• Kategorie
  • Zrozumieć Excela . Funkcje i wyrażenia.

Autor(zy) Gonet Maciej
Miejsce wydania Gliwice
Rok 2019
Wydanie I
Ilość stron 600
Format B5
Okładka miękka
Brak towaru
99.00 -12% 86.90
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 1-5 dni
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 12
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 0 szt.
ISBN 978-83-283-5692-4.
EAN 9788328356924
Zostaw telefon

Zrozumieć Excela . Funkcje i wyrażenia.

Autor(zy): Gonet Maciej.
ISBN: 978-83-283-5692-4.
Miejsce wydania: Gliwice
Rok wydania: 2019
Wydanie :I
Ilość stron: 600
Format: B5
Okładka: miękka

Funkcje i wyrażenia Excela? Nic prostszego!

• Naucz się podstaw

• Poznaj funkcje

• Zrozum Excela

Na rynku nie brakuje książek opisujących obsługę i zastosowania arkusza kalkulacyjnego MS Excel, żadna jednak nie wprowadzi Cię w tę tematykę tak skutecznie jak ta! Omiń rafy i białe plamy dokumentacji, skorzystaj z doświadczenia autora i śmiało wkrocz w świat niesamowitych możliwości Excela.

Dzięki tej książce poznasz podstawy działania arkusza kalkulacyjnego i najbardziej przydatne funkcje oferowane przez program. Nauczysz się posługiwać tablicami i tabelami, sprawdzać poprawność danych i obliczeń oraz stosować różne sposoby formatowania. Dowiesz się także, jak wykorzystać Excela w roli systemu bazodanowego.

• Podstawowe możliwości arkusza

• Przydatne funkcje Excela

• Zastosowanie tablic i tabel

• Interpretacja wyrażeń

• Kontrola poprawności danych i obliczeń

• Przeszukiwanie tablic

• Formatowanie komórek

• Funkcje bazodanowe

• Analiza danych w Excelu

• Zastosowanie hiperłączy

Dowiedz się, jak działa Excel i jak wykorzystać go w swojej pracy!Wstęp 15

Rozdział 1. Wprowadzenie 23

• Czym jest arkusz kalkulacyjny Excel? 23

• Rozwój arkusza kalkulacyjnego 25

◦ Excel w wersji Online 27

◦ Kompatybilność z programem Lotus 29

Rozdział 2. Podstawy działania arkusza kalkulacyjnego 31

• Struktura arkusza kalkulacyjnego 31

• Rodzaje informacji przechowywanych w arkuszu 31

◦ Typy danych 32

◦ Wartości logiczne i wartości błędów 33

◦ Format wprowadzanych danych liczbowych 33

• Konstrukcja formuł (wyrażeń) w Excelu 39

◦ Stałe (literały) 39

◦ Adresy: komórek lub obszarów 40

◦ Nazwy: stałych, komórek, obszarów (zakresów) lub formuł 51

◦ Operatory działań 64

◦ Wywołania funkcji 71

◦ Nawiasy okrągłe 72

◦ Użycie spacji w celu poprawy czytelności wyrażeń 73

Rozdział 3. Kilka użytecznych funkcji 75

• Popularne funkcje matematyczne 75

◦ Odmienność konwencji przy zapisie formuł w matematyce i w Excelu 75

◦ Funkcja MODUŁ.LICZBY 78

◦ Funkcje PIERWIASTEK i POTĘGA 78

◦ Funkcje do obliczania logarytmów 78

◦ Funkcje do zaokrąglania liczb 78

◦ Funkcja MOD - zasady użycia i ograniczenia 79

◦ Wyspecjalizowane funkcje do sumowania 81

◦ Funkcja SUMA.ILOCZYNÓW 81

• Funkcja JEŻELI 82

◦ Funkcja JEŻELI zwracająca wartość pustą 83

◦ Pierwszeństwo odwołania przed wartością 83

◦ Efektywność funkcji JEŻELI 84

• Funkcja WYBIERZ 84

• Nowe funkcje logiczne (Excel 2016) 85

◦ Funkcja WARUNKI 85

◦ Funkcja PRZEŁĄCZ 86

• Funkcja JEŻELI.BŁĄD 87

• Funkcje ułatwiające odczytywanie i wyliczanie adresów 88

◦ Numery wiersza i kolumny w arkuszu 88

◦ Funkcje ILE.WIERSZY i LICZBA.KOLUMN 90

◦ Funkcja ADRES 90

◦ Funkcja ADR.POŚR 92

• Funkcja PODAJ.POZYCJĘ 97

• Funkcje specjalne L (N) i T 99

• Funkcja KOMÓRKA 100

◦ Odczyt nazwy arkusza lub nazwy pliku 102

◦ Śledzenie komórki 103

• Funkcja INFO 103

Rozdział 4. Użycie tablic i tabel 105

• Podstawowe pojęcia dotyczące tablic i macierzy 105

• Reprezentacja tablic w Excelu 106

• Wprowadzanie formuł tablicowych 108

• Operacje tablicowe zaimplementowane w Excelu 110

◦ Działania arytmetyczne z użyciem tablic 110

◦ Zasada superpozycji 112

◦ Łączenie tablic i tworzenie tablic mieszanych 114

• Funkcje do wykonywania działań na macierzach (tablicach) 116

◦ Mnożenie macierzowe 116

◦ Transpozycja - funkcja i operacja 117

◦ Macierz odwrotna i wyznacznik macierzy 121

◦ Macierz jednostkowa 121

◦ Macierze trójkątne 122

• Użycie funkcji JEŻELI i WYBIERZ z argumentami grupowymi 123

◦ Użycie funkcji JEŻELI z argumentami grupowymi w wyrażeniu tablicowym 123

◦ Użycie funkcji JEŻELI z argumentami grupowymi w wyrażeniu zwykłym 125

◦ Funkcja WYBIERZ z argumentami w postaci tablic 126

◦ Dodatkowe informacje o funkcji WYBIERZ 128

◦ Interpretacja argumentów grupowych przez funkcje JEŻELI i WYBIERZ 130

• Używanie nazw tablic i formuł tablicowych 130

• Odwołania strukturalne w tabelach 131

◦ Reguły składni odwołań strukturalnych 133

◦ Elementy składowe tabeli 134

◦ Predefiniowane specyfikatory wierszy 134

◦ Operatory odwołania 134

◦ Odwołania strukturalne kwalifikowane i niekwalifikowane 135

◦ Przykłady użycia odwołań strukturalnych 135

◦ Praca z odwołaniami strukturalnymi 136

• Użycie i interpretacja odwołań wielopoziomowych 140

◦ Ogólna charakterystyka odwołań 3-W 140

◦ Funkcje, które akceptują odwołania 3-W 141

◦ Tworzenie odwołań wielopoziomowych w arkuszu 142

◦ Nadawanie nazwy odwołaniu wielopoziomowemu 142

◦ Wpływ zmian wprowadzonych w arkuszu na odwołania 3-W 143

◦ Przykłady wykorzystania odwołań 3-W 143

Rozdział 5. Modyfikacja zawartości arkusza 147

• Wyświetlanie danych w arkuszu 147

◦ Wyświetlanie tekstów formuł zamiast wyników 148

• Sposoby zaznaczania komórek 149

◦ Zaznaczanie niewielkich zakresów komórek 149

◦ Zaznaczanie nieprzylegających komórek 149

◦ Zaznaczanie całego arkusza, całych wierszy lub kolumn 150

◦ Zaznaczanie pierwszych lub ostatnich komórek arkusza, wierszy lub kolumn 151

◦ Zaznaczanie zakresów komórek o znanych adresach 151

◦ Zaznaczanie dużych zakresów komórek 151

• Edycja 153

◦ Użycie klawisza F9 w czasie edycji 153

◦ Znajdowanie i zamiana 156

• Kopiowanie formuł 157

◦ Wklejanie specjalne 159

◦ Modyfikacja adresów w formułach przy kopiowaniu 160

◦ Tworzenie serii odwołań bezwzględnych 161

◦ Kopiowanie odwołań do pełnych wierszy i kolumn 162

◦ Kopiowanie formuł zawierających nazwy 162

◦ Kopiowanie formuł z odwołaniami względnymi bez modyfikacji odwołań 163

• Komórki scalone 164

◦ Scalanie komórek w sposób standardowy 165

◦ Scalanie komórek w sposób niestandardowy 167

◦ Kopiowanie formuł w komórkach scalonych 167

◦ Formuły tablicowe w komórkach scalonych 169

• Kopiowanie i łączenie formuł i stałych w komórkach 169

• Kopiowanie tylko widocznych komórek 170

• Kopiowanie za pomocą Schowka pakietu Office 171

• Przenoszenie komórek zawierających formuły 173

◦ Przenoszenie powiązanych skoroszytów 174

• Wstawianie i usuwanie komórek, wierszy lub kolumn 174

• Edycja formuł tablicowych 176

◦ Zmiana zakresu formuł tablicowych 176

◦ Zamiana wyników formuł tablicowych na stałe 177

◦ Przekształcanie formuł tablicowych w formuły zwykłe 178

• Kopiowanie formuł tablicowych 178

• Przeliczanie arkusza i skoroszytu 179

• Funkcje i działania ulotne 181

• Zmiana czcionki i początkowego wyglądu arkusza 182

Rozdział 6. Odwołania do elementów lub fragmentów tablic 185

• Użycie funkcji INDEKS 185

◦ Argument główny powinien być tablicą lub odwołaniem 187

◦ Użycie zera lub pominięcie wartości indeksu 187

◦ Użycie funkcji INDEKS do obszaru dwuwymiarowego 187

◦ Odwołanie do komórki o wyliczonym adresie 188

◦ Łączenie fragmentów tablic 189

◦ Zastosowania odwołaniowej formy funkcji INDEKS 189

◦ Odwracanie porządku elementów w tablicy 190

◦ Uproszczenie zapisu przy wielokrotnym zagnieżdżeniu funkcji JEŻELI 190

◦ Listowanie zawartości tablicy jednowymiarowej wierszami lub kolumnami 191

• Użycie funkcji PRZESUNIĘCIE 191

◦ Proste przykłady użycia funkcji PRZESUNIĘCIE 194

◦ Odwracanie porządku elementów w zakresie 195

• Bez użycia funkcji 196

◦ Początkowe elementy tablicy 196

◦ Część wspólna zakresów 196

• Dynamiczne generowanie tablic i zakresów o zadanych rozmiarach 197

◦ Definicje tablic bazowych 197

◦ Wykorzystanie tablic bazowych do definicji innych tablic 199

◦ Plan eksperymentu czynnikowego 200

◦ Selektywne sumowanie elementów tablic dwuwymiarowych 201

◦ Łączenie tablic z wykorzystaniem funkcji MACIERZ.ILOCZYN 203

◦ Zakresy dynamiczne 204

◦ Formuły tablicowe uwzględniające faktyczne rozmiary obszaru formuły 206

Rozdział 7. Klasyfikacja funkcji i interpretacja wyrażeń 209

• Struktura wyrażeń w Excelu 209

◦ Wyrażenia jedno- i wielowartościowe 209

◦ Struktura tablicy lub jej brak 210

◦ Potrzeba zatwierdzenia tablicowego lub jej brak 211

• Podział funkcji na grupy 213

◦ Rodzaje argumentów funkcji 214

◦ Ogólne zasady interpretacji argumentów funkcji 215

◦ Przegląd ważniejszych funkcji z podziałem na grupy 215

◦ Podział funkcji ze względu na liczbę wartości wynikowych 223

◦ Funkcje, które mogą zwracać w wyniku odwołania 224

• Funkcje bliźniacze odmiennie interpretujące argumenty różnych typów 225

• Pomijanie argumentów, argumenty opcjonalne, argumenty puste 227

◦ Puste argumenty a puste komórki 228

◦ Symulowane pominięcie argumentu opcjonalnego 229

• Konwersja typów argumentów w operacjach arytmetycznych i tekstowych 231

◦ Połączone użycie operatorów arytmetycznych i tekstowych 231

◦ Użycie operatorów arytmetycznych do danych logicznych 231

◦ Użycie plusa jednoargumentowego 233

◦ Funkcje ułatwiające konwersję typów danych 234

• Skutki użycia argumentów innego typu niż przewidziane w opisie funkcji 236

◦ Konwersja na tekst 236

◦ Konwersja na wartość logiczną 236

◦ Konwersja na wartość liczbową 237

◦ Użycie liczb z częścią ułamkową zamiast liczb całkowitych 239

• Użycie odwołań do zamkniętych skoroszytów jako argumentów funkcji 240

• Powiązania nazw z adresami różnego typu 242

◦ Nazwy skojarzone z adresami absolutnymi i względnymi 242

◦ Użycie samego wykrzyknika jako kwalifikatora w definicjach nazw 245

• Zasady interpretacji nazw i adresów w zwykłych wyrażeniach 247

◦ Dane grupowe w zwykłych wyrażeniach 247

◦ Dane grupowe jako argumenty funkcji 248

◦ Nazwy i adresy w zwykłych wyrażeniach - podsumowanie 250

• Zasady interpretacji nazw i adresów w wyrażeniach tablicowych 251

◦ Zestawienie sposobów interpretacji danych grupowych przez funkcje różnych rodzajów 254

Rozdział 8. Kontrola poprawności danych i obliczeń 257

• Kontrola poprawności wprowadzania danych 257

◦ Konfiguracja listy rozwijanej 261

◦ Lista rozwijana jako podpowiedź 263

◦ Lista rozwijana tworzona ad hoc 263

◦ Zakreślanie niepoprawnych danych 264

• Tworzenie dynamicznych list rozwijanych w arkuszu 265

◦ Zestawienie pojedynczego wyboru (permutacja) 266

◦ Wybór wielokrotny 269

◦ Lista wyboru z aktywną podpowiedzią 271

• Tworzenie list zależnych 272

◦ Wynik wyboru w innej komórce niż lista rozwijana 274

◦ Lista z wykorzystaniem "Aparatu fotograficznego" 275

◦ Lista z wykorzystaniem formatowania warunkowego 275

◦ Listy z obsługą zdarzenia Change 276

◦ Wykorzystanie formantów pola kombi 276

• Sygnalizacja i kontrola błędów w obliczeniach 278

◦ Kody błędów i ich propagacja 278

◦ Funkcje do diagnozowania błędów obliczeń 278

◦ Maskowanie wartości błędów 281

◦ Ukrywanie wartości zerowych 285

• Puste teksty i puste komórki 287

◦ Identyfikacja 287

◦ Puste komórki jako dane 288

◦ Usuwanie pustych tekstów 289

• Wykorzystanie kolumn pomocniczych 290

◦ Eliminacja błędnych lub brakujących danych 290

◦ Przyspieszenie obliczeń 292

• Narzędzia wspomagające analizę zawartości arkusza i poprawności formuł 292

◦ Poprzedniki i komórki zależne 293

◦ Identyfikacja przyczyn błędów 294

◦ Czujki 295

◦ Szacowanie formuł 296

Rozdział 9. Tablicowanie funkcji i wyszukiwanie w tablicach 299

• Tablicowanie funkcji jednej zmiennej 299

◦ Funkcja dana w postaci parametrycznej 304

• Tablicowanie funkcji dwu zmiennych 304

• Specyfika użycia polecenia Tabela danych 308

• Przeszukiwanie tablic funkcji jednej zmiennej 310

◦ Funkcje WYSZUKAJ.PIONOWO i WYSZUKAJ.POZIOMO 311

◦ Funkcja WYSZUKAJ 315

◦ Połączenie funkcji PODAJ.POZYCJĘ i INDEKS 318

◦ Wyszukiwanie pierwszej lub ostatniej liczby lub tekstu 319

◦ Dane liczbowe uporządkowane rosnąco - zaokrąglenie w górę 321

◦ Wyszukiwanie wartości najbliższej w stosunku do wzorca 322

◦ Wyszukiwanie odpowiedników wartości zduplikowanych 322

◦ Funkcja CZĘSTOŚĆ 325

◦ Odczyt gęstości roztworu o podanym stężeniu 330

• Wyszukiwanie znaczących danych w tablicach 331

◦ Eliminacja niepoprawnych danych 331

◦ Listowanie danych rozproszonych 332

• Wyszukiwanie danych w układzie dwuwymiarowym 333

◦ Wyszukiwanie danych w zakresie 334

◦ Wyszukiwanie danych w tablicy 336

Rozdział 10. Kody formatu komórek w Excelu 339

• Bezpośrednie formatowanie komórek w arkuszu 340

◦ Typowe rodzaje formatowania zawartości komórek 340

◦ Struktura kodów formatu 341

◦ Wzorce formatu sekcji 344

◦ Wykorzystanie kodów formatu przy konstrukcji list rozwijanych 349

◦ Wykorzystanie formatu ułamkowego i jego alternatywa 350

◦ Formatowanie daty i czasu 352

◦ Odczyt kodu formatu 356

◦ Wykorzystanie kodów formatu w funkcjach trygonometrycznych i cyklometrycznych 357

• Uproszczony system informowania o formacie komórki 359

Rozdział 11. Formatowanie warunkowe 361

• Opcje formatowania warunkowego dostępne we wszystkich wersjach Excela 362

• Opcje formatowania warunkowego dostępne od wersji 2007 Excela 364

◦ Formatowanie komórek zakresu przy użyciu skali barw 365

◦ Formatowanie komórek zakresu przy użyciu pasków danych 367

◦ Formatowanie komórek zakresu przy użyciu zestawu ikon 369

◦ Formatowanie komórek zawierających tekst, liczbę albo wartości daty lub godziny 372

◦ Formatowanie wartości sklasyfikowanych jako pierwsze i ostatnie 375

◦ Formatowanie wartości powyżej lub poniżej średniej 376

◦ Formatowanie wartości unikatowych lub zduplikowanych 378

◦ Używanie formuły do określenia komórek, które należy sformatować 380

◦ Zasady ustalania zakresu formatowania i interpretacji formuł w formatowaniu warunkowym 381

◦ Usuwanie formatów warunkowych 384

◦ Zamiana formatowania warunkowego na stałe 384

◦ Zarządzanie pierwszeństwem reguł formatowania warunkowego 385

◦ Znajdowanie komórek mających formaty warunkowe 386

Rozdział 12. Proste bazy danych 389

• Struktura tabeli bazy danych 389

• Sortowanie i filtrowanie 390

◦ Kierunek i kolejność sortowania 390

◦ Sortowanie czy filtrowanie? 392

◦ Sortowanie zakresów zawierających formuły 396

◦ Odwołania do komórek z sortowanych obszarów 397

◦ Użycie autofiltra 399

• Filtr zaawansowany 401

◦ Zakres kryteriów 402

◦ Użycie filtra zaawansowanego 406

• Użycie formuł zamiast filtra 407

• Użycie funkcji do odzyskiwania danych z tabeli lub listy 409

• Operacja konsolidacji 414

◦ Konsolidacja według położenia 414

◦ Konsolidacja według kategorii 417

Rozdział 13. Funkcje do obsługi baz danych 419

• Funkcje podsumowań 419

◦ Funkcja SUMY.CZĘŚCIOWE 419

◦ Polecenie Suma częściowa 422

◦ Funkcja AGREGUJ 422

• Funkcje zliczania i sumowania warunkowego 426

◦ Składnia funkcji 426

◦ Postać kryteriów 428

◦ Odpowiedniość między zakresem kontrolnym a zakresem sumowania 432

◦ Uwzględnianie kilku kryteriów 432

◦ Alternatywy funkcji LICZ.JEŻELI 433

◦ Formuły równoważne funkcjom LICZ.WARUNKI i SUMA.WARUNKÓW 435

◦ Formuły analogiczne do funkcji ŚREDNIA.JEŻELI i ŚREDNIA.WARUNKÓW 436

◦ Obsługa długich ciągów cyfr 437

◦ Wyrażenia warunkowe tworzone z użyciem funkcji LICZ.JEŻELI 437

◦ Odwrotne wykorzystanie funkcji LICZ.JEŻELI 438

◦ Inne przykłady użycia funkcji zliczania i sumowania warunkowego 438

• Funkcje maksimum i minimum warunkowego (Excel 2016) 440

• Zliczanie pustych i niepustych komórek 441

• Grupa funkcji baz danych 444

◦ Połączenie funkcji baz danych z tabelą danych 447

Rozdział 14. Typowe problemy analizy danych 449

• Numerowanie wierszy i kolumn z danymi 449

◦ Licznik statyczny 449

◦ Licznik oparty na odwołaniu względnym do poprzedniej komórki 449

◦ Licznik z wykorzystaniem funkcji WIERSZ lub NR.KOLUMNY 450

◦ Licznik oparty na funkcji MAX 451

◦ Licznik generujący określoną liczbę numerów 452

◦ Licznik działający z filtrem lub ukrytymi wierszami 453

• Ranking danych bez sortowania 453

◦ Funkcje MIN.K i MAX.K 454

◦ Wyznaczanie wskaźników położenia 454

◦ Ustalanie rankingu za pomocą formuł 456

◦ Uwzględnienie dodatkowych kryteriów sortowania 458

• Zliczanie wartości unikatowych 459

◦ Dane zawarte w zakresie 459

◦ Dane zawarte w tablicy 461

◦ Wykorzystanie funkcji CZĘSTOŚĆ, dane w zakresie lub tablicy 462

• Numerowanie wartości unikatowych 463

• Tworzenie listy unikatów 464

◦ Formuły z funkcją LICZ.JEŻELI 464

◦ Formuły z funkcją WYSZUKAJ 467

◦ Formuły z funkcją CZĘSTOŚĆ 468

• Porównywanie zbiorów danych 469

◦ Wyszukiwanie wartości wspólnych (iloczyn zbiorów) 469

◦ Wyszukiwanie wartości, które występują tylko w jednym zbiorze (różnica zbiorów) 470

◦ Wyszukiwanie wartości, które występują w obu zbiorach (suma zbiorów) 471

• Transpozycja danych zduplikowanych 472

◦ Z układu pionowego na poziomy 472

◦ Z układu poziomego na pionowy 473

Rozdział 15. Obsługa baz danych za pomocą programu Microsoft Query 475

• Nawiązywanie połączenia ze źródłem danych 476

• Definiowanie kwerendy za pomocą Kreatora kwerend 477

• Definiowanie kwerendy bezpośrednio w programie Microsoft Query 477

• Ponowne używanie i udostępnianie kwerend 479

• Praca z danymi w programie Excel 479

• Formatowanie pobranych danych 481

• Odświeżanie danych zewnętrznych 482

• Określanie rekordów do pobrania przy użyciu kryteriów 482

◦ Co to są kryteria? 482

◦ Spełnianie pojedynczego warunku 483

◦ Spełnianie wielu warunków 483

◦ Wyszukiwanie podobnych rekordów 484

◦ Określanie zakresu wartości 484

◦ Przykłady wyrażeń z operatorami porównania 485

◦ Korzystanie z obliczania wartości kryteriów 485

◦ Przykłady wyrażeń wykorzystujących operatory arytmetyczne 485

◦ Tworzenie pola obliczeniowego za pomocą wyrażenia 486

◦ Tworzenie pola obliczeniowego za pomocą funkcji 487

◦ Funkcje dostępne w polu obliczeniowym 487

◦ Przykłady wyrażeń z operatorami logicznymi 488

◦ Przykłady wyrażeń z operatorami innego typu 488

• Tworzenie kwerendy parametrycznej 489

• Pobieranie rekordów z wielu tabel 490

◦ Sprzęganie tabel 490

◦ Sprzężenia wewnętrzne 491

◦ Sprzężenia zewnętrzne 491

◦ Zmienianie typu sprzężenia między tabelami w kwerendzie 491

◦ Samosprzężenia 491

◦ Pełne sprzężenia zewnętrzne 492

◦ Sprzężenia różnicowe 493

• Pobieranie tabel z różnych skoroszytów do jednej kwerendy 494

Rozdział 16. Hiperłącza 497

• Co to są hiperłącza? 497

• Tworzenie i usuwanie hiperłączy w sposób bezpośredni 498

◦ Tworzenie hiperłącza 498

◦ Ustawianie adresu podstawowego hiperłączy w skoroszycie 499

◦ Usuwanie hiperłącza 500

◦ Zaznaczanie komórki z hiperłączem 500

◦ Automatyczne tworzenie hiperłączy 500

◦ Wyłączenie opcji automatycznego formatowania na stałe 501

◦ Jednorazowe wyłączenie opcji automatycznego formatowania 501

◦ Powrót z hiperłącza 501

◦ Dodatkowy tekst w komórce z hiperłączem 501

• Tworzenie hiperłączy za pomocą funkcji HIPERŁĄCZE 502

◦ Składnia i ogólne zasady użycia funkcji 502

◦ Skok do skoroszytu i wyświetlenie określonego tekstu skoku 503

◦ Skok do określonej komórki w arkuszu 503

◦ Skok do konkretnego zakresu arkusza i wyświetlenie określonego tekstu skoku 504

◦ Skok do określonej lokalizacji w dokumencie programu Word 504

◦ Skok do skoroszytu na serwerze sieciowym 504

◦ Skok do skoroszytu na innym dysku 504

◦ Skok do określonego obszaru w skoroszycie zewnętrznym 504

◦ Skok do innej komórki w tym samym skoroszycie 505

◦ Użycie alternatywnego stylu adresowania do określenia adresu miejsca docelowego łącza 506

◦ Użycie odwołania jako źródła adresu miejsca docelowego łącza 506

◦ Użycie funkcji HIPERŁĄCZE z argumentem tablicowym 507

◦ Hiperłącza warunkowe 507

◦ Puste hiperłącza 507

◦ Łącze do programu pocztowego 508

◦ Wykorzystanie funkcji HIPERŁĄCZE w sposób niestandardowy 508

Rozdział 17. Wybrane funkcje wbudowane w Excelu 509

Rozdział 18. Słowniczek ważniejszych pojęć 553

Skorowidz 585

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.