• Kategorie
  • Znaczenie wyceny własności intelektualnej.

Symbol: DIF2704
Podtytuł Proving the worth. Putting a value on intellectual property
Autor(zy) Augustyn Sławomir, Jankowska Marlena, Panfil Marek red., Pawełczyk Mirosław
Miejsce wydania Warszawa
Rok 2019
Wydanie I
Ilość stron 652
Format B5
Okładka miękka
Brak towaru
115.00 -11% 102.90
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 1-5 dni
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 0 szt.
ISBN 978-83-955355-1-2.
EAN 9788395535512
Zostaw telefon

Znaczenie wyceny własności intelektualnej.
Proving the worth. Putting a value on intellectual property

Autor(zy): Jankowska Marlena, Pawełczyk Mirosław, Augustyn Sławomir, Panfil Marek red.
ISBN: 978-83-955355-1-2.
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2019
Wydanie :I
Ilość stron: 652
Format: B5
Okładka: miękka

Każde liczące się na rynku przedsiębiorstwo buduje swój potencjał i majątek w oparciu o dobra własności intelektualnej. Powstaje jednak pytanie, jak dobra te wyceniać i na jakiej podstawie. Niniejszy, drugi, tom Serii Prawa Designu, Mody i Reklamy przybliża problemy związane z zabezpieczeniem i wyceną praw własności intelektualnej. Tom stanowi zbiór refleksji prawniczych i ekonomicznych na temat zasad wynagradzania twórców i doboru metodologii wyceny. Książka jest adresowana do każdego użytkownika sieci, w szczególności studentów kierunków prawniczych, ekonomicznych i artystycznych, jak też do profesjonalistów, którym poszerzona analiza tej tematyki pozwoli odnaleźć się  w wyzwaniach stawianych w ich praktyce.

All serious enterprises build their potential and assets based on intellectual property and its related policy. However, it is important to understand the basis upon which IP pricing should be set. This second volume in the Design, Fashion and Advertisement Law Series gets to the heart of the problems related to the protection and valuation of intellectual property rights. This volume is a collection of legal and economic reflections on the principles of author remuneration and the selection of valuation methodology.O SERII/ABOUT THE SERIES

LISTY Z PRAKTYKI/LETTERS FROM PRACTITIONERS
1. Joanna Jabłczyńska
2. Marek Tarko
LISTA SKRÓTÓW/LIST OF ABBREVIATIONS
WPROWADZENIE/INTRODUCTION
 
Część I/Part I
HISTORIA DOSKONAŁEJ WYCENY  
A PERFECT VALUATION STORY  
 
1. KILKA UWAG O WYNAGRADZANIU AUTORÓW NA PRZESTRZENI WIEKÓW
1. SEVERAL REMARKS ON THE REWARDING OF AUTHORS OVER THE COURSE OF THE CENTURIES
Grzegorz Nancka  

2. CZARNA DZIURA TECHNOLOGII W INNOWACYJNEJ GOSPODARCE A DOBRA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
2. THE BLACK HOLE OF TECHNOLOGY IN THE INNOVATIVE ECONOMY AND INTELLECTUAL PROPERTY ASSETS
Marlena Jankowska
Mirosław Pawełczyk

3. THE BLACK HOLE OF IP VALUATION
Vinay Sharma    
 
Część II/Part II
PRZEGLĄD METOD WYCENY
CONSTELLATION OF VALUATION METHODS  
 
4. ZASADY WYCENY METODĄ ZDYSKONTOWANYCH STRUMIENI PIENIĘŻNYCH
4. PRINCIPLES OF DISCOUNTED CASH FLOW METHOD (DCF)
Maciej Stamirski
   
5. AKTYWA NIEMATERIALNE - PRZYKŁADY, PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE W WYCENIE
5. INTANGIBLE ASSETS IN INTELLECTUAL PROPERTY - EXAMPLES, SIMILARITIES AND DIFFERENCES IN VALUATION
Maciej Stamirski

6. METODYKA WYCENY NIERUCHOMOŚCI
6. METHODOLOGY OF PROPERTY VALUATION
Agnieszka Bieda

7. BUSINESS COMBINATION (IFRS 3) - RECOGNITION AND VALUATION OF INTANGIBLE ASSETS
Marek Panfil
 
Część III/Part III   
HORYZONT PRAWNY: KOMERCJALIZACJA DÓBR NIEMATERIALNYCH
LEGAL HORIZON - MONETIZATION OF INTANGIBLE GOODS  

Copyright
8. OKOLICZNOŚCI WPŁYWAJĄCE NA WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA ZA NARUSZENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH W ORZECZNICTWIE SĄDÓW POLSKICH
8. CIRCUMSTANCES AFFECTING THE AMOUNT OF THE RESPECTIVE REMUNERATION FOR INFRINGEMENT OF AUTHOR'S ECONOMIC RIGHTS IN THE JURISPRUDENCE  OF POLISH COURTS
Łukasz Maryniak

Fashion & Style
9. WIZERUNEK - CO TRZEBA O NIM WIEDZIEĆ W ŚWIECIE MODELINGU
Paweł Biały

10. FACTORS INFLUENCING THE ASSESSMENT OF MODELS' REMUNERATION
Ewa Pietrzak

Patents & Innovations
11. WZROST WYDAJNOŚCI JAKO MIARA WARTOŚCI PATENTU  - ANALIZA NA PRZYKŁADZIE PRZEMYSŁU ENERGETYCZNEGO
11. INCREASE IN EFFICIENCY AS A MEASURE OF PATENT
VALUE - AN ANALYSIS BASED ON THE EXAMPLE OF ENERGY INDUSTRY
Dominik Kurczab

12. SZACOWANIE KOSZTÓW PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH WE WDRAŻANIU INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII
12. COST ESTIMATION OF RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECTS IN THE IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES
Sławomir Augustyn

Data & Personal Data
13. WYCENA DANYCH - ZŁOTA XXI WIEKU
13. VALUATION OF DATA - THE GOLD OF THE 21 ST CENTURY
Marek Porzeżyński

14. DATA CONTROLLER'S LIABILITY FOR INFRINGING PROVISIONS OF REGULATION (EU) 2016/679
Agnieszka Stępień-Banach

BIBLIOGRAFIA/BIBLIOGRAPHY
EDYTORZY&AUTORZY/EDITORS&AUTHORS
RECENZJE/REVIEWS
REKOMENDACJE/RECOMMENDATIONSMarlena Jankowska
Doktor habilitowany nauk prawnych; adwokat; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Kierownik Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy w tej samej uczelni (lawinstyle.us.edu.pl); tworzy projekty badawcze poświęcone zagadnieniom technologii, geoinformacji i prawa autorskiego w społeczeństwie informacyjnym w ramach prac przy Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum w Warszawie; prezes fundacji Instytut Własności Intelektualnej (IIP, iip.edu.pl) w Katowicach; aktualnie prowadzi badania naukowe w obszarze prawa własności intelektualnej i mody. W 2016 r. otrzymała prestiżowe stypendium rządu Australii, w ramach którego realizowała projekt dotyczący praw autorskich do map cyfrowych przy Uniwersytecie Technologicznym w Sydney (Endeavour Research Fellowship); beneficjentka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Od lipca 2017 roku do lipca 2020 roku naukowiec wizytujący (Visiting Research Fellow) przy Chinese-German Institute for Intellectual Property at Huazhong University of Science and Technology/HUST (Chiny). Od czerwca 2018 roku do czerwca 2019 roku członek Grupy Eksperckiej przy Komisji Europejskiej zajmującej się odpowiedzialnością prawną za nowe technologie. Od 2019 r. członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prowadziła badania naukowe w wielu prestiżowych ośrodkach naukowych, takich jak Instytut Maxa Plancka w Monachium, University of Nebraska Lincoln, UCLA czy Columbia University w USA. Autorka ponad 100 publikacji oraz wielu odczytów wygłaszanych za granicą, w tym w: University of Pennsylvania, University of Honk Hong oraz University of Melbourne.

Mirosław Pawełczyk
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, członek Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy w tej samej uczelni; radca prawny zarządzający w Kancelarii Pawełczyk, członek Rady Programowej Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, członek rady programowej czasopisma Radca Prawny, członek rady naukowej czasopisma Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego. Członek zwyczajny Towarzystwa Obrotu Energią. Visiting Research Fellow przy Chinese-German Institute for Intellectual Property at Huazhong University of Science and Technology/HUST (Chiny, 2017-2020). Ekspert Krajowej Rady Radców Prawnych w procesach legislacyjnych oraz członek Zespołu Ekspertów, który opracowywał projekt Konstytucji Biznesu powołanego przez wicepremiera ? ministra rozwoju. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Własności Intelektualnej (www.iip.edu.pl). Generalny Honorowy Dyrektor Górniczy. Sędzia Sądu Giełdowego, arbiter w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, sędzia Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Arbiter ad hoc Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan. Członek Stowarzyszenia na Rzecz Gospodarki Energetycznej Polski (www.paee.org.pl). Współinicjator i współorganizator cyklu ogólnopolskich konferencji naukowych Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku energetycznym oraz Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich. Zasiadał w radach nadzorczych m.in. spółek z udziałem Skarbu Państwa, działających w sektorach strategicznych, podmiotach sektora finansowego i sportowego. Laureat uniwersyteckiego plebiscytu w kategorii Przyjaciel Studenta 2012 na Uniwersytecie Śląskim. Autor ponad 160 publikacji naukowych, m.in. z zakresu: prawa gospodarczego, prawa konkurencji, prawa sektorów infrastrukturalnych, prawa własności intelektualnych oraz prawa rynku kapitałowego.

Sławomir Augustyn
Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej (eksploatacja samolotów i śmigłowców, Warszawa 1993). Ukończył zagraniczny, zaawansowany kurs zarządzania projektami (ECOFYS, NL 2008) oraz zagraniczną praktykę naukowo-badawczą (Aerospace Research Institute, University of Manchester, UK 2014). Autor monografii Żywotność Lotniczego Systemu Antropotechnicznego (AON, Warszawa 2013) oraz podręczników Podstawy Zarządzania Jakością ? teoria i praktyka (AON, Warszawa 2012) dotyczącego analizy jakościowej projektu z uwzględnieniem modelu TQM, Silnik Gazowy Turbinowy (WSS, Bydgoszcz 2011), Aerodynamika, Struktury i Systemy Śmigłowca (WSS, Bydgoszcz 2011) obejmujące w swym zakresie wymagania przepisów Part 66/EASA. Redaktor naukowy i współ-autor podręcznika Obsługa Naziemna Lotniska ? Ground Handling (AR-Aviation Recources, Warszawa 2012). Współautor książki Inżynieria diagnostyki maszyn (Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, Warszawa 2004). W swoim dorobku ma kilkadziesiąt publikacji krajowych i zagranicznych oraz cztery projekty racjonalizatorskie. Uczestnik prac naukowo-badawczych dotyczących procesów decyzyjnych w lotniczym projektowaniu (m.in. Collegium Medium, Bydgoszcz). Członek międzynarodowego zespołu recenzentów dwumiesięcznika International Journal of Computer and Information Technology (IJCIT) oraz Członek Zarządu Oddział w Polsce Międzynarodowej Rady ds. Inżynierii Systemów (INCOSE ? International Council on Systems Engineering).

Marek Panfil
doświadczony (w Polsce i Kanadzie) biegły w zakresie wyceny przedsiębiorstwa i aktywów niematerialnych. Doradca strategiczny w zakresie budowy wartości spółki dla akcjonariuszy. Profesor potrafiący z sukcesem łączyć świat akademicki i świat biznesu. Auto /współautor 10 książek i 40 artykułów z obszaru finansów przedsiębiorstwa i wycen.Michael R. Graif, New York:
IP valuation is far from an exact science, yet IP attorneys and business owners are constantly searching for more accurate ways to assess the worth of
intangible assets. In this book, Profs. Jankowska and Pawelczyk have assembled a virtual reference guide for IP valuators, surveying numerous valua-
tion methods and their application to IP. From Dr. Stamirski's novel use of the discounted cash flow method to IP rights to Adv. Kurczab's demonstration that cost savings from an invention can be an effective methodology for valuing an invention, this book offers the reader an invaluable resource for evaluating the worth of intangible assets. It is especially timely since, as Profs. Jankowska and Pawelczyk point out, so much of today's new technology, including AI, blockchain and social media assets, fall into a black hole of protection for which no discrete intellectual property right exists. This book is perfect for professionals who stay up to date on the most current valuation methods for technologies old and new.     
                             
Deborah Portilho, Rio de Janeiro:
What is the value of IP Valuation? Even though IP Valuation is a quite complex matter, the answer to this question is rather simple. In fact, the value of IP Valuation is directly related to the desired level of success of a given M&A transaction, The better the applied IP Valuation methods are, the higher the level of success achieved in the transaction will be. Accordingly, while it is hard to appraise IP assets, it is easy to understand the
importance of a correct valuation process, which this book is all about!

Benoit Van Asbroeck, Brussels:
The valuation of IP assets is of paramount importance for the exploitation and enforcement of IP rights. By assembling a series of articles writ-
ten by esteemed professionals, Profs. Jankowska and Pawelczyk provide their readers with a comprehensive reference on the multiple valuation methods and approaches which can be utilized in relation to intangible assets and their possible influence in optimizing IP valuation. The book does not only examine existing and newly proposed valuation methods, but also provides an insight on the challenges faced by businesses in protecting and valuating new business assets, such as AI, blockchain and data based assets. Touching upon the constantly current discussion on intangible assets' monetization, the authors shed light on important factors affecting the remuneration of IP and image rights' rightholders, such as fashion models. This book is a useful and valuable source of knowledge for business owners, IP lawyers and economists interested in the
opportunities and challenges related to IP monetization, especially in the digital era.Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.