• Kategorie
  • Prosta spółka akcyjna. Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów.

Autor(zy) Koralewski Michał
Miejsce wydania Gdańsk
Rok 2020
Wydanie I
Ilość stron 288
Format B5
Okładka miękka
178.50 -19% 144.90
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu niezwłocznie
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 7 szt.
ISBN 978-83-7804-707-0
EAN 9788378047070

Zamów telefonicznie: 914340603

Zostaw telefon

Prosta spółka akcyjna. Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów.

Autor: Koralewski Michał.
ISBN: 978-83-7804-707-0
Miejsce wydania: Gdańsk
Rok wydania: 2020
Wydanie :I
Ilość stron: 288
Format: B5
Okładka: miękka

Książka z suplementem elektronicznym. 

Prosta spółka akcyjna to najnowszy typ spółki kapitałowej w polskim prawie.
 
Przepisy regulujące ten typ spółki wzorują się na przepisach prawnych obowiązujących w innych państwach, na wcześniejszych projektach ustawodawstwa krajowego, a także na przepisach regulujących spółkę z o.o. oraz spółkę akcyjną. Prosta spółka akcyjna jest zatem swoistą hybrydą łączącą różne przepisy.

Spółka ta została wprowadzona nie tylko w celu wsparcia przedsięwzięć opartych na innowacjach i nowoczesnych technologiach. Zaproponowane mechanizmy zwiększenia elastyczności reguł stosowanych w odniesieniu do spółki z o.o. i do spółki akcyjnej oraz połączenie w jednej formie prawnej elementów właściwych dla tych dwóch typów spółek odpowiadają również innym potrzebom działalności.
 
Rozwiązania przyjęte w prostej spółce akcyjnej, takie jak: brak kapitału zakładowego, możliwość wniesienia wkładów niepieniężnych na pokrycie akcji wszelkim wkładem mającym wartość majątkową, w szczególności świadczeniem pracy lub usług, możliwość przeprowadzania walnych zgromadzeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej, czynią tę spółkę atrakcyjną alternatywą dla klasycznych spółek kapitałowych.
 
W publikacji m.in.:

  • założenie spółki,
  • umowa spółki,
  • wniesienie wkładów do spółki,
  • kapitał akcyjny,
  • akcje,
  • prawa i obowiązki akcjonariuszy,
  • organy spółki (zarząd, rada nadzorcza, walne zgromadzenie),
  • rozwiązanie i likwidacja spółki,
  • odpowiedzialność w spółce.

 
Dodatkowo w książce wzory przydatnych dokumentów (również w wersji edytowalnej – w suplemencie elektronicznym dołączonym do książki) oraz tekst przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną. Plik suplementu można pobrać przez Internet – instrukcja postępowania znajduje się w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

Rozdzia³ 1. Geneza prostej spó³ki akcyjnej .................................. 9

1.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.2. Wybrane spó³ki prawa obcego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.3. Projekty krajowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.4. Zapo¿yczenia z innych spó³ek kapita³owych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.5. Cechy szczególne prostej spó³ki akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1.6. Przeznaczenie prostej spó³ki akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Rozdzia³ 2. Powstanie prostej spó³ki akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.1. Podstawowe informacje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.2. Spó³ka w organizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.2.1. Istota spó³ki w organizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.2.2. Funkcjonowanie spó³ki w organizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.2.3. Zmiana umowy spó³ki w organizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.2.4. Likwidacja spó³ki w organizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.3. Przepisy znajduj¹ce zastosowanie w przypadku prostej spó³ki akcyjnej . . . . . . . . 29

2.4. Procedura tworzenia prostej spó³ki akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2.5. Za³o¿enie spó³ki w trybie elektronicznym (przez Internet). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2.6. Rejestr akcjonariuszy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2.6.1. Podstawowe informacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2.6.2. Sposób prowadzenia rejestru akcjonariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2.6.3. Wpisy do rejestru akcjonariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2.6.4. Ograniczona jawnoϾ rejestru akcjonariuszy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

2.6.5. Odp³atnoœæ za czynnoœci rejestrowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Rozdzia³ 3. Umowa prostej spó³ki akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

3.1. Podstawowe informacje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

3.2. Minimalna treœæ umowy spó³ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

3.3. Klauzule dodatkowe w umowie spó³ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

3.4. Zmiana umowy spó³ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Rozdzia³ 4. Wniesienie wk³adów do spó³ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

4.1. Tryb wnoszenia wk³adów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

4.2. Ograniczenia we wnoszeniu wk³adów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

4.3. Odpowiedzialnoœæ za przedmiot wk³adu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Rozdzia³ 5. Kapita³ akcyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

5.1. Podstawowe informacje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

5.2. Kapita³ akcyjny w spó³ce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

5.3. Zmiany kapita³u akcyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Rozdzia³ 6. Akcje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

6.1. Podstawowe informacje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

6.2. Rodzaje akcji i uprawnieñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

6.3. Rozporz¹dzenie akcjami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

6.4. Emisja akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Rozdzia³ 7. Umorzenie i uniewa¿nienie akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

7.1. Podstawowe informacje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

7.2. Umorzenie dobrowolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

7.3. Umorzenie przymusowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

7.4. Umorzenie automatyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

7.5. Uniewa¿nienie akcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

7.6. Nabycie i objêcie akcji w³asnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Rozdzia³ 8. Akcjonariusze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

8.1. Podstawowe prawa i obowi¹zki akcjonariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

8.2. Uprawnienia szczególne akcjonariuszy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

8.3. Dywidenda i inne wyp³aty z kapita³u akcyjnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

8.4. Wy³¹czenie akcjonariusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

8.4.1. Podstawowe informacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

8.4.2. Wa¿ne przyczyny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

8.4.3. Postêpowanie s¹dowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

8.5. Ust¹pienie akcjonariusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

8.6. Umorzenie akcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

8.7. Egzekucja z akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Rozdzia³ 9. Organy spó³ki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

9.1. Podstawowe informacje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

9.2. Zarz¹d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

9.2.1. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

9.2.2. Reprezentacja spó³ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

9.2.3. Obowi¹zki zarz¹du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

9.2.4. Wybór do zarz¹du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

9.2.5. Zatrudnienie cz³onków zarz¹du. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

9.2.6. Nieodp³atne wykonywanie funkcji cz³onka zarz¹du . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

9.3. Prokura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

9.3.1. Zakres prokury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

9.3.2. Prokurent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

9.3.3. Rodzaje prokury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

9.3.4. Wynagrodzenie prokurenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

9.3.5. Wygaœniêcie prokury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

9.4. Rada nadzorcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

9.4.1. Wybór, kadencja, wynagrodzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

9.4.2. Dzia³alnoœæ rady nadzorczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

9.4.3. Uchwa³y organu nadzoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

9.5. Rada dyrektorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

9.6. Walne zgromadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

9.6.1. Sposoby podejmowania uchwa³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

9.6.2. Wymóg powziêcia uchwa³y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

9.6.3. Zwyczajne walne zgromadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

9.6.4. Zwo³ywanie walnego zgromadzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

9.6.5. Miejsce walnego zgromadzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

9.6.6. Szczególne przypadki podejmowania uchwa³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

9.6.7. Osoby uprawnione do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu . . . . . . . . . . 210

9.6.8. Podejmowanie uchwa³ na walnym zgromadzeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

9.6.9. Informacje zarz¹du na walnym zgromadzeniu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

9.6.10. Protoko³owanie walnego zgromadzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

9.7. Stwierdzenie niewa¿noœci i uchylenie uchwa³y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

9.7.1. Informacje podstawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

9.7.2. Podmioty posiadaj¹ce legitymacjê czynn¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

9.7.3. Reprezentacja spó³ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

9.7.4. Zabezpieczenie powództwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

9.7.5. Skutki wyroku uwzglêdniaj¹cego powództwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

9.7.6. Przes³anki stwierdzenia niewa¿noœci uchwa³y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

9.7.7. Przes³anki uchylenia uchwa³y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

Rozdzia³ 10. Rozwi¹zanie i likwidacja spó³ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

10.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

10.2. Przyczyny rozwi¹zania spó³ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

10.2.1. Podstawowe informacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

10.2.2. Przyczyny wskazane w umowie spó³ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

10.2.3. Uchwa³a o rozwi¹zaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

10.2.4. Upad³oœæ spó³ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

10.2.5. Inne przyczyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

10.3. Cofniêcie skutków rozwi¹zania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

10.4. Likwidacja spó³ki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

10.4.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

10.4.2. Skutki otwarcia likwidacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

10.4.3. Likwidatorzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

10.4.4. Wstêpne czynnoœci likwidacyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

10.4.5. W³aœciwe czynnoœci likwidacyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

10.4.6. Zakoñczenie likwidacji i wykreœlenie spó³ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

10.4.7. Rozwi¹zanie spó³ki bez likwidacji przez s¹d rejestrowy . . . . . . . . . . . . . . 246

10.4.8. Przejêcie maj¹tku spó³ki przez akcjonariusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Rozdzia³ 11. Odpowiedzialnoœæ w spó³ce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

11.1. Podstawowe informacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

11.2. Szkody przy tworzeniu spó³ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

11.3. Odpowiedzialnoœæ deliktowa wzglêdem spó³ki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

11.4. Odpowiedzialnoœæ za zobowi¹zania cywilnoprawne spó³ki . . . . . . . . . . . . . . . . 259

11.4.1. Zakres odpowiedzialnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

11.4.2. BezskutecznoϾ egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

11.4.3. Brak winy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

11.4.4. Brak szkody wierzyciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

11.4.5. Przedawnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

11.4.6. Zarzut potr¹cenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

11.4.7. Regres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

11.5. Odpowiedzialnoœæ za zobowi¹zania podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

11.5.1. Zakres odpowiedzialnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

11.5.2. Przes³anki zwalniaj¹ce z odpowiedzialnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

11.6. Odpowiedzialnoœæ za fa³szywe oœwiadczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

11.7. OdpowiedzialnoϾ kontraktowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

11.8. OdpowiedzialnoϾ karna skarbowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

11.9. OdpowiedzialnoϾ karna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

Wykazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Wykaz cytowanych prac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Wykaz cytowanych orzeczeñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

Wykaz aktów prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

Wykaz wzorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

Wykaz tabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

Skróty wystêpuj¹ce w ksi¹¿ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

 

Michał Koralewski

Radca prawny, absolwent studiów II i III stopnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, wspólnik zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Legitus s.c. w Gdańsku. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym oraz w prowadzeniu postępowań sądowych. Zasiada w organach zarządzających i nadzorczych spółek kapitałowych oraz innych jednostek organizacyjnych. Autor licznych publikacji naukowych oraz publicystycznych z dziedziny prawa.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.