• Kategorie
  • Podział nieruchomości .

Symbol: WOL0107
Autor(zy) Durzyńska Magdalena
Miejsce wydania Warszawa
Rok 2021
Wydanie II
Ilość stron 544
Format B5
Okładka twarda
199.00 -10% 179.10
szt. Do przechowalni
Czas realizacji zamówienia do 5 dni
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 0 szt.
ISBN 978-83-8223-854-9
EAN 9788382238549

Zamów telefonicznie: 914340603

Zostaw telefon

Podział nieruchomości .

Autor(zy): Durzyńska Magdalena.
ISBN: 978-83-8223-854-9
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2021
Wydanie :II
Ilość stron: 544
Format: B5
Okładka: twarda

Publikacja obejmuje tematykę dotyczącą podziału nieruchomości zarówno prywatnych (w tym inwestycyjnych), jak i stanowiących własność podmiotów publicznych.

Łączy zagadnienia stricte administracyjne z cywilistycznymi, omawia też procedury towarzyszące podziałowi, np. kwestię odszkodowań za działki wydzielane pod drogi publiczne czy nakładania przez gminy opłat adiacenckich.

Ponadto wyjaśnia zasady i procedurę wzajemnych rozliczeń pomiędzy dotychczasowymi współwłaścicielami, nie tylko przy podziale nieruchomości spadkowej, lecz także nieruchomości stanowiącej majątek wspólny małżonków.

Oprócz omówienia zasad podziału geodezyjnego podnosi też problem dopuszczalnego zakresu regulacji tych zasad w planie miejscowym oraz zwraca uwagę na naruszanie norm kompetencyjnych przez rady gminy. Uzupełnieniem poruszanej tematyki są przykłady graficzne - wizualizacje podziału nieruchomości w naturze, opatrzone stosownym komentarzem. Są to proste przykłady obrazujące podstawowe zasady podziału wiążące zarówno organy administracji, jak i sądy orzekające w sprawach cywilnych.

Krótkie opisy i odniesienia do obowiązujących przepisów pozwolą z łatwością odróżnić podział geodezyjny od podziału prawnego, a nieruchomość od działki gruntu czy działki ewidencyjnej. Książka jest przeznaczona dla notariuszy, sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także pracowników administracji publicznej.Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 17

Część pierwsza
PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI - UWAGI WPROWADZAJĄCE

Rozdział I
Nieruchomości - defi nicje i rodzaje | str. 23
1. Defi nicje nieruchomości | str. 23
2. Rodzaje nieruchomości | str. 24
2.1. Nieruchomość gruntowa | str. 24
2.2. Nieruchomość budynkowa | str. 33
2.3. Nieruchomość lokalowa | str. 36

Rozdział II
Podział nieruchomości - terminologia | str. 40
1. Geodezyjny podział nieruchomości | str. 40
2. Podział prawny | str. 42
3. Wieczystoksięgowy podział nieruchomości | str. 43
4. Podział quoad usum | str. 45
5. Tryby podziału nieruchomości | str. 45
6. Stosowanie przepisów ustawy | str. 48

Część druga
GEODEZYJNY PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Rozdział III
Podstawowe zasady dotyczące podziału nieruchomości | str. 57
1. Uwagi wstępne | str. 57
2. Dostęp do drogi publicznej. Warunkowy podział nieruchomości | str. 57
3. Zgodność podziału z planem miejscowym | str. 77
3.1. Zasady sporządzania planu. Normy kompetencyjne | str. 81
3.2. Zasady scalania i podziału w planie miejscowym | str. 84
3.3. Zasady podziału nieruchomości w planie miejscowym | str. 86
4. Zgodność podziału z przepisami odrębnymi bądź decyzją o warunkach zabudowy | str. 94

Rozdział IV
Przebieg postępowania administracyjnego | str. 103
1. Właściwość organów | str. 103
2. Podział nieruchomości z urzędu | str. 105
3. Podział nieruchomości na wniosek. Strony postępowania | str. 111
4. Opiniowanie wstępnego projektu podziału | str. 130
5. Wyjątki określone w art. 95 u.g.n. | str. 140
6. Procedura przyjęcia granic do podziału nieruchomości | str. 161
7. Decyzja o podziale nieruchomości | str. 166
8. Wykonalność i stabilność decyzji podziałowej | str. 170
9. Połączenie i ponowny podział nieruchomości | str. 176
10. Działki gruntu wydzielane pod drogi publiczne | str. 177
11. Odszkodowanie za działki wydzielane pod drogi publiczne | str. 209
12. Opłata adiacencka | str. 229
13. Podział nieruchomości rolnej | str. 241

Część trzecia
SĄDOWY PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Rozdział V
Współwłasność nieruchomości | str. 259
1. Uwagi wstępne | str. 259
2. Uprawnienia i obowiązki współwłaścicieli | str. 261
2.1. Prawo do rozporządzania | str. 261
2.2. Prawo do pobierania pożytków | str. 263
2.3. Prawo do posiadania i korzystania | str. 272
3. Podział nieruchomości do korzystania (quoad usum) | str. 279
4. Zarząd nieruchomością wspólną | str. 288
4.1. Uwagi ogólne | str. 288
4.2. Umowny zarząd nieruchomością | str. 291
4.3. Zarząd ustawowy | str. 292
4.4. Zarząd sądowy | str. 295

Rozdział VI
Zniesienie współwłasności nieruchomości przed sądem | str. 297
1. Uwagi wstępne | str. 297
2. Sposoby zniesienia współwłasności nieruchomości | str. 301
2.1. Zasady ogólne | str. 301
2.2. Podział nieruchomości w naturze | str. 304
2.2.1. Podstawowe zasady | str. 304
2.2.2. Pionowy podział budynku | str. 325
2.2.3. Poziomy podział budynku | str. 328
2.2.4. Podział nieruchomości obciążonej prawem użytkowania wieczystego | str. 331
2.3. Przyznanie nieruchomości jednemu współwłaścicielowi | str. 336
2.4. Podział cywilny przez sprzedaż nieruchomości | str. 340
3. Procedura (kompleksowy charakter postępowania) | str. 349
3.1. Zarzuty i roszczenia współwłaścicieli | str. 349
3.2. Zarzut zasiedzenia | str. 364
3.3. Prekluzja | str. 369

Rozdział VII
Podział gospodarstwa rolnego | str. 374

Rozdział VIII
Podział nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego małżonków | str. 388

Rozdział IX
Podział nieruchomości spadkowej | str. 415

Część czwarta
PRZYKŁADY

Przykład nr 1. Podział geodezyjny i podział prawny | str. 437
Przykład nr 2. Podział na działki budowlane | str. 441
Przykład nr 3. Wydzielenie działek budowlanych na roli | str. 442
Przykład nr 4. Podział nieruchomości rolnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami | str. 445
Przykład nr 5. Brak dostępu do drogi publicznej | str. 446
Przykład nr 6. Zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej kilkoma budynkami | str. 448
Przykład nr 7. Działka budowlana na gruncie rolnym | str. 450
Przykład nr 8. Podział nieruchomości zabudowanej w mieście | str. 451
Przykład nr 9. Podział działki niezabudowanej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego | str. 453
Przykład nr 10. Podział nieruchomości rolnej, dla której ustalono warunki zabudowy | str. 455
Przykład nr 11. Podział nieruchomości zgodnie z planem miejscowym | str. 456
Przykład nr 12. Podział w celu regulacji granic | str. 458
Przykład nr 13. Podział przedsiębiorstwa | str. 459
Przykład nr 14. Zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej domem | str. 460
Przykład nr 15. Podział z art. 95 u.g.n. | str. 461
Przykład nr 16. Sądowy podział nieruchomości niezabudowanej | str. 463
Przykład nr 17. Podział nieruchomości rolnych | str. 464

Literatura | str. 471

ANEKS

Słowniczek | str. 481

Wykaz aktów prawnych | str. 487

Wykaz orzecznictwa | str. 491

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm. - wyciąg) | str. 512

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268, poz. 2663) | str. 522

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r. poz. 393 ze zm. - wyciąg) | str. 529

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.