• Kategorie
  • Składniki turkusowych organizacji.

Symbol: DIF2755
Autor(zy) Olesiński Zbigniew red.
Miejsce wydania Warszawa
Rok 2020
Wydanie I
Ilość stron 360
Format B5
Okładka twarda
Brak towaru
99.00 -10% 89.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 1-5 dni
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 12
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 0 szt.
ISBN 978-83-8085-250-1.
EAN 9788380852501
Zostaw telefon

Składniki turkusowych organizacji.

Autor(zy): Olesiński Zbigniew red.
ISBN: 978-83-8085-250-1.
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2020
Wydanie :I
Ilość stron: 360
Format: B5
Okładka: twarda

Współcześnie w coraz większym stopniu człowiek ma wpływ na kształtowanie swego otoczenia. Jest możliwe, aby ta tendencja utrzymywała się przez pewien przewidywalny okres. Stawia to nauce zarządzania i jakości nowe wyzwania kreacji struktur organizacyjnych i określenia zasad funkcjonowania zespołów pracowniczych w nowych warunkach. Ideą określającą rozwiązanie powyższych problemów jest idea turkusowej organizacji, która kładzie nacisk na kreację samozarządzających się zespołów pracowniczych liczących po kilka, kilkanaście osób, funkcjonujących w horyzontalnych, płaskich strukturach organizacyjnych. Zarówno tendencja do decentralizacji struktur organizacyjnych i ich spłaszczanie, jak i tendencja wzrostu samodzielności pracowników występuje coraz częściej. Współczesne organizacje, zwłaszcza w krajach takich jak Polska, stosunkowo niedawno, po transformacji ustrojowej, startujące ku nowym możliwościom w gospodarce rynkowej mają organizacje ukształtowane w złożonych, realnych warunkach społecznych i gospodarczych.Trudno więc oczekiwać, aby nastąpił gwałtowny zwrot, ale badania empiryczne wskazują, że wzrost samodzielności pracowników następuje, dlatego warto go badać, monitorować i stymulować. Analizie tego właśnie problemu poświęcona jest niniejsza monografia.Monografia skierowana jest do studentów zarządzania, ekspertów zarządzania, kadry menedżerskiej, środowiska naukowego nauk społecznych, czytelników zainteresowanych nowymi trendami rozwoju społecznego, politycznego, ekonomicznego, kulturoznawczego, antropologii, psychologii, socjologii.WstępCZĘŚĆ I. RESTRUKTURYZACJA, INNOWACJE, TURKUSOWA ORGANIZACJA

 

Rozdział 1. Próba konceptualizacji uwarunkowań turkusowych organizacji  

Ryszard Borowiecki, Zbigniew Olesiński1.1. Uwarunkowania powstania idei turkusowej organizacji

1.2. Turkusowa organizacja jako rezultat rozwoju nauki zarządzania i jakości

1.3. Charakterystyka ewolucji zarządzania

1.4. Realizacja celów

1.5. Rola i znaczenie współpracy międzyorganizacyjnej i zwinności

LiteraturaRozdział 2. Lider w organizacji turkusowej  

Ewa Bojar, Matylda Bojar

 

LiteraturaRozdział 3. Zarządzanie innowacjami w samorządzie terytorialnym  

Zbigniew Makieła, Magdalena Makieła3.1. Innowacyjność regionalna

3.2. Gospodarka Oparta na Wiedzy (GOW). Definicje, procesy regionalne GOW

3.3. Konkurencyjna Gospodarka Oparta na Wiedzy

3.4. Pomiar innowacyjności regionalnej. Syntetyczny miernik konkurencyjności regionalnej

LiteraturaRozdział 4. Know-how jako forma ochrony i komercjalizacji własności intelektualnej w przedsiębiorstwie  

Adam Grzegorczyk4.1. Definicja pojęcia

4.2. Ujęcie potoczne

4.3. Ujęcie specjalistyczne

4.4. Ujęcie prawne

4.5. Cechy know-how

4.6. Niejawność

4.7. Istotność

4.8. Identyfikowalność

4.9. Know-how a wynalazki, wzory użytkowe i tajemnica przedsiębiorstwa

4.10. Źródła know-how

4.11. Możliwości komercjalizacji know-how

4.12. Wycena wartości know-how

LiteraturaCZĘŚĆ II. ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI PRACOWNICZYMIRozdział 5. Zarządzanie pracownikami w turkusowych organizacjach  

Elżbieta JędrychWprowadzenie. O konieczności nowego podejścia do zarządzania pracownikami

5.1. Fundamenty zarządzania pracownikami w turkusowych organizacjach

5.2. Model zarządzania pracownikami w turkusowych organizacjach

Podsumowanie. Dylematy wdrażania turkusowego zarządzania pracownikami

Literatura

 

Rozdział 6. Zarządzanie talentami - wojna o talenty  

Magdalena M. Struss6.1. Talent

6.2. Zarządzanie talentami

6.3. Global Talent War 2.0

Literatura

 

Rozdział 7. Pokolenie Y - wyzwanie dla pracodawców. Kierunki zmian w organizacjach  

Olga CharuckaLiteraturaCZĘŚĆ III. KREACJA KOMPETENCJI PRACOWNIKÓWRozdział 8. Kompetencje przyszłości w świetle gospodarki 4.0  

Marlena PlebańskaLiteratura

 

Rozdział 9. Problematyka kreowania kompetencji w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy w analizie zagadnienia niedoboru talentów  

Elżbieta Kopciuszewska

 

9.1. Rozumienie kompetencji pracowników

9.2. Rozwijanie kompetencji pracowników

9.3. Rola i znaczenie przełożonych

LiteraturaRozdział 10. Zarządzanie własnym czasem pracy w erze 4.0  

Ludmiła Stemplewska10.1. Uwarunkowania zarządzania własnym czasem pracy

10.2. Zrozumieć czas

10.3. Zarządzanie czasem

10.4. Problemy związane z wykorzystaniem czasu pracy

10.5. Metody wspomagające zarządzanie czasem

10.6. Badania nad oczekiwaniem pracodawcy i pracownika

Podsumowanie

LiteraturaRozdział 11. Zarządzanie talentami w wielokulturowych zespołach jako instrument rozwoju potencjału społecznego współczesnych organizacji  

Agnieszka Knap-Stefaniuk11.1. Zarządzanie talentami jako ważny element zarządzania zasobami ludzkimi

11.2. Wielokulturowe zespoły we współczesnych organizacjach

11.3. Potencjał społeczny organizacji i jego rozwój

Podsumowanie. Zarządzanie talentami w kontekście wielokulturowości a potencjał społeczny organizacji

Literatura

 

CZĘŚĆ IV. INFORMATYKA A TURKUSOWA ORGANIZACJARozdział 12. Wirtualizacja komunikacji rynkowej  

Adam Grzegorczyk12.1. Pojęcie wirtualizacji komunikacji

12.2. Model wirtualnej komunikacji rynkowej

12.3. Formy wirtualnej komunikacji rynkowej

12.4. Prognoza

LiteraturaRozdział 13. Analiza sposobów i technik zapewnienia wysokiej dostępności systemów i usług teleinformatycznych jako niezbędny element bezpieczeństwa organizacji  

Artur Kwasek, Michał Matuszczyk13.1. Systemy teleinformatyczne

13.2. Wirtualizacja systemów teleinformatycznych jako podstawowe narzędzie zapewnienia ciągłości działania usług

13.3. Systemy wirtualizacji

13.4. Chmura obliczeniowa

13.5. Rodzaje usług chmurowych

13.6. Chmura prywatna i hybrydowa

13.7. Ocena rozwiązań chmurowych oraz wirtualizacji

13.8. Analiza SWOT rozwiązań chmurowych

13.9. Badanie bezpieczeństwa usług chmurowych

Podsumowanie

LiteraturaRozdział 14. Uspołecznienie zarządzania. Organizacje turkusowe i demokratyzacja podejmowania decyzji  

Piotr WienchLiteraturaCZĘŚĆ V. ZARZĄDZANIE PROCESOWE, SAMOZARZĄDZANIERozdział 15. Nowe perspektywy zarządzania procesowego: w kierunku synchronizacji cyklów życia wiedzy i procesów  

Marek Szelągowski, Jan Fazlagić15.1. Definicje podstawowych pojęć

15.2. Ograniczenia tradycyjnego zarządzania procesami

15.3. Ograniczone możliwości uczenia się i kreatywności

15.4. Tradycyjne zarządzanie procesowe a rzeczywista dynamika procesów w organizacji

15.5. Case management - próba przekroczenia ograniczeń tradycyjnego zarządzania procesowego

15.6. Konsekwencje uogólnienia zarządzania procesowego

15.7. Unifikacja zarządzania procesowego i zarządzania wiedzą

Podsumowanie i kierunki dalszych prac

LiteraturaRozdział 16. Kreowanie nowych form usług, na przykładzie turystyki medycznej w Polsce  

Anna Maria Wiśniewska16.1. Samozarządzanie

16.2. Współpraca międzyorganizacyjna

LiteraturaRozdział 17. Analiza porównawcza opinii pracowników z pokolenia Y i X w zakresie oczekiwanych zmian procesu selekcji i rekrutacji w nowoczesnych gospodarkach  

Magdalena Kaczkowska-SerafińskaWstęp teoretyczny

17.1. Charakterystyka przeprowadzonych badań i badanych zbiorowości

17.2. Kontakt pracodawcy z potencjalnymi kandydatami - informacja zwrotna

Podsumowanie

LiteraturaCZĘŚĆ VI. INTEGRACJA SKŁADNIKÓW TURKUSOWYCH ORGANIZACJIRozdział 18. W dążeniu ku turkusowej organizacji  

Zbigniew Olesiński18.1. Uwarunkowania przejawiania się turkusowych organizacji

18.2. Elementy warunkujące turkusową organizację

18.3. Zakres przejawiania się komponentów turkusowych organizacji

18.4. Elementy warunkujące turkusową organizację

18.5. Kształtowanie relacji między organizacjami

LiteraturaRozdział 19. Zrównoważone zarządzanie kapitałami przedsiębiorstwa  

Dariusz KlimekWprowadzenie

19.1. Kapitały przedsiębiorstwa

19.2. Zrównoważone zarządzanie kapitałami przedsiębiorstwa

Podsumowanie

LiteraturaRozdział 20. Identyfikacja stanu wiedzy dotyczącej rozwoju systemów e-learning w szkolnictwie wyższym  

Artur Kwasek, Artur Kobos20.1. E-learning w środowisku edukacyjnym

20.2. Kierunki i formy rozwoju e-edukacji

20.3. Przegląd platform e-learningowych klasy open source

20.4. Analiza motywacji użytkowników systemu e-learningu

20.5. Przykład potwierdzający regułę

Podsumowanie

LiteraturaCZĘŚĆ VII. PRZYKŁADY TURKUSOWYCH ORGANIZACJI W WYBRANYCH KRAJACHRozdział 21. Turkusowe organizacje w Gruzji  

Agnieszka Rzepka21.1. Idea turkusowych organizacji

21.2. Przedsiębiorczość w Gruzji

21.3. Metoda i próba badawcza

21.4. Wyniki badań

Podsumowanie

LiteraturaRozdział 22. Zarządzanie wiedzą w turkusowych organizacjach na przykładzie Living Labs Network w Kanadzie  

Anna Sabat22.1. Znaczenie wiedzy w organizacjach turkusowych

22.2. Living Labs z Ottawy - innowacyjne przedsiębiorstwa w sieci funkcjonujące jak turkusowe organizacje

22.3. Współzależność jako cecha niezbędna do tworzenia sieci w turkusowych organizacjach

22.4. Nastawienie na rozwój a niezmienna organizacja chroniczna

LiteraturaRozdział 23. Zastosowanie nowych technologii w gospodarce koreańskiej  

Krzysztof R. Nowakowski23.1. Jakie jest znaczenie rewolucji 4.0 dla przedsiębiorstw?

23.2. Zastosowanie nowoczesnych technologii w gospodarce Korei Południowej

23.3. Makroekonomiczne uwarunkowania rewolucji technologicznej w Korei Południowej

23.4. Relacje rynkowe po rewolucji 4.0

Literatura

Zakończenie

Summary

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
  • Wydawcy