• Kategorie
  • Rachunkowość podatkowa .

Symbol: DIF1688
Autor(zy) Olchowicz Irena
Miejsce wydania Warszawa
Rok 2011
Wydanie IX
Ilość stron 532
Format B5
Okładka miękka
99.00 -10% 89.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu niezwłocznie
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 12
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 1 szt.
ISBN 978-83-7641-435-5.
EAN 9788376414355

Zamów telefonicznie: 914340603

Zostaw telefon

Rachunkowość podatkowa .

Autor(zy): Olchowicz Irena.
ISBN: 978-83-7641-435-5.
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2011
Wydanie :IX
Ilość stron: 532
Format: B5
Okładka: miękka

W książce omówiono różnice w ujmowaniu kosztów, przychodów i ustalaniu wyniku pomiędzy przepisami ustawy o rachunkowości a przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz konsekwencje dla prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania zeznań podatkowych (CIT) oraz rozliczania odroczonego podatku dochodowego.

Udostępnione 9 wydanie opracowania uwzględnia stan prawny na 1 stycznia 2011 r.
Wykaz skrótów
 

Wprowadzenie
 

CZĘŚĆ A

 

Rozdział 1. Prawo bilansowe a prawo podatkowe
 

1. Prawo bilansowe

2. Prawo podatkowe

3. Zasady prawa bilansowego i prawa podatkowego
 

Rozdział 2. Przychody i koszty według prawa bilansowego i prawa podatkowego
 

1. Przesłanki powstania różnic pomiędzy przychodami, kosztami i wynikiem według prawa bilansowego i prawa podatkowego

2. Przychody według prawa bilansowego i prawa podatkowego

2.1. Przychody według prawa bilansowego

2.2. Przychody według prawa podatkowego

3. Koszty według prawa bilansowego i prawa podatkowego

3.1. Koszty według prawa bilansowego

3.2. Koszty według prawa podatkowego
 

Rozdział 3. Wynik rachunkowy a wynik podatkowy
 

1. Ustalanie wyniku rachunkowego

2. Ustalanie wyniku podatkowego (dochodu)

3. Różnice pomiędzy wynikiem rachunkowym i wynikiem podatkowym dla sporządzenia zeznania podatkowego CIT

3.1. Klasyfikacja różnic w przychodach i kosztach

3.2. Różnice trwałe pomiędzy wynikiem rachunkowym i wynikiem podatkowym

3.2.1. Różnice trwałe w przychodach

3.2.1.1. Różnice dodatnie

3.2.1.2. Różnice ujemne

3.2.2. Różnice trwałe w kosztach

3.2.2.1. Różnice dodatnie

3.2.2.2. Różnice ujemne

3.3. Różnice okresowe pomiędzy wynikiem rachunkowym i wynikiem podatkowym
3.3.1. Różnice okresowe w przychodach

3.3.1.1. Różnice dodatnie

3.3.1.2. Różnice ujemne

3.3.2. Różnice okresowe w kosztach

3.3.2.1. Różnice dodatnie

3.3.2.2. Różnice ujemne

3.4. Ewidencja w księgach rachunkowych różnic trwałych i przejściowych oraz ich rozliczanie w czasie

3.4.1. Od wyniku brutto do podstawy opodatkowania

3.4.2. Różnice trwałe w księgach rachunkowych
 

Rozdział 4. Zeznanie podatkowe (CIT)
 

1. Pobór podatku

1.1. Obowiązki ewidencyjne

1.2. Wpłata zaliczek

1.2.1. Zaliczki miesięczne

1.2.2. Zaliczki kwartalne

1.3. Uproszczona forma rozliczania zaliczek

1.4. Czasowe zwolnienie podatkowe dla małych przedsiębiorców

1.5. Obowiązek składania zeznania rocznego (CIT-8)

2. Układ zeznania rocznego CIT-8

2.1. Ogólna struktura informacji w zeznaniu rocznym CIT-8

2.2. Charakterystyka poszczególnych pozycji zawartych w CIT-8

2.3. Przykład sporządzenia zeznania CIT-8
 

Rozdział 5. Odroczony podatek dochodowy
 

1. Podatek dochodowy fiskalny i księgowy

2. Ewolucja metod ustalania odroczonego podatku dochodowego

2.1. Historyczne ukształtowanie metody ustalania odroczonego podatku dochodowego

2.2. Metoda zobowiązań wynikowych

2.3. Metoda zobowiązań bilansowych

3. Wartość bilansowa i wartość podatkowa aktywów i pasywów

3.1. Wartość bilansowa i wartość podatkowa aktywów

3.2. Wartość bilansowa i wartość podatkowa pasywów

4. Strata podatkowa jako element ustalania odroczonego podatku dochodowego

5. Etapy ustalania i rozliczania odroczonego podatku dochodowego

6. Ewidencja odroczonego podatku dochodowego

7. Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym

8. Przykłady - wybrane problemy ustalania odroczonego podatku dochodowego
 

CZĘŚĆ B
 

Rozdział 1. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według prawa bilansowego i prawa podatkowego
 

1. Przepisy prawa normujące odpisy amortyzacyjne

2. Amortyzacja Śródków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według prawa bilansowego

3. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według prawa podatkowego
 

Rozdział 2. Leasing według prawa bilansowego i prawa podatkowego
 

1. Unormowania prawne leasingu

2. Leasing według prawa bilansowego

2.1. Leasing środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych według uor

2.2. Leasing według MSR 17 Leasing

2.2.1. Klasyfikacja umów leasingu

2.2.2. Leasing w sprawozdaniu finansowym leasingobiorcy

2.2.2.1. Leasing finansowy w sprawozdaniu finansowym leasingobiorcy

2.2.2.2. Leasing operacyjny w sprawozdaniu finansowym leasingobiorcy
2.2.3. Leasing w sprawozdaniu finansowym leasingodawców

2.2.3.1. Leasing finansowy w sprawozdaniu finansowym leasingodawcy
2.2.3.2. Leasing operacyjny w sprawozdaniu finansowym leasingodawcy

2.3. Ewidencja leasingu

2.3.1. Ewidencja leasingu operacyjnego

2.3.2. Ewidencja leasingu finansowego

3. Leasing według prawa podatkowego
 

Rozdział 3. Ulepszenia własnych i obcych środków trwałych według prawa bilansowego i prawa podatkowego
 

1. Ulepszenia własnych środków trwałych według prawa bilansowego i prawa podatkowego

1.1. Ulepszenia własnych środków trwałych według prawa bilansowego

1.2. Ulepszenia własnych środków trwałych według prawa podatkowego

2. Ulepszenia w obcych środkach trwałych według prawa bilansowego i prawa podatkowego

2.1. Ulepszenia w obcych środkach trwałych według prawa bilansowego

2.2. Inwestycje (ulepszenia) w obcych środkach trwałych według prawa podatkowego
 

Rozdział 4. Rezerwy według prawa bilansowego i prawa podatkowego
 

1. Rezerwy według prawa bilansowego

1.1. Pojęcie rezerw

1.2. Klasyfikacja rezerw

1.3. Tworzenie rezerw według ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

1.4. Ewidencja rezerw

2. Rezerwy według prawa podatkowego
 

Rozdział 5. Utrata wartości aktywów według prawa bilansowego i prawa podatkowego
 

1. Utrata wartości aktywów według prawa bilansowego

1.1. Utrata wartości aktywów według ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

1.2. Ewidencja utraty wartości aktywów

1.3. Odpisy aktualizujące wartość należności według prawa bilansowego

2. Utrata wartości aktywów według prawa podatkowego

2.1. Odpisy aktualizujące według prawa podatkowego

2.2. Utrata wartości należności według prawa podatkowego
 

Rozdział 6. Różnice kursowe według prawa bilansowego i prawa podatkowego
 

1. Pojęcie i i klasyfikacja różnic kursowych

2. Krótki rys zmian w ustalaniu różnic kursowych w ostatnich latach w prawie bilansowym i w prawie podatkowym

3. Różnice kursowe według prawa bilansowego

3.1. Różnice kursowe według ustawy o rachunkowości

3.2. Ustalanie i ewidencja różnic kursowych w ciągu roku obrotowego

3.2.1. Różnice kursowe dla sprzedaży zagranicznych

3.2.2. Różnice kursowe dla zakupów zagranicznych

3.2.3. Różnice kursowe z tytułu operacji sprzedaży i kupna walut

3.3. Ustalanie i ewidencja różnic kursowych na moment bilansowy
3.4. Sposób rozliczania różnic kursowych

3.5. Prezentacja różnic kursowych w sprawozdaniu finansowym

4. Różnice kursowe według prawa podatkowego
 

Rozdział 7. Straty i zyski nadzwyczajne według prawa bilansowego i prawa podatkowego
 

1. Straty i zyski nadzwyczajne według prawa bilansowego

2. Straty i zyski nadzwyczajne według prawa podatkowego
 

Rozdział 8. Wartość firmy według prawa bilansowego i prawa podatkowego
 

1. Pojęcie wartości firmy według prawa bilansowego i prawa podatkowego

2. Okoliczności powstania wartości firmy

3. Wycena wartości firmy według prawa bilansowego i prawa podatkowego

3.1. Wycena wartości firmy według prawa bilansowego

3.2. Wycena wartości firmy według prawa podatkowego

4. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jako podstawy naliczania amortyzacji przy dodatniej i ujemnej wartości firmy

4.1. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych według prawa bilansowego

4.2. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych według prawa podatkowego

5. Odpisywanie (rozliczanie) wartości firmy według prawa bilansowego i prawa podatkowego

5.1. Odpisywanie (rozliczanie) wartości firmy według prawa bilansowego

5.2. Rozliczanie wartości firmy według prawa podatkowego
 

Najważniejsze akty normatywne

BibliografiaNie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.