• Kategorie
  • Zrozumieć Excela . VBA makra i funkcje.

Autor(zy) Gonet Maciej
Miejsce wydania Gliwice
Rok 2019
Wydanie I
Ilość stron 600
Format B5
Okładka miękka
Brak towaru
99.00 -10% 88.80
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 1-5 dni
Cena przesyłki 0
Odbiór osobisty 0
Przesyłka biznesowa 48h PP pobranie 0
Przesyłka biznesowa 48h PP 10
Paczkomaty InPost 12
Kurier (Pobranie) 20
Dostępność 0 szt.
ISBN 978-83-283-5694-8.
EAN 9788328356948
Zostaw telefon

Zrozumieć Excela . VBA makra i funkcje.

Autor(zy): Gonet Maciej.
ISBN: 978-83-283-5694-8.
Miejsce wydania: Gliwice
Rok wydania: 2019
Wydanie :I
Ilość stron: 600
Format: B5
Okładka: miękka

Programowanie i makra w Excelu? Nic strasznego!

Poznaj Visual Basic for Applications (VBA)

Naucz się tworzyć makra i własne funkcje

Zrozum Excela

Na rynku nie brakuje książek opisujących obsługę i zastosowania arkusza kalkulacyjnego MS Excel, żadna jednak nie wprowadzi Cię w tę tematykę tak skutecznie jak ta! Omiń rafy i białe plamy dokumentacji, skorzystaj z doświadczenia autora i śmiało wkrocz w świat niesamowitych możliwości Excela.

Poznaj konstrukcje języka VBA i naucz się przeprowadzać obliczenia za jego pomocą. Odkryj zastosowania formantów, zapanuj nad danymi opisującymi datę i czas, dowiedz się, jak radzić sobie z tekstami i wykorzystaj funkcje definiowane przez użytkownika. Przekonaj się też, do czego mogą Ci się przydać makra!

Struktura i konstrukcje VBA

Obiekty, właściwości i metody

Instrukcje warunkowe i komunikacja

efiniowanie i używanie tablic oraz funkcji

Obsługa wyjątków i zdarzeń

Zaawansowane struktury danych

Operacje na datach, czasach i tekstach

Operowanie kolorami i formatowanie warunkowe

Graficzne elementy sterujące

Funkcje makr programu Excel

Dowiedz się, jak wykorzystać Excela do zautomatyzowania swojej pracy!Wstęp 15

Rozdział 1. Struktura i podstawowe konstrukcje języka VBA 23

Podstawowe informacje o języku programowania VBA 23

Edytor VBA 24

Uruchamianie i testowanie kodu 26

Makra i funkcje 28

Struktura modułów w VBA 29

oPolecenia opcji 29

oDeklaracje zmiennych i stałych globalnych 30

oDefinicje podprogramów 31

Makropolecenie utworzone w wyniku rejestracji 32

Skoroszyt makr osobistych i folder AddIns 34

Uruchamianie makropoleceń 34

Wprowadzanie kodu VBA w edytorze 35

Stosowanie nazw w kodzie VBA 35

Prosta funkcja zdefiniowana w VBA 37

Stosowanie komentarzy 38

Zmienne - typy i deklaracje 39

Określanie typu zmiennej w czasie wykonania 41

Deklaracje stałych 43

Wyrażenia 44

oPodwójne znaczenie znaku równości 44

oLista operatorów w Visual Basicu 44

oSpecyfika użycia operatorów relacji do argumentów różnych typów 47

oUżycie operatora dodawania do danych tekstowych 48

oInterpretacja tekstu pustego i wartości pustej w VBA i w Excelu 49

oSpecyfika dzielenia całkowitego i operacji modulo 51

oUżycie funkcji w wyrażeniach 51

Rozdział 2. Obiekty, ich właściwości i metody 57

Obiekt Range i jego właściwości 57

oWłaściwość Value 57

oWłaściwość Formula i właściwości pokrewne 58

oWłaściwość NumberFormat 59

oWłaściwość Text 60

oWłaściwość Count 62

oUproszczony sposób zapisu odwołania do zakresu 62

Metody 62

Hierarchia obiektów i nazwy kodowe 64

Wymiana informacji między arkuszem a kodem VBA 65

oKomórka aktywna i komórki wybrane 65

oUżycie instrukcji wiążącej With 66

oUżycie adresów bez kwalifikatora arkusza 67

Sposoby odwołania do zakresu komórek przez adres 68

oOgólna postać definicji zakresu 68

oWykorzystanie nazw 69

oWykorzystanie właściwości Cells 69

oTworzenie odwołań pośrednich 70

oWykorzystanie właściwości Offset i Resize 71

oOdwołania do sąsiednich komórek 72

Zmienne reprezentujące obiekty 72

Unia zakresów i zakresy złożone 73

Odwołania do wskazanych wierszy i kolumn 74

oKopiowanie zakresu nieciągłego z zachowaniem jego struktury 75

Metoda Find obiektu Range - wyszukiwanie adresu komórki o określonej zawartości 76

Obiekt zakresu a jego wartość 79

oJawne odwołanie do wartości zakresu 79

oPośrednie sposoby odwołania do wartości zakresu 80

oSpecyfika zakresów złożonych 81

Użycie autofiltra 82

oSkładnia i znaczenie parametrów 82

oFiltr wykluczający trzy i więcej wartości 84

oOdczyt ustawień filtra 85

Użycie filtra zaawansowanego 86

Kontrola procesu modyfikacji danych w arkuszu 88

Rozdział 3. Sterowanie wykonaniem kodu i komunikacja w języku VBA 91

Sterowanie wykonaniem kodu 91

oInstrukcje warunkowe i instrukcje wyboru 91

oSterowanie przebiegiem kompilacji - kompilacja warunkowa 96

oInstrukcje pętli 98

oAwaryjne przerwanie wykonywania funkcji lub procedury 103

oInstrukcje skoku 103

Komunikacja programu w Visual Basicu z użytkownikiem 107

oWyświetlanie okienka komunikatów 107

oWyświetlanie komunikatów na pasku stanu 110

oPobieranie informacji od użytkownika 112

Rozdział 4. Użycie tablic w Visual Basicu 117

Deklaracje tablic 117

oTablice statyczne 117

oTablice dynamiczne 118

oSprawdzanie zakresu indeksów tablicy 119

Tablice w zmiennych typu Variant 119

oOdwzorowanie zakresu komórek w tablicy 119

oFunkcja Array 121

oFunkcja Split 122

oSpecyfika deklaracji zmiennych typu Variant i ich użycia jako tablic 123

oTeksty w tablicach dynamicznych 124

Podstawowe operacje 125

oNadawanie wartości elementom tablicy 125

oKasowanie zawartości tablicy 127

oUżycie operatora Not w odniesieniu do tablicy 128

Zmiana struktury tablic 129

oRozbudowa tablicy jednowymiarowej o drugi wymiar 129

oModyfikacja pierwszego wymiaru tablicy dwuwymiarowej 129

Tablice ułatwiają wymianę informacji z arkuszem 130

oTablice i zakresy jako alternatywne argumenty funkcji 130

oFunkcje generujące tablice bazowe do użycia w arkuszu 131

oWykorzystanie arkuszowej funkcji Index w VBA 132

oWypełnianie zakresu zawartością tablicy 132

oOdwzorowanie zakresu w zmiennej obiektowej 133

Stałe tablicowe Excela w VBA 134

oOdczyt wartości stałych tablicowych w kodzie VBA 134

oZagnieżdżanie metody Evaluate 135

oZamiana zakresu na stałą tablicową 135

oZamiana tablicy VBA na stałą tablicową 138

Porównywanie tablic w VBA 139

Rozdział 5. Funkcje definiowane przez użytkownika 143

Sposoby przekazywania argumentów funkcji 143

Opcjonalne parametry funkcji 145

Użycie tablicy parametrów 147

oProblem pustych argumentów 147

oProblem tablic wśród argumentów ParamArray 148

Deklaracja nagłówka funkcji o zmiennej liczbie parametrów 149

Przekazywanie zmiennej liczby parametrów pomiędzy funkcjami 151

oPrzekazywanie parametrów przez wartość 151

oPrzekazywanie parametrów przez referencję 153

Funkcja zwracająca wynik w postaci tablicy 156

Przeliczanie wartości funkcji 157

Wywołanie makroinstrukcji z kodu VBA 158

Funkcje użytkownika podobne do funkcji standardowych 159

Rozdział 6. Wybrane zastosowania tablic 163

Przekształcenie tablicy dwuwymiarowej w jednowymiarową 163

Wyszukiwanie danych w strukturach dwuwymiarowych 166

oWyszukiwanie w zakresie 166

oWyszukiwanie w tablicy 168

Funkcje składające dowolne dane w tablice 169

oPołączenie danych w tablicę jednowymiarową przez kopiowanie elementów 169

oPołączenie danych w tablicę jednowymiarową za pośrednictwem tekstu 170

oUstalenie orientacji tablicy lub przekształcenie w tablicę dwuwymiarową 172

Usuwanie wybranego wiersza lub kolumny z tablicy 173

Sortowanie danych w obszarach i tablicach 175

oCzyszczenie danych pochodzących z arkusza 177

Grupowanie arkuszy w skoroszycie 178

Rozdział 7. Metoda Evaluate i nazwy arkuszowe 181

Metoda Evaluate 181

oUżycie funkcji OBLICZ z odwołaniem 182

oSpecyfika i ograniczenia metody Evaluate 184

oWarianty użycia metody Evaluate 186

oKwalifikowane wywołanie funkcji używających metody Evaluate 186

oZagnieżdżona metoda Evaluate 187

oDane grupowe jako argumenty funkcji OBLICZ 188

oSzacowanie formuł z polskimi nazwami funkcji 189

oUżycie funkcji OBLICZ w obliczeniach iteracyjnych 190

oMetoda Evaluate rozszerza możliwości funkcji ADR.POŚR 191

oUżycie metody Evaluate w kodzie VBA 192

oAlternatywa dla funkcji LICZ.JEŻELI i SUMA.JEŻELI 193

oUproszczenie zapisu wyrażeń wykorzystujących metodę Evaluate 195

Funkcja Eval do szacowania wyrażeń w VBA 196

Obiekt Names 198

oDefiniowanie nazw arkuszowych w kodzie VBA 198

oNazwy odnoszące się do zamkniętych skoroszytów 205

oStosowanie metody Evaluate do nazw arkuszowych 206

oNadawanie nazw stałym i formułom w arkuszu 207

Rozdział 8. Obsługa wyjątków i zdarzeń, kontrola poprawności danych 209

Obsługa błędów wykonania w kodzie VBA 209

oProcedury niestandardowej obsługi błędów 209

oKody błędów w arkuszu 215

oFunkcje walidujące wartość wyrażenia 217

Śledzenie wykonania kodu VBA - obiekt Debug 218

Identyfikacja miejsca, z którego wywołano makro lub funkcję 219

oIdentyfikacja komórki, z której wywołano funkcję UDF 220

Procedury obsługi zdarzeń 221

oKoncepcja zdarzeń 221

oWłączanie zgody na iteracje przed otwarciem skoroszytu 222

oOperacje na zakresie wskazanym myszką 223

oPoprzednia zawartość komórek 224

oDziedzictwo przeszłości - właściwości OnDoubleClick oraz OnEntry obiektu Application 231

oKonsolidacja z automatyczną aktualizacją 232

Kontrola poprawności danych 233

oObiekt Range.Validation, jego metody i właściwości 233

oOgraniczenia źródła listy rozwijanej 236

oUstalanie listy poprawności danych za pomocą formuły 237

oPowiązanie listy poprawności danych z formatowaniem warunkowym 238

oWyświetlanie komunikatu o konieczności nowego wyboru w przypadku list zależnych 240

oModyfikacja sposobu wyświetlania listy rozwijanej 241

oOchrona listy rozwijanej przed nadpisaniem 243

oWprowadzanie danych z podpowiedzią 244

Rozdział 9. Adaptacja wybranych funkcji i metod VBA do użycia jako funkcji arkuszowych 247

Funkcja Val 247

Metoda InputBox 249

Przekazywanie wartości argumentów do formuł nazwanych 252

Metoda ConvertFormula 253

Funkcja CallByName - wywoływanie metod przez tekst ich nazwy 254

Dostęp do stałych predefiniowanych w VBA 258

Odczyt nazwy lub numeru arkusza 260

Wyświetlanie tekstów formuł w arkuszu 261

Dodawanie i edycja komentarzy w komórkach arkusza 262

oMetoda NoteText (notatka tekstowa) 262

oWłaściwość Comment obiektu Range 263

oMetoda AddComment obiektu Range 263

oMetody ClearNotes i ClearComments z obiektu Range 264

oObiekt Comment i jego komponenty 264

oSposób wyświetlania komentarzy i znaczników komentarza 266

oKolekcja Comments 267

oMetoda SpecialCells obiektu Range 267

oWstawianie i edycja komentarzy przez funkcje UDF 269

Wartości w komórkach scalonych 270

Określanie formatu komórek w VBA 272

oOdczyt i zapis kodu formatu 272

oWykorzystanie informacji udostępnianych przez funkcję Format 273

oInne funkcje do formatowania w VBA 274

Rozdział 10. Wybrane problemy obliczeniowe 277

Zaokrąglanie liczb 277

oZaokrąglanie liczb z uwzględnieniem cyfr znaczących 277

oUwzględnienie zasady cyfry parzystej przy zaokrąglaniu 278

Obliczanie wartości wielomianu 278

Obliczanie pierwiastków równania kwadratowego 279

Rozwiązywanie równań nieliniowych z wykorzystaniem metody GoalSeek 280

Całkowanie numeryczne 282

Wspomaganie obliczania szeregów 285

oIloczyn pierwszych elementów tablicy 285

Rozwiązanie równania różniczkowego metodą Rungego-Kutty 287

Wspomaganie wykonywania wykresów 288

oWykresy funkcji opisanych wzorem 288

oKorekta danych do wykresów funkcji nieciągłych 289

oWykresy funkcji nieciągłych - wykrywanie nieciągłości 291

oUkrywanie zawartości komórek w komentarzach 293

Generowanie liczb pseudolosowych w VBA 294

Wybrane zagadnienia kombinatoryki 295

oGenerowanie permutacji 295

oGenerowanie permutacji z powtórzeniami 297

oGenerowanie kombinacji 300

oPlanowanie serii rozgrywek sportowych 301

Zwiększona dokładność obliczeń 303

Zamiana odwołań w wyrażeniu na wartości 307

Rozdział 11. Przykłady zastosowań makroinstrukcji w chemii 309

Obliczanie masy molowej 309

Przeliczanie stężeń roztworów 312

Modyfikacja wyglądu i zawartości obiektów na poziomie znaków 319

oŁączenie tekstów sformatowanych 321

oFormatowanie wzorów chemicznych 323

oFormatowanie wzorów chemicznych - inaczej 325

Formatowanie tekstu za pomocą polecenia SendKeys 328

oPolecenie SendKeys 328

oWybrane skróty klawiaturowe, które działają w trybie edycji 330

oZastosowania polecenia SendKeys do formatowania komórki z tekstem 332

Rozdział 12. Alternatywne struktury danych: kolekcje i słowniki 335

Kolekcje 335

oTworzenie kolekcji i usuwanie jej elementów 335

oOdczyt elementów kolekcji 337

oSpecyfika kolekcji w porównaniu z tablicami 338

oKolekcje jako argumenty procedur i funkcji oraz wynik funkcji 339

oOgraniczenia kolekcji i sposoby ich obejścia 340

Słowniki 341

oTworzenie słownika 341

oOdczyt i modyfikacja zapisów 343

oKlucze mogą być obiektami zakresów (komórkami) 345

oRóżnice między kolekcją a słownikiem 345

oWykorzystanie słownika w praktyce 346

oKopiowanie słownika 348

Rozdział 13. Operacje na danych oznaczających datę i czas 351

Podstawy operowania datami w VBA 352

oRozpoznawanie dat w arkuszu za pomocą VBA 353

oInterpretacja tekstu w arkuszu jako daty 354

oFunkcja UDF do konwersji dat w formie tekstu 355

Przegląd funkcji VBA do operacji na datach 356

oFunkcje Date, Time i Now 356

oFunkcje DateValue i TimeValue 356

oFunkcje DateSerial i TimeSerial 356

oFunkcja IsDate 356

oFunkcja DateAdd 357

oFunkcja DatePart 358

oFunkcja DateDiff 359

oFunkcja FormatDateTime 359

oFunkcja Format 360

oFunkcja MonthName 364

oFunkcja WeekdayName 364

oFunkcja Timer 364

oMetoda Wait 365

oMetoda OnTime 365

oDokładny pomiar czasu 366

oCiągłe wyświetlanie czasu - stoper sekundowy 369

oCiągłe wyświetlanie czasu - inne rozwiązanie stopera 371

oNiestandardowe minuty w indeksie górnym (VBA) 374

oWłaściwości Value i Value2 obiektu Range w rozpoznawaniu dat 374

oData i czas systemowy w kodach formatu 375

Rozdział 14. Operacje z udziałem tekstów 377

Funkcje do operacji na tekstach w VBA 377

oFunkcje LTrim, RTrim i Trim ($) 377

oFunkcje Chr i ChrW ($) 377

oFunkcje Asc i AscW 378

oFunkcje Hex i Oct ($) 378

oFunkcje LCase i UCase ($) 378

oFunkcje Left i Right ($) 378

oFunkcja Len 379

oFunkcja Mid ($) 379

oInstrukcja Mid 379

oFunkcje Space i String ($) 380

oFunkcja Format ($) 380

oInstrukcje LSet i RSet 383

oFunkcje InStr i InStrRev 383

oFunkcja StrComp 384

oFunkcja StrConv 385

oFunkcja StrReverse 386

oFunkcja Replace 386

oFunkcja Filter 387

oFunkcja Join 388

Łączenie tekstów z użyciem VBA 388

oWykorzystanie operatora złączenia tekstów 388

oInny wariant z operatorem złączenia tekstów 389

oWykorzystanie funkcji Join 390

oFunkcja Join w wersji minimum 390

Operator Like - porównywanie tekstów 392

oPołożenie pierwszej i ostatniej cyfry w tekście 393

Podział tekstu w kolumnie 394

oMetoda TextToColumns 394

oMetoda Parse 397

Rozdział 15. Operowanie kolorami i formatowanie warunkowe 399

Sposób przedstawiania kolorów 399

Odczyt koloru tła lub czcionki bez użycia VBA 402

Wykorzystanie kolorów do oznaczania komórek w arkuszu 403

Rozjaśnianie i ściemnianie kolorów 404

Operacje na komórkach sformatowanych w określony sposób 405

oSumowanie komórek wykorzystujących ten sam kolor czcionki 405

oBezpośrednie oznaczanie komórek numerami kolorów tła 406

oPrzyspieszenie reakcji na zmiany kolorów przez wykorzystanie niestandardowego zdarzenia 409

Symulowana lista rozwijana 411

Formatowanie warunkowe w VBA 412

oDostęp do definicji formatów warunkowych z poziomu VBA 412

oPrzeliczanie reguł formatowania warunkowego 418

oDefiniowanie reguł formatowania warunkowego za pomocą funkcji UDF 419

oKopiowanie formatowania warunkowego z zamianą na formatowanie stałe 425

oSymulacja skali barw za pomocą VBA 427

oSelektywne kopiowanie reguł formatowania warunkowego 428

Rozdział 16. Ograniczenia i możliwości funkcji UDF 429

Funkcje UDF wywoływane bezpośrednio 429

oModyfikacja parametrów wykresu 431

Funkcje UDF wywoływane w sposób pośredni 432

oOgólne wskazówki co do użycia metody Evaluate 432

oDefiniowanie nazw za pomocą funkcji UDF 434

oZmiana elementów formatowania innych komórek 439

oZmiana zawartości i koloru czcionki w innych komórkach 441

oUsunięcie zawartości komórek 443

oWpis wartości do innej komórki 444

oTworzenie list rozwijanych 445

Uruchamianie funkcji UDF za pomocą funkcji HIPERŁĄCZE 446

oSpecyfika działania funkcji HIPERŁĄCZE 446

oUżycie funkcji UDF w hiperłączu 447

Wykonanie kodu VBA przy uaktywnieniu listy rozwijanej 449

Współdziałanie funkcji UDF z procedurami obsługi zdarzeń 450

oKopiowanie komórek z pełnym formatowaniem 451

oFunkcja wyszukiwania zwracająca wynik sformatowany 453

oRzeczywista długość tekstu 455

oFormatowanie fragmentu tekstu 458

oFunkcja łącząca teksty sformatowane 460

Rozdział 17. Ciekawe pomysły z użyciem VBA 465

Monitorowanie zmian w komórkach 465

oDziałanie jednorazowe 465

oDziałanie wielokrotne 466

Odczyt danych z zamkniętego skoroszytu 466

oRozwiązanie klasyczne 467

oRozwiązanie z wykorzystaniem ADO 467

oKonstrukcja odwołań zewnętrznych 469

oWykorzystanie nazw arkuszowych 472

Nadmierna objętość skoroszytu po usunięciu części danych 473

Wyznaczenie różnicy zakresów 475

Wyraźne zaznaczenie komórki aktywnej lub zakresu selekcji 476

Konwersja stylu liczb za pomocą narzędzi Visual Basica 477

oMetoda Range.Replace 477

oMetoda Range.TextToColumns 478

oFunkcja Replace 479

oFunkcja WorksheetFunction.Substitute 480

oFunkcja Val 481

oFunkcja CDbl 481

oFunkcje Str i CStr 481

oFunkcja Format 482

Obliczenia uwzględniające ukryte kolumny 483

oRozwiązanie wykorzystujące właściwość Width 483

oPrzeliczanie formuł 484

Ustalanie absolutnej wielkości komórki 485

Problemy z użyciem metody AutoFit 488

Przełączanie między alternatywnymi wynikami w komórce za pomocą klawiatury 489

Ochrona komórek przed przypadkową edycją 491

Powiększenie zaznaczonych komórek 492

Użycie schowka systemowego z poziomu VBA 494

oObiekt pośredniczący DataObject 494

oWykorzystanie samego obiektu DataObject bez schowka 497

oZapis do schowka w Windows 8 i 10 498

oOpróżnianie schowka 500

oUżycie funkcji UDF 501

Rozdział 18. Graficzne elementy sterujące (kontrolki ekranowe, formanty) 503

Rodzaje graficznych elementów sterujących i ich przeznaczenie 503

Dodawanie kontrolek (formantów) do arkusza 504

oFormanty formularza 507

oFormanty ActiveX 510

oNiestandardowe wykorzystanie pola listy 516

oZamienniki formantów pola tekstowego 517

Obiekty graficzne w kodzie VBA 520

oPola tekstowe i formanty formularza 521

oFormanty ActiveX 522

oObiekty graficzne w funkcjach UDF 523

Makroinstrukcje przypisywane do formantów w arkuszu 524

oFormanty formularza 525

oFormanty ActiveX 525

Rozdział 19. Funkcje makr Excela w wersji 4.0 529

Geneza makr XLM 529

Podstawy użycia makr XLM w arkuszu 530

oWstawianie arkuszy makr do skoroszytu 530

oDostęp do funkcji makr XLM 530

oWykorzystanie Międzynarodowego arkusza makr 531

oPrzeliczanie formuł w arkuszach makr 532

oWywołanie funkcji makr XLM w kodzie VBA 533

oBezpieczeństwo użycia makr XLM 534

Odwołania do zakresów wielokomórkowych w funkcjach XLM 534

Przekazywanie parametrów w wywołaniu formuły nazwanej 536

oJeden parametr 536

oDwa parametry 537

Przykłady użycia funkcji makr XLM w arkuszu i w formułach nazwanych 538

Ukryta przestrzeń nazw 546

Rozdział 20. Przegląd funkcji makr XLM 547

Składnia funkcji makr Excela 4.0 i opis znaczenia parametrów 547

oADR.TEKST = REFTEXT Kategoria: Wyszukiwania i adresu 547

oDOKUMENTY = DOCUMENTS Kategoria: Informacyjne 548

oFORMUŁA.TRYB.ADR = FORMULA.CONVERT Kategoria: Wyszukiwania i adresu 549

oKOM.AKT = ACTIVE.CELL Kategoria: Informacyjne 549

oNAZWY = NAMES Kategoria: Informacyjne 550

oO.APLIKACJI = GET.WORKSPACE Kategoria: Informacyjne 551

oO.DEFINICJI = GET.DEF Kategoria: Informacyjne 558

oO.DOKUMENCIE = GET.DOCUMENT Kategoria: Informacyjne 559

oO.FORMULE = GET.FORMULA Kategoria: Informacyjne 566

oO.KOMÓRCE = GET.CELL Kategoria: Informacyjne 567

oO.NAZWIE = GET.NAME Kategoria: Informacyjne 572

oO.NOTATCE = GET.NOTE Kategoria: Informacyjne 574

oO.OBIEKCIE = GET.OBJECT Kategoria: Informacyjne 574

oO.OPCJACH.LISTY = OPTIONS.LISTS.GET Kategoria: Informacyjne 582

oO.SKOROSZYCIE = GET.WORKBOOK Kategoria: Informacyjne 582

oOKNA = WINDOWS Kategoria: Informacyjne 585

oPLIKI = FILES Kategoria: Informacyjne 586

oSZACUJ = EVALUATE Kategoria: Wyszukiwania i adresu 586

oZAZNACZENIE = SELECTION Kategoria: Informacyjne 588

Literatura cytowana i uzupełniająca 589

Skorowidz 590Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
  • Wydawcy