• Kategorie
  • Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń.

Autor(zy) Makal Anna
Miejsce wydania Gdańsk
Rok 2018
Wydanie II
Ilość stron 224
Format A5
Okładka miękka
220.50 -21% 174.90
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu niezwłocznie
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 4 szt.
ISBN 978-83-7804-602-8.
EAN 9788378046028

Zamów telefonicznie: 914340603

Zostaw telefon

Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń.

Autor(zy): Makal Anna.
ISBN: 978-83-7804-602-8.
Miejsce wydania: Gdańsk
Rok wydania: 2018
Wydanie :II
Ilość stron: 224
Format: A5
Okładka: miękka

Książka z suplementem elektronicznym

Niezbędna pozycja dla każdej osoby prowadzącej księgowości fundacji lub stowarzyszenia – uwzględnia duże zmiany w ustawie o rachunkowości związane z wprowadzeniem nowego, odrębnego sprawozdania dla fundacji i stowarzyszeń (załącznik nr 6 do ustawy).
 
W jednej publikacji zawarto komplet komentarzy i materiałów ułatwiających wypełnienie obowiązków księgowych:

  • wzory polityki rachunkowości
  • plany kont z komentarzem do każdego konta i wykazem operacji gospodarczych ujmowanych na stronie Wn i Ma każdego konta syntetycznego
  • wzory dokumentacji sprawozdania finansowego w wersji edytowalnej w dołączonym suplemencie elektronicznym.

 
Szczególnie godne uwagi jest, że Autorka opracowała odrębnie komentarz do planu kont dla:

  • fundacji i stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej
  • fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą

 
W rozbudowanym suplemencie elektronicznym do książki zamieszczono szereg wzorów w wersji edytowalnej, aby możliwe było łatwe ich dostosowanie do własnych potrzeb (plik z suplementem do pobrania przez internet – szczegółowa instrukcja zamieszczona jest w książce).

Wykaz stosowanych pojęć i skrótów .................................................................. 7

Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające ............................................................ 9

1. Zasady tworzenia polityki rachunkowości i zakładowego

planu kont ........................................................................................... 10

2. Przepisy prawa obowiązujące organizacje non-profit ....................... 11

Rozdział II. Obowiązki sprawozdawcze fundacji i stowarzyszeń .................. 15

1. Wymagania ustawy o rachunkowości – sprawozdanie finansowe ..... 15

2. Sprawozdanie merytoryczne fundacji ............................................... 23

3. Sprawozdawczość organizacji pożytku publicznego ......................... 25

4. Sprawozdawczość związana z rozliczaniem dotacji ......................... 30

Rozdział III. Polityka rachunkowości ............................................................... 33

1. Fundamentalne zasady rachunkowości ............................................. 34

2. Zawartość polityki rachunkowości .................................................... 38

3. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku

finansowego ........................................................................................ 41

4. Inwentaryzacja .................................................................................... 51

5. Dokumentacja dowodami księgowymi ............................................... 59

6. Archiwizacja dokumentów i okres ich przechowywania;

udostępnianie danych oraz dokumentów osobom trzecim ............... 61

7. Zmiana polityki rachunkowości ......................................................... 64

Rozdział IV. Plan kont fundacji lub stowarzyszenia nieprowadzących

działalności gospodarczej ........................................................................ 67

Zespół 0 – Majątek trwały ........................................................................ 70

Zespół 1 – Środki pieniężne .................................................................... 75

Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia ....................................................... 79

Zespół 4 – Koszty rodzajowe ................................................................... 84

Zespół 5 – Koszty funkcjonalne ............................................................... 89

Zespół 6 – Rozliczenia międzyokresowe ................................................. 94

Zespół 7 – Przychody i koszty ................................................................. 95

Zespół 8 – Fundusz własny ................................................................... 100

Rozdział V. Plan kont dla jednostek OPP prowadzących

działalność gospodarczą ........................................................................ 105

Zespół 0 – Aktywa trwałe ...................................................................... 108

Zespół 1 – Aktywa pieniężne, kredyty bankowe i inne

krótkoterminowe aktywa finansowe ................................................ 119

Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia ..................................................... 126

Zespół 3 – Materiały i towary ................................................................ 142

Zespół 4 – Koszty według rodzajów ..................................................... 146

Zespół 5 – Koszty według typów działalności ...................................... 153

Zespół 6 – Rozliczenia międzyokresowe ............................................... 160

Zespół 7 – Przychody i koszty ich osiągnięcia ...................................... 163

Zespół 8 – Kapitał własny, fundusze i wynik finansowy ..................... 176

Rozdział VI. Polityka rachunkowości dla małej jednostki nieprowadzącej

działalności gospodarczej – wzór zarządzenia ..................................... 185

A. Postanowienia ogólne ........................................................................ 185

B. Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów ................................. 186

C. Dowody źródłowe .............................................................................. 188

D. Zmiany polityki rachunkowości ....................................................... 188

E. Załączniki ........................................................................................... 189

Załącznik nr 1. Wykaz stosowanych kont ............................................. 190

Załącznik nr 2. Opis systemu przetwarzania danych .......................... 191

Załącznik nr 3. Opis systemu służącego ochronie danych

i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych

i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych

w nich zapisów ................................................................................. 191

Rozdział VII. Polityka rachunkowości jednostki OPP prowadzącej

działalność gospodarczą ....................................................................... 195

A. Postanowienia ogólne ....................................................................... 196

B. Dowody księgowe ............................................................................. 199

C. Stosowane zasady wyceny aktywów i pasywów ............................. 201

D. Zasady ewidencji kosztów i przychodów oraz ustalania

wyniku finansowego ......................................................................... 210

E. Zasady ochrony i archiwizowania dokumentacji systemu

rachunkowości .................................................................................. 211

F. Zasady i czas przechowywania dowodów księgowych,

dokumentacji zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych

i sprawozdań finansowych ............................................................... 212

Załącznik nr 1. Wykaz stosowanych kont ............................................ 215

Załącznik nr 2. Opis systemu przetwarzania danych .......................... 217

Załącznik nr 3. Wzór stosowanego rachunku zysków i strat .............. 218

Rozdział VIII. Sprawozdanie finansowe – wzory, dokumentacja ................. 221

Bibliografia....................................................................................................... 222

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.