• Kategorie
  • Zrozumieć Excela . VBA makra i funkcje.

Autor(zy) Gonet Maciej
Miejsce wydania Gliwice
Rok 2019
Wydanie I
Ilość stron 600
Format B5
Okładka miękka
Brak towaru
99.00 -10% 88.80
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 1-5 dni
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 12
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 0 szt.
ISBN 978-83-283-5694-8.
EAN 9788328356948
Zostaw telefon

Zrozumieć Excela . VBA makra i funkcje.

Autor(zy): Gonet Maciej.
ISBN: 978-83-283-5694-8.
Miejsce wydania: Gliwice
Rok wydania: 2019
Wydanie :I
Ilość stron: 600
Format: B5
Okładka: miękka

Programowanie i makra w Excelu? Nic strasznego!

• Poznaj Visual Basic for Applications (VBA)

• Naucz się tworzyć makra i własne funkcje

• Zrozum Excela

Na rynku nie brakuje książek opisujących obsługę i zastosowania arkusza kalkulacyjnego MS Excel, żadna jednak nie wprowadzi Cię w tę tematykę tak skutecznie jak ta! Omiń rafy i białe plamy dokumentacji, skorzystaj z doświadczenia autora i śmiało wkrocz w świat niesamowitych możliwości Excela.

Poznaj konstrukcje języka VBA i naucz się przeprowadzać obliczenia za jego pomocą. Odkryj zastosowania formantów, zapanuj nad danymi opisującymi datę i czas, dowiedz się, jak radzić sobie z tekstami i wykorzystaj funkcje definiowane przez użytkownika. Przekonaj się też, do czego mogą Ci się przydać makra!

• Struktura i konstrukcje VBA

• Obiekty, właściwości i metody

• Instrukcje warunkowe i komunikacja

• efiniowanie i używanie tablic oraz funkcji

• Obsługa wyjątków i zdarzeń

• Zaawansowane struktury danych

• Operacje na datach, czasach i tekstach

• Operowanie kolorami i formatowanie warunkowe

• Graficzne elementy sterujące

• Funkcje makr programu Excel

Dowiedz się, jak wykorzystać Excela do zautomatyzowania swojej pracy!Wstęp 15

Rozdział 1. Struktura i podstawowe konstrukcje języka VBA 23

• Podstawowe informacje o języku programowania VBA 23

• Edytor VBA 24

• Uruchamianie i testowanie kodu 26

• Makra i funkcje 28

• Struktura modułów w VBA 29

◦ Polecenia opcji 29

◦ Deklaracje zmiennych i stałych globalnych 30

◦ Definicje podprogramów 31

• Makropolecenie utworzone w wyniku rejestracji 32

• Skoroszyt makr osobistych i folder AddIns 34

• Uruchamianie makropoleceń 34

• Wprowadzanie kodu VBA w edytorze 35

• Stosowanie nazw w kodzie VBA 35

• Prosta funkcja zdefiniowana w VBA 37

• Stosowanie komentarzy 38

• Zmienne - typy i deklaracje 39

• Określanie typu zmiennej w czasie wykonania 41

• Deklaracje stałych 43

• Wyrażenia 44

◦ Podwójne znaczenie znaku równości 44

◦ Lista operatorów w Visual Basicu 44

◦ Specyfika użycia operatorów relacji do argumentów różnych typów 47

◦ Użycie operatora dodawania do danych tekstowych 48

◦ Interpretacja tekstu pustego i wartości pustej w VBA i w Excelu 49

◦ Specyfika dzielenia całkowitego i operacji modulo 51

◦ Użycie funkcji w wyrażeniach 51

Rozdział 2. Obiekty, ich właściwości i metody 57

• Obiekt Range i jego właściwości 57

◦ Właściwość Value 57

◦ Właściwość Formula i właściwości pokrewne 58

◦ Właściwość NumberFormat 59

◦ Właściwość Text 60

◦ Właściwość Count 62

◦ Uproszczony sposób zapisu odwołania do zakresu 62

• Metody 62

• Hierarchia obiektów i nazwy kodowe 64

• Wymiana informacji między arkuszem a kodem VBA 65

◦ Komórka aktywna i komórki wybrane 65

◦ Użycie instrukcji wiążącej With 66

◦ Użycie adresów bez kwalifikatora arkusza 67

• Sposoby odwołania do zakresu komórek przez adres 68

◦ Ogólna postać definicji zakresu 68

◦ Wykorzystanie nazw 69

◦ Wykorzystanie właściwości Cells 69

◦ Tworzenie odwołań pośrednich 70

◦ Wykorzystanie właściwości Offset i Resize 71

◦ Odwołania do sąsiednich komórek 72

• Zmienne reprezentujące obiekty 72

• Unia zakresów i zakresy złożone 73

• Odwołania do wskazanych wierszy i kolumn 74

◦ Kopiowanie zakresu nieciągłego z zachowaniem jego struktury 75

• Metoda Find obiektu Range - wyszukiwanie adresu komórki o określonej zawartości 76

• Obiekt zakresu a jego wartość 79

◦ Jawne odwołanie do wartości zakresu 79

◦ Pośrednie sposoby odwołania do wartości zakresu 80

◦ Specyfika zakresów złożonych 81

• Użycie autofiltra 82

◦ Składnia i znaczenie parametrów 82

◦ Filtr wykluczający trzy i więcej wartości 84

◦ Odczyt ustawień filtra 85

• Użycie filtra zaawansowanego 86

• Kontrola procesu modyfikacji danych w arkuszu 88

Rozdział 3. Sterowanie wykonaniem kodu i komunikacja w języku VBA 91

• Sterowanie wykonaniem kodu 91

◦ Instrukcje warunkowe i instrukcje wyboru 91

◦ Sterowanie przebiegiem kompilacji - kompilacja warunkowa 96

◦ Instrukcje pętli 98

◦ Awaryjne przerwanie wykonywania funkcji lub procedury 103

◦ Instrukcje skoku 103

• Komunikacja programu w Visual Basicu z użytkownikiem 107

◦ Wyświetlanie okienka komunikatów 107

◦ Wyświetlanie komunikatów na pasku stanu 110

◦ Pobieranie informacji od użytkownika 112

Rozdział 4. Użycie tablic w Visual Basicu 117

• Deklaracje tablic 117

◦ Tablice statyczne 117

◦ Tablice dynamiczne 118

◦ Sprawdzanie zakresu indeksów tablicy 119

• Tablice w zmiennych typu Variant 119

◦ Odwzorowanie zakresu komórek w tablicy 119

◦ Funkcja Array 121

◦ Funkcja Split 122

◦ Specyfika deklaracji zmiennych typu Variant i ich użycia jako tablic 123

◦ Teksty w tablicach dynamicznych 124

• Podstawowe operacje 125

◦ Nadawanie wartości elementom tablicy 125

◦ Kasowanie zawartości tablicy 127

◦ Użycie operatora Not w odniesieniu do tablicy 128

• Zmiana struktury tablic 129

◦ Rozbudowa tablicy jednowymiarowej o drugi wymiar 129

◦ Modyfikacja pierwszego wymiaru tablicy dwuwymiarowej 129

• Tablice ułatwiają wymianę informacji z arkuszem 130

◦ Tablice i zakresy jako alternatywne argumenty funkcji 130

◦ Funkcje generujące tablice bazowe do użycia w arkuszu 131

◦ Wykorzystanie arkuszowej funkcji Index w VBA 132

◦ Wypełnianie zakresu zawartością tablicy 132

◦ Odwzorowanie zakresu w zmiennej obiektowej 133

• Stałe tablicowe Excela w VBA 134

◦ Odczyt wartości stałych tablicowych w kodzie VBA 134

◦ Zagnieżdżanie metody Evaluate 135

◦ Zamiana zakresu na stałą tablicową 135

◦ Zamiana tablicy VBA na stałą tablicową 138

• Porównywanie tablic w VBA 139

Rozdział 5. Funkcje definiowane przez użytkownika 143

• Sposoby przekazywania argumentów funkcji 143

• Opcjonalne parametry funkcji 145

• Użycie tablicy parametrów 147

◦ Problem pustych argumentów 147

◦ Problem tablic wśród argumentów ParamArray 148

• Deklaracja nagłówka funkcji o zmiennej liczbie parametrów 149

• Przekazywanie zmiennej liczby parametrów pomiędzy funkcjami 151

◦ Przekazywanie parametrów przez wartość 151

◦ Przekazywanie parametrów przez referencję 153

• Funkcja zwracająca wynik w postaci tablicy 156

• Przeliczanie wartości funkcji 157

• Wywołanie makroinstrukcji z kodu VBA 158

• Funkcje użytkownika podobne do funkcji standardowych 159

Rozdział 6. Wybrane zastosowania tablic 163

• Przekształcenie tablicy dwuwymiarowej w jednowymiarową 163

• Wyszukiwanie danych w strukturach dwuwymiarowych 166

◦ Wyszukiwanie w zakresie 166

◦ Wyszukiwanie w tablicy 168

• Funkcje składające dowolne dane w tablice 169

◦ Połączenie danych w tablicę jednowymiarową przez kopiowanie elementów 169

◦ Połączenie danych w tablicę jednowymiarową za pośrednictwem tekstu 170

◦ Ustalenie orientacji tablicy lub przekształcenie w tablicę dwuwymiarową 172

• Usuwanie wybranego wiersza lub kolumny z tablicy 173

• Sortowanie danych w obszarach i tablicach 175

◦ Czyszczenie danych pochodzących z arkusza 177

• Grupowanie arkuszy w skoroszycie 178

Rozdział 7. Metoda Evaluate i nazwy arkuszowe 181

• Metoda Evaluate 181

◦ Użycie funkcji OBLICZ z odwołaniem 182

◦ Specyfika i ograniczenia metody Evaluate 184

◦ Warianty użycia metody Evaluate 186

◦ Kwalifikowane wywołanie funkcji używających metody Evaluate 186

◦ Zagnieżdżona metoda Evaluate 187

◦ Dane grupowe jako argumenty funkcji OBLICZ 188

◦ Szacowanie formuł z polskimi nazwami funkcji 189

◦ Użycie funkcji OBLICZ w obliczeniach iteracyjnych 190

◦ Metoda Evaluate rozszerza możliwości funkcji ADR.POŚR 191

◦ Użycie metody Evaluate w kodzie VBA 192

◦ Alternatywa dla funkcji LICZ.JEŻELI i SUMA.JEŻELI 193

◦ Uproszczenie zapisu wyrażeń wykorzystujących metodę Evaluate 195

• Funkcja Eval do szacowania wyrażeń w VBA 196

• Obiekt Names 198

◦ Definiowanie nazw arkuszowych w kodzie VBA 198

◦ Nazwy odnoszące się do zamkniętych skoroszytów 205

◦ Stosowanie metody Evaluate do nazw arkuszowych 206

◦ Nadawanie nazw stałym i formułom w arkuszu 207

Rozdział 8. Obsługa wyjątków i zdarzeń, kontrola poprawności danych 209

• Obsługa błędów wykonania w kodzie VBA 209

◦ Procedury niestandardowej obsługi błędów 209

◦ Kody błędów w arkuszu 215

◦ Funkcje walidujące wartość wyrażenia 217

• Śledzenie wykonania kodu VBA - obiekt Debug 218

• Identyfikacja miejsca, z którego wywołano makro lub funkcję 219

◦ Identyfikacja komórki, z której wywołano funkcję UDF 220

• Procedury obsługi zdarzeń 221

◦ Koncepcja zdarzeń 221

◦ Włączanie zgody na iteracje przed otwarciem skoroszytu 222

◦ Operacje na zakresie wskazanym myszką 223

◦ Poprzednia zawartość komórek 224

◦ Dziedzictwo przeszłości - właściwości OnDoubleClick oraz OnEntry obiektu Application 231

◦ Konsolidacja z automatyczną aktualizacją 232

• Kontrola poprawności danych 233

◦ Obiekt Range.Validation, jego metody i właściwości 233

◦ Ograniczenia źródła listy rozwijanej 236

◦ Ustalanie listy poprawności danych za pomocą formuły 237

◦ Powiązanie listy poprawności danych z formatowaniem warunkowym 238

◦ Wyświetlanie komunikatu o konieczności nowego wyboru w przypadku list zależnych 240

◦ Modyfikacja sposobu wyświetlania listy rozwijanej 241

◦ Ochrona listy rozwijanej przed nadpisaniem 243

◦ Wprowadzanie danych z podpowiedzią 244

Rozdział 9. Adaptacja wybranych funkcji i metod VBA do użycia jako funkcji arkuszowych 247

• Funkcja Val 247

• Metoda InputBox 249

• Przekazywanie wartości argumentów do formuł nazwanych 252

• Metoda ConvertFormula 253

• Funkcja CallByName - wywoływanie metod przez tekst ich nazwy 254

• Dostęp do stałych predefiniowanych w VBA 258

• Odczyt nazwy lub numeru arkusza 260

• Wyświetlanie tekstów formuł w arkuszu 261

• Dodawanie i edycja komentarzy w komórkach arkusza 262

◦ Metoda NoteText (notatka tekstowa) 262

◦ Właściwość Comment obiektu Range 263

◦ Metoda AddComment obiektu Range 263

◦ Metody ClearNotes i ClearComments z obiektu Range 264

◦ Obiekt Comment i jego komponenty 264

◦ Sposób wyświetlania komentarzy i znaczników komentarza 266

◦ Kolekcja Comments 267

◦ Metoda SpecialCells obiektu Range 267

◦ Wstawianie i edycja komentarzy przez funkcje UDF 269

• Wartości w komórkach scalonych 270

• Określanie formatu komórek w VBA 272

◦ Odczyt i zapis kodu formatu 272

◦ Wykorzystanie informacji udostępnianych przez funkcję Format 273

◦ Inne funkcje do formatowania w VBA 274

Rozdział 10. Wybrane problemy obliczeniowe 277

• Zaokrąglanie liczb 277

◦ Zaokrąglanie liczb z uwzględnieniem cyfr znaczących 277

◦ Uwzględnienie zasady cyfry parzystej przy zaokrąglaniu 278

• Obliczanie wartości wielomianu 278

• Obliczanie pierwiastków równania kwadratowego 279

• Rozwiązywanie równań nieliniowych z wykorzystaniem metody GoalSeek 280

• Całkowanie numeryczne 282

• Wspomaganie obliczania szeregów 285

◦ Iloczyn pierwszych elementów tablicy 285

• Rozwiązanie równania różniczkowego metodą Rungego-Kutty 287

• Wspomaganie wykonywania wykresów 288

◦ Wykresy funkcji opisanych wzorem 288

◦ Korekta danych do wykresów funkcji nieciągłych 289

◦ Wykresy funkcji nieciągłych - wykrywanie nieciągłości 291

◦ Ukrywanie zawartości komórek w komentarzach 293

• Generowanie liczb pseudolosowych w VBA 294

• Wybrane zagadnienia kombinatoryki 295

◦ Generowanie permutacji 295

◦ Generowanie permutacji z powtórzeniami 297

◦ Generowanie kombinacji 300

◦ Planowanie serii rozgrywek sportowych 301

• Zwiększona dokładność obliczeń 303

• Zamiana odwołań w wyrażeniu na wartości 307

Rozdział 11. Przykłady zastosowań makroinstrukcji w chemii 309

• Obliczanie masy molowej 309

• Przeliczanie stężeń roztworów 312

• Modyfikacja wyglądu i zawartości obiektów na poziomie znaków 319

◦ Łączenie tekstów sformatowanych 321

◦ Formatowanie wzorów chemicznych 323

◦ Formatowanie wzorów chemicznych - inaczej 325

• Formatowanie tekstu za pomocą polecenia SendKeys 328

◦ Polecenie SendKeys 328

◦ Wybrane skróty klawiaturowe, które działają w trybie edycji 330

◦ Zastosowania polecenia SendKeys do formatowania komórki z tekstem 332

Rozdział 12. Alternatywne struktury danych: kolekcje i słowniki 335

• Kolekcje 335

◦ Tworzenie kolekcji i usuwanie jej elementów 335

◦ Odczyt elementów kolekcji 337

◦ Specyfika kolekcji w porównaniu z tablicami 338

◦ Kolekcje jako argumenty procedur i funkcji oraz wynik funkcji 339

◦ Ograniczenia kolekcji i sposoby ich obejścia 340

• Słowniki 341

◦ Tworzenie słownika 341

◦ Odczyt i modyfikacja zapisów 343

◦ Klucze mogą być obiektami zakresów (komórkami) 345

◦ Różnice między kolekcją a słownikiem 345

◦ Wykorzystanie słownika w praktyce 346

◦ Kopiowanie słownika 348

Rozdział 13. Operacje na danych oznaczających datę i czas 351

• Podstawy operowania datami w VBA 352

◦ Rozpoznawanie dat w arkuszu za pomocą VBA 353

◦ Interpretacja tekstu w arkuszu jako daty 354

◦ Funkcja UDF do konwersji dat w formie tekstu 355

• Przegląd funkcji VBA do operacji na datach 356

◦ Funkcje Date, Time i Now 356

◦ Funkcje DateValue i TimeValue 356

◦ Funkcje DateSerial i TimeSerial 356

◦ Funkcja IsDate 356

◦ Funkcja DateAdd 357

◦ Funkcja DatePart 358

◦ Funkcja DateDiff 359

◦ Funkcja FormatDateTime 359

◦ Funkcja Format 360

◦ Funkcja MonthName 364

◦ Funkcja WeekdayName 364

◦ Funkcja Timer 364

◦ Metoda Wait 365

◦ Metoda OnTime 365

◦ Dokładny pomiar czasu 366

◦ Ciągłe wyświetlanie czasu - stoper sekundowy 369

◦ Ciągłe wyświetlanie czasu - inne rozwiązanie stopera 371

◦ Niestandardowe minuty w indeksie górnym (VBA) 374

◦ Właściwości Value i Value2 obiektu Range w rozpoznawaniu dat 374

◦ Data i czas systemowy w kodach formatu 375

Rozdział 14. Operacje z udziałem tekstów 377

• Funkcje do operacji na tekstach w VBA 377

◦ Funkcje LTrim, RTrim i Trim ($) 377

◦ Funkcje Chr i ChrW ($) 377

◦ Funkcje Asc i AscW 378

◦ Funkcje Hex i Oct ($) 378

◦ Funkcje LCase i UCase ($) 378

◦ Funkcje Left i Right ($) 378

◦ Funkcja Len 379

◦ Funkcja Mid ($) 379

◦ Instrukcja Mid 379

◦ Funkcje Space i String ($) 380

◦ Funkcja Format ($) 380

◦ Instrukcje LSet i RSet 383

◦ Funkcje InStr i InStrRev 383

◦ Funkcja StrComp 384

◦ Funkcja StrConv 385

◦ Funkcja StrReverse 386

◦ Funkcja Replace 386

◦ Funkcja Filter 387

◦ Funkcja Join 388

• Łączenie tekstów z użyciem VBA 388

◦ Wykorzystanie operatora złączenia tekstów 388

◦ Inny wariant z operatorem złączenia tekstów 389

◦ Wykorzystanie funkcji Join 390

◦ Funkcja Join w wersji minimum 390

• Operator Like - porównywanie tekstów 392

◦ Położenie pierwszej i ostatniej cyfry w tekście 393

• Podział tekstu w kolumnie 394

◦ Metoda TextToColumns 394

◦ Metoda Parse 397

Rozdział 15. Operowanie kolorami i formatowanie warunkowe 399

• Sposób przedstawiania kolorów 399

• Odczyt koloru tła lub czcionki bez użycia VBA 402

• Wykorzystanie kolorów do oznaczania komórek w arkuszu 403

• Rozjaśnianie i ściemnianie kolorów 404

• Operacje na komórkach sformatowanych w określony sposób 405

◦ Sumowanie komórek wykorzystujących ten sam kolor czcionki 405

◦ Bezpośrednie oznaczanie komórek numerami kolorów tła 406

◦ Przyspieszenie reakcji na zmiany kolorów przez wykorzystanie niestandardowego zdarzenia 409

• Symulowana lista rozwijana 411

• Formatowanie warunkowe w VBA 412

◦ Dostęp do definicji formatów warunkowych z poziomu VBA 412

◦ Przeliczanie reguł formatowania warunkowego 418

◦ Definiowanie reguł formatowania warunkowego za pomocą funkcji UDF 419

◦ Kopiowanie formatowania warunkowego z zamianą na formatowanie stałe 425

◦ Symulacja skali barw za pomocą VBA 427

◦ Selektywne kopiowanie reguł formatowania warunkowego 428

Rozdział 16. Ograniczenia i możliwości funkcji UDF 429

• Funkcje UDF wywoływane bezpośrednio 429

◦ Modyfikacja parametrów wykresu 431

• Funkcje UDF wywoływane w sposób pośredni 432

◦ Ogólne wskazówki co do użycia metody Evaluate 432

◦ Definiowanie nazw za pomocą funkcji UDF 434

◦ Zmiana elementów formatowania innych komórek 439

◦ Zmiana zawartości i koloru czcionki w innych komórkach 441

◦ Usunięcie zawartości komórek 443

◦ Wpis wartości do innej komórki 444

◦ Tworzenie list rozwijanych 445

• Uruchamianie funkcji UDF za pomocą funkcji HIPERŁĄCZE 446

◦ Specyfika działania funkcji HIPERŁĄCZE 446

◦ Użycie funkcji UDF w hiperłączu 447

• Wykonanie kodu VBA przy uaktywnieniu listy rozwijanej 449

• Współdziałanie funkcji UDF z procedurami obsługi zdarzeń 450

◦ Kopiowanie komórek z pełnym formatowaniem 451

◦ Funkcja wyszukiwania zwracająca wynik sformatowany 453

◦ Rzeczywista długość tekstu 455

◦ Formatowanie fragmentu tekstu 458

◦ Funkcja łącząca teksty sformatowane 460

Rozdział 17. Ciekawe pomysły z użyciem VBA 465

• Monitorowanie zmian w komórkach 465

◦ Działanie jednorazowe 465

◦ Działanie wielokrotne 466

• Odczyt danych z zamkniętego skoroszytu 466

◦ Rozwiązanie klasyczne 467

◦ Rozwiązanie z wykorzystaniem ADO 467

◦ Konstrukcja odwołań zewnętrznych 469

◦ Wykorzystanie nazw arkuszowych 472

• Nadmierna objętość skoroszytu po usunięciu części danych 473

• Wyznaczenie różnicy zakresów 475

• Wyraźne zaznaczenie komórki aktywnej lub zakresu selekcji 476

• Konwersja stylu liczb za pomocą narzędzi Visual Basica 477

◦ Metoda Range.Replace 477

◦ Metoda Range.TextToColumns 478

◦ Funkcja Replace 479

◦ Funkcja WorksheetFunction.Substitute 480

◦ Funkcja Val 481

◦ Funkcja CDbl 481

◦ Funkcje Str i CStr 481

◦ Funkcja Format 482

• Obliczenia uwzględniające ukryte kolumny 483

◦ Rozwiązanie wykorzystujące właściwość Width 483

◦ Przeliczanie formuł 484

• Ustalanie absolutnej wielkości komórki 485

• Problemy z użyciem metody AutoFit 488

• Przełączanie między alternatywnymi wynikami w komórce za pomocą klawiatury 489

• Ochrona komórek przed przypadkową edycją 491

• Powiększenie zaznaczonych komórek 492

• Użycie schowka systemowego z poziomu VBA 494

◦ Obiekt pośredniczący DataObject 494

◦ Wykorzystanie samego obiektu DataObject bez schowka 497

◦ Zapis do schowka w Windows 8 i 10 498

◦ Opróżnianie schowka 500

◦ Użycie funkcji UDF 501

Rozdział 18. Graficzne elementy sterujące (kontrolki ekranowe, formanty) 503

• Rodzaje graficznych elementów sterujących i ich przeznaczenie 503

• Dodawanie kontrolek (formantów) do arkusza 504

◦ Formanty formularza 507

◦ Formanty ActiveX 510

◦ Niestandardowe wykorzystanie pola listy 516

◦ Zamienniki formantów pola tekstowego 517

• Obiekty graficzne w kodzie VBA 520

◦ Pola tekstowe i formanty formularza 521

◦ Formanty ActiveX 522

◦ Obiekty graficzne w funkcjach UDF 523

• Makroinstrukcje przypisywane do formantów w arkuszu 524

◦ Formanty formularza 525

◦ Formanty ActiveX 525

Rozdział 19. Funkcje makr Excela w wersji 4.0 529

• Geneza makr XLM 529

• Podstawy użycia makr XLM w arkuszu 530

◦ Wstawianie arkuszy makr do skoroszytu 530

◦ Dostęp do funkcji makr XLM 530

◦ Wykorzystanie Międzynarodowego arkusza makr 531

◦ Przeliczanie formuł w arkuszach makr 532

◦ Wywołanie funkcji makr XLM w kodzie VBA 533

◦ Bezpieczeństwo użycia makr XLM 534

• Odwołania do zakresów wielokomórkowych w funkcjach XLM 534

• Przekazywanie parametrów w wywołaniu formuły nazwanej 536

◦ Jeden parametr 536

◦ Dwa parametry 537

• Przykłady użycia funkcji makr XLM w arkuszu i w formułach nazwanych 538

• Ukryta przestrzeń nazw 546

Rozdział 20. Przegląd funkcji makr XLM 547

• Składnia funkcji makr Excela 4.0 i opis znaczenia parametrów 547

◦ ADR.TEKST = REFTEXT Kategoria: Wyszukiwania i adresu 547

◦ DOKUMENTY = DOCUMENTS Kategoria: Informacyjne 548

◦ FORMUŁA.TRYB.ADR = FORMULA.CONVERT Kategoria: Wyszukiwania i adresu 549

◦ KOM.AKT = ACTIVE.CELL Kategoria: Informacyjne 549

◦ NAZWY = NAMES Kategoria: Informacyjne 550

◦ O.APLIKACJI = GET.WORKSPACE Kategoria: Informacyjne 551

◦ O.DEFINICJI = GET.DEF Kategoria: Informacyjne 558

◦ O.DOKUMENCIE = GET.DOCUMENT Kategoria: Informacyjne 559

◦ O.FORMULE = GET.FORMULA Kategoria: Informacyjne 566

◦ O.KOMÓRCE = GET.CELL Kategoria: Informacyjne 567

◦ O.NAZWIE = GET.NAME Kategoria: Informacyjne 572

◦ O.NOTATCE = GET.NOTE Kategoria: Informacyjne 574

◦ O.OBIEKCIE = GET.OBJECT Kategoria: Informacyjne 574

◦ O.OPCJACH.LISTY = OPTIONS.LISTS.GET Kategoria: Informacyjne 582

◦ O.SKOROSZYCIE = GET.WORKBOOK Kategoria: Informacyjne 582

◦ OKNA = WINDOWS Kategoria: Informacyjne 585

◦ PLIKI = FILES Kategoria: Informacyjne 586

◦ SZACUJ = EVALUATE Kategoria: Wyszukiwania i adresu 586

◦ ZAZNACZENIE = SELECTION Kategoria: Informacyjne 588

Literatura cytowana i uzupełniająca 589

Skorowidz 590

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.