• Kategorie
  • Prawo o prokuraturze . Komentarz praktyczny.

Symbol: DIF2674
Autor(zy) Kmieciak Robert, Staszak Alfred
Miejsce wydania Warszawa
Rok 2019
Wydanie I
Ilość stron 450
Format B5
Okładka miękka
Brak towaru
110.00 -15% 93.50
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 1-5 dni
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 12
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 0 szt.
ISBN 978-83-8085-987-6.
EAN 9788380859876
Zostaw telefon

Prawo o prokuraturze . Komentarz praktyczny.

Autor(zy): Kmieciak Robert, Staszak Alfred.
ISBN: 978-83-8085-987-6.
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2019
Wydanie :I
Ilość stron: 450
Format: B5
Okładka: miękka

Komentarz został napisany przez praktyków, czyli czynnie zawodowo prokuratorów z myślą o  praktykach, którzy z ustawą mają najczęściej do czynienia, bo zgodnie z jej przepisami funkcjonują. Takie założenie spowodowało, że koncentruje się on na ważnych i praktycznych z punktu widzenia każdego prokuratora kwestiach, a nie na zagadnieniach doktrynalnych. Komentarz jest jednocześnie głosem w prowadzonej aktualnie społecznej dyskusji o funkcjonowaniu prokuratury i jej znaczeniu w zwalczaniu patologii życia społecznego. Potrzeba napisania praktycznego przewodnika po Ustawie wynikała z korzyści jakie przyniosła obowiązującą od 2016 roku Ustawa Prawo o prokuraturze w stosunku do uchylonej, a uchwalonej  jeszcze  w 1985 roku Ustawy o prokuraturze. Ta ostatnia Ustawa była wielokrotnie nowelizowana i nie przystawała do zmienionego przeobrażeniami społecznymi dokonanymi po 1989 roku.Komentarz wprowadza wiele potrzebnych instytucjonalnie rozwiązań. Przykładowo w sposób znaczący zmienia kształt postępowań dyscyplinarnych czyniąc je ważnym narzędziami kierowania prokuraturą.  Jednocześnie w tym zakresie stała się ustawa remedium na przewlekłość i anachronizm poprzednich postępowań pozwalających na unikaniu odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej. Z drugiej strony Ustawa znacząco ogranicza znaczenie organów samorządu prokuratorskiego czyniąc je jedynie fasadowymi instytucjami bez wielkiego znaczenia dla funkcjonowania prokuratury.Wykaz skrótów

Wstęp

Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2019 r., poz. 740 tekst jednolity)Dział I. Przepisy ogólneArt. 1. [Organizacja prokuratury]

Art. 2. [Podstawowe zadania prokuratury]

Art. 3. [Obowiązki prokuratora]

Art. 4. [Czynności prokuratora]

Art. 5. [Uprawnienia prokuratora do uczestnictwa w każdym postępowaniu]

Art. 6. [Bezstronność prokuratora i zasada równego traktowania obywateli]

Art. 7. [Niezależność prokuratora]

Art. 8. [Zmiana lub uchylenie decyzji prokuratora podległego]

Art. 9. [Zasada substytucji i dewolucji]

Art. 10. [Obowiązek udzielania pomocy prokuratorom w realizacji ich działań]

Art. 11. [Roczna informacja o kontroli i utrwalaniu rozmów oraz kontroli operacyjnej]

Art. 12. [Przekazywanie informacji dotyczących działalności prokuratury i konkretnych spraw]

Art. 12a. [Uprawnienia z praw autorskich do programu komputerowego obsługującego system informatyczny prokuratury]

Art. 12b. [Tryb ustalania wysokości wynagrodzenia za autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego]DZIAŁ II. Organizacja prokuraturyRozdział 1. Organy i struktura organizacyjna prokuraturyArt. 13. [Kompetencje Prokuratora Generalnego]

Art. 14. [Prokurator Krajowy i zastępcy Prokuratora Generalnego]

Art. 15. [Powołanie na stanowisko funkcyjne w prokuraturze]

Art. 16. [Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury]

Art. 17. [Obsługa Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego]

Art. 18. [Organizacja i zadania Prokuratury Krajowej]

Art. 19. [Organizacja i zadania Prokuratury Krajowej]

Art. 20. [Wydziały zamiejscowe Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji]

Art. 21. [Kierownictwo wydziału zamiejscowego]

Art. 22. [Organizacja i zadania prokuratury regionalnej]

Art. 23. [Organizacja i zadania prokuratury okręgowej]

Art. 24. [Organizacja i zadania prokuratury rejonowej]

Art. 25. [Komórki organizacyjne prokuratur regionalnych i okręgowych]

Art. 26. [Kierownictwo komórek organizacyjnych w jednostkach prokuratury]

Art. 27. [Stanowiska funkcyjne w komórkach organizacyjnych do spraw wojskowych]

Art. 28. [Jednostki organizacyjne prokuratury wyższego stopnia]

Art. 29. [Nadzór służbowy i instancyjny w Prokuraturze Krajowej]

Art. 30. [Wizytacja jednostki organizacyjnej prokuratury]

Art. 31. [Prokurator bezpośrednio przełożony]

Art. 32. [Zasada równomiernego obciążenia pracą prokuratorów]

Art. 33. [Prokurator nadrzędny]

Art. 34. [Prawo wydawania poleceń]

Art. 35. [Tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych prokuratury]

Art. 36. [Regulamin urzędowania]

Art. 37. [Struktura organizacyjna powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury]

Art. 38. [Doradcy Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego]

Art. 39. [Rzecznik prasowy]

Art. 40. [Środki bezpieczeństwa w budynkach prokuratury]

Art. 41. [Pojazdy służbowe prokuratury jako pojazdy uprzywilejowane]Rozdział 2. Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze GeneralnymArt. 42. [Skład Krajowej Rady Prokuratorów]

Art. 43. [Kompetencje Krajowej Rady Prokuratorów]Rozdział 3. Samorząd prokuratorskiArt. 44. [Zebranie prokuratorów w Prokuraturze Krajowej]

Art. 45. [Zadania zebrania prokuratorów w Prokuraturze Krajowej]

Art. 46. [Zgromadzenie prokuratorów w prokuraturze regionalnej]

Art. 47. [Zadania zgromadzenia prokuratorów]

Art. 48. [Kolegium prokuratury regionalnej]

Art. 49. [Zadania kolegium prokuratury regionalnej]

Art. 50. [Kolegium prokuratury okręgowej]

Art. 51. [Zadania kolegium prokuratury okręgowej]

Art. 52. [Regulamin zebrań i zgromadzeń prokuratorów]Rozdział 4. Finansowanie działalności prokuraturyArt. 53. [Budżet powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury]

Art. 54. [Finansowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego]

Art. 55. [Finansowanie działalności prokuratury w sprawach wojskowych]Dział III. Działalność prokuraturyRozdział 1. Postępowanie przygotowawczeArt. 56. [Uprawnienia procesowe prokuratora]

Art. 57. [Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym]

Art. 58. [Sygnalizacja okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa]

Art. 59. [Inicjowanie przez prokuratora postępowania służbowego, dyscyplinarnego lub o wykroczenie]

Art. 60. [Wytyczne Prokuratora Generalnego]

Art. 61. [Wystąpienia Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego]

Art. 62. [Wytyczne i wystąpienia w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych]

Art. 63. [Prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych. Zespoły śledcze]Rozdział 2. Udział prokuratora w postępowaniu sądowym i w innych postępowaniachArt. 64. [Prokurator jako oskarżyciel publiczny przed sądami. Cofnięcie aktu oskarżenia]

Art. 65. [Wniosek w przedmiocie ułaskawienia]

Art. 66. [Zaskarżenie orzeczeń sądowych]

Art. 67. [Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym, administracyjnym, o wykroczenie]

Art. 68. [Podpis elektroniczny prokuratora]

Art. 69. [Uprawnienia prokuratora w zakresie ochrony praworządności]

Art. 70. [Prokuratorska kontrola działalności prawotwórczej organów samorządu terytorialnego i wojewody]Rozdział 3. Współdziałanie w zwalczaniu i zapobieganiu przestępczościArt. 71. [Ujawnienie okoliczności sprzyjających popełnianiu przestępstw]

Art. 72. [Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu]Rozdział 4. Nadzór nad wykonywaniem decyzji o pozbawieniu wolnościArt. 73. [Nadzór nad wykonywaniem tymczasowego aresztowania i decyzjami o pozbawieniu wolności]Dział IV. ProkuratorzyRozdział 1. Powołanie i odwołanie prokuratoraArt. 74. [Powołanie na stanowisko prokuratorskie]

Art. 75. [Wymogi formalne powołania na stanowisko prokuratora]

Art. 76. [Wymogi formalne awansowania na kolejne stanowisko prokuratorskie]

Art. 77. [Informacje i zaświadczenia załączane do wniosku o powołanie na stanowisko prokuratorskie]

Art. 78. [Informacja o kandydacie na prokuratora]

Art. 79. [Przydzielanie stanowisk prokuratorskich i asesorskich jednostkom prokuratury]

Art. 80. [Powołanie na pierwsze stanowisko prokuratorskie]

Art. 81. [Konkurs na pierwsze stanowisko prokuratorskie]

Art. 82. [Kontrola formalna wniosku kandydata]

Art. 83. [Obowiązek przedstawienia przez kandydata wykazu spraw prowadzonych na poprzednim stanowisku]

Art. 84. [Ocena kwalifikacji kandydata]

Art. 85. [Zasady dokonywania oceny kwalifikacji zawodowych asesora prokuratury]

Art. 86. [Zasady dokonywania oceny kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko sędziego lub asesora sądowego]

Art. 87. [Odstąpienie od badania wymaganej liczby spraw]

Art. 88. [Zasady dokonywania oceny kwalifikacji kandydata będącego adwokatem, radcą prawnym, lub wykonującego inny zawód prawniczy]

Art. 89. [Zasady dokonywania oceny kwalifikacji kandydata będącego prezesem lub wiceprezesem Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa]

Art. 90. [Predyspozycje osobowościowe kandydata do zawodu prokuratora]

Art. 91. [Nawiązanie stosunku służbowego i rzeczywiste objęcie stanowiska]

Art. 92. [Rota ślubowania]

Art. 93. [Odwołanie prokuratora]

Art. 94. [Przeniesienie prokuratora na inne miejsce służbowe]

Art. 95. [Zakres uprawnień z tytułu przeniesienia na inne miejsce służbowe]Rozdział 2. Obowiązki i prawa prokuratorówArt. 96. [Obowiązki prokuratora]

Art. 97. [Apolityczność prokuratora]

Art. 98. [Obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych]

Art. 99. [Czas pracy prokuratora]

Art. 100. [Legitymacja służbowa]

Art. 101. [Żądania i zażalenia związane ze stanowiskiem służbowym prokuratora]

Art. 102. [Tajemnica zawodowa prokuratora]

Art. 103. [Podejmowanie dodatkowego zatrudnienia przez prokuratora]

Art. 104. [Oświadczenie o stanie majątkowym prokuratora. Zasada jawności składanych oświadczeń]

Art. 105. [Formularz oświadczeń majątkowych - delegacja ustawowa]

Art. 106. [Delegowanie prokuratora do MS, KSSiP lub innej jednostki prokuratury]

Art. 106a. [Delegowanie prokuratorów IPN]

Art. 107. [Czasookres delegacji i przesłanki jej odwołania]

Art. 108. [Wynagrodzenie prokuratora w okresie delegacji]

Art. 109. [Dodatki i należności związane z delegowaniem prokuratora]

Art. 110. [Powierzenie prokuratorowi delegowanemu obowiązków urzędniczych]

Art. 111. [Dodatki specjalne związane z delegowaniem prokuratora]

Art. 112. [Delegacja ustawowa dla MS do określenia oświadczeń w okresie delegowania]

Art. 113. [Wysokość uposażenia prokuratora w okresie delegacji poza granicami kraju]

Art. 114. [Odesłanie do przepisów Kodeksu pracy dot. delegacji]

Art. 115. [Wynagrodzenie prokuratora w czasie choroby]

Art. 116. [Urlop dla poratowania zdrowia]

Art. 117. [Odszkodowanie z tytuły wypadku przy pracy]

Art. 118. [Kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich]

Art. 119. [Dodatkowy urlop wypoczynkowy]

Art. 120. [Gratyfikacja  jubileuszowa]

Art. 121. [Miejsce zamieszkania prokuratora]

Art. 122. [Pomoc na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych]

Art. 123. [Podstawy ustalania wynagrodzenia zasadniczego prokuratora]

Art. 124. [Stawki wynagrodzenia zasadniczego. Dodatki za wieloletnią pracę]

Art. 125. [Prokuratorzy do spraw wojskowych w czynnej służbie wojskowej]

Art. 126. [Składki na ubezpieczenie społeczne prokuratorów]

Art. 127. [Przejście prokuratora w stan spoczynku]

Art. 128. [Zwolnienie prokuratora do spraw wojskowych będącego żołnierzem zawodowym z służby wojskowej]

Art. 129. [Sposób i tryb ustalania oraz wypłacania uposażeń oraz uposażeń rodzinnych]

Art. 130. [Odesłanie do Kodeksu pracy i innych przepisów]

Art. 131. [Powołanie prokuratora do niezawodowej służby wojskowej]

Art. 132. [Obowiązek zrzeczenia się stanowiska]

Art. 133. [Nagrody i wyróżnienia]

Art. 134. [Wykaz służbowy]Rozdział 3. Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa prokuratorówArt. 135. [Immunitet prokuratora - zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności]

Art. 136. [Postępowanie przygotowawcze przeciwko prokuratorowi]

Art. 137. [Odpowiedzialność prokuratora za przewinienia służbowe]

Art. 138. [Odpowiedzialność prokuratora za wykroczenia]

Art. 139. [Odpowiedzialność za istotne uchybienia w zakresie sprawności postępowania przygotowawczego]

Art. 140. [Odpowiedzialność za oczywistą obrazę prawa]

Art. 141. [Przedawnienie deliktu dyscyplinarnego]

Art. 142. [Katalog kar dyscyplinarnych]

Art. 143. [Popełnienie przestępstwa przez prokuratora]

Art. 144. [Przełożony dyscyplinarny]

Art. 145. [Właściwość rzeczowa organów orzekających]

Art. 146. (uchylony)

Art. 147. [Skład sądu dyscyplinarnego]

Art. 148. [Zasada jawności postępowania dyscyplinarnego i przesłanki jej wyłączenia]

Art. 149. [Kara porządkowa upomnienia]

Art. 150. [Zawieszenie prokuratora w czynnościach]

Art. 151. [Obligatoryjne i fakultatywne zawieszenie prokuratora w czynnościach]

Art. 152. [Obniżenie wynagrodzenia w czasie trwania zawieszenia]

Art. 153. [Rzecznicy dyscyplinarni]

Art. 153a. [Rzecznik Dyscyplinarny Ministra Sprawiedliwości]

Art. 153b. [Zakres kompetencyjny Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości]

Art. 154. [Postępowanie wyjaśniające, przedstawienie zarzutów]

Art. 155. [Wyznaczenie posiedzenia lub rozprawy przez sąd dyscyplinarny]

Art. 156. [Prawo do korzystania z pomocy obrońcy]

Art. 157. [Nieusprawiedliwione niestawiennictwo obwinionego]

Art. 158. [Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności]

Art. 158a. [Wyrok nakazowy]

Art. 158b. [Wykorzystanie w postępowaniu dyscyplinarnym dowodów z postępowania karnego]

Art. 159. [Postępowanie dyscyplinarne w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku służbowego]

Art. 160. [Uzasadnienie orzeczenia sądu dyscyplinarnego]

Art. 160a. [Zasada jawności wyroku sądu dyscyplinarnego]

Art. 161. [Oczywisty brak podstaw faktycznych lub prawnych wniosku rzecznika dyscyplinarnego]

Art. 162. [Odwołanie od orzeczenia sądu dyscyplinarnego]

Art. 163.  (uchylony)

Art. 163a. [Odwołanie od orzeczenia sądu drugiej instancji]

Art. 164. [Wznowienie postępowania dyscyplinarnego]

Art. 165. [Wznowienie postępowania dyscyplinarnego na niekorzyść obwinionego]

Art. 166. [Koszty postępowania dyscyplinarnego]

Art. 167. [Doręczenie odpisu orzeczenia w celu wykonania orzeczenia]

Art. 168. [Obowiązek dołączenia orzeczenia do akt osobowych i przesłanki jego usunięcia z tych akt]

Art. 169. [Nadzór Prokuratora Generalnego nad czynnościami Sądu Dyscyplinarnego]

Art. 170. [Kara łączna za przewinienia dyscyplinarne]

Art. 171. [Odesłanie do przepisów KPK oraz KK]Dział V. Asesorzy prokuratury, asystenci prokuratorów i aplikanci prokuratorscyRozdział 1. Asesorzy prokuraturyArt. 172. [Asesorzy prokuratury]

Art. 173. [Powierzenie asesorowi czynności prokuratorskich]

Art. 174. [Odesłanie do innych przepisów; wynagrodzenie asesorów]Rozdział 2. Asystenci prokuratorówArt. 175. [Zakres kompetencyjny asystenta prokuratora]

Art. 176. [Warunki formalne zatrudnienia na stanowisku asystenta]

Art. 177. [Wynagrodzenie asystenta i jego składniki]

Art. 178. [Delegacja ustawowa do określenia zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów oraz wysokości wynagrodzenia]

Art. 179. [Warunki przystąpienia przez asystenta do egzaminu prokuratorskiego]

Art. 180. [Konkurs na stanowisko asystenta]

Art. 181. [Staż asystencki]

Art. 182. [Odesłanie do ustawy o pracownikach sądów i prokuratur]Rozdział 3. Aplikanci prokuratorscyArt. 183. [Uprawnienia procesowe aplikanta prokuratorskiego]

Art. 184. [Odesłanie do ustawy o KSSiP]Dział VI. Skargi i wnioskiArt. 185. [Skargi i wnioski]

Art. 186. [Skargi i wnioski dotyczące pracy prokuratora]

Art. 187. [Skargi lub wnioski dyscyplinarne]

Art. 188. [Przesłanki pozostawienia skarg lub wniosków bez rozpoznania]

Art. 189. [Odesłanie do przepisów KPA]Dział VII. Urzędnicy i inni pracownicyArt. 190. [Urzędnicy i inni pracownicy prokuratury]Dział VIII. Przetwarzanie danych osobowychArt. 191. [Przetwarzanie danych osobowych]

Art. 191a. [Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych]Dział IX. Przepis końcowyArt. 192. [Wejście w życie przepisów ustawy]Bibliografia

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
  • Wydawcy