• Kategorie
  • Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Autor(zy) Borek Gabriela, Sztyler Jacek
Miejsce wydania Gdańsk
Rok 2015
Wydanie I
Ilość stron 160
Format B5
Okładka miękka
136.50 -19% 109.90
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu niezwłocznie
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 2 szt.
ISBN 978-83-7804-251-8.
EAN 9788378042518

Zamów telefonicznie: 914340603

Zostaw telefon

Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Autor(zy): Borek Gabriela, Sztyler Jacek.
ISBN: 978-83-7804-251-8.
Miejsce wydania: Gdańsk
Rok wydania: 2015
Wydanie :I
Ilość stron: 160
Format: B5
Okładka: miękka

Książka z suplementem elektronicznym. Zamówienia powyżej 70,00 zł realizowane są bez dodatkowych kosztów.

Wprowadzenie. Podstawy prawne dotyczące rachunkowości projektów

współfinansowanych z funduszy strukturalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Rozdział 1

Dostosowanie systemu rachunkowości w związku z realizacją projektów

współfinansowanych z funduszy strukturalnych w sektorze prywatnym . . . . . . . . . . 9

1. Zasady wyodrębniania wydzielonych zapisów księgowych w związku

z realizacją projektów pomocowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2. Polityka rachunkowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3. Plan kont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4. Wyodrębniona ewidencja środków trwałych oraz ich umorzenie . . . . . . . . . . . 20

5. Wyodrębniona ewidencja wartości niematerialnych i prawnych

oraz ich umorzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

6. Wyodrębniona ewidencja środków trwałych w budowie . . . . . . . . . . . . . . . 30

7. Inne aktywa trwałe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

8. Wyodrębniona ewidencja środków pienięŜnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

9. Wyodrębniona ewidencja rozrachunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Rozdział 2

Ewidencja prowadzona w podatkowej księdze przychodów i rozchodów . . . . . . . . . 61

1. Przepisy prawne uznawania kosztów i przychodów za podatkowe

w podatkowej księdze przychodów i rozchodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

2. Koszty i przychody związane z realizacją umowy o dofinansowanie

w podatkowej księdze przychodów i rozchodów – róŜne sposoby ujmowania . . . . 63

3. Stanowisko Izby Skarbowej w sprawie kosztów uzyskania przychodów

w podatkowej księdze przychodów i rozchodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Rozdział 3

Opodatkowanie funduszy unijnych (PIT, CIT, VAT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

1. Obowiązek podatkowy w podatku VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

2. Obowiązek podatkowy w podatku dochodowym – moment ujęcia przychodu

i kosztów, koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu . . . . . . . . . . . 82

3. Analiza aktualnego orzecznictwa i przykładowych indywidualnych

interpretacji podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Rozdział 4

Dokumentacja księgowa związana z realizacją projektów unijnych – sporządzanie,

przechowywanie, archiwizowanie, najczęstsze błędy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

1. Zasady sporządzania dokumentów księgowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

2. Treść dowodu księgowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

3. Dowody księgowe w umowach o dofinansowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

4. Przechowywanie i archiwizacja dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

5. Wzory instrukcji, przykłady zapisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

6. Błędy związane z posiadaną dokumentacją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

7. Błędy w rozliczaniu zaliczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Rozdział 5

Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

1. Kontrola projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

2. Ogólne informacje dotyczące projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

3. Kontrola rozliczeń finansowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

4. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu . . . . . . . . . . . 120

5. Stosowanie Prawa zamówień publicznych/zasady konkurencyjności . . . . . . . . 123

6. Postęp rzeczowy projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

7. Sposób przechowywania i archiwizacji danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

8. Informacja i promocja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Rozdział 6

Zasady przeprowadzenia kontroli projektów współfinansowanych

w ramach programów operacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

1. Rodzaje kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

2. Etapy kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

3. Instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli projektów . . . . . . . . . . . 134

4. Kontrola w miejscu realizacji projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

5. Zakres czynności kontrolnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

6. Dokumentacja projektowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

7. Nieprawidłowości w projektach unijnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

8. Podstawowe pojęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

9. Konsekwencje formalno-finansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

10. Najczęściej popełniane błędy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

11. Udzielanie zamówień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

12. Płatności i zmiany w projekcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

13. System informacji i promocji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Załączniki i instrukcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Załącznik 1. Załącznik do Zakładowego Planu Kont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Załącznik 2. Plan kont proponowany dla księgowości dotacji unijnej . . . . . . . . . . 148

Załącznik nr 3. Fundusz poręczeniowy – Przykład zasad obowiązujących

przy realizacji projektu związanego z funkcjonowaniem funduszu

poręczeniowego na przykładzie Małopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego, schematu 2.1 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

 

Gabriela Borek

Doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, audytor projektów unijnych, doradca d/s dotacji unijnych, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej, stały współpracownik wielu firm szkoleniowych, urzędów marszałkowskich, Ministerstwa Gospodarki, autorka wielu artykułów w prasie fachowej.
Jacek Sztyler

Specjalista ds. pozyskiwania środków pomocowych z UE; audytor wiodący ISO; biegły sądowy przy sądzie okręgowym z zakresu funduszy europejskich – ich realizacji, rozliczaniu i utrzymaniu trwałości projektów; akredytowany wykonawca w wielu programach finansowanych ze środków UE, doświadczony wykładowca, autor wielu fachowych publikacji.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.