• Kategorie
  • Regulaminy i regulacje wewnętrzne w spółce z o.o.

Autor(zy) Nowakowski Bogusław
Miejsce wydania Gdańsk
Rok 2012
Wydanie I
Ilość stron 390
Format B5
Okładka miękka
189.00 -18% 155.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu niezwłocznie
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 4 szt.
ISBN 978-83-7804-090-3.
EAN 9788378040903

Zamów telefonicznie: 914340603

Zostaw telefon

Regulaminy i regulacje wewnętrzne w spółce z o.o.

Autor(zy): Nowakowski Bogusław.
ISBN: 978-83-7804-090-3.
Miejsce wydania: Gdańsk
Rok wydania: 2012
Wydanie :I
Ilość stron: 390
Format: B5
Okładka: miękka

Książka z suplementem elektronicznym. Do książki dołączono CD-ROM.

Wprowadzenie ..................................................................................................................7

Wykaz skrótów .................................................................................................................8

Część I ................................................................................................................................9

 I. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością inaczej niż

w kodeksie spó łek handlowych .......................................................................9

 II. Zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

w formie aktu notarialnego ............................................................................10

 III. Zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

z wykorzystaniem wzorca umowy ..............................................................12

 IV. Skutki niewłaściwej zawartości umowy spółki .......................................14

 V. Firma spółki .......................................................................................................17

 VI. Wkłady niepieniężne ........................................................................................22

 VII. Współdziałanie wspólników ..........................................................................30

 VIII. Publikacje spółki ...............................................................................................31

 IX. Osiągnięcie lub utrata przez spółkę handlową pozycji

dominującej w spółce akcyjnej ......................................................................33

 X. Czas trwania spółki ..........................................................................................37

 XI. Liczba udziałów .................................................................................................38

 XII. Świadczenia dodatkowe wspólników na rzecz spółki ...........................39

 XIII. Uprawnienia osobiste wspólnika .................................................................41

 XIV. Wyłączenie wspólnika .....................................................................................43

 XV. Uprzywilejowanie udziałów ......................................................................... 44

 XVI. Uprzywilejowanie udziałów co do dywidendy ........................................48

 XVII. Dopłaty .................................................................................................................52

 XVIII. Maksymalny kapitał zakładowy przy podwyższeniu kapitału ..........55

 XIX. Ograniczenie zbywalności udziałów ...........................................................58

 XX. Ograniczenia w zastawianiu udziałów .......................................................67

 XXI. Wyłączenie wstąpienia małżonka wspólnika do spółki ........................70

 XXII. Wyłączenie lub ograniczenie wstąpienia spadkobierców do spółki ..72

 XXIII. Dywidenda i zaliczka na dywidendę ..........................................................78

 XXIV. Umorzenie udziałów ....................................................................................... 84

 XXV. Księga udziałów ................................................................................................ 90

 XXVI. Pierwsze władze spółki ...................................................................................92

 XXVII. Powołanie i odwołanie zarządu ....................................................................94

 XXVIII. Kadencja wspólna i odnowienie składu zarządu .....................................99

 XXIX. Zarząd wieloosobowy – reprezentacja ..................................................... 103

 XXX. Zarząd – interesy konkurencyjne .............................................................. 106

 XXXI. Wynagrodzenie członków zarządu ............................................................110

 XXXII. Rada nadzorcza – powołanie i odwołanie ...............................................112

 XXXIII. Wyłączenie kontroli wspólników ...............................................................116

 XXXIV. Rada nadzorcza – kompetencje ...................................................................117

 XXXV. Rada nadzorcza – głosowanie ..................................................................... 125

 XXXVI. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej ............................................132

 XXXVII. Nabycie i zbycie nieruchomości ................................................................ 134

 XXXVIII. Świadczenia ponad dwukrotny kapitał zakładowy ..............................137

 XXXIX. Zwyczajne zgromadzenie wspólników .................................................... 138

 XL. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników .............................................142

 XLI. Zgromadzenie wspólników – ważność obrad ....................................... 146

 XLII. Wynagrodzenie członków zarządu ........................................................... 148

 XLIII. Liczba głosów na zgromadzeniu wspólników ....................................... 150

 XLIV. Uchwały zgromadzenia wspólników ........................................................152

 XLV. Rozwiązanie spółki ........................................................................................ 158

 XLVI. Likwidatorzy spółki .......................................................................................162

 XLVII. Łączenie się spółek ........................................................................................ 164

 XLVIII. Podział spółki ...................................................................................................166

 XLIX. Przekształcenie w inną spółkę .................................................................. 171

 L. Wzorzec umowy spółki oraz jego modyfikacje .....................................174

Część II ......................................................................................................................... 181

 I. Regulaminy obrad organów spółki ............................................................181

 II. Regulamin pracy zarządu nr 1 ....................................................................182

 III. Regulamin pracy zarządu nr 2 ....................................................................189

 IV. Regulamin pracy zarządu nr 3 ................................................................... 194

 V. Regulamin pracy zarządu nr 4 ................................................................... 199

 VI. Regulamin pracy zarządu nr 5 ................................................................... 202

 VII. Regulamin pracy zarządu nr 6 ...................................................................204

 VIII. Regulamin pracy zarządu nr 7 ...................................................................206

 IX. Regulamin pracy rady nadzorczej nr 1 ....................................................211

 X. Regulamin pracy rady nadzorczej nr 2 ....................................................217

 XI. Regulamin pracy rady nadzorczej nr 3 ...................................................222

 XII. Regulamin pracy rady nadzorczej nr 4 ................................................... 226

 XIII. Regulamin pracy rady nadzorczej nr 5 ................................................... 230

 XIV. Regulamin pracy rady nadzorczej nr 6 ................................................... 233

 XV. Regulamin pracy rady nadzorczej nr 7 ...................................................240

 XVI. Regulamin pracy rady nadzorczej nr 8 ...................................................244

 XVII. Regulamin pracy nady nadzorczej nr 9 .................................................. 250

 XVIII. Regulamin pracy rady nadzorczej nr 10 ................................................. 255

 XIX. Regulamin pracy rady nadzorczej nr 11 ................................................. 258

 XX. Regulamin pracy rady nadzorczej nr 12 ..................................................263

 XXI. Regulamin pracy rady nadzorczej nr 13 ................................................. 267

 XXII. Regulamin zgromadzenia wspólników nr 1 .......................................... 272

 XXIII. Regulamin zgromadzenia wspólników nr 2 .......................................... 275

 XXIV. Regulamin zgromadzenia wspólników nr 3 ...........................................276

 XXV. Regulamin zgromadzenia wspólników nr 4 .......................................... 283

 XXVI. Regulamin zgromadzenia wspólników nr 5 .......................................... 288

 XXVII. Regulamin zgromadzenia wspólników nr 6 .......................................... 291

 XXVIII. Regulamin zgromadzenia wspólników nr 7 .......................................... 298

 XXIX. Regulamin zgromadzenia wspólników nr 8 ..........................................306

 XXX. Regulamin zgromadzenia wspólników nr 9 ...........................................311

Część III

Inne regulaminy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ....................... 321

 I. Regulamin pracy ogólnie ............................................................................. 321

 II. Umowa spółki z o.o. z odstępstwami ....................................................... 323

 III. Regulamin pracy nr 1 ................................................................................... 338

 IV. Regulamin pracy nr 2 .................................................................................. 356

 V. Regulamin organizacyjny nr 1 ................................................................... 362

 VI. Regulamin organizacyjny nr 2 ...................................................................364

 VII. Regulamin wynagradzania ogólnie .......................................................... 373

 VIII. Regulamin wynagradzania członków rady nadzorczej.......................375

 IX. Regulamin wynagradzania pracowników ...............................................376

 X. Regulamin premiowania .............................................................................. 381

 XI. Instrukcja kancelaryjna ................................................................................ 383

Indeks ........................................................................................................................... 389

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.