamości" to dzieło nowatorskie i niezwykłe - oryginalne w podejściu do problematyki tożsamości, nowoczesne w wymiarze teoretyczno-metodologicznym, erudycyjne i znakomicie napisane. Dzieło oparte na dorobku światowej nauki oraz wynikach własnych badań, pogłębione analizą przypadków klinicznych pacjentów z najczęstszymi uszkodzeniami mózgowia, potwierdzone neurofizjologicznymi markerami (tzw. medycyna faktów), inspiruje do stawiania pytań o złożoność fenomenu ludzkiego istnienia, wciąż poznawanego i nadal nie w pełni poznanego. Prof. zw. dr hab. n. med. Bożena Grochmal-Bach Doświadczeni Autorzy, mający w swym dorobku liczące się monografie naukowe, uczynili tu przedmiotem opisu tożsamość człowieka, a ściślej mówiąc, możliwe powiązania biologiczne i fenomenologiczne tożsamości ze sferą opisu neuropsychologicznego. Z dzieła tego wyłania się nowe spojrzenie na sposób uprawiania neuropsychologii, wyznaczone przez szeroki humanistyczno-społeczny horyzont wzbogacający zorientowane dotychczas medycznie spojrzenie na opis zachowań ludzkich. Trzeba więc było wniknąć w strukturę Ja człowieka, by zrozumieć fenomen jego społecznego i zarazem kulturowego funkcjonowania, co Autorom monografii w pełni się udało. Prof. zw. dr hab. lek. med. Waldemar Tłokiński Nowatorskie podejście Autorów do problematyki tożsamości każe przeformułować podstawowe założenia neuropsychologii, przede wszystkim zaś widzieć ją jako obszar integrujący wyniki poszukiwań prowadzonych na przecięciu dróg neuronauk medycznych i społecznych. Dzieło to buduje mosty między biologicznie zorientowanymi naukami o ludzkim mózgu a naukami humanistycznymi. Jest adresowane do szerokiego kręgu odbiorców, do którego - oprócz specjalistów - należeć będą studenci psychologii i innych kierunków, zarówno medycznych, jak i humanistycznych, a także wszyscy zainteresowani człowiekiem i jego funkcjonowaniem w społeczeństwie i kulturze. Dr hab. Mariusz GajewskiWprowadzenie 9

Czym zajmuje się neuropsychologia tożsamości? 10

Krótkie omówienie treści zawartych w poszczególnych rozdziałach 11

Quo vadis? 18

Dokąd więc pójdzie? 18

Podziękowania 20

Rozdział 1. (Nie tylko) neuronalna organizacja systemu własnego Ja a modyfikacje tożsamości 23

1.1. Informacje ogólne 24

1.2. Od struktury do funkcji mózgu ludzkiego 27

1.3. Od genów do zachowań społecznych i kulturowych 33

1.4. Połączenia neuronalne a określone procesy neuropoznawcze 38

1.5. Neuronalne podstawy tożsamości 45

1.6. Neuronalna organizacja własnego Ja 50

1.7. Modele funkcji mózgu i model hierarchii zagnieżdżonej własnego Ja 51

1.8. Podsumowanie 64

Rozdział 2. Procesy świadomości i samoświadomości a modyfikacja tożsamości 67

2.1. Informacje ogólne 68

2.2. Istota świadomości 69

2.3. (Nie tylko) neuronalne warunki zaistnienia świadomości 71

2.4. Świadome działanie człowieka i nowe połączenia w mózgu 78

2.5. Związek procesów nieświadomych i świadomych z własnym Ja 81

2.6. Zaburzenia świadomości a rozpad systemu Ja u osób z różnorodnymi uszkodzeniami mózgu 106

2.7. Zespół Antona i rozpad własnego Ja 111

2.8. Blok rozszerzający : Rozpad jednostkowego (przedmiotowego i podmiotowego) Ja u osoby z anosognozją 113

2.9. Podsumowanie 122

Rozdział 3. Sieci uwagowe i procesy percepcyjne a modyfikacja tożsamości 125

3.1. Informacje ogólne 126

3.2. Proces percepcji w ujęciu mikrogenetycznym 129

3.3. Globalność procesu percepcji: od całości do części 140

3.4. Percepcja i znaczenie spostrzeganych obiektów 140

3.5. Komponent N170 a rozpoznawanie twarzy i nadawanie jej znaczenia emocjonalnego 142

3.6. Poszukiwania mechanizmu przetwarzania twarzy w normie i patologii 154

3.7. Twórczy charakter percepcji i jego związek z rozwojem tożsamości 156

3.8. Zaburzenia wyższych funkcji wzrokowych a rozpad systemu Ja 164

3.9. Blok rozszerzający: Zaburzenia spostrzegania a rozpad systemu Ja 172

3.10. Podsumowanie 181

Rozdział 4. Procesy pamięci a modyfikacja tożsamości 183

4.1. Informacje ogólne 184

4.2. Pamięć w ujęciu teorii mikrogenetycznej 186

4.3. Dysfunkcje pamięci a rozpad systemu Ja i związane z tym zaburzenia tożsamości 188

4.4. Związki pamięci roboczej z funkcjonowaniem człowieka 191

4.5. Klasyfikacja pamięci według treści wspomnień 194

4.6. Pamięć autobiograficzna a zaburzenia tożsamości 196

4.7. Całkowita i nieodwracalna utrata własnego Ja 208

4.8. Rozwój i współwystępowanie zespołów urojonej błędnej identyfikacji 216

4.9. Podsumowanie 229

Rozdział 5. Procesy językowe i komunikowanie się a modyfikacja tożsamości 231

5.1. Informacje ogólne 232

5.2. Narracja lewej i prawej półkuli mózgu 237

5.3. Język i pragmatyka a negocjacja własnego Ja 239

5.4. Pragmatyka i zaburzenia tożsamości 244

5.5. Aspekt diachroniczny i synchroniczny tożsamości człowieka 252

5.6. Znaczenie języka w wyłanianiu się i rozwoju tożsamości indywidualnej, społecznej i kulturowej 260

5.7. Interpretacja świata a tożsamość człowieka 261

5.8. Mikrogenetyczny model procesów językowych , w tym pragmatyki, a tożsamość człowieka 262

5.9. Rozpad języka i pragmatyki a tożsamość indywidualna, społeczna i kulturowa 265

5.10. Blok rozszerzający : skrzyżowana transkorowa afazja sensoryczna i destabilizacja własnego Ja 266

5.11. Podsumowanie 273

Rozdział 6. Osobowość i procesy emocjonalne a modyfikacja tożsamości 275

6.1. Informacje ogólne 276

6.2. Jak rozumiemy osobowość 278

6.3. Ujęcie osobowości z perspektywy psychologii społecznej 288

6.4. Neuronalne korelaty Ja emocjonalnego 293

6.5. Neuronalne korelaty powiązań wzorów sieci neuronalnych systemu emocjonalnego z tożsamością 297

6.6. Osobowość człowieka a kryzys tożsamości 307

6.7. Związek zaburzeń osobowości z zaburzeniami tożsamości 313

6.8. Blok rozszerzający: Rozpad systemu Ja u krakowskiego Gage'a 318

6.9. Podsumowanie 328

Rozdział 7. Zintegrowane ujęcie tożsamości 329

7.1. Informacje ogólne 330

7.2. Tożsamość: od terminu do istoty 331

7.3. Rodzaje tożsamości 347

7.4. Czy tożsamość człowieka kończy się w chwili śmierci? 389

7.5. Podsumowanie 391

Rozdział 8. Jak odnaleźć siebie 393

8.1. Informacje ogólne 394

8.2. Wspomnienia specjalisty neurologa po udarze mózgu 396

8.3. Terapia: wyboista droga do zdrowia 399

8.4. Powrót do domu: stopniowe odzyskiwanie siebie 400

8.5. Uwagi końcowe: poprawa trwa 401

8.6. Na czym polega sukces? 402

Słownik 405

Literatura 424

Spis tabel 455

Spis rycin 457

Aneks 470

Protokół (PsyTask) wykorzystywany do badania pracy mózgu w milisekundach 470

Autoryzowany, Międzynarodowy Kwestionariusz Badania Osobowości - Wersja

Polska (IPIP - QPV) 472

Skala oceny komunikacji pacjentów ze zmienionymi stanami świadomości

Autoryzowana Wersja Polska 475

Skala Badania Percepcji Siebie 480

Noty biograficzne 483

Prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska, znana polska uczona w dziedzinie neuronauk, kierownik Katedry Neuropsychologii i Neurorehabilitacji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (od 2011 r.), profesor i konsultant Center for Cognition and Communication w Nowym Jorku (od 2004 r.), założyciel i prezes Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego (PTNeur) (od 1991 r.), zało­życiel i redaktor naczelny kwartalnika „Acta Neu­ropsychologica" (od 2003 r.), redaktor merytoryczny działu Clinical neuropsychology w czasopiśmie „Medical Science Monitor" (od 2002 r.). Członek licznych krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, w tym International Society of Neuropsychology.

Autorka 11 monografii i podręczników naukowych oraz ponad 200 prac z dziedziny neuronauk, w tym 83 opublikowanych w recenzowanych czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej (łączny I.F = 601.11 pkt). Laureatka wielu odznaczeń państwowych i prestiżowych nagród przyznanych w kraju i za granicą za działalność naukową i dydaktyczną, w tym Złotego Krzyża Zasługi (2009), nagrody indywidualnej I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepszy podręcznik akademicki (2008), Copernicus Prize za odkrycie naukowe nowej mutacji genu w zespole MELAS (2012), Nagrody Literac­kiej Filipa Kalimacha za wybitne osiągnięcia w sferze edukacji (2012) oraz Nagrody Brylantowego Pióra nadanej przez Nowojorski Komitet Dobrych Publikacji Naukowych (2013) za całokształt działalności naukowej. Otwarta na problemy cierpiących i cho­rych, jest dla nich wielkim wparciem. Pisze wiersze (głównie dla swoich pacjentów wybudzonych z pourazowej śpiączki). Opublikowała cztery tomiki poezji Między snem a dniem (2019), Liryki krakowskie (2019), Liryki ryterskie (2019) oraz wspólnie z Bar­barą Pawłowicz Od mgły do słońca (2015). Publikowała także wiersze w almanachach i czasopismach naukowych.Stefan Bednarek, dr hab., emerytowany profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, teoretyk i historyk kultury. W latach 1998-2014 był dyrektorem Insty­tutu Kulturoznawstwa UWr., a od 2004 do 2007 r. przewodniczącym Komitetu Nauk o Kulturze PAN. W latach 2009-2013 pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Były redaktor serii UWr. „Prace Kulturoznawcze", redaktor czasopisma „Dolny Śląsk", członek rad redakcyjnych czasopism kulturoznawczych.

Autor książek: Charakter narodowy w koncep­cjach i badaniach współczesnej humanistyki (1980), Pojmowanie kultury i jej historii we współczesnych syntezach dziejów kultury polskiej (1995), W kręgu małych ojczyzn. Szkice regionalistyczne (1996). Współautor Encyklope­dii Nowej Ery (1996), Jak żyć? Leksykon literatury sapiencjalnej (1999). Redaktor prac zbiorowych: Nim będzie zapomniana. Szkice o kulturze PRL-u (1997), Wiedza o kulturze polskiej u progu XXI wieku (2000), Życie kulturalne we Wrocławiu. Szkice do portretu kulturalnego miasta (2001), O kulturze i jej poznawaniu. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Pietraszce (2009). Autor ponad 100 artykułów z dziedziny kulturoznawstwa i neurokulturoznawstwa. Laureat Copernicus Prize (2017) za wybitną współpracę z neuronaukami polskimi oraz Nagrody Brylantowego Pióra przyznanej przez Nowojorski Komitet Dobrych Publikacji Naukowych (2017) za całokształt działalności naukowej.Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.