• Kategorie
  • Wprowadzenie do chemii w zadaniach dla studentów nauk przyrodniczych.

Autor(zy) Sackheim George I.
Miejsce wydania Warszawa
Rok 2020
Wydanie I
Ilość stron 330
Format B5
Okładka miękka
Brak towaru
89.00 -10% 80.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 1-5 dni
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 12
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 0 szt.
ISBN 978-83-01-21131-8.
EAN 9788301211318
Zostaw telefon

Wprowadzenie do chemii w zadaniach dla studentów nauk przyrodniczych.

Autor(zy): Sackheim George I.
ISBN: 978-83-01-21131-8.
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2020
Wydanie :I
Ilość stron: 330
Format: B5
Okładka: miękka

Wprowadzenie do chemii w zadaniach to nowatorski kurs pozwalający skutecznie przyswoić podstawową wiedzę chemiczną przez licealistów i studentów nauk przyrodniczych. Materiał zawarty w książce podzielony jest na trzy podstawowe działy: chemia nieorganiczna, chemia organiczna i biochemia. Zawarte są w nich zagadnienia wiązań chemicznych, oddziaływań między cząsteczkami, poprzez problemy fizykochemiczne (m.in. osmoza), a dalej budowy cukrów, lipidów, białek, nukleotydów, zrozumienie działania enzymów, transportu energii, fotosyntezy itp. Poziom prezentowanych zagadnień, jest podstawowy, ale tym samym stosunkowo łatwy do opanowania, przez osoby które nie odbyły wcześniej kursu chemii. Sam układ książki: pytanie a dalej sugestia odpowiedzi determinuje sposób jej wykorzystania. Po przerobieniu materiału będziesz: • rozpoznawać pierwiastki występujące w różnych związkach, • rozumieć pojęcie pH i sposób, w jaki odnosi się ono do cieczy i komórek, • rozumieć, co oznaczają pojęcia: kwas, zasada, sól, i w jaki sposób związki te występują w tkankach zwierzęcych, • wiedzieć, co to są elektrolity i jakie spełniają funkcje w życiu komórki, • narysować wzory Lewisa, • rozpoznawać grupy funkcyjne w związkach organicznych, • rozpoznawać typy izomerów, • rozumieć reakcje utleniania i redukcji przebiegające w procesach metabolicznych roślin i zwierząt, • rozróżniać węglowodany, lipidy (tłuszcze) i białka, a także rozpoznawać charakterystyczne grupy funkcyjne, • rozumieć, jak funkcjonują enzymy, • znać pojęcie kwasu nukleinowego i sposób ich strukturalnego uporządkowania, • rozumieć procesy osmozy i dyfuzji, • rozróżniać pojęcia transportu pasywnego i aktywnego, • rozumieć pojęcie ciśnienia osmotycznego, • rozumieć proces przekazywania impulsu nerwowego, w tym pojęcia depolaryzacji i repolaryzacji • rozumieć zasadę działania neurotransmiterów, • rozumieć, w jaki sposób następuje replikacja DNA, • rozumieć, w jaki sposób powstaje mRNA i jak reguluje biosyntezę białka, • rozumieć funkcje metylotransferaz, • rozpoznawać struktury związków N-metylowych, • rozumieć reakcje metylowania i demetylowania, • prześledzić przepływ tlenu z puc do komórek organizmu i przepływ dwutlenku węgla z komórek organizmu do płuc, bazując na różnicach ciśnień parcjalnych.

Część I. Chemia nieorganiczna 1

Rozdział 1 Struktury atomowe 3

Cząstki elementarne 3

Liczba atomowa 7

Liczba masowa 8

Izotopy 10

Poziomy energetyczne elektronów 13

Rozdział 2 Symbole chemiczne 19

Rozdział 3 Atomy i cząsteczki 25

Rozdział 4 Jonizacja 29

Jony 29

Wzory Lewisa 31

Wiązania jonowe 42

Kwasy, zasady i sole 43

Elektrolity i nieelektrolity 46

Aniony i kationy 48

pH 49

Roztwory buforowe 55

Rozdział 5 Ciecze i mieszaniny ciekłe 59

Roztwory 59

Zawiesiny 64

Koloidy 65

Rozdział 6 Dyfuzja i osmoza 67

Dyfuzja 67

Osmoza 69

Ciśnienie osmotyczne 74

Transport aktywny 78

Rozdział 7 Komórki nerwowe 83

Depolaryzacja repolaryzacja 83

Przewodzenie impulsu nerwowego 92

Część II. Chemia organiczna 99

Rozdział 8 Wiązanie kowalencyjne 101

Rozdział 9 Polarne i niepolarne wiązania kowalencyjne 121

Rozdział 10 Grupy funkcyjne w chemii organicznej 127

Grupa hydroksylowa 127

Grupa karbonylowa 130

Grupa karboksylowa 136

Grupa aminowa 138

Grupa tiolowa 142

Mostek siarkowy 142

Grupa fosforanowa 144

Grypy funkcyjne - podsumowanie 146

Rozdział 11 Wiązanie wodorowe 151

Rozdział 12 Izomery 157

Izomery strukturalne 157

Izomery geometryczne 160

Enancjomery 162

Część III. Biochemia 167

Rozdział 13 Węglowodany 169

Właściwości węglowodanów 177

Rozdział 14 Lipidy 179

Tłuszcze 179

Fosfolipidy 183

Steroidy 184

Rozdział 15 Białka 187

Powstawanie i hydroliza 187

Struktura białek 191

Denaturacja 195

Rozdział 16 Nukleotydy 197

Trifosforan adenozyny (ATP) 197

Kwasy nukleinowe: DNA I RNA 200

Replikacja DNA 204

Transkrypcja informacji (synteza białka) 205

Kod genetyczny 209

Mutacje 211

Rozdział 17 Enzymy 215

Nazewnictwo enzymów 216

Koenzymy 217

Aktywność enzymów 218

Inhibitory 219

Rozdział 18 Grupy metylowe 223

Enzymy 230

DNA metylotransferaza 233

Demetylacja 233

Pytania powtórkowe 234

Rozdział 19 Utlenianie biologiczne 237

Oddychanie komórkowe 240

Glikoliza 245

Przemiana pirogronianu w acetylokoenzym A 248

Cykl kwasu cytrynowego 251

Procesy łańcucha transportu elektronów 253

Rozdział 20 Fotosynteza 257

Zagadnienia ogólne 257

Reakcje fazy jasnej 260

Cykl Calvina 268

Rośliny C4 273

Rozdział 21 Tlen - dwutlenek węgla Transport we krwi 275

Przepływ gazów 275

Transport tlenu 277

Transport dwutlenku węgla 280

Współzależność transportu tlenu i dwutlenku węgla 284

Przegląd materiału 285

Podsumowanie 313

Dodatek 315

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
  • Wydawcy