• Kategorie
  • Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania.

Autor(zy) Grzelak Kinga, Klimek Marta, Legat Agata
Miejsce wydania Gdańsk
Rok 2018
Wydanie I
Ilość stron 181
Format B5
Okładka miękka
157.50 -18% 129.90
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu niezwłocznie
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 5 szt.
ISBN 978-83-7804-634-9.
EAN 9788378046349

Zamów telefonicznie: 914340603

Zostaw telefon

Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania.

Autorzy: Grzelak Kinga, Klimek Marta, Legat Agata.
ISBN: 978-83-7804-634-9.
Miejsce wydania: Gdańsk
Rok wydania: 2018
Wydanie :I
Ilość stron: 181
Format: B5
Okładka: miękka

Komentarz do nowych oraz znowelizowanych przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422), obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.
Autorki analizują wpływ zmian na interpretację warunków technicznych, a w konsekwencji na praktykę związaną z projektowaniem i pozyskiwaniem decyzji w toku procesu inwestycyjnego. Wiele kwestii istotnych w procesie inwestycyjnym także po nowelizacji nadal pozostaje otwartych. Wciąż aktualne są np. pytania o warunki, na jakich do terenu biologicznie czynnego zaliczyć można powierzchnie zielonych parkingów i dojazdów, o prawne uwarunkowania związane z projektowaniem miejsc postojowych jako zależnych czy o to, jakie są zasady sytuowania wiat względem granic działki.
Wszystkie te zagadnienia przedstawiono z uwzględnieniem stanowisk organów administracji oraz sądów administracyjnych.

W suplemencie elektronicznym zamieszczono tekst rozporządzenia z uwzględnieniem wyróżnionych graficznie zmian. Plik suplementu można pobrać przez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga posiadania systemu operacyjnego Windows.

Wstęp 7

Zastosowane w książce skróty 8

1. Przebieg procesu legislacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2. Zakres nowelizacji 11

3. Obowiązywanie znowelizowanych przepisów, przepisy przejściowe 12

4. Definicje legalne 16

4.1. Zabudowa śródmiejska 18

4.2. Działka budowlana 22

4.3. Kondygnacja 25

4.4. Kondygnacja podziemna 27

4.5. Teren biologicznie czynny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

4.6. Parking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

4.7. Aneks kuchenny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

5. Odległości od granicy działki i od granicy lasu 34

5.1. Odległość od granicy działki (§ 12 rozporządzenia) 34

5.2. Zasady ogólne sytuowania budynku względem granic działki 36

5.2.1. Odległości od działek drogowych 37

5.2.2. Okna i drzwi 38

5.2.3. Sposób pomiaru 39

5.3. Wyjątki w zakresie sytuowania budynku na działce budowlanej 40

5.3.1. Wyjątek z § 12 ust. 2 rozporządzenia 41

5.3.2. Wyjątek z § 12 ust. 3 rozporządzenia 44

5.3.3. Wyjątek z § 12 ust. 4 rozporządzenia 46

5.3.4. Obszar oddziaływania obiektu . . . . . . . . . . . . . . . . 49

5.3.5. Odległości dla niektórych elementów budynku (§ 12 ust. 6 rozporządzenia) 51

5.4. Odległości od lasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

5.5. Wiaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

6. Parkingi i garaże 64

6.1. Teren, na którym projektuje się stanowiska postojowe . . . . . . . . 64

6.2. Wymagania ustalane w decyzji o warunkach zabudowy . . . . . . . 67

6.3. Wymagania ustalane w planach miejscowych 68

6.4. Miejsca postojowe zależne 68

6.5. Odległości dla stanowisk postojowych 70

6.6. Usytuowanie stanowisk postojowych dla niepełnosprawnych 75

6.7. Minimalne wymiary stanowisk postojowych . . . . . . . . . . . . . 75

6.8. Nawierzchnia dla stanowisk postojowych i dojazdów manewrowych 76

6.9. Miejsca postojowe w garażach (§ 104 rozporządzenia) 76

7. Miejsca gromadzenia odpadów stałych 78

7.1. Miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów 78

7.2. Wymagania, jakim powinny odpowiadać miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów 79

7.3. Usytuowanie trzepaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

8. Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzanie wód powierzchniowych 83

9. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe 84

10. Wymagania ogólne dla budynków i pomieszczeń 87

11. Oświetlenie i nasłonecznienie 89

12. Wejścia do budynków i mieszkań 91

13. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi 92

14. Pomieszczenia higienicznosanitarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

15. Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych 97

15.1. Aneks kuchenny w mieszkaniach jednopokojowych i wielopokojowych 97

15.2. Wyposażenie mieszkań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

15.3. Minimalna powierzchnia mieszkań 102

16. Wyposażenie techniczne budynków 104

17. Bezpieczeństwo pożarowe 106

18. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna 109

Aneks. Załączniki – omówienie zmian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Załącznik nr 1 110

Załącznik nr 2 110

Załącznik nr 3 111

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – porównanie przepisów obowiązujących

do 31.12.2017 i od 1.01.2018 oraz do 8.12.2018 i od 9.12.2018 . . . . . . . 113

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.