• Kategorie
  • Przejmowanie przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw oraz nieruchomości. Fuzje przedsiębiorstw.

Podtytuł Aspekty prawne, finansowe, podatkowe i organizacyjne
Autor(zy) Czerkas Krzysztof
Miejsce wydania Gdańsk
Rok 2018
Wydanie I
Ilość stron 379
Format B5
Okładka miękka
178.50 -22% 139.90
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu niezwłocznie
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 3 szt.
ISBN 978-83-7804-392-8.
EAN 9788378043928

Zamów telefonicznie: 914340603

Zostaw telefon

Przejmowanie przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw oraz nieruchomości. Fuzje przedsiębiorstw.
Aspekty prawne, finansowe, podatkowe i organizacyjne

Autor(zy): Czerkas Krzysztof.
ISBN: 978-83-7804-392-8.
Miejsce wydania: Gdańsk
Rok wydania: 2018
Wydanie :I
Ilość stron: 379
Format: B5
Okładka: miękka

Książka z suplementem elektronicznym.

Transakcje fuzji i przejęć przedsiębiorstw (M&A) oraz zakupów (przejęć) nieruchomości są integralnym elementem gospodarki rynkowej. Transakcje te są też coraz częstsze w Polsce. W warunkach polskich związane są one także z przejmowaniem tzw. zorganizowanej części przedsiębiorstw (ZCP).
Znajomość specyfiki tych transakcji, kombinacja wiedzy teoretycznej i praktycznej powinna zmierzać do wypracowania i stosowania adekwatnych modeli prowadzenia takich operacji, z uwzględnieniem ich aspektu prawnego, podatkowego i finansowego w konkretnej rzeczywistości gospodarki danego kraju. Międzynarodowe M&A wymagają z kolei poznania specyfiki funkcjonowania kraju przejmowanego przedsiębiorstwa.
 
W publikacji Autor, w oparciu o swoje doświadczenia z praktyki zawodowej, przedstawia różne metody przejmowania przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw oraz nieruchomości, prezentując je jako sekwencję powiązanych ze sobą czynności, które powinny być odpowiednio dokumentowane. 


Zaproponowane metody obejmują: praktyczne sposoby prowadzenia wstępnych analiz branż i selekcji kandydatów do przejęcia (tzw. wstępne badanie due diligence), organizację i przebieg pogłębionego badania due diligence wraz z identyfikacją tzw. ryzyk krytycznych przekreślających w praktyce sens prowadzenia dalszych negocjacji lub zmieniających ścieżkę przejęcia, dobór metod wyceny i sposobów uwzględniania w wycenie rezultatów badania due diligence, sposoby formułowania umów zakupu przedsiębiorstw/ZCP/różnych rodzajów nieruchomości oraz dobór instrumentów finansowych, a także organizację finansowania wspomnianych transakcji z uwzględnieniem współpracy z instytucjami finansowymi.  
 
Autor przedstawia także metody fuzji przedsiębiorstw oraz opisuje niezbędne działania integracyjne.
 
W dołączonym suplemencie elektronicznym znalazły się zamieszczone w książce wzory przydatnych dokumentów – w wersji edytowalnej. Plik suplementu można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.          

 

 

Wstęp                                                                                                                        15                                                                                                                                   

Rozdział 1

Cele nabycia przedsiębiorstw, ZCP oraz nieruchomości komercyjnych.

Charakterystyka przedmiotu transakcji                                                                                19

1 1  Cele nabycia przedsiębiorstw, ZCP oraz nieruchomości komercyjnych               19

1 2  Pojęcie przedsiębiorstwa, ZCP oraz nieruchomości  Spory definicyjne               27

1 2 1  Pojęcie przedsiębiorstwa                                                                                  28

1 2 2  Pojęcie ZCP – zorganizowanej części przedsiębiorstwa                              30

1 2 3  Pojęcie nieruchomości                                                                                     35

 

Rozdział 2

Pojęcie i formy zakupu przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa

oraz nieruchomości. Problemy transferu praw własności. Asset deal vs share deal            45

2 1  Pojęcie zakupu przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa i nieruchomości      45

2 2  Formy zakupu przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa i nieruchomości         52

2 2 1  Konwencjonalne przejęcia – dobrowolne nabycie zespołu

powiązanych aktywów (tzw  asset deal) rozumianych jako przedsiębiorstwo lub jako ZCP                    55

2 2 2  Konwencjonalne przejęcia – nabycie udziałów lub akcji (share deal)        70

2 2 3  Przejęcie odwrotne                                                                                           78

2 2 4  Techniki wykupu w ramach konwencjonalnych przejęć

przedsiębiorstw/ZCP/nieruchomości                                                            80

2 2 5  Przejęcia niekonwencjonalne – nabycie zespołu powiązanych aktywów (tzw  asset deal) rozumianych jako przedsiębiorstwo

lub jako ZCP w ramach postępowania upadłościowego                             85

2 2 6  Przejęcia niekonwencjonalne – nabycie zespołu powiązanych aktywów (tzw  asset deal) rozumianych jako przedsiębiorstwo

lub jako ZCP w ramach postępowania restrukturyzacyjnego                    90

2 2 7  Przejęcia niekonwencjonalne – nabycie akcji lub udziałów w podmiocie mającym określone aktywa w ramach postępowania

egzekucyjnego poprzedzone opcją dzierżawy przedsiębiorstwa w toku postępowania egzekucyjnego                                                             91

2 2 8  Egzekucja z nieruchomości                                                                             92

2 2 9  Przejęcia niekonwencjonalne – zakup wierzytelności przedsiębiorstwa (kandydata do nabycia) połączony z późniejszą konwersją wierzytelności na udziały kapitałowe lub działaniami egzekucyjnymi                                                         96

2 3  Inne ograniczenia w zbywaniu przedsiębiorstw/ZCP/nieruchomości                101

2 3 1  Art  59 k c                                                                                                        102

2 3 2  Instytucja skargi pauliańskiej (art  527–531 k c )                                       102

2 3 3  Art  127 Prawa upadłościowego (PrUp)                                                      103

2 3 4  Art  304 Prawa restrukturyzacyjnego (PrRest)                                           103

2 4  Ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych                                              104

2 5  Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców                                                   105

2 6  Ograniczenia z ustawy o rewitalizacji                                                                      106

 

Rozdział 3

 

Przebieg i analizy związane z nabywaniem przedsiębiorstw, ZCP oraz akcji lub udziałów                                     107

3 1  Przygotowanie procesu nabycia i wstępne analizy (wstępne badanie  due diligence)   107

3 2  Pogłębione badanie due diligence                                                                              131

3 2 1  Pogłębione badanie due diligence a tajemnica przedsiębiorstwa             131

3 2 2  Istota pogłębionego badania due diligence                                                  131

3 2 3  Organizacja procesu due diligence  Rola zewnętrznych doradców          134

3 2 4  Zakres pogłębionego badania due diligence przedsiębiorstw/ZCP          138

3 2 5  Zakres pogłębionego badania różnych rodzajów nieruchomości           150

3 2 6  Przebieg pogłębionego badania due diligence                                             166

 

Rozdział 4

 

Wykorzystanie efektów analizy w nabywaniu przedsiębiorstw, ZCP

oraz nieruchomości. Wycena i klauzule w umowie zakupu                                            175

4 1  Analizy due diligence a wybrana metoda wyceny przedsiębiorstwa/ZCP           176

4 1 1  Metoda wartości księgowej netto                                                                 177

4 1 2  Metoda skorygowanych aktywów netto                                                      179

4 1 3  Metoda wartości likwidacyjnej                                                                     185

4 1 4  Metoda wartości odtworzeniowej                                                                190

4 1 5  Metoda dochodowa (metody DCF)                                                             191

4 1 6  Wycena metodą mnożnika wyniku finansowego                                       201

4 1 7  Metody mieszane wyceny                                                                              205

4 2  Wartość przedsiębiorstwa na potrzeby transakcji (M&A)                                    206

4 3  Metody wyceny nieruchomości                                                                                208

4 4  Wykorzystanie wyników wyceny – formułowanie końcowej oferty

i umowy zakupu przedsiębiorstwa/ZCP                                                                  211

 

Rozdział 5

Nabywanie przedsiębiorstw, ZCP oraz nieruchomości a proces pozyskiwania

finansowania. Specyfika procesu pozyskiwania finansowania na zakup.

Instrumenty finansowania zakupu                                                                                        223

5 1  Zewnętrzna instytucja finansowa a prawidłowe prowadzenie procesu

przejęć przedsiębiorstw/ZCP/nieruchomości                                                         225

5 2  Znajomość uwarunkowań prawnych różnych aspektów finansowania

przedsiębiorstwa/ZCP/nieruchomości                                                                    228

5 3  Znajomość specyfiki funkcjonowania banków i funduszy inwestycyjnych

inwestujących w obligacje                                                                                          233

5 4  Instrumenty finansowania przejęcia przedsiębiorstwa/ZCP/nieruchomości     238

5 5  Pozyskiwanie kapitału własnego                                                                               239

5 6  Zapłata akcjami/udziałami spółki przejmującej                                                     246

5 7  Finansowanie mezzanine (mezzanine finance)                                                        247

5 8  Pozyskanie kredytu bankowego na przejęcie przedsiębiorstwa/ZCP/nieruchomości     248

5 8 1  Przejęcie kredytu – refinansowanie (kredyt refinansujący)                      274

5 8 2  Transakcje leasingu zwrotnego                                                                     275

5 9  Procedura pozyskania środków z emisji obligacji                                                  278

5 10  Typowe zabezpieczenia prawne spłaty kredytu zaciągane przez spółkę

celową SPV                                                                                                                   281

 

Rozdział 6

 

Fuzje przedsiębiorstw. Działania integracyjne                                                                   287

6 1  Typy fuzji                                                                                                                      287

6 2  Przebieg połączenia                                                                                                    291

6 3  Księgowe skutki połączenia spółek (fuzji)                                                               294

6 4  Podatkowe konsekwencje połączenia (fuzji) przedsiębiorstw                              300

6 5  Działania integracyjne                                                                                                306

6 6  Przyczyny niepowodzeń fuzji i przejęć                                                                    314

Załączniki                                                                                                                                   317

Źródła prawa                                                                                                                             367

Bibliografia                                                                                                                                369

 

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.