• Kategorie
 • Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych.

Podtytuł Praktyczny poradnik. Wzory dokumentów
Autor(zy) Cioczek Konrad, Rak Maryniusz, Szajdziński Jakub, Zaczek Karol
Miejsce wydania Gdańsk
Rok 2018
Wydanie I
Ilość stron 229
Format B5
Okładka miękka
189.00 -15% 159.90
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu niezwłocznie
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 5 szt.
ISBN 978-83-7804-638-7.
EAN 9788378046387

Zamów telefonicznie: 914340603

Zostaw telefon

Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych.
Praktyczny poradnik. Wzory dokumentów

Autorzy: Szajdziński Jakub, Cioczek Konrad, Rak Maryniusz, Zaczek Karol.
ISBN: 978-83-7804-638-7.
Miejsce wydania: Gdańsk
Rok wydania: 2018
Wydanie :I
Ilość stron: 229
Format: B5
Okładka: miękka

Sprawdź, jak chronić dane osobowe w placówce oświatowej.Autorzy omawiają praktyczne zastosowanie RODO w placówkach oświatowych. W poradniku przedstawiono zagadnienia niezbędne do przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych, zgodne z nowymi regulacjami.

W publikacji omówiono m.in.:

 • dane osobowe „zwykłe” oraz wrażliwe,
 • dane osobowe przetwarzane w oświacie,
 • zasady przetwarzania danych osobowych,
 • rolę dyrektora, nauczycieli, rodziców oraz uczniów w procesie ochrony danych osobowych,
 • prawa osób, których dane dotyczą,
 • obowiązki osób przetwarzających dane osobowe,
 • zasady gromadzenia oraz archiwizacji danych,
 • funkcje inspektora ochrony danych w placówkach oświatowych,
 • zakres odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych,
 • postępowanie kontrolne.

Przystępny język oraz wiele praktycznych wskazówek to tylko niektóre z zalet poradnika.

Książka zawiera także wzory niezbędnych dokumentów, m.in. politykę bezpieczeństwa wraz z załącznikami. Wszystkie wzory z możliwością edycji (format MS Word) zamieszczono również w suplemencie elektronicznym. Plik suplementu do pobrania przez Internet – instrukcja w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.
 

Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

O autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Jakub Szajdziński

I. Najważniejsze pojęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Konrad Cioczek

1. Definicja danych osobowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2. Kategorie danych osobowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3. Podmioty wykonujące operacje na danych osobowych . . . . . . . . . 27

3.1. Administrator danych osobowych (ADO) . . . . . . . . . . . . . . 27

3.2. Współadministrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3.3. Podmiot przetwarzający dane osobowe . . . . . . . . . . . . . . . 30

4. Inspektor ochrony danych osobowych (IODO) . . . . . . . . . . . . . . 31

5. Operacje na danych osobowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

5.1. Przetwarzanie danych osobowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

5.2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych . . . . . . . . . . . 33

5.3. Udostępnianie danych osobowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

II. Dane osobowe w sektorze oświaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Jakub Szajdziński

1. Rodzaje danych osobowych, które mogą być przetwarzane w oświacie .. . 37

2. Zgodność z prawem przetwarzania zwykłych danych osobowych

przez szkołę lub placówkę oświatową . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2.1. Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie

swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów . .. . . 41

2.2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy . . 42

2.3. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze . . 43

2.4. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów

osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej . . . . . . . . 43

2.5. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi . . . 44

2.6. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem . . . . . . . . . . . 45

3. Zgodność z prawem przetwarzania wrażliwych danych osobowych

przez szkołę lub placówkę oświatową . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

4. Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej – rola w zakresie ochrony danych osobowych .. . 49

5. Nauczyciel – rola w zakresie ochrony danych osobowych . . . . . . . 52

6. Rodzic lub opiekun prawny – rola w zakresie ochrony danych osobowych .. 53

7. Uczeń – rola w zakresie ochrony danych osobowych . . . . . . . . . . 55

8. Ujęcie relacji przetwarzania danych osobowych . . . . . . . . . . . . . 57

8.1. Uczeń – szkoła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

8.2. Pracownicy – szkoła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

8.3. Rodzic lub opiekun prawny – szkoła . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

8.4. Szkoła lub inna placówka oświatowa w relacji z innymi podmiotami .. . 59

III. Prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. 63

Karol Zaczek

1. Zasady przetwarzania danych osobowych . . . . . . . . . . . . . . . . 63

2. Prawa osób, których dane dotyczą, i odpowiadające im obowiązki administratora danych .. 73

3. Prawa i obowiązki osób przetwarzających dane osobowe . . . . . . . . 86

4. Obowiązki informacyjne administratora danych osobowych . . . . . . 90

4.1. Obowiązek informacyjny w przypadku zbierania danych bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. 91

4.2. Obowiązek informacyjny w przypadku zbierania danych

w inny sposób niż od osób, których dane dotyczą . . . . . . . . . 94

IV. Procedury dotyczące ochrony danych osobowych w oświacie . . . . 97

1. Zbiory przetwarzania danych osobowych . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Konrad Cioczek

2. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych . . . . . . . . . 100

Konrad Cioczek

3. Ocena skutków przetwarzania danych osobowych dla ich ochrony . . 104

Karol Zaczek

4. Gromadzenie i archiwizacja danych osobowych . . . . . . . . . . . . 107

Jakub Szajdziński

5. Polityki dotyczące przetwarzania danych osobowych . . . . . . . . . 112

Martyniusz Rak

6. Funkcja administratora danych osobowych . . . . . . . . . . . . . . 117

Martyniusz Rak

7. Funkcja inspektora ochrony danych osobowych . . . . . . . . . . . . 123

Jakub Szajdziński

8. Sposób spełnienia obowiązków informacyjnych względem osób,

których dotyczą dane osobowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Karol Zaczek

V. Odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych w oświacie .. 129

Martyniusz Rak

1. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych . . . . . . . . . . . . . 129

2. Postępowanie kontrolne – zasady, przebieg, wyniki . . . . . . . . . . 136

3. Postępowanie przed PUODO w sprawie naruszenia przepisów

o ochronie danych osobowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

4. Decyzje wydawane przez PUODO. Administracyjne kary pieniężne . 147

5. Prawo do wniesienia skargi do PUODO . . . . . . . . . . . . . . . . 156

6. Odpowiedzialność cywilna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

7. Odpowiedzialność karna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Wzory dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Wzór nr 1. Nota informacyjna administratora danych osobowych . . .169

Wzór nr 2. Polityka ochrony danych osobowych . . . . . . . . . . . . 172

Załącznik nr 1. Wykaz pomieszczeń, w których dopuszczalne

jest przetwarzanie danych osobowych . . . . . . . . . . . . . . . 203

Załącznik nr 2. Rejestr czynności przetwarzania

danych osobowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205

Załącznik nr 3. Rejestr kategorii czynności przetwarzania

danych podmiotu przetwarzającego . . . . . . . . . . . . . . . . .209

Załącznik nr 4. Ocena skutków przetwarzania danych osobowych dla ich bezpieczeństwa . . . . .210

Załącznik nr 5. Obowiązki pracownicze osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych ze „Zbioru danych

osobowych …” wynikające z potrzeby zapewnienia ochrony danych osobowych . . .. . . . .212

 

SPIS TREŚCI E-SUPLEMENTU

Wzór nr 1. Nota informacyjna administratora danych osobowych

Wzór nr 2. Polityka ochrony danych osobowych

Załącznik nr 1. Wykaz pomieszczeń, w których dopuszczalne jest prze [1] twarzanie danych osobowych

Załącznik nr 2. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 3. Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych pod [1] miotu przetwarzającego

Załącznik nr 4. Ocena skutków przetwarzania danych osobowych dla ich bezpieczeństwa

Załącznik nr 5. Obowiązki pracownicze osób zatrudnionych przy prze [1] twarzaniu danych osobowych ze „Zbioru danych osobowych …” wyni [1] kające z potrzeby zapewnienia ochrony danych osobowych

Załącznik nr 6. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania

danych osobowych ze „Zbioru danych osobowych …”

Załącznik nr 7. Dokumentacja naruszenia ochrony danych osobowych

Wzór nr 3. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 6. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych ze „Zbioru danych osobowych …” . .. . 214

Załącznik nr 7. Dokumentacja naruszenia ochrony danych osobowych . . . .. . . . . .215

Wzór nr 3. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych . .216

Akty prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.