• Kategorie
  • Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Część 2. Wymiar pozamilitarny.

Symbol: DIF2809
Autor(zy) Drab Lech, Gębska Marta, Świeboda Halina
Miejsce wydania Warszawa
Rok 2020
Wydanie I
Ilość stron 430
Format B5
Okładka miękka
99.00 -10% 89.00
Wysyłka w ciągu 1-5 dni
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 12
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 0 szt.
ISBN 978-83-8085-612-7.
EAN 9788380856127

Zamów telefonicznie: 914340603

Zostaw telefon

Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Część 2. Wymiar pozamilitarny.

Autor(zy): Gębska Marta, Świeboda Halina, Drab Lech.
ISBN: 978-83-8085-612-7.
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2020
Wydanie :I
Ilość stron: 430
Format: B5
Okładka: miękka

Książka stanowi drugą część monografii zatytułowanej Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego i poświęcona jest wymiarowi pozamilitarnemu bezpieczeństwa. Każdy z rozdziałów przedstawia unikalną perspektywę badawczą oraz samodzielną refleksję. W tomie tym zebrano rozdziały zarówno badaczy doświadczonych, jak i tych będących na początku swojej drogi naukowej. W monografii zaprezentowano często nowe spojrzenie badaczy, niespotykane w innych publikacjach z tego zakresu, co szczególnie wpływa na świeżość ujęcia tematu oraz wysuniętych wniosków.Wstęp

Rozdział 1. Teoretyczne podejścia do badania bezpieczeństwa międzynarodowego
Marek Borys

1.1. Pojęcie i istota bezpieczeństwa międzynarodowego
1.2. Realizm i neorealizm
1.3. Liberalizm i neoliberalny instytucjonalizm
1.4. Konstruktywizm
1.5. Teoria krytyczna
1.6. Podsumowanie

Rozdział 2. Rola wybranych podmiotów w zmieniającym się porządku międzynarodowym w XXI wieku

2.1. Stany Zjednoczone jako światowy żandarm
Anna Mróz-Jagiełło
2.2. Chiny jako mocarstwo międzynarodowe
Paweł Paszak
2.3. Federacja Rosyjska - ambicjonalne mocarstwo dwóch kontynentów  
Piotr Lewandowski
2.4. Indie jako wschodzące mocarstwo Azji Południowej
Krzysztof Iwanek
2.5. Brazylia jako mocarstwo regionalne o ambicjach globalnych
Piotr Lewandowski
2.6. Australia jako mocarstwo Południowego Pacyfiku
Joita Brudnicka-Żółtaniecka
2.7. Państwa dysfunkcyjne w XXI wieku - analiza terminologiczna
Wiktoria Trybuł
2.8. Pozapaństwowe podmioty stosunków międzynarodowych w XXI wieku
Wiktoria Trybuł, Marta Bachor

Rozdział 3. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku

3.1. Bezpieczeństwo żywnościowe
Marta Gębska
3.2. Bezpieczeństwo w dostępie do wody
Joanna Modrzejewska-Leśniewska
3.3. Bezpieczeństwo zdrowotne
Mateusz Kuczabski
3.4. Bezpieczeństwo w komunikacji lotniczej i działalności w Kosmosie
Małgorzata Polkowska
3.5. Wyzwania dla dyplomacji w zapewnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego
Lech Drab
3.6. Bezpieczeństwo ofiar handlu ludźmi w ustawodawstwie międzynarodowym i praktyce
Marta Gębska

Zakończenie
Bibliografia
O autorachMarta Gębska
doktor nauk ekonomicznych. Zainteresowania badawcze: bezpieczeństwo ekonomiczne i socjalne, międzynarodowe aspekty polityki ekonomicznej i bezpieczeństwa ekonomicznego. Stażystka w Banku Światowym (2004) i stypendystka na uniwersytetach w Manchesterze, Londynie i Rzymie.

Halina Świeboda
dr hab. prof. ASzWoj. Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Sztuki Wojennej, aktualnie kierownik Katedry bezpieczeństwa informacyjnego i komunikacji w Instytucie Studiów Strategicznych na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego, mgr ekonomii, dr nauk wojskowych w specjalności bezpieczeństwo narodowe (informacyjne), dr hab. nauk społecznych w specjalności bezpieczeństwo. Obszar naukowych zainteresowań obejmuje problemy interdyscyplinarne wspólne dla nauk społecznych i humanistycznych oraz technicznych. Ze względu na interdyscyplinarny charakter prowadzonych badań zainteresowania naukowe obejmują systemy bezpieczeństwa w skali makro, mezo i mikro, problemy zagrożeń w tym w szczególności informacyjnych i w cyberprzestrzeni, ryzyka i wyzwań oraz badania czynników determinujących bezpieczeństwo w ujęciu badań systemowych. Prowadzi badania na temat społecznej percepcji zagrożeń i ryzyka. W polu zainteresowań znajdują się zagadnienia prognostyki i planowania oraz dobrego rządzenia. Działalność naukowa oraz upowszechnianie rezultatów badań w zakresie: (1) bezpieczeństwa informacyjnego i cyberprzestrzeni (2) prognoz i studiów nad przyszłością oraz oceny technologii (3) analiz systemowych zagrożeń i ryzyka w kontekście rozwoju systemów bezpieczeństwa oraz ich jakości (4) problemów teoretycznych i metodologicznych badań nad bezpieczeństwem.

Lech Drab
doktor nauk o bezpieczeństwie. Absolwent Akademii Obrony NATO w Rzymie (Włochy), Geneva Centre for Security Policy, Politechniki Wrocławskiej oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. Ukończył szereg kursów specjalistycznych w Holandii, Belgii, Szwajcarii i Niemczech. Były Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON, doradca wojskowy Stałego Przedstawiciela Polski przy UE oraz Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitecie Wojskowym NATO w Brukseli (Belgia). Jako członek zespołu szkoleniowego mechanizmu Athena prowadził wykłady w Brukseli, Helsinkach, Poczdamie, Florencji i Montpellier. Przewodniczył komitetowi specjalnemu Athena podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Specjalizuje się w takich obszarach badawczych jak: bezpieczeństwo międzynarodowe, polityka bezpieczeństwa NATO i UE, operacje pokojowe i dyplomacja obronna. Jest adiunktem Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Sztuki Wojennej.Prof. dr hab. Piotr Sienkiewicz:

Książka dotyczy aktualnej problematyki, ważnej z  punktu widzenia badawczych i dydaktycznych potrzeb akademickich (...). Recenzowana publikacja przygotowana pod redakcją naukową doświadczonych badaczy i nauczycieli akademickich jest dziełem monumentalnym nie tylko ze względu na objętość. Poświęcona jest aktualnym i wielce istotnym problemom bezpieczeństwa zmieniającego się świata. Stwierdzam, że powstał wartościowy podręcznik akademicki, oryginalny i  aktualny. Powstała monografia naukowa, będąca świadectwem zaawansowanych badań w  obszarze nauk o  bezpieczeństwie, która wnosi istotne wartości do rozwoju badań systemów społecznych. Walory poznawcze i metodologiczne recenzowanego dzieła pozwalają na jednoznaczną pozytywną ocenę dokonań zespołu autorskiego.

Dr hab. Marcin Górnikiewicz:

Publikacja stanowi interesujące połączenie spojrzenia na bezpieczeństwo pozamilitarne przez pryzmat współczesnych wydarzeń i  problemów oraz dynamicznie zmieniającego  się środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego w  XXI wieku (...). Monografia cechuje  się bez wątpienia walorem wyjątkowości zawierającym się z  jednej strony w  aktualności prezentowanych zagadnień, jak również świeżości podejścia manifestującej się w  wysiłku poznawczym podjętym przez młode pokolenie polskich naukowców (...). Wydaje się, że tak otwartemu podejściu zawsze warto dać szansę, a tym samym bezsprzecznie warto zapoznać się z tą unikatową pozycją na polskim, naukowym rynku wydawniczym.Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.