• Kategorie
  • Zrozumieć Excela . Obliczenia i wykresy.

Autor(zy) Gonet Maciej
Miejsce wydania Gliwice
Rok 2019
Wydanie I
Ilość stron 592
Format B5
Okładka miękka
99.00 -10% 89.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 1-5 dni
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 12
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 0 szt.
ISBN 978-83-283-5693-1.
EAN 9788328356931

Zamów telefonicznie: 914340603

Zostaw telefon

Zrozumieć Excela . Obliczenia i wykresy.

Autor(zy): Gonet Maciej.
ISBN: 978-83-283-5693-1.
Miejsce wydania: Gliwice
Rok wydania: 2019
Wydanie :I
Ilość stron: 592
Format: B5
Okładka: miękka

Obliczenia i wykresy w Excelu? Nic trudnego!

• Wykonuj obliczenia

• Twórz wykresy

• Zrozum Excela

Na rynku nie brakuje książek opisujących obsługę i zastosowania arkusza kalkulacyjnego MS Excel, żadna jednak nie wprowadzi Cię w tę tematykę tak skutecznie jak ta! Omiń rafy i białe plamy dokumentacji, skorzystaj z doświadczenia autora i śmiało wkrocz w świat niesamowitych możliwości Excela.

Książka przedstawia sposoby tworzenia i zastosowania wykresów w Excelu. Przybliża zagadnienie zaokrąglania liczb, a także prezentuje metody przeprowadzania w arkuszu kalkulacyjnym różnego rodzaju obliczeń matematycznych, w tym różniczkowania, całkowania, rozwiązywania równań i układów równań oraz przetwarzania liczb zespolonych.

• Graficzna reprezentacja danych

• Zaokrąglanie liczb i obliczenia przybliżone

• Równania i układy równań nieliniowych

• Regresja i interpolacja

• Obliczanie całek oznaczonych

• Równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe

• Szeregi potęgowe i kombinatoryka

• Konwersja liczb i jednostek

• Liczby i funkcje zespolone

• Przetwarzanie tekstów, dat i czasów

Dowiedz się, jak wykorzystać Excela do obliczeń i wizualizowania wyników!Wstęp 15

Rozdział 1. Graficzna prezentacja danych 23

• Rodzaje wykresów dostępnych w Excelu 23

◦ Wykres punktowy a wykres liniowy - podobieństwa i różnice 24

• Przygotowanie danych do wykresu punktowego 26

• Wykonanie wykresu punktowego 26

◦ Zastosowanie skali logarytmicznej 28

◦ Serie danych różniące się o rzędy wielkości na jednym wykresie 29

◦ Modyfikacja zakresu danych wykresu 29

◦ Bezpośrednie definiowanie zakresów danych wykresu 30

◦ Wykorzystanie funkcji SERIE do modyfikacji danych wykresu 30

◦ Punkty wykresu połączone linią 31

◦ Wykorzystanie zakresów złożonych przy definiowaniu danych do wykresu 32

◦ Niestandardowe użycie funkcji UDF przy definiowaniu danych do wykresu 36

◦ Dynamiczne definiowanie zakresu danych do wykresu 36

◦ Uwaga na błędy w przypadku, gdy dane do wykresu określają formuły 37

◦ Wykresy a zmiana sposobu wyświetlania liczb 38

• Kopiowanie wykresów z arkusza do arkusza 38

• Automatyczne skalowanie osi wykresu 40

• Dodawanie słupków błędów do wykresu 41

◦ Sposób obliczania błędu i odchylenia standardowego 42

◦ Wskazówki praktyczne 44

◦ Wykresy niestandardowe wykonywane z wykorzystaniem słupków błędów 45

• Dodawanie linii trendu (regresji) do wykresu 47

• Wykresy radarowe 50

• Wykresy powierzchniowe 52

• Małe wykresy przebiegu w czasie 54

Rozdział 2. Wykresy punktowe w przykładach 57

• Typowy wykres funkcji opisanej wzorem 57

• Użycie formuł nazwanych przy definiowaniu danych wykresu 58

• Wykres dynamiczny prezentujący najnowsze dane 58

• Dane wykresu określone formułami nazwanymi 59

◦ Funkcja ciągła 59

◦ Funkcja nieciągła 61

• Wykres prezentujący wybrane serie danych 62

• Stopniowe ujawnianie danych na wykresie 63

◦ Wyświetlanie kolejnych punktów w serii danych 63

◦ Wyświetlanie kolejnych serii danych 64

• Wykres z zaznaczenia 64

• Wykres prezentujący proste figury geometryczne 65

• Wykres przedstawiający wielokąty foremne 65

• Wykresy dynamiczne 68

• Umieszczanie etykiet tekstowych przy punktach wykresu 70

• Usuwanie szumów z danych przed wykonaniem wykresu 72

• Cieniowanie obszaru między osią a wykresem lub między dwiema liniami na wykresie 74

• Nierównomierna skala na osiach wykresu punktowego 76

Rozdział 3. Zaokrąglanie liczb i obliczenia przybliżone 81

• Pojęcie błędu pomiaru 81

◦ Błąd bezwzględny i błąd względny 81

◦ Błąd maksymalny wielkości zależnej 82

◦ Błąd średni wielkości zależnej 83

• Przybliżenia dziesiętne 84

◦ Cyfry znaczące 84

◦ Cyfry dokładne 85

◦ Zasady zaokrąglania liczb 86

• Zasady obliczeń przybliżonych 86

◦ Dodawanie i odejmowanie 87

◦ Mnożenie i dzielenie 88

◦ Potęgowanie i pierwiastkowanie 88

◦ Obliczanie logarytmu i antylogarytmu liczby (funkcji wykładniczej) 88

◦ Rozwiązanie równania kwadratowego 88

• Rachunki przybliżone bez szacowania błędów 90

• Dokładność obliczeń w Excelu i jej konsekwencje 90

• Formatowanie komórek zawierających liczby a zaokrąglanie 92

• Przegląd funkcji służących do zaokrąglania 94

◦ Funkcje zaokrągleń, które wymagają podania liczby cyfr po przecinku 95

◦ Funkcje zaokrągleń, w których dokładność jest określona w sposób bezwzględny 96

◦ Funkcja, w której dokładność zaokrąglenia jest określona przez kod formatu 98

◦ Zaokrąglanie liczb z uwzględnieniem cyfr znaczących 100

◦ Nietypowy sposób zaokrąglania 101

◦ Zaokrąglanie wartości czasu 101

• Wyodrębnianie części całkowitej i części ułamkowej liczby 102

Rozdział 4. Różniczkowanie numeryczne 105

• Pojęcie pochodnej 105

• Numeryczne obliczanie pochodnej funkcji danej wzorem 108

• Numeryczne różniczkowanie danych pomiarowych 110

◦ Bezpośrednie oszacowanie wartości pochodnych na podstawie danych pomiarowych 110

◦ Obliczenie pochodnej za pośrednictwem funkcji aproksymującej 111

Rozdział 5. Rozwiązywanie równań nieliniowych 115

• Równanie kwadratowe 115

• Graficzne oszacowanie pierwiastków 118

• Metoda iteracji prostej 119

• Metoda siecznych (regula falsi) 123

• Przyspieszenie zbieżności metody siecznych 125

• Metoda stycznych (Newtona) 125

• Zmodyfikowana metoda stycznych 126

• Inne warianty metody siecznych 128

• Zamierzone użycie odwołań cyklicznych przy rozwiązywaniu równań 129

• Wykorzystanie narzędzi Szukaj wyniku i Solver 131

◦ Procedura Szukaj wyniku 131

◦ Dodatek Solver 133

• Specyfika rozwiązywania równań wielomianowych 134

◦ Liczba pierwiastków 135

◦ Rozkład na czynniki 135

◦ Obliczanie wartości wielomianu 135

◦ Wzory Viéte'a 137

◦ Inne użyteczne obserwacje 138

◦ Pochodna i całka wielomianu 138

◦ Równania trzeciego stopnia 140

◦ Równania czwartego stopnia 142

Rozdział 6. Układy równań liniowych i nieliniowych 145

• Zapis układu równań liniowych i jego rozwiązania w formie macierzowej 145

• Przebieg rozwiązania w Excelu 146

• Wykorzystanie Solvera do rozwiązywania układu równań liniowych 149

◦ Minimalizacja sumy kwadratów odchyleń 149

◦ Zerowanie odchyleń w warunkach ograniczających 150

• Układy złożone z dwóch równań nieliniowych 151

◦ Wstępna analiza układu równań 151

◦ Próby rozdzielenia zmiennych w równaniu z dwiema niewiadomymi 152

◦ Procedura rozwiązywania układu równań 153

• Układy złożone z co najmniej trzech równań nieliniowych 160

◦ Rozwiązanie z wykorzystaniem Solvera 160

◦ Metoda Newtona-Raphsona 161

Rozdział 7. Regresja liniowa jednowymiarowa 165

• Zakres zastosowania regresji liniowej 165

• Ocena statystyczna danych pomiarowych i jakości dopasowania równania regresji 168

◦ Charakterystyka zbiorów danych pomiarowych 168

◦ Ocena zależności między zbiorami danych pomiarowych 169

◦ Zasady doboru współczynników w równaniu regresji 171

• Regresja liniowa w Excelu 172

◦ Znaczenie współczynników w równaniu regresji i sposoby ich obliczania 172

◦ Równanie ze znanym wyrazem wolnym lub bez niego 177

◦ Równanie ze znanym współczynnikiem kierunkowym 180

◦ Specyfika działania funkcji REGLINP przy braku wyrazu wolnego 181

◦ Nietypowe zastosowania funkcji REGLINP 182

◦ Przykłady wyznaczania równań regresji 185

Rozdział 8. Regresja liniowa wielowymiarowa 193

• Regresja wielomianowa dla jednej zmiennej 193

◦ Funkcja REGLINW 194

◦ Funkcja REGLINX 195

• Regresja liniowa w przypadku równania w postaci zlogarytmowanej 196

◦ Funkcja REGEXPP 197

◦ Funkcja REGEXPW 198

◦ Zależności typu potęgowego 200

• Regresja liniowa w przypadku wielomianu dwu zmiennych 202

◦ Przygotowanie danych do użycia funkcji REGLINP lub REGLINW 202

◦ Regresja wielomianem 203

• Współczynniki korelacji i determinacji w modelach wielowymiarowych 205

• Skorygowany współczynnik determinacji 207

• Regresja danych o niejednakowej dokładności 209

Rozdział 9. Regresja nieliniowa 213

• Zakres zastosowania regresji nieliniowej 213

◦ Linearyzacja równania przez rozwinięcie w szereg Taylora 213

◦ Regresja quasi-liniowa 215

• Ocena statystyczna jakości dopasowania równania regresji 217

• Regresja nieliniowa z wykorzystaniem Solvera 217

◦ Regresja logistyczna 217

◦ Porównanie regresji quasi-liniowej i nieliniowej 222

• Regresja nieliniowa metodą iteracyjną 229

• Korelacja liniowa i korelacja nieliniowa w Excelu 231

◦ Korelacja liniowa 233

◦ Korelacja nieliniowa z wykorzystaniem Solvera 235

• Prognozowanie i funkcje służące do tego celu 236

Rozdział 10. Interpolacja w tablicach danych 241

• Interpolacja liniowa 241

• Trend liniowy 244

• Interpolacja kubiczna (wielomianem trzeciego stopnia) 245

• Interpolacja za pomocą funkcji sklejanych 246

◦ Implementacja w Excelu 249

• Interpolacja liniowa w przypadku funkcji dwu zmiennych 251

◦ Interpolacja etapowa bez wykorzystania funkcji 251

◦ Interpolacja z użyciem funkcji REGLINW 252

• Interpolacja kubiczna w przypadku funkcji dwu zmiennych 254

◦ Interpolacja bez wykorzystania funkcji 254

◦ Interpolacja z użyciem funkcji REGLINP lub REGLINW 256

Rozdział 11. Obliczanie całek oznaczonych metodami numerycznymi 257

• Interpretacja geometryczna całki oznaczonej 257

• Sposoby obliczania całek metodą kwadratur 258

• Obliczenia całek w Excelu 260

• Wykorzystanie operacji tablicowych do skrócenia zapisu obliczeń 262

◦ Rozwiązanie ogólne 262

◦ Rozwiązanie szczególne z zastosowaniem wybranej metody całkowania 266

◦ Zastosowanie funkcji makr SZACUJ do obliczania wartości funkcji podcałkowej 268

◦ Uzmiennienie granic całkowania 270

• Wykorzystanie iteracji i odwołań cyklicznych do obliczania całek 274

• Obliczanie całek niewłaściwych 277

• Przykład obliczenia całki metodą ekstrapolacji 277

◦ Obliczanie całki Arrheniusa 278

• Obliczanie górnej granicy całkowania 281

◦ Funkcja podcałkowa opisana wzorem 281

• Funkcja podcałkowa w postaci zbioru punktów pomiarowych 283

Rozdział 12. Obliczenia z wykorzystaniem szeregów potęgowych 289

• Podstawowe pojęcia dotyczące ciągów i szeregów 289

• Obliczenia sum szeregów w Excelu 291

◦ Całkowanie funkcji EXP(x)/x z ręcznym określaniem liczby sumowanych wyrazów szeregu 291

◦ Zastosowanie formuł tablicowych 292

◦ Automatyzacja procesu określania liczby sumowanych wyrazów szeregu 292

◦ Alternatywny wzór na sumę szeregu 296

◦ Sumowanie z wykorzystaniem obliczeń iteracyjnych 297

◦ Suma szeregu zdefiniowanego rekurencyjnie 299

◦ Problemy występujące przy obliczaniu szeregów 300

◦ Obliczanie całki temperaturowej metodą sumowania szeregów 302

Rozdział 13. Równania różniczkowe zwyczajne 307

• Pojęcie równania różniczkowego 307

• Rozwiązywanie zagadnienia początkowego metodą Eulera 308

◦ Typowe równania kinetyki chemicznej 308

• Modyfikacje metody Eulera 316

◦ Idea rozwiązania 316

◦ Implementacje rozwiązania w Excelu 317

• Metoda Rungego-Kutty 320

◦ Opis metody 320

◦ Implementacja rozwiązania w Excelu 321

• Porównanie dokładności metod całkowania równań różniczkowych 323

• Specjalne metody całkowania równań kinetycznych 324

◦ Opis metody 324

◦ Implementacja rozwiązania w Excelu 326

◦ Inne metody całkowania równań kinetycznych 328

• Zagadnienie brzegowe równania różniczkowego zwyczajnego 329

• Metoda strzałów 330

• Metoda różnic skończonych 333

Rozdział 14. Równania różniczkowe cząstkowe 337

• Przykłady równań różniczkowych cząstkowych 337

• Równania eliptyczne 338

• Równania paraboliczne 344

◦ Rozwiązanie w postaci szeregu potęgowego 346

◦ Schematy różnicowe 347

Rozdział 15. Zagadnienia kombinatoryki 355

• Ogólne prawa kombinatoryki 355

• Liczba wariacji, permutacji i kombinacji 356

◦ Wariacje z powtórzeniami 356

◦ Wariacje bez powtórzeń 357

◦ Permutacje 357

◦ Nieporządki (przestawienia) 358

◦ Permutacje z powtórzeniami 359

◦ Kombinacje 360

◦ Kombinacje z powtórzeniami 361

◦ Problemy terminologiczne 362

• Generowanie wyników kombinatorycznych 363

◦ Lista wariacji z powtórzeniami 363

◦ Lista wariacji bez powtórzeń 366

◦ Lista permutacji 368

◦ Ciąg permutacji z powtórzeniami 369

◦ Generowanie kombinacji przez eliminację z listy wariacji 369

◦ Bezpośrednie generowanie kombinacji 372

◦ Generowanie kombinacji z powtórzeniami 377

Rozdział 16. Konwersja liczb i jednostek 379

• Dostosowanie stylu wyświetlania liczb do lokalnych ustawień systemowych 379

◦ Przyczyna problemu 379

◦ Odróżnienie liczby od tekstu wyglądającego jak liczba 380

◦ Konwersja stylu liczby za pomocą narzędzi dostępnych w arkuszu 381

• Konwersja liczb w różnych systemach pozycyjnych 384

• Konwersja jednostek miar 387

◦ Konwersja jednostek złożonych 390

◦ Zmiany i uzupełnienia wprowadzone w edycji 2013 390

Rozdział 17. Liczby i funkcje zespolone 395

• Podstawowe wzory i definicje 396

• Interpretacja geometryczna liczby zespolonej i jej postać trygonometryczna 397

• Wzór Eulera i wykładnicza postać liczby zespolonej 398

• Równość liczb zespolonych 398

• Działania arytmetyczne na liczbach zespolonych 398

• Potęgowanie i pierwiastkowanie 399

• Funkcje elementarne z argumentem zespolonym 401

◦ Funkcja wykładnicza i logarytm 401

◦ Funkcja potęgowa 402

◦ Funkcje trygonometryczne i hiperboliczne 403

• Format wyświetlania liczb zespolonych 404

• Zastosowanie liczb zespolonych w elektrotechnice 406

Rozdział 18. Operacje na danych oznaczających datę i czas 411

• Wprowadzanie czasu 412

• Wprowadzanie dat 414

• Interpretacja tekstu jako daty 417

◦ Użycie funkcji do zmiany postaci daty 417

• Przegląd funkcji Excela do operacji na datach 418

◦ Funkcja DATA 419

◦ Funkcja DATA.WARTOŚĆ 420

◦ Funkcja DZIEŃ 421

◦ Funkcja DNI 421

◦ Funkcja DNI.360 421

◦ Funkcja NR.SER.DATY 422

◦ Funkcja NR.SER.OST.DN.MIES 422

◦ Funkcja GODZINA 423

◦ Funkcja MINUTA 423

◦ Funkcja MIESIĄC 423

◦ Funkcja DNI.ROBOCZE 423

◦ Funkcja DNI.ROBOCZE.NIESTAND 424

◦ Funkcja TERAZ 425

◦ Funkcja SEKUNDA 426

◦ Funkcja CZAS 426

◦ Funkcja CZAS.WARTOŚĆ 427

◦ Funkcja DZIŚ 427

◦ Funkcja DZIEŃ.TYG 427

◦ Funkcja NUM.TYG 428

◦ Funkcja ISO.NUM.TYG 429

◦ Funkcja DZIEŃ.ROBOCZY 429

◦ Funkcja DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTAND 430

◦ Funkcja ROK 431

◦ Funkcja CZĘŚĆ.ROKU 431

• Typowe operacje na danych oznaczających datę i czas 431

◦ Dodawanie określonych jednostek czasu do daty lub czasu albo ich odejmowanie 431

◦ Konwersja pomiędzy długościami okresów czasu wyrażonymi w różnych jednostkach 433

◦ Obliczanie różnicy między datami 433

◦ Obliczanie daty początku następnego tygodnia 434

◦ Najbliższy dzień roboczy 435

◦ Obliczanie daty i godziny zakończenia czynności z uwzględnieniem dni roboczych i godzin pracy 435

◦ Wyświetlanie nazw miesięcy i dni tygodnia 436

◦ Wyświetlanie numeru miesiąca i dnia tygodnia 436

• Niestandardowy sposób zapisu czasu 437

◦ Funkcja CENA.UŁAM 437

◦ Funkcja CENA.DZIES 438

◦ Konwersja czasu zapisanego jako godziny, minuty na godziny i ułamki dziesiętne godzin 439

◦ Niestandardowe minuty w indeksie górnym 440

Rozdział 19. Operacje z udziałem tekstów 443

• Kodowanie znaków w systemie Windows 443

• Przegląd funkcji standardowych do operacji na tekstach 443

◦ Funkcja KOD 444

◦ Funkcja ZNAK 444

◦ Funkcja OCZYŚĆ 444

◦ Wprowadzanie i usuwanie znaku LF 445

◦ Funkcja USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY 446

◦ Funkcja DŁ 447

◦ Funkcja PORÓWNAJ 447

◦ Funkcja LEWY 448

◦ Funkcja PRAWY 448

◦ Funkcja FRAGMENT.TEKSTU 448

◦ Funkcja ZNAJDŹ 450

◦ Funkcja PODSTAW 451

◦ Funkcja ZASTĄP 452

◦ Funkcja SZUKAJ.TEKST 454

◦ Funkcja POWT 456

◦ Funkcja LITERY.MAŁE 456

◦ Funkcja LITERY.WIELKIE 457

◦ Funkcja Z.WIELKIEJ.LITERY 457

◦ Funkcja WARTOŚĆ 457

◦ Funkcja ZŁĄCZ.TEKSTY 458

◦ Funkcja ZŁĄCZ.TEKST 459

◦ Funkcja POŁĄCZ.TEKSTY 459

◦ Funkcje KWOTA i ZAOKR.DO.TEKST 460

◦ Funkcja TEKST 460

◦ Funkcja T 460

• Używanie znaków zastępczych 461

• Wybrane operacje na danych tekstowych 462

◦ Sprawdzanie, czy tekst zawiera określoną frazę 462

◦ Zliczanie określonych znaków lub fraz w tekście 462

◦ Zliczanie słów w tekście 463

◦ Podział tekstu na dwie części na granicy słów 464

◦ Wybór pierwszego lub ostatniego słowa w tekście 465

◦ Podział tekstu na słowa lub inne fragmenty na podstawie położenia separatorów 465

◦ Wydzielenie liczby z tekstu 466

◦ Oddzielenie cyfr od innych znaków w tekście 467

◦ Wykonanie funkcji tekstowych w komórkach sformatowanych tekstowo 468

◦ Ciągi cyfr z wiodącymi zerami 468

• Łączenie tekstów 470

◦ Wykorzystywanie obliczeń iteracyjnych 470

◦ Przekształcanie zakresu w stałą tablicową, a następnie w tekst 472

Rozdział 20. Użycie funkcji INDEKS z argumentami indeksowymi w postaci tablic 477

• Ograniczenia w użyciu tablic, które są wynikami formuł 477

• Specyfika użycia funkcji INDEKS z argumentami indeksowymi w postaci tablic 479

◦ Sposób 1. 479

◦ Sposób 2. 480

◦ Sposób 3. 481

◦ Sposób 4. 482

• Przegląd problemów wynikających z używania wyrażeń indeksowych o różnej postaci 482

◦ Jedno z wyrażeń indeksowych jest tablicą, a drugie liczbą różną od zera 483

◦ Oba wyrażenia indeksowe są tablicami bez elementów zerowych 483

◦ Jedno z wyrażeń indeksowych jest zwykłą tablicą, a drugie SWI 484

◦ Oba wyrażenia indeksowe są typu SWI bez zer 485

◦ Jedno z wyrażeń indeksowych jest tablicą, a drugie zerem 485

◦ Użycie zera jako wartości elementu wyrażenia indeksowego 486

◦ Jedno z wyrażeń indeksowych jest tablicą zawierającą zero, a drugie zerem 487

◦ Niedopasowanie wielkości wyrażeń indeksowych 487

◦ Argument główny jest tablicą jednowymiarową, a wyrażenie indeksowe tablicą dwuwymiarową 488

◦ Struktura tablicowa wyniku funkcji INDEKS 488

◦ Funkcja INDEKS z argumentami tablicowymi skojarzona z funkcją agregującą lub tablicową 488

◦ Pominięcie indeksu lub użycie zera jako jego wartości przy sumowaniu 491

◦ Funkcja INDEKS z zakresami nieregularnymi 493

• Wybrane niestandardowe zastosowania funkcji INDEKS 498

◦ Łączenie fragmentów tablicy dwuwymiarowej 498

◦ Zastosowania odwołaniowej formy funkcji INDEKS 499

◦ Odwracanie porządku elementów w zakresie 499

• Wykorzystanie tablic bazowych do indeksowania tablic 500

◦ Odwracanie kolejności elementów w tablicach 500

◦ Rozmieszczenie danych w tablicy o założonych rozmiarach 501

◦ Sumowanie wyrazów w wyodrębnionym fragmencie tablicy 501

◦ Selektywne sumowanie elementów tablic dwuwymiarowych 502

◦ Usuwanie wybranego wiersza lub wybranej kolumny z tablicy 503

◦ Łączenie fragmentów zakresów i tablic w tablicę ciągłą 503

Rozdział 21. Pseudozakresy 507

• Pojęcie pseudozakresu 507

◦ Pseudozakresy jako wyniki funkcji ADR.POŚR 509

◦ Pseudozakresy jako wyniki funkcji PRZESUNIĘCIE 510

• Pseudozakresy jako argumenty funkcji L(N) lub T 511

• Pseudozakres jako drugi (lub kolejny) argument funkcji JEŻELI lub WYBIERZ 514

• Pseudozakres jako pierwszy argument funkcji INDEKS 515

• Pseudozakresy jako argumenty funkcji SUMY.CZĘŚCIOWE i AGREGUJ 518

• Pseudozakresy jako argumenty funkcji SUMA.JEŻELI 520

• Pseudozakresy jako argumenty funkcji agregujących 523

◦ Pseudozakresy I rodzaju 523

◦ Pseudozakresy II rodzaju 527

• Pseudozakresy jako argumenty funkcji tablicowych 528

• Pseudozakresy jako argumenty funkcji baz danych 530

• Pseudozakresy jako argumenty funkcji KOMÓRKA 533

• Użycie pseudozakresów z funkcją LOS 535

• Pseudozakresy jako argumenty funkcji makr XLM 536

• Szczególne przypadki użycia pseudozakresów 536

◦ Pseudozakres jako drugi argument funkcji INDEKS 536

◦ Pseudozakres jako pierwszy argument funkcji PRZESUNIĘCIE 537

◦ Indeksowanie funkcji PRZESUNIĘCIE z pseudozakresem 538

◦ Użycie funkcji PRZESUNIĘCIE do danych przefiltrowanych funkcją INDEKS 539

◦ Formuły tablicowe z pseudozakresami uwzględniające faktyczne rozmiary obszaru formuły 542

◦ Operacje agregujące na zakresach dynamicznych 546

◦ Równoległe tablice bazowe 547

Rozdział 22. Ciekawostki i pomysły niewymagające użycia VBA 549

• Wyznaczanie długości części wspólnej dwu odcinków 549

• Suma cyfr liczby całkowitej 550

• Budowanie liczby z cyfr 551

• Obliczenia uwzględniające ukryte kolumny 552

◦ Z wierszem pomocniczym 552

◦ Z formułą nazwaną (rozwiązanie egzotyczne) 553

◦ Z formułą nazwaną (z użyciem pseudozakresu) 554

• Funkcja PROCENT.POZYCJA - specyfika i możliwości wykorzystania 554

◦ Zastosowania funkcji PROCENT.POZYCJA 558

• Funkcja PRAWDPD - specyfika i możliwości wykorzystania 560

• Użycie funkcji generujących liczby pseudolosowe 562

• Formuły "zatrzaskowe" 565

◦ Wykonanie jednorazowe 565

◦ Wykonanie wielokrotne 567

• Cykliczna formuła warunkowa 568

• Suma iloczynów według formuły narastającej 569

• Wstawianie i usuwanie wierszy w zakresie sumowania 570

• Obliczanie wartości wyrażeń danych w postaci tekstu 571

• Operacje bitowe na danych liczbowych 573

Literatura cytowana i uzupełniająca 577

Skorowidz 579

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.