• Kategorie
  • Wspólnota mieszkaniowa w praktyce .

Podtytuł *Powstanie. *Funkcjonowanie. *Dokumentacja
Autor(zy) Substyk Michał
Miejsce wydania Gdańsk
Rok 2016
Wydanie II
Ilość stron 208
Format B5
Okładka miękka
136.50 -16% 114.90
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu niezwłocznie
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 2 szt.
ISBN 978-83-7804-282-2.
EAN 9788378042822

Zamów telefonicznie: 914340603

Zostaw telefon

Wspólnota mieszkaniowa w praktyce .
*Powstanie. *Funkcjonowanie. *Dokumentacja

Autor(zy): Substyk Michał.
ISBN: 978-83-7804-282-2.
Miejsce wydania: Gdańsk
Rok wydania: 2016
Wydanie :II
Ilość stron: 208
Format: B5
Okładka: miękka

Książka z suplementem elektronicznym.

Wspólnota mieszkaniowa, obok spółdzielni mieszkaniowych, jest w naszym kraju dominującą formą zarządzania budynkami z lokalami mieszkalnymi.
Krótka i – wydawałoby się – prosta ustawa o własności lokali regulująca zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych nie udziela szczegółowych wskazówek, które mogłyby być przydatne w wielu sytuacjach, z jakimi spotykamy się we wspólnocie mieszkaniowej, ale problemy, które trzeba samodzielnie rozstrzygnąć, pozostawia właścicielom lokali. Ten ramowy akt prawny, wskazujący jedynie zasady zarządzania współwłasnością, na właścicielach lokali wymusza osobiste zaangażowanie się w zarządzanie ich własnością. Dzięki temu wzrasta rola inicjatywy potrzebnej do tworzenia wewnętrznych regulacji niezbędnych do sprawnego zarządzania wspólnotą. Większą rolę odgrywa również odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

W poradnikuszczególną uwagę zwrócono na opracowanie umów i uchwał, które pozwolą wspólnotom skutecznie funkcjonować bez konieczności odwoływania się do rozstrzygnięć przed sądem.

Jest to swego rodzaju przewodnik dla wspólnot na różnych etapach ich funkcjonowania: począwszy od założenia, a skończywszy na bieżących problemach zarządów i członków wspólnoty. Zawarte w końcowej części poradnika formularze stanowią pomoc i ułatwienie podczas przygotowywania różnorodnych aktów wewnętrznych.

II wydanie poradnika uwzględnia znowelizowane w ostatnich latach przepisy m.in.: Prawa budowlanego (np. dotyczące definicji obiektu budowlanego, kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgłoszeń i pozwoleń na budowę) i innych przepisów, w tym dot. urządzeń podlegających obligatoryjnym przeglądom.

Dołączony do opracowania suplement elektroniczny zawiera edytowalne wzory formularzy (zob. spis treści). Plik suplementu jest do pobrania przez Internet, instrukcję postępowania zamieszczono w książce.

 


Wstęp .....................................................................................................................................................7
 

1. Przepisy prawa regulujące działalność wspólnoty mieszkaniowej..........................................9
1.1. Ustawa o własności lokali .........................................................................................................9
1.2. Kodeks cywilny........................................................................................................................10

2. Nieruchomość wspólna, lokale oraz członkowie wspólnoty ..................................................12
2.1. Granica nieruchomości wspólnej ..........................................................................................12
2.2. Samodzielny lokal i wyodrębniony lokal .............................................................................14
2.3. Udziały ......................................................................................................................................16
2.4. Członkowie wspólnoty ............................................................................................................18

3. Powstanie wspólnoty mieszkaniowej .........................................................................................19
3.1. Akt założycielski ......................................................................................................................19
3.2. Rejestracja.................................................................................................................................20

4. Statut wspólnoty mieszkaniowej .................................................................................................21
4.1. Statut czy umowa o sposobie zarządu nieruchomością wspólną .........................................21
4.2. Organy wspólnoty mieszkaniowej .........................................................................................22

5. Prawa i obowiązki członków wspólnoty .....................................................................................25
5.1. Prawa .........................................................................................................................................25
5.2. Obowiązki .................................................................................................................................26

6. Zorganizowanie wspólnoty mieszkaniowej...............................................................................27
6.1. Wspólnota „mała”....................................................................................................................27
6.2. Wspólnota „duża” ....................................................................................................................30

7. Zebrania wspólnoty .......................................................................................................................31
7.1. Zwoływanie ..............................................................................................................................31
7.2. Organizacja i przeprowadzenie zebrania ..............................................................................34
7.3. Głosowanie nad uchwałami....................................................................................................45
7.4. Protokołowanie zebrania ........................................................................................................48
7.5. Zaskarżanie uchwał .................................................................................................................51

8. Pierwsze zebranie...........................................................................................................................52
8.1. Wybór zarządu .........................................................................................................................54
8.1.1. Skład i odpowiedzialność zarządu oraz jego członków..............................................54
8.1.2. Obowiązki i prawa zarządu ...........................................................................................55
8.1.3. Wynagrodzenie członków zarządu ..............................................................................60
8.1.4. Kontrola działalności zarządu .....................................................................................61
8.2. Przyjęcie obowiązkowych regulacji (uchwał) ......................................................................63
8.2.1. Plan gospodarczy ...........................................................................................................63
8.2.2. Wynagrodzenie zarządu lub zarządcy .........................................................................68
8.2.3. Określenie zakresu i sposobu prowadzenia rozrachunków wspólnoty ....................68
8.2.4. Fundusz remontowy .....................................................................................................71
8.2.5. Windykacja dłużników .................................................................................................72
8.2.6. Regulamin rozliczania mediów....................................................................................75
8.3. Przyjęcie innych uchwał.........................................................................................................76

8.3.1. Określenie granicy części wspólnej .............................................................................76
8.3.2. Regulamin porządku domowego .................................................................................78
8.3.3. Przyjęcie sposobu dostarczania korespondencji ........................................................80
8.3.4. Regulamin pracy zarządu wspólnoty...........................................................................80
8.3.5. Wybór zarządcy .............................................................................................................81

9. Sprawozdawczość wspólnot .........................................................................................................83
9.1. Zebranie sprawozdawcze ........................................................................................................83
9.2. Sprawozdanie finansowe.........................................................................................................84
9.3. Sprawozdanie rzeczowe...........................................................................................................94
9.4. Absolutorium ...........................................................................................................................94
9.5. Plan remontów a wymiar stawki na fundusz remontowy ..................................................95

10. Przejęcie nieruchomości ............................................................................................................96

11. Wspólnota a inne nieruchomości............................................................................................101
11.1. Lokale garażowe we wspólnocie ......................................................................................101
11.2. Tereny zewnętrzne ............................................................................................................103

12. Zakup, sprzedaż i podział nieruchomości..............................................................................105
12.1. Zakup przyległych terenów .............................................................................................106
12.2. Sprzedaż ..............................................................................................................................107
12.3. Skarb Państwa (gmina) we wspólnocie w transakcjach zbycia i nabycia nieruchomości.........108
12.4. Podział wspólnoty mieszkaniowej ..................................................................................109

13. Samorząd terytorialny we wspólnocie....................................................................................110

14. Problemy wspólnot ....................................................................................................................111
14.1. Wspólnota a deweloper .....................................................................................................111
14.2. Ubezpieczenie ....................................................................................................................119
14.3. Partykularne interesy właścicieli lokali i zarządu ........................................................121
14.4. Przekraczanie uprawnień przez zarząd ..........................................................................122
14.5. Niedecyzyjność zarządu....................................................................................................123
14.6. Zakupy towarów i usług, czyli jak uniknąć kosztownych oszczędności ....................124
14.7. Zakupy za gotówkę, czyli kasa wspólnoty ......................................................................129
14.8. Podatek od nieruchomości ...............................................................................................130
14.9. Przykłady dokumentów wspólnoty.................................................................................131

Wzory dokumentów.........................................................................................................................133
Wzór nr 1. Zawiadomienie o zebraniu wspólnoty....................................................................135
Wzór nr 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania na zebraniu...............................................137
Wzór nr 3. Lista obecności ..........................................................................................................138
Wzór nr 4. Lista do głosowania ..................................................................................................139
Wzór nr 5. Karta do głosowania .................................................................................................140
Wzór nr 6. Protokół komisji skrutacyjnej .................................................................................141
Wzór nr 7. Protokół komisji wnioskowej ..................................................................................143
Wzór nr 8. Protokół zebrania ......................................................................................................144
Wzór nr 9. Wniosek o zwołanie zebrania właścicieli lokali....................................................151
Wzór nr 9.1. Uchwała o wyborze zarządu wspólnoty ..............................................................152
Wzór nr 9.2. Uchwała o odwołaniu zarządu wspólnoty ..........................................................153
Wzór nr 9.3. Uchwała o zawieszeniu zarządu wspólnoty ........................................................154
Wzór nr 10. Wniosek o głosowanie: jeden właściciel = jeden głos.......................................156
Wzór nr 11. Uchwała o głosowaniu jeden właściciel = jeden głos ........................................157

Wzór nr 12. Uchwała o udzieleniu zarządowi wspólnoty absolutorium ...............................158
Wzór nr 13. Uchwała o przyjęciu planu gospodarczego i wynikających z niego zaliczek ..159
Wzór nr 14. Uchwała o przyjęciu planu remontów..................................................................161
Wzór nr 15. Uchwała o sposobie prowadzenia ewidencji pozaksięgowej wspólnoty .............162
Wzór nr 16. Uchwała o prowadzeniu windykacji.....................................................................167
Wzór nr 17. Uchwała o funduszu remontowym .......................................................................168
Wzór nr 18. Uchwała ws. regulaminu rozliczania mediów .....................................................169
Wzór nr 19. Uchwała o granicy części wspólnej.......................................................................175
Wzór nr 20. Uchwała o wynagrodzeniu zarządu wspólnoty ...................................................178
Wzór nr 21. Regulamin pracy zarządu wspólnoty....................................................................179
Wzór nr 22. Regulamin zebrania wspólnoty .............................................................................183
Wzór nr 23. Regulamin porządku domowego...........................................................................188
Wzór nr 24. Druk aktualizacji danych osobowych ze wskazaniem sposobu
dostarczania korespondencji ................................................................................196
Wzór nr 25. Uchwała o udostępnianiu dokumentów wspólnoty ...........................................198
Wzór nr 26. Uchwała o ochronie danych osobowych ..............................................................200
Wzór nr 27. Uchwała o zmianie sposobu zarządu ....................................................................201
Wzór nr 28. Uchwała ws. zastosowania przepisów ustawy o własności lokali .....................202
Wzór nr 29. Umowa o odpracowanie długu ..............................................................................203
Akty prawne ......................................................................................................................................207
Literatura ................................................................................................................................208

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.