• Kategorie
 • Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Autor(zy) Borysewicz Anna
Miejsce wydania Gdańsk
Rok 2016
Wydanie I
Ilość stron 296
Format B5
Okładka miękka
189.00 -21% 149.90
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu niezwłocznie
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 5 szt.
ISBN 978-83-7804-320-1.
EAN 9788378043201

Zamów telefonicznie: 914340603

Zostaw telefon

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Autor(zy): Borysewicz Anna.
ISBN: 978-83-7804-320-1.
Miejsce wydania: Gdańsk
Rok wydania: 2016
Wydanie :I
Ilość stron: 296
Format: B5
Okładka: miękka

Książka z suplementem elektronicznym.

Jaka odpowiedzialność spoczywa na członkach zarządu spółki z o.o.?
Kiedy ponoszą oni odpowiedzialność majątkową, a kiedy karną?
Jak bronić się przed odpowiedzialnością za długi spółki?


Publikacja  to odpowiedź na pytania: kiedy i jakiego rodzaju odpowiedzialność ponoszą członkowie zarządu spółki z o.o. w związku z prowadzoną działalnością i pełnioną funkcją, począwszy od odpowiedzialności za długi wobec wierzycieli, po odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia, długi wobec urzędu skarbowego i ZUS, czy zawinione niezłożenie w ustawowym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości tej spółki.

W książce szczegółowo przedstawiono zagadnienia odpowiedzialności na gruncie przepisów:

 • kodeksu cywilnego
 • kodeksu spółek handlowych
 • kodeksu karnego
 • kodeksu karno skarbowego
 • kodeksu pracy
 • ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • ustawy o rachunkowości
 • ustawy prawo restrukturyzacyjne
 • ustawy prawo upadłościowe.

Analizie poszczególnych rodzajów odpowiedzialności towarzyszą liczne, praktyczne przykłady ułatwiające zrozumienie omawianego zagadnienia. 
 
Autorka wskazuje także, w jaki sposób sądy interpretują przepisy dotyczące odpowiedzialności członków zarządu.
 
Dodatkowo książka zawiera wzory najważniejszych pism: pozwy, odpowiedzi na pozew, wnioski, zawiadomienia itp.

Książka kierowana jest do członków zarządu, zarówno tych aktualnych, jak i nie pełniących już funkcji, wspólników, wierzycieli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, prawników oraz innych osób zainteresowanych przedstawioną problematyką.

Publikacja została wzbogacona o suplement elektroniczny zawierający komplet przydatnych dokumentów w wersji edytowalnej (format MS Word. Plik do pobrania przez internet, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce).

ROZDZIAŁ I

Odpowiedzialność członków zarządu sp. z o.o. za jej zobowiązania wobec wierzycieli (art. 299 k.s.h.) . . 9

I. PODSTAWY I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2. Charakter odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3. Wykazanie istnienia wierzytelności wobec sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4. Bezskuteczność egzekucji z majątku sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

II. OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ

CZŁONKA ZARZĄDU SP. Z O.O. ZA JEJ ZOBOWIĄZANIA

WOBEC WIERZYCIELI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

1. Zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości sp. z o.o. albo wydanie postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego bądź o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu we właściwym czasie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2. Brak winy w niezgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości sp. z o.o.. . . . . . . 25

3. Brak szkody po stronie wierzyciela pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości sp. z o.o. albo niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego bądź o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu we właściwym czasie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

III. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ WIERZYCIELI SP. Z O.O.

WOBEC CZŁONKÓW JEJ ZARZĄDU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

IV. WZORY PISM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

ROZDZIAŁ II

Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu sp. z o.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

I. DELIKTY CZŁONKÓW ZARZĄDU SP. Z O.O. NA GRUNCIE KODEKSU

SPÓŁEK HANDLOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

A. Niedopełnienie przez członka zarządu obowiązków sprawozdawczych

lub dopuszczenie do funkcjonowania sp. z o.o. bez obligatoryjnego

organu nadzoru (art. 594 k.s.h.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

B. Wadliwe oznaczanie pism sp. z o.o. (art. 595 k.s.h.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

II. INNE PRZYPADKI ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNOPRAWNEJ

CZŁONKÓW ZARZĄDU SP. Z O.O. NA GRUNCIE KODEKSU

SPÓŁEK HANDLOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

A. Odpowiedzialność członków zarządu sp. z o.o. za podanie fałszywych

danych dotyczących wniesionych wkładów (art. 291 k.s.h.) . . . . . . . . . . . . . . 61

B. Odpowiedzialność członków zarządu za wyrządzenie sp. z o.o. szkody

(art. 293–294 k.s.h.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

C. Actio pro socio – powództwo wspólnika o naprawienie szkody wyrządzonej

sp. z o.o. przez członka jej zarządu (art. 295–298 k.s.h.) . . . . . . . . . . . . . . . . 65

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNOPRAWNA CZŁONKÓW ZARZĄDU

SP. Z O.O. NA GRUNCIE USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ

KONKURENCJI (art. 5–17c oraz art. 18–22 ww. ustawy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNOPRAWNA CZŁONKÓW ZARZĄDU

SP. Z O.O. NA GRUNCIE USTAWY O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

(art. 22, 24 oraz art. 25a i 26–28 ww. ustawy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNOPRAWNA CZŁONKÓW ZARZĄDU

SP. Z O.O. NA GRUNCIE USTAWY – PRAWO UPADŁOŚCIOWE

(art. 21 ww. ustawy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

VI. NARUSZENIE DOBRA OSOBISTEGO SP. Z O.O.

(art. 23–24 oraz 43 k.c.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

VII. ZNIESŁAWIENIE SP. Z O.O. (art. 212 – 215 k.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

VIII. WZORY PISM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

ROZDZIAŁ III

Odpowiedzialność członków zarządu sp. z o.o. za zawinione niezłożenie

w ustawowym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości tej spółki

(art. 373–377 ustawy – Prawo upadłościowe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

I. PRZESŁANKI ORZECZENIA WOBEC CZŁONKA ZARZĄDU SP. Z O.O.

ZAKAZU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ORAZ PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ORGANÓW,

REPREZENTANTA BĄDŹ PEŁNOMOCNIKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

1. Podstawy do wystąpienia z wnioskiem o orzeczenie wobec członka zarządu

sp. z o.o. zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia

funkcji członka organów, reprezentanta bądź pełnomocnika. . . . . . . . . . . . . 104

2. Czas pozbawienia członka zarządu sp. z o.o. prawa prowadzenia

działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji członka organów,

reprezentanta bądź pełnomocnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

3. Podmioty uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o orzeczenie wobec

członka zarządu sp. z o.o. zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

oraz pełnienia funkcji członka organów, reprezentanta bądź pełnomocnika . . 109

4. Sąd właściwy do rozstrzygnięcia wniosku o orzeczenie wobec członka

zarządu sp. z o.o. zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz

pełnienia funkcji członka organów, reprezentanta bądź pełnomocnika . . . . 110

5. Postępowanie w sprawie o orzeczenie wobec członka zarządu sp. z o.o.

zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji

członka organów, reprezentanta bądź pełnomocnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

6. Przesłanki oddalenia wniosku o orzeczenie wobec członka zarządu

sp. z o.o. zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia

funkcji członka organów, reprezentanta bądź pełnomocnika . . . . . . . . . . . . . 114

A. Fakultatywne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

B. Obligatoryjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

II. WZORY PISM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

ROZDZIAŁ IV

Odpowiedzialność karna członków zarządu sp. z o.o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

I. PRZESTĘPSTWA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

1. Określone w k.s.h. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

a) Niezgłoszenie upadłości sp. z o.o. (art. 586 k.s.h.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

b) Ogłoszenie nieprawdziwych danych dotyczących sp. z o.o.

(art. 587 k.s.h.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

c) Dopuszczenie do nabycia przez sp. z o.o. własnych udziałów

(art. 588 k.s.h.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

d) Wydanie dokumentów imiennych w sp. z o.o. (art. 589 k.s.h.) . . . . . . . . 145

2. Określone w k.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

a) Naruszenie praw pracownika (art. 218 k.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

b) Niezgłoszenie przez członka zarządu sp. z o.o. danych dotyczących

ubezpieczenia społecznego (art. 219 k.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

c) Niedopełnienie obowiązków z zakresu bhp (art. 220 k.k.) . . . . . . . . . . . 151

d) Niezawiadomienie o wypadku przy pracy (art. 221 k.k.) . . . . . . . . . . . . . 153

e) Udaremnianie lub utrudnianie przez członka zarządu sp. z o.o.

przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji

pracy (art. 225 k.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

f) Ujawnianie informacji przez członka zarządu sp. z o.o.

w związku z wykonywaną funkcją (art. 266 k.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

g) Fałszerstwo materialne (art. 270 k.k.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

h) Fałszerstwo intelektualne (art. 271 k.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

i) Używanie przez członka zarządu sp. z o.o. dokumentów

poświadczających nieprawdę – zawierających fałszerstwo intelektualne

(art. 273 k.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

j) Niwelowanie dokumentu (art. 276 k.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

k) Oszustwo (art. 286 w zw. z art. 294 i 295 k.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

l) Nadużycie zaufania w obrocie gospodarczym (art. 296 k.k.) . . . . . . . . . . 168

ł) Łapownictwo na stanowisku kierowniczym (art. 296a k.k.) . . . . . . . . . . 171

m) Oszustwo kredytowe (art. 297 k.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

n) Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela sp. z o.o.

(art. 300 k.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

o) Pokrzywdzenie wierzyciela (art. 301 k.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

p) Zaspokojenie wybranych wierzycieli oraz łapownictwo w postępowaniu

egzekucyjnym (art. 302 k.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

q) Niwelowanie dokumentacji działalności gospodarczej sp. z o.o.

(art. 303 k.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

r) Wyzysk kontrahenta (art. 304 k.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

s) Zakłócenie przetargu publicznego (art. 305 k.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

t) Niestosowanie się do orzeczonych środków karnych (art. 244 k.k.) . . . . 194

3. Określone w ustawie – Prawo upadłościowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

a) Podanie we wniosku o ogłoszenie upadłości sp. z o.o. nieprawdziwych

danych oraz podanie nieprawdziwych informacji co do stanu majątku

upadłej sp. z o.o. (art. 522 ww. ustawy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

b) Niewydanie syndykowi majątku sp. z o.o. albo dokumentów

dotyczących jej majątku, nieudzielenie syndykowi albo sędziemu

komisarzowi informacji dotyczących majątku sp. z o.o.

(art. 523 ww. ustawy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

4. Określone w ustawie – Prawo restrukturyzacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

a) Dostarczenie nieprawdziwych lub zatajenie istotnych informacji

w postępowaniu restrukturyzacyjnym sp. z o.o.

(art. 399 ww. ustawy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

b) Niewydanie zarządcy dokumentów sp. z o.o. (art. 400 ww. ustawy) . . . . 200

5. Określone w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji . . . . . . . . . . . . . 201

a) Ujawnienie lub wykorzystanie przez członka zarządu sp. z o.o. informacji

stanowiącej tajemnicę innego przedsiębiorcy (art. 23 ww. ustawy) . . . . 201

b) Kopiowanie zewnętrznej postaci produktu lub wprowadzenie

go do obrotu (art. 24 ww. ustawy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

c) Organizacja systemu sprzedaży lawinowej lub kierowanie

takim systemem (art. 24a ww. ustawy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

6. Określone w ustawie o rachunkowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

a) Nieprowadzenie ksiąg rachunkowych i niesporządzenie sprawozdań

dotyczących sp. z o.o. (art. 77 ww. ustawy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

b) Nieudzielenie wyjaśnień, niezłożenie sprawozdania finansowego,

zaniechanie ogłoszenia sprawozdania finansowego sp. z o.o.

(art. 79 ww. ustawy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

II. WZORY PISM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

ROZDZIAŁ V

Odpowiedzialność za wykroczenia członków zarządu sp. z o.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . 217

I. WYKROCZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

1. Określone w k.w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

2. Określone w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji . . . . . . . . . . . . 225

a) Błędne oznaczenie przez sp. z o.o. towarów albo usług (art. 25 uznk) . . . 225

b) Rozpowszechnianie przez członka zarządu sp. z o.o. nieprawdziwych

albo wprowadzających w błąd wiadomości (art. 26 uznk) . . . . . . . . . . . . 227

3. Określone w k.p. (art. 281–283 k.p.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

III. WZORY PISM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

ROZDZIAŁ VI

Odpowiedzialność karno-skarbowa członków zarządu sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . 235

I. PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA SKARBOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA SP. Z O.O. ZA PRZESTĘPSTWO

SKARBOWE CZŁONKA JEJ ZARZĄDU (art. 24–25 k.k.s.). . . . . . . . . . . . . . . 239

III. NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU

SP. Z O.O. PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA SKARBOWE

OKREŚLONE W K.K.S.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

A. Przestępstwa skarbowe określone w k.k.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

a) Niewpłacenie przez członka zarządu sp. z o.o. pobranego podatku

na rzecz uprawnionego organu (art. 77 § 1–2 k.k.s.) . . . . . . . . . . . . . . . . 242

b) Naruszenie przez członka zarządu sp. z o.o. zasad rozliczania

dotacji/subwencji nieprzekraczającej ustawowego progu

(art. 82 § 1 k.k.s.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

c) Utrudnianie przez członka zarządu sp. z o.o. kontroli podatkowej

(art. 83 § 1 k.k.s.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

B. Wykroczenia skarbowe określone w k.k.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

a) Niewpłacenie przez członka zarządu sp. z o.o. pobranego podatku

nieprzekraczającego ustawowego progu (art. 77 § 3 k.k.s.) . . . . . . . . . . . 253

b) Nieprzekazanie przez członka zarządu sp. z o.o. sprawozdania

finansowego spółki (art. 80b k.k.s.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

c) Naruszenie przez członka zarządu sp. z o.o. zasad rozliczania

dotacji/subwencji nieprzekraczającej ustawowego progu

(art. 82 § 2 k.k.s.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

d) Utrudnianie przez członka zarządu sp. z o.o. kontroli podatkowej

w wypadku mniejszej wagi (art. 83 § 2 k.k.s.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

IV. OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE UKARANIE CZŁONKA ZARZĄDU

SP. Z O.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

A. Czynny żal członka zarządu sp. z o.o. (art. 16 k.k.s.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

B. Korekta deklaracji podatkowej przez członka

zarządu sp. z o.o. (art. 16a k.k.s.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

C. Dobrowolne poddanie się przez członka zarządu sp. z o.o. odpowiedzialności

za popełnione przestępstwo/wykroczenie skarbowe (art. 17–18 k.k.s.). . . . . 262

D. Odstąpienie od wymierzenia kary i środka karnego za popełnione

przez członka zarządu sp. z o.o. przestępstwo/wykroczenie skarbowe

(art. 19 k.k.s.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

V. WZORY PISM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

ROZDZIAŁ VII

Odpowiedzialność członków zarządu sp. z o.o. za jej długi

wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych . . . . . . . . . . . . . . . 273

I. PODSTAWY I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

(art. 116 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 31 ustawy o systemie

ubezpieczeń społecznych) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

1. Charakter odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

2. Zakres odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

3. Podstawy odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

II. OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKA

ZARZĄDU SP. Z O.O. ZA JEJ DŁUGI WOBEC URZĘDU SKARBOWEGO

I ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

(art. 116 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 31 ustawy o systemie

ubezpieczeń społecznych) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

1. Zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości sp. z o.o. albo otwarcie względem

niej postępowania restrukturyzacyjnego bądź zatwierdzenie układu

w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu we właściwym czasie . 279

2. Brak winy w niezgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości sp. z o.o.. . . . . . 281

3. Wskazanie mienia sp. z o.o., z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie

zaległości podatkowych/składkowych spółki w znacznej części . . . . . . . . . . 282

III. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ URZĘDU SKARBOWEGO

I ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH WOBEC CZŁONKÓW

ZARZĄDU SP. Z O.O. (art. 118 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 31

ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

IV. WZORY PISM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

 

Książka o odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Książka dla: członków zarządu, zarówno tych aktualnych, jak i nie pełniących już funkcji, wspólników, wierzycieli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, prawników oraz innych osób zainteresowanych problematyką granic szeroko rozumianej odpowiedzialności osób zarządzających firmami.

Dlaczego warto ją mieć: publikacja przynosi odpowiedź na pytania, kiedy i jakiego rodzaju odpowiedzialność ponoszą członkowie zarządu spółki z o.o. w związku z prowadzoną działalnością i pełnioną funkcją, począwszy od odpowiedzialności za długi wobec wierzycieli, po odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia, długi wobec urzędu skarbowego i ZUS, czy zawinione niezłożenie w ustawowym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości tej spółki. Autorka szczegółowo opisała zagadnienia odpowiedzialności na gruncie szerokiego pakietu przepisów, m.in. kodeksu cywilnego, kodeksu spółek handlowych, kodeksu karnego, kodeksu karnego skarbowego, kodeksu pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o rachunkowości, ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, ustawy – Prawo upadłościowe.

Treść wzbogacono o liczne, praktyczne przykłady, ułatwiające zrozumienie omawianego zagadnienia. Autorka sięga także do orzecznictwa, wskazując, w jaki sposób sądy interpretują przepisy dotyczące odpowiedzialności członków zarządu.
Przydatnym uzupełnieniem są wzory najważniejszych pism: pozwy, odpowiedzi na pozew, wnioski, zawiadomienia itp. (publikacja została wzbogacona o suplement elektroniczny zawierający komplet przydatnych dokumentów w wersji edytowalnej).

„Dziennik Gazeta Prawna”, 27 grudnia 2016 r.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.