• Kategorie
  • Psychologia wychowania. Wybrane problemy.

Autor(zy) Liberska Hanna, Trempała Janusz red.
Miejsce wydania Warszawa
Rok 2020
Wydanie I
Ilość stron 580
Format A4
Okładka miękka
129.00 -10% 116.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 1-5 dni
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 0 szt.
ISBN 978-83-01-21347-3.
EAN 9788301213473

Zamów telefonicznie: 914340603

Zostaw telefon

Psychologia wychowania. Wybrane problemy.

Autor(zy): Liberska Hanna, Trempała Janusz red.
ISBN: 978-83-01-21347-3.
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2020
Wydanie :I
Ilość stron: 580
Format: A4
Okładka: miękka

Psychologia wychowania. Wybrane problemy to pierwsza od wielu lat publikacja podsumowująca rozproszony dorobek polskiej psychologii wychowania na tle literatury światowej. Autorami poszczególnych rozdziałów są wybitni badacze i praktycy z kilkunastu ośrodków akademickich w Polsce. Publikacja składa się z trzech części: • Podstawy teoretyczne - zgromadzono tu wiedzę na temat historii kształtowania się psychologii wychowania do 1939 roku, scharakteryzowano psychologię wychowania jako naukę, precyzując jej przedmiot, cel i stosowane metody. Przedstawiono podstawowe koncepcje teoretyczne psychologii wychowania. • Kluczowe obszary psychologii wychowania - Autorzy opisali tu znaczenie procesów poznawczych i emocjonalno-społecznych dla wychowania i rozwoju. Osobne rozdziały zostały poświęcone różnicom indywidualnym oraz biologicznym i środowiskowym uwarunkowaniom rozwoju i wychowania. • Psychologia wychowania w praktyce: wybrane problemy - najbardziej obszerna część książki dotyczy takich zagadnień, jak współpraca psychologów wychowawczych z rodziną i szkołą, zadania psychologa wychowawczego wobec dzieci o nietypowym rozwoju, z zaburzeniami zachowania, z grup mniejszościowych. Kolejne rozdziały dotyczą roli psychologów wychowawczych w poradnictwie zawodowym, wychowaniu zdrowotnym, obywatelskim i edukacji seksualnej oraz organizacjom w systemie wychowania.Przedmowa (Hanna Liberska, Janusz Trempała) 11

Wprowadzenie (Hanna Liberska, Janusz Trempała) 13

Część I PODSTAWY TEORETYCZNE 19

Rozdział 1. Wybrane kierunki i konteksty kształtowania się psychologii wychowania w Polsce do 1939 roku (Cezary W. Domański) 21

1.1. Wczesna refleksja o psychologii wychowania 23

1.2. Pionierzy i prekursorzy 25

1.3. Psychologia wychowawcza na uczelniach wyższych - początki 31

Rozdział 2. Przedmiot badań psychologii wychowania (Janusz Trempała) 39

2.1. Kształtowanie się psychologii wychowania 41

2.2. Pojmowanie wychowania 42

2.3. Psychologia wychowania jako odrębna dyscyplina badań psychologicznych 46

2.4. Związek kształcenia i wychowania z rozwojem człowieka 50

2.5. Przedmiot badań psychologii wychowawczej jako stosowanej psychologii rozwoju człowieka 54

Rozdział 3. Podstawowe teorie i koncepcje psychologii wychowania i uczenia się (Hanna Liberska) 57

3.1. Asocjacjonizm i behawioryzm 59

3.2. Teorie społeczne i teoria społeczno-poznawcza 66

3.3. Konstruktywizm 72

3.4. Wychowanie w podejściu psychodynamicznym, humanistycznym i społeczno-kulturowym 75

Część II KLUCZOWE OBSZARY BADAŃ PSYCHOLOGII WYCHOWANIA 85

Rozdział 4. Procesy poznawcze (Ludmiła Zając-Lamparska, Monika Deja, Ewa Czerniawska, Maria Ledzińska) 87

4.1. Funkcje wykonawcze (Ludmiła Zając-Lamparska, Monika Deja) 89

4.2. Uczenie się i nauczanie (Ewa Czerniawska) 108

4.3. Od informacji do wiedzy w dobie globalizacji (Maria Ledzińska) 121

Rozdział 5. Procesy emocjonalno-społeczne (Anna Oleszkowicz, Anna Cieślik, Maria Czerwińska-Jasiewicz, Alicja Senejko) 133

5.1. Emocje i motywacja (Anna Oleszkowicz, Anna Cieślik) 135

5.2. System wartości człowieka w ciągu życia (Maria Czerwińska-Jasiewicz) 145

5.3. Samoregulacja i adaptacja (Alicja Senejko) 151

Rozdział 6. Różnice indywidualne (Andrzej E. Sękowski, Martyna Płudowska, Błażej Smykowski, Karolina Appelt, Jan Cieciuch, Włodzimierz Strus) 161

6.1. Zdolności (Andrzej E. Sękowski, Martyna Płudowska) 163

6.2. Kompetencje (Błażej Smykowski, Karolina Appelt) 172

6.3. Osobowość w psychologii wychowania (Jan Cieciuch, Włodzimierz Strus) 199

Rozdział 7. Uwarunkowania rozwoju i wychowania (Hanna Liberska, Marta Białecka-Pikul, Arkadiusz Białek, Martyna Jackiewicz, Dorota Suwalska-Barancewicz, Stefan Frydrychowicz) 215

7.1. Biologiczne podstawy nauczania i wychowania (Hanna Liberska) 217

7.2. Środowiskowe uwarunkowania rozwoju i wychowania w okresie dzieciństwa (Marta Białecka-Pikul, Arkadiusz Białek, Martyna Jackiewicz-Kawka) 241

7.3. Środowiska rozwoju i wychowania: od dzieciństwa do dorosłości (Hanna Liberska, Dorota Suwalska-Barancewicz) 253

7.4. Interakcje społeczne (Stefan Frydrychowicz) 280

Część III PSYCHOLOGIA WYCHOWANIA W PRAKTYCE: WYBRANE PROBLEMY 293

Rozdział 8. Praca psychologów wychowawczych z rodziną (Lucyna Bakiera, Elżbieta Dryll) 295

8.1. Rola rodziców w systemie wychowania instytucjonalnego (Lucyna Bakiera) 297

8.2. Praca psychologów wychowawczych z rodzicami i rodziną (Elżbieta Dryll) 306

Rozdział 9. Praca psychologów wychowawczych w szkole (Anna Oleszkowicz, Anna Cieślik, Grażyna Katra) 319

9.1. Praca psychologa z młodzieżą nad rozpoznaniem i rozwojem potencjału (Anna Oleszkowicz, Anna Cieślik) 321

9.2. Praca psychologa z nauczycielami-wychowawcami (Grażyna Katra) 330

Rozdział 10. Praca psychologów wychowawczych z dziećmi o nietypowym rozwoju (Roman Ossowski) 341

10.1. Nietypowość rozwoju jako przedmiot zainteresowania medycyny, psychologii rehabilitacyjnej i pedagogiki specjalnej 343

10.2. Problem typologii dzieci o nietypowym rozwoju 347

10.3. Problemy wspólne w rozwoju i wychowaniu dzieci o nietypowym rozwoju 348

10.4. Rehabilitacyjne znaczenie uczestnictwa w życiu rodzinnym 357

10.5. Kwestia przygotowania do aktywności zawodowej 358

10.6. Instrumenty rehabilitacji 358

10.7. Problemy swoiste rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży o nietypowym rozwoju 361

10.8. Wkład wiedzy o nietypowym rozwoju do psychologii różnic indywidualnych 363

Rozdział 11. Praca psychologów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z destrukcyjnymi zaburzeniami zachowania (Lidia Cierpiałkowska, Iwona Grzegorzewska) 367

11.1. Obraz kliniczny i przejawy destrukcyjnych zaburzeń zachowania 369

11.2. Biopsychospołeczne modele zaburzeń eksternalizacyjnych 376

11.3. Poradnictwo zdrowotne i interwencje psychospołeczne - implikacje dla praktyki psychologa wychowawczego 384

Rozdział 12. Praca psychologów w poradnictwie zawodowym − przygotowanie do kariery zawodowej w perspektywie całożyciowej (Anna Paszkowska-Rogacz) 391

12.1. Definicje i metafory kariery 393

12.2. Koncepcje wyjaśniające rozwój kariery 395

12.3. Współczesne poradnictwo zawodowe w perspektywie konstruowania życia 398

Rozdział 13. Wychowanie w grupach mniejszościowych (Barbara Weigl, Dominika Wiśniewska) 403

13.1. Mniejszości etniczne. Dziecko romskie w rodzinie i szkole 405

13.2. Słyszące dzieci niesłyszących rodziców. Świat Koda 407

13.3. Uchodźcy i migranci. Wychowanie po traumie 409

13.4. Trudne powroty do ojczyzny rodziców. Problemy powracających 410

13.5. Małżeństwa międzykulturowe. Dzieci dwukulturowe i dwujęzyczne 411

Rozdział 14. Wychowanie zdrowotne (Beata Ziółkowska) 415

14.1. Ustalenia definicyjne w ujęciu historycznym 417

14.2. Wyznaczniki zdrowia a analfabetyzm zdrowotny 419

14.3. Cele wychowania zdrowotnego w kontekście zagrożeń współczesnego świata . 421

14.4. Wychowanie zdrowotne - wskazania praktyczne 428

Rozdział 15. Wychowanie seksualne (Zbigniew Izdebski, Krzysztof Wąż, Joanna Dec-Pietrowska) 431

15.1. Specyfika problematyki wychowania seksualnego 433

15.2. Seksualność i rozwój psychoseksualny 433

15.3. Socjalizacja seksualna 434

15.4. Wychowanie seksualne a edukacja seksualna 435

15.5. Typy wychowania seksualnego i ich efektywność 435

15.6. Cele wychowania seksualnego 437

15.7. Wychowanie seksualne w rodzinie 438

15.8. Edukacja seksualna w polskiej szkole 439

15.9. Profilaktyka 443

Rozdział 16. Nowe obszary oddziaływań wychowawczych − wychowanie obywatelskie i środowiskowe (Beata Krzywosz-Rynkiewicz) 445

16.1. Dlaczego obywatelstwo jest ważne 447

16.2. Obywatelstwo - co to znaczy? Różne rozumienie roli obywatela 448

16.3. W szkole czy w środowisku - dylematy wychowania obywatelskiego 449

16.4. Wychowanie obywatelskie jako wychowanie środowiskowe - istota obywatelskiej socjalizacji 454

Rozdział 17. Organizacje w systemie wychowania (Marzanna Farnicka) 459

17.1. Założenia idei sieciowego rozwoju systemów edukacyjnych 461

17.2. Poziom społeczno-kulturowy: założenia dotyczące organizacji placówek oświatowych 463

17.3. Poziom operacyjny: struktura i organizacja środowiska wychowawczego 465

Posłowie (Mieczysław Plopa) 471

Literatura cytowana 475

Indeks rzeczowy 555

O Autorach 561

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.