• Kategorie
  • Zrozumieć Excela . Funkcje i wyrażenia.

Autor(zy) Gonet Maciej
Miejsce wydania Gliwice
Rok 2019
Wydanie I
Ilość stron 600
Format B5
Okładka miękka
Brak towaru
99.00 -12% 86.90
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 0
Poczta Polska (Pobranie) 0
Odbiór osobisty 0
Poczta Polska 0
Kurier (Pobranie) 20
Kurier 20
Dostępność 0 szt.
ISBN 978-83-283-5692-4.
EAN 9788328356924
Zostaw telefon

Zrozumieć Excela . Funkcje i wyrażenia.

Autor(zy): Gonet Maciej.
ISBN: 978-83-283-5692-4.
Miejsce wydania: Gliwice
Rok wydania: 2019
Wydanie :I
Ilość stron: 600
Format: B5
Okładka: miękka

Funkcje i wyrażenia Excela? Nic prostszego!

Naucz się podstaw

Poznaj funkcje

Zrozum Excela

Na rynku nie brakuje książek opisujących obsługę i zastosowania arkusza kalkulacyjnego MS Excel, żadna jednak nie wprowadzi Cię w tę tematykę tak skutecznie jak ta! Omiń rafy i białe plamy dokumentacji, skorzystaj z doświadczenia autora i śmiało wkrocz w świat niesamowitych możliwości Excela.

Dzięki tej książce poznasz podstawy działania arkusza kalkulacyjnego i najbardziej przydatne funkcje oferowane przez program. Nauczysz się posługiwać tablicami i tabelami, sprawdzać poprawność danych i obliczeń oraz stosować różne sposoby formatowania. Dowiesz się także, jak wykorzystać Excela w roli systemu bazodanowego.

Podstawowe możliwości arkusza

Przydatne funkcje Excela

Zastosowanie tablic i tabel

Interpretacja wyrażeń

Kontrola poprawności danych i obliczeń

Przeszukiwanie tablic

Formatowanie komórek

Funkcje bazodanowe

Analiza danych w Excelu

Zastosowanie hiperłączy

Dowiedz się, jak działa Excel i jak wykorzystać go w swojej pracy!Wstęp 15

Rozdział 1. Wprowadzenie 23

Czym jest arkusz kalkulacyjny Excel? 23

Rozwój arkusza kalkulacyjnego 25

oExcel w wersji Online 27

oKompatybilność z programem Lotus 29

Rozdział 2. Podstawy działania arkusza kalkulacyjnego 31

Struktura arkusza kalkulacyjnego 31

Rodzaje informacji przechowywanych w arkuszu 31

oTypy danych 32

oWartości logiczne i wartości błędów 33

oFormat wprowadzanych danych liczbowych 33

Konstrukcja formuł (wyrażeń) w Excelu 39

oStałe (literały) 39

oAdresy: komórek lub obszarów 40

oNazwy: stałych, komórek, obszarów (zakresów) lub formuł 51

oOperatory działań 64

oWywołania funkcji 71

oNawiasy okrągłe 72

oUżycie spacji w celu poprawy czytelności wyrażeń 73

Rozdział 3. Kilka użytecznych funkcji 75

Popularne funkcje matematyczne 75

oOdmienność konwencji przy zapisie formuł w matematyce i w Excelu 75

oFunkcja MODUŁ.LICZBY 78

oFunkcje PIERWIASTEK i POTĘGA 78

oFunkcje do obliczania logarytmów 78

oFunkcje do zaokrąglania liczb 78

oFunkcja MOD - zasady użycia i ograniczenia 79

oWyspecjalizowane funkcje do sumowania 81

oFunkcja SUMA.ILOCZYNÓW 81

Funkcja JEŻELI 82

oFunkcja JEŻELI zwracająca wartość pustą 83

oPierwszeństwo odwołania przed wartością 83

oEfektywność funkcji JEŻELI 84

Funkcja WYBIERZ 84

Nowe funkcje logiczne (Excel 2016) 85

oFunkcja WARUNKI 85

oFunkcja PRZEŁĄCZ 86

Funkcja JEŻELI.BŁĄD 87

Funkcje ułatwiające odczytywanie i wyliczanie adresów 88

oNumery wiersza i kolumny w arkuszu 88

oFunkcje ILE.WIERSZY i LICZBA.KOLUMN 90

oFunkcja ADRES 90

oFunkcja ADR.POŚR 92

Funkcja PODAJ.POZYCJĘ 97

Funkcje specjalne L (N) i T 99

Funkcja KOMÓRKA 100

oOdczyt nazwy arkusza lub nazwy pliku 102

oŚledzenie komórki 103

Funkcja INFO 103

Rozdział 4. Użycie tablic i tabel 105

Podstawowe pojęcia dotyczące tablic i macierzy 105

Reprezentacja tablic w Excelu 106

Wprowadzanie formuł tablicowych 108

Operacje tablicowe zaimplementowane w Excelu 110

oDziałania arytmetyczne z użyciem tablic 110

oZasada superpozycji 112

oŁączenie tablic i tworzenie tablic mieszanych 114

Funkcje do wykonywania działań na macierzach (tablicach) 116

oMnożenie macierzowe 116

oTranspozycja - funkcja i operacja 117

oMacierz odwrotna i wyznacznik macierzy 121

oMacierz jednostkowa 121

oMacierze trójkątne 122

Użycie funkcji JEŻELI i WYBIERZ z argumentami grupowymi 123

oUżycie funkcji JEŻELI z argumentami grupowymi w wyrażeniu tablicowym 123

oUżycie funkcji JEŻELI z argumentami grupowymi w wyrażeniu zwykłym 125

oFunkcja WYBIERZ z argumentami w postaci tablic 126

oDodatkowe informacje o funkcji WYBIERZ 128

oInterpretacja argumentów grupowych przez funkcje JEŻELI i WYBIERZ 130

Używanie nazw tablic i formuł tablicowych 130

Odwołania strukturalne w tabelach 131

oReguły składni odwołań strukturalnych 133

oElementy składowe tabeli 134

oPredefiniowane specyfikatory wierszy 134

oOperatory odwołania 134

oOdwołania strukturalne kwalifikowane i niekwalifikowane 135

oPrzykłady użycia odwołań strukturalnych 135

oPraca z odwołaniami strukturalnymi 136

Użycie i interpretacja odwołań wielopoziomowych 140

oOgólna charakterystyka odwołań 3-W 140

oFunkcje, które akceptują odwołania 3-W 141

oTworzenie odwołań wielopoziomowych w arkuszu 142

oNadawanie nazwy odwołaniu wielopoziomowemu 142

oWpływ zmian wprowadzonych w arkuszu na odwołania 3-W 143

oPrzykłady wykorzystania odwołań 3-W 143

Rozdział 5. Modyfikacja zawartości arkusza 147

Wyświetlanie danych w arkuszu 147

oWyświetlanie tekstów formuł zamiast wyników 148

Sposoby zaznaczania komórek 149

oZaznaczanie niewielkich zakresów komórek 149

oZaznaczanie nieprzylegających komórek 149

oZaznaczanie całego arkusza, całych wierszy lub kolumn 150

oZaznaczanie pierwszych lub ostatnich komórek arkusza, wierszy lub kolumn 151

oZaznaczanie zakresów komórek o znanych adresach 151

oZaznaczanie dużych zakresów komórek 151

Edycja 153

oUżycie klawisza F9 w czasie edycji 153

oZnajdowanie i zamiana 156

Kopiowanie formuł 157

oWklejanie specjalne 159

oModyfikacja adresów w formułach przy kopiowaniu 160

oTworzenie serii odwołań bezwzględnych 161

oKopiowanie odwołań do pełnych wierszy i kolumn 162

oKopiowanie formuł zawierających nazwy 162

oKopiowanie formuł z odwołaniami względnymi bez modyfikacji odwołań 163

Komórki scalone 164

oScalanie komórek w sposób standardowy 165

oScalanie komórek w sposób niestandardowy 167

oKopiowanie formuł w komórkach scalonych 167

oFormuły tablicowe w komórkach scalonych 169

Kopiowanie i łączenie formuł i stałych w komórkach 169

Kopiowanie tylko widocznych komórek 170

Kopiowanie za pomocą Schowka pakietu Office 171

Przenoszenie komórek zawierających formuły 173

oPrzenoszenie powiązanych skoroszytów 174

Wstawianie i usuwanie komórek, wierszy lub kolumn 174

Edycja formuł tablicowych 176

oZmiana zakresu formuł tablicowych 176

oZamiana wyników formuł tablicowych na stałe 177

oPrzekształcanie formuł tablicowych w formuły zwykłe 178

Kopiowanie formuł tablicowych 178

Przeliczanie arkusza i skoroszytu 179

Funkcje i działania ulotne 181

Zmiana czcionki i początkowego wyglądu arkusza 182

Rozdział 6. Odwołania do elementów lub fragmentów tablic 185

Użycie funkcji INDEKS 185

oArgument główny powinien być tablicą lub odwołaniem 187

oUżycie zera lub pominięcie wartości indeksu 187

oUżycie funkcji INDEKS do obszaru dwuwymiarowego 187

oOdwołanie do komórki o wyliczonym adresie 188

oŁączenie fragmentów tablic 189

oZastosowania odwołaniowej formy funkcji INDEKS 189

oOdwracanie porządku elementów w tablicy 190

oUproszczenie zapisu przy wielokrotnym zagnieżdżeniu funkcji JEŻELI 190

oListowanie zawartości tablicy jednowymiarowej wierszami lub kolumnami 191

Użycie funkcji PRZESUNIĘCIE 191

oProste przykłady użycia funkcji PRZESUNIĘCIE 194

oOdwracanie porządku elementów w zakresie 195

Bez użycia funkcji 196

oPoczątkowe elementy tablicy 196

oCzęść wspólna zakresów 196

Dynamiczne generowanie tablic i zakresów o zadanych rozmiarach 197

oDefinicje tablic bazowych 197

oWykorzystanie tablic bazowych do definicji innych tablic 199

oPlan eksperymentu czynnikowego 200

oSelektywne sumowanie elementów tablic dwuwymiarowych 201

oŁączenie tablic z wykorzystaniem funkcji MACIERZ.ILOCZYN 203

oZakresy dynamiczne 204

oFormuły tablicowe uwzględniające faktyczne rozmiary obszaru formuły 206

Rozdział 7. Klasyfikacja funkcji i interpretacja wyrażeń 209

Struktura wyrażeń w Excelu 209

oWyrażenia jedno- i wielowartościowe 209

oStruktura tablicy lub jej brak 210

oPotrzeba zatwierdzenia tablicowego lub jej brak 211

Podział funkcji na grupy 213

oRodzaje argumentów funkcji 214

oOgólne zasady interpretacji argumentów funkcji 215

oPrzegląd ważniejszych funkcji z podziałem na grupy 215

oPodział funkcji ze względu na liczbę wartości wynikowych 223

oFunkcje, które mogą zwracać w wyniku odwołania 224

Funkcje bliźniacze odmiennie interpretujące argumenty różnych typów 225

Pomijanie argumentów, argumenty opcjonalne, argumenty puste 227

oPuste argumenty a puste komórki 228

oSymulowane pominięcie argumentu opcjonalnego 229

Konwersja typów argumentów w operacjach arytmetycznych i tekstowych 231

oPołączone użycie operatorów arytmetycznych i tekstowych 231

oUżycie operatorów arytmetycznych do danych logicznych 231

oUżycie plusa jednoargumentowego 233

oFunkcje ułatwiające konwersję typów danych 234

Skutki użycia argumentów innego typu niż przewidziane w opisie funkcji 236

oKonwersja na tekst 236

oKonwersja na wartość logiczną 236

oKonwersja na wartość liczbową 237

oUżycie liczb z częścią ułamkową zamiast liczb całkowitych 239

Użycie odwołań do zamkniętych skoroszytów jako argumentów funkcji 240

Powiązania nazw z adresami różnego typu 242

oNazwy skojarzone z adresami absolutnymi i względnymi 242

oUżycie samego wykrzyknika jako kwalifikatora w definicjach nazw 245

Zasady interpretacji nazw i adresów w zwykłych wyrażeniach 247

oDane grupowe w zwykłych wyrażeniach 247

oDane grupowe jako argumenty funkcji 248

oNazwy i adresy w zwykłych wyrażeniach - podsumowanie 250

Zasady interpretacji nazw i adresów w wyrażeniach tablicowych 251

oZestawienie sposobów interpretacji danych grupowych przez funkcje różnych rodzajów 254

Rozdział 8. Kontrola poprawności danych i obliczeń 257

Kontrola poprawności wprowadzania danych 257

oKonfiguracja listy rozwijanej 261

oLista rozwijana jako podpowiedź 263

oLista rozwijana tworzona ad hoc 263

oZakreślanie niepoprawnych danych 264

Tworzenie dynamicznych list rozwijanych w arkuszu 265

oZestawienie pojedynczego wyboru (permutacja) 266

oWybór wielokrotny 269

oLista wyboru z aktywną podpowiedzią 271

Tworzenie list zależnych 272

oWynik wyboru w innej komórce niż lista rozwijana 274

oLista z wykorzystaniem "Aparatu fotograficznego" 275

oLista z wykorzystaniem formatowania warunkowego 275

oListy z obsługą zdarzenia Change 276

oWykorzystanie formantów pola kombi 276

Sygnalizacja i kontrola błędów w obliczeniach 278

oKody błędów i ich propagacja 278

oFunkcje do diagnozowania błędów obliczeń 278

oMaskowanie wartości błędów 281

oUkrywanie wartości zerowych 285

Puste teksty i puste komórki 287

oIdentyfikacja 287

oPuste komórki jako dane 288

oUsuwanie pustych tekstów 289

Wykorzystanie kolumn pomocniczych 290

oEliminacja błędnych lub brakujących danych 290

oPrzyspieszenie obliczeń 292

Narzędzia wspomagające analizę zawartości arkusza i poprawności formuł 292

oPoprzedniki i komórki zależne 293

oIdentyfikacja przyczyn błędów 294

oCzujki 295

oSzacowanie formuł 296

Rozdział 9. Tablicowanie funkcji i wyszukiwanie w tablicach 299

Tablicowanie funkcji jednej zmiennej 299

oFunkcja dana w postaci parametrycznej 304

Tablicowanie funkcji dwu zmiennych 304

Specyfika użycia polecenia Tabela danych 308

Przeszukiwanie tablic funkcji jednej zmiennej 310

oFunkcje WYSZUKAJ.PIONOWO i WYSZUKAJ.POZIOMO 311

oFunkcja WYSZUKAJ 315

oPołączenie funkcji PODAJ.POZYCJĘ i INDEKS 318

oWyszukiwanie pierwszej lub ostatniej liczby lub tekstu 319

oDane liczbowe uporządkowane rosnąco - zaokrąglenie w górę 321

oWyszukiwanie wartości najbliższej w stosunku do wzorca 322

oWyszukiwanie odpowiedników wartości zduplikowanych 322

oFunkcja CZĘSTOŚĆ 325

oOdczyt gęstości roztworu o podanym stężeniu 330

Wyszukiwanie znaczących danych w tablicach 331

oEliminacja niepoprawnych danych 331

oListowanie danych rozproszonych 332

Wyszukiwanie danych w układzie dwuwymiarowym 333

oWyszukiwanie danych w zakresie 334

oWyszukiwanie danych w tablicy 336

Rozdział 10. Kody formatu komórek w Excelu 339

Bezpośrednie formatowanie komórek w arkuszu 340

oTypowe rodzaje formatowania zawartości komórek 340

oStruktura kodów formatu 341

oWzorce formatu sekcji 344

oWykorzystanie kodów formatu przy konstrukcji list rozwijanych 349

oWykorzystanie formatu ułamkowego i jego alternatywa 350

oFormatowanie daty i czasu 352

oOdczyt kodu formatu 356

oWykorzystanie kodów formatu w funkcjach trygonometrycznych i cyklometrycznych 357

Uproszczony system informowania o formacie komórki 359

Rozdział 11. Formatowanie warunkowe 361

Opcje formatowania warunkowego dostępne we wszystkich wersjach Excela 362

Opcje formatowania warunkowego dostępne od wersji 2007 Excela 364

oFormatowanie komórek zakresu przy użyciu skali barw 365

oFormatowanie komórek zakresu przy użyciu pasków danych 367

oFormatowanie komórek zakresu przy użyciu zestawu ikon 369

oFormatowanie komórek zawierających tekst, liczbę albo wartości daty lub godziny 372

oFormatowanie wartości sklasyfikowanych jako pierwsze i ostatnie 375

oFormatowanie wartości powyżej lub poniżej średniej 376

oFormatowanie wartości unikatowych lub zduplikowanych 378

oUżywanie formuły do określenia komórek, które należy sformatować 380

oZasady ustalania zakresu formatowania i interpretacji formuł w formatowaniu warunkowym 381

oUsuwanie formatów warunkowych 384

oZamiana formatowania warunkowego na stałe 384

oZarządzanie pierwszeństwem reguł formatowania warunkowego 385

oZnajdowanie komórek mających formaty warunkowe 386

Rozdział 12. Proste bazy danych 389

Struktura tabeli bazy danych 389

Sortowanie i filtrowanie 390

oKierunek i kolejność sortowania 390

oSortowanie czy filtrowanie? 392

oSortowanie zakresów zawierających formuły 396

oOdwołania do komórek z sortowanych obszarów 397

oUżycie autofiltra 399

Filtr zaawansowany 401

oZakres kryteriów 402

oUżycie filtra zaawansowanego 406

Użycie formuł zamiast filtra 407

Użycie funkcji do odzyskiwania danych z tabeli lub listy 409

Operacja konsolidacji 414

oKonsolidacja według położenia 414

oKonsolidacja według kategorii 417

Rozdział 13. Funkcje do obsługi baz danych 419

Funkcje podsumowań 419

oFunkcja SUMY.CZĘŚCIOWE 419

oPolecenie Suma częściowa 422

oFunkcja AGREGUJ 422

Funkcje zliczania i sumowania warunkowego 426

oSkładnia funkcji 426

oPostać kryteriów 428

oOdpowiedniość między zakresem kontrolnym a zakresem sumowania 432

oUwzględnianie kilku kryteriów 432

oAlternatywy funkcji LICZ.JEŻELI 433

oFormuły równoważne funkcjom LICZ.WARUNKI i SUMA.WARUNKÓW 435

oFormuły analogiczne do funkcji ŚREDNIA.JEŻELI i ŚREDNIA.WARUNKÓW 436

oObsługa długich ciągów cyfr 437

oWyrażenia warunkowe tworzone z użyciem funkcji LICZ.JEŻELI 437

oOdwrotne wykorzystanie funkcji LICZ.JEŻELI 438

oInne przykłady użycia funkcji zliczania i sumowania warunkowego 438

Funkcje maksimum i minimum warunkowego (Excel 2016) 440

Zliczanie pustych i niepustych komórek 441

Grupa funkcji baz danych 444

oPołączenie funkcji baz danych z tabelą danych 447

Rozdział 14. Typowe problemy analizy danych 449

Numerowanie wierszy i kolumn z danymi 449

oLicznik statyczny 449

oLicznik oparty na odwołaniu względnym do poprzedniej komórki 449

oLicznik z wykorzystaniem funkcji WIERSZ lub NR.KOLUMNY 450

oLicznik oparty na funkcji MAX 451

oLicznik generujący określoną liczbę numerów 452

oLicznik działający z filtrem lub ukrytymi wierszami 453

Ranking danych bez sortowania 453

oFunkcje MIN.K i MAX.K 454

oWyznaczanie wskaźników położenia 454

oUstalanie rankingu za pomocą formuł 456

oUwzględnienie dodatkowych kryteriów sortowania 458

Zliczanie wartości unikatowych 459

oDane zawarte w zakresie 459

oDane zawarte w tablicy 461

oWykorzystanie funkcji CZĘSTOŚĆ, dane w zakresie lub tablicy 462

Numerowanie wartości unikatowych 463

Tworzenie listy unikatów 464

oFormuły z funkcją LICZ.JEŻELI 464

oFormuły z funkcją WYSZUKAJ 467

oFormuły z funkcją CZĘSTOŚĆ 468

Porównywanie zbiorów danych 469

oWyszukiwanie wartości wspólnych (iloczyn zbiorów) 469

oWyszukiwanie wartości, które występują tylko w jednym zbiorze (różnica zbiorów) 470

oWyszukiwanie wartości, które występują w obu zbiorach (suma zbiorów) 471

Transpozycja danych zduplikowanych 472

oZ układu pionowego na poziomy 472

oZ układu poziomego na pionowy 473

Rozdział 15. Obsługa baz danych za pomocą programu Microsoft Query 475

Nawiązywanie połączenia ze źródłem danych 476

Definiowanie kwerendy za pomocą Kreatora kwerend 477

Definiowanie kwerendy bezpośrednio w programie Microsoft Query 477

Ponowne używanie i udostępnianie kwerend 479

Praca z danymi w programie Excel 479

Formatowanie pobranych danych 481

Odświeżanie danych zewnętrznych 482

Określanie rekordów do pobrania przy użyciu kryteriów 482

oCo to są kryteria? 482

oSpełnianie pojedynczego warunku 483

oSpełnianie wielu warunków 483

oWyszukiwanie podobnych rekordów 484

oOkreślanie zakresu wartości 484

oPrzykłady wyrażeń z operatorami porównania 485

oKorzystanie z obliczania wartości kryteriów 485

oPrzykłady wyrażeń wykorzystujących operatory arytmetyczne 485

oTworzenie pola obliczeniowego za pomocą wyrażenia 486

oTworzenie pola obliczeniowego za pomocą funkcji 487

oFunkcje dostępne w polu obliczeniowym 487

oPrzykłady wyrażeń z operatorami logicznymi 488

oPrzykłady wyrażeń z operatorami innego typu 488

Tworzenie kwerendy parametrycznej 489

Pobieranie rekordów z wielu tabel 490

oSprzęganie tabel 490

oSprzężenia wewnętrzne 491

oSprzężenia zewnętrzne 491

oZmienianie typu sprzężenia między tabelami w kwerendzie 491

oSamosprzężenia 491

oPełne sprzężenia zewnętrzne 492

oSprzężenia różnicowe 493

Pobieranie tabel z różnych skoroszytów do jednej kwerendy 494

Rozdział 16. Hiperłącza 497

Co to są hiperłącza? 497

Tworzenie i usuwanie hiperłączy w sposób bezpośredni 498

oTworzenie hiperłącza 498

oUstawianie adresu podstawowego hiperłączy w skoroszycie 499

oUsuwanie hiperłącza 500

oZaznaczanie komórki z hiperłączem 500

oAutomatyczne tworzenie hiperłączy 500

oWyłączenie opcji automatycznego formatowania na stałe 501

oJednorazowe wyłączenie opcji automatycznego formatowania 501

oPowrót z hiperłącza 501

oDodatkowy tekst w komórce z hiperłączem 501

Tworzenie hiperłączy za pomocą funkcji HIPERŁĄCZE 502

oSkładnia i ogólne zasady użycia funkcji 502

oSkok do skoroszytu i wyświetlenie określonego tekstu skoku 503

oSkok do określonej komórki w arkuszu 503

oSkok do konkretnego zakresu arkusza i wyświetlenie określonego tekstu skoku 504

oSkok do określonej lokalizacji w dokumencie programu Word 504

oSkok do skoroszytu na serwerze sieciowym 504

oSkok do skoroszytu na innym dysku 504

oSkok do określonego obszaru w skoroszycie zewnętrznym 504

oSkok do innej komórki w tym samym skoroszycie 505

oUżycie alternatywnego stylu adresowania do określenia adresu miejsca docelowego łącza 506

oUżycie odwołania jako źródła adresu miejsca docelowego łącza 506

oUżycie funkcji HIPERŁĄCZE z argumentem tablicowym 507

oHiperłącza warunkowe 507

oPuste hiperłącza 507

oŁącze do programu pocztowego 508

oWykorzystanie funkcji HIPERŁĄCZE w sposób niestandardowy 508

Rozdział 17. Wybrane funkcje wbudowane w Excelu 509

Rozdział 18. Słowniczek ważniejszych pojęć 553

Skorowidz 585Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
  • Wydawcy